Lärarförlaget

L som i läsa M som i metod

L som i läsa M som i metod

Det finns många olika teorier om läsinlärning. En skicklig lärare behöver känna till och kunna använda flera olika metoder för att bättre kunna anpassa undervisningen efter elevernas behov. Lärare från olika skolor berättar här om hur de arbetar med läsinlärning. Några använder till exempel Bornholmsmodellen Rydaholmsmetoden Kiwimetoden eller Wittingmetoden. Andra lär barnen att läsa med …

L som i läsa M som i metod Läs mer »

L som i läsa M som i metod

Leda och lära tillsammans: medledarskap i förskolan

Leda och lära tillsammans: medledarskap i förskolan

När man bjuder in alla medarbetare till att bli aktiva medledare – då syns resultaten i hela verksamheten. Hur skapar man ett bra samtalsklimat och en reflekterande kultur i och mellan förskolans arbetslag? Gemensam litteraturläsning och stormöten med pedagogiksamtal är ett par av de inslag som skapat stort engagemang och arbetsglädje i två verksamhetsområden i …

Leda och lära tillsammans: medledarskap i förskolan Läs mer »

Leda och lära tillsammans: medledarskap i förskolan

Barnens egna teman

Barnens egna teman

När förskolebarnen själva får välja innehåll och leda varandra lyfter lärandet till en ny nivå. Genom ledarskapet i Barnens egna teman får varje barn stå i centrum. De blir synliga för varandra och deras självförtroende växer något som kan vara avgörande för hela deras utveckling. I denna rika mångfald ryms allas intressen från arabisk dans …

Barnens egna teman Läs mer »

Barnens egna teman

Naturvetenskap & matematik : inspiration och lärande i sagans värld

Naturvetenskap & matematik : inspiration och lärande i sagans värld

Nu vill jag ta er med på en spännande resa i matematikens och naturvetenskapens värld men också i sagans och fantasins. Så inleder förskollärare Marie Eriksson sin fjärde bok om sitt arbete på Svejserdalens förskola i Mölndal. Med många exempel och bilder beskriver hon hur naturvetenskap och matematik integreras som en naturlig del av verksamheten …

Naturvetenskap & matematik : inspiration och lärande i sagans värld Läs mer »

Naturvetenskap & matematik : inspiration och lärande i sagans värld

Från motstånd till möjlighet: att leda förändringsarbete i förskola och sko

Från motstånd till möjlighet: att leda förändringsarbete i förskola och sko

Att leda en verksamhet i förändring är en viktig uppgift för varje skolledare oavsett om skolreformer eller eget kvalitetsarbete ligger bakom insatserna. Men hur gör man för att verkligen lyckas med ett förändringsarbete? Hur skapar man en förändringsbenägen kultur bland medarbetarna? Från motstånd till möjlighet presenterar praktiska tillvägagångssätt som anpassats för förskola och skola. Modellerna …

Från motstånd till möjlighet: att leda förändringsarbete i förskola och sko Läs mer »

Från motstånd till möjlighet: att leda förändringsarbete i förskola och sko

Göra demokrati – projekterande arbete med förskolans yngsta

Göra demokrati – projekterande arbete med förskolans yngsta

Ettåringar måste få leva och uppleva demokrati. Det är grundbulten i projektet som Johanna Appelquist och Helena Marken berättar om i den här boken. Vi får följa hur de yngsta barnen utforskar och skapar relationer till platser tillsammans med pedagogerna. Författarna visar hur ett projekterande förhållningssätt och pedagogisk dokumentation gör det möjligt att mötas kring …

Göra demokrati – projekterande arbete med förskolans yngsta Läs mer »

Göra demokrati – projekterande arbete med förskolans yngsta

Pedagogikens pionjärer

Pedagogikens pionjärer

Pedagogikens pionjärer är berättelsen om tjugoen modiga och kontroversiella lärare och deras idéer. Alla har starkt påverkat den svenska skolan och förskolan liksom vår syn på barn och kunskap. Deras gärningar spänner över fyra sekler från Johan Amos Comenius till Paulo Freire och över fyra kontinenter. Idéer hakar i och förstärker varandra – eller bryts …

Pedagogikens pionjärer Läs mer »

Pedagogikens pionjärer

Utforska digitala verktyg i förskolan

Utforska digitala verktyg i förskolan

Digital kompetens ingår i förskolans läroplan. Det innebär nya utmaningar för många pedagoger.   Med boken Utforska digitala verktyg i förskolan vill Anna Thoresson ge stöd i det utvecklingsarbetet både till nybörjare och till pedagoger som kommit lite längre.    I boken varvas aktuell forskning med konkreta exempel på hur de digitala verktygen kan användas …

Utforska digitala verktyg i förskolan Läs mer »

Utforska digitala verktyg i förskolan

Pedagogisk miljö i tanke och handling

Pedagogisk miljö i tanke och handling

Den pedagogiska miljön i förskolan ska vara öppen innehållsrik och inbjudande med plats för lek kreativitet och barnens egna idéer. Samtidigt ska miljö och material stärka barnens intresse och nyfikenhet att utforska och erövra nya kunskaper och färdigheter. Linda Linder förskollärare och ateljerista och hennes medförfattare inspireras av tanken om miljön som den tredje pedagogen …

Pedagogisk miljö i tanke och handling Läs mer »

Pedagogisk miljö i tanke och handling

Utmana och stötta : undervisning i förskolan

Utmana och stötta : undervisning i förskolan

  Undervisningen i förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utvecklas i sitt lärande. Förskollärare har ansvar för att hela arbetslaget medvetet stöttar och utmanar barnen. I tolv kapitel delar förskollärare och forskare med sig av goda exempel erfarenheter och kunskap utifrån aktuella vetenskapliga rön. De diskuterar frågor som: Vilka möjligheter ger digitaliseringen för att …

Utmana och stötta : undervisning i förskolan Läs mer »

Utmana och stötta : undervisning i förskolan

Rum för lärande

Rum för lärande

Vad krävs av de rum där barn ska leka lära och samspela – de platser där de ska utvecklas och bli sina bästa jag? Följ med Katinka Vikingsen på en inspirerande genomgång av förskolans olika rum. Massor av konkreta tips förslag och bildexempel visar på möjliga vägar framåt oavsett om det gäller att strukturera en …

Rum för lärande Läs mer »

Rum för lärande

Koppla bort autopiloten : normkritiskt förhållningssätt i dansundervisning

Koppla bort autopiloten : normkritiskt förhållningssätt i dansundervisning

Varför dansar killar och tjejer på olika sätt? Är dans en tjejgrej eller dansar killar egentligen bättre än tjejer? Hur många kön finns det? Vad är våld? Hur viktigt är det att vara snygg? Dansundervisning sker ofta genom auktoritär härmpedagogik eller oreflekterad improvisation, men vilka andra alternativ finns? Emelie Bardon beskriver danssalen som ett koncentrat …

Koppla bort autopiloten : normkritiskt förhållningssätt i dansundervisning Läs mer »

Koppla bort autopiloten : normkritiskt förhållningssätt i dansundervisning

Perspektiv på övergångar : förskola-förskoleklass-skola

Perspektiv på övergångar : förskola-förskoleklass-skola

Är förskoleklassen en bro mellan förskola och skola? Eller en isolerad ö för sexåringar? För barnen innebär den två övergångar mellan olika skolformer på mindre än ett år. Hur hanterar man det som pedagog? Hur skapas bra övergångar? Och vilken information får lämnas över mellan de olika lärargrupperna? Möt pedagoger och skolledare, forskare, psykologer och …

Perspektiv på övergångar : förskola-förskoleklass-skola Läs mer »

Perspektiv på övergångar : förskola-förskoleklass-skola

Från motstånd till möjlighet : att leda förändringsarbete i förskola & skola

Från motstånd till möjlighet : att leda förändringsarbete i förskola & skola

Att leda en verksamhet i förändring är en viktig uppgift för varje skolledare, oavsett om skolreformer eller eget kvalitetsarbete ligger bakom insatserna. Men hur gör man för att verkligen lyckas med ett förändringsarbete? Hur skapar man en förändringsbenägen kultur bland medarbetarna? Från motstånd till möjlighet presenterar praktiska tillvägagångssätt som anpassats för förskola och skola. Modellerna …

Från motstånd till möjlighet : att leda förändringsarbete i förskola & skola Läs mer »

Från motstånd till möjlighet : att leda förändringsarbete i förskola & skola

Från tyst kunskap till beprövad erfarenhet

Från tyst kunskap till beprövad erfarenhet

’Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.’ Så står det i skollagen – och det gäller hela utbildningssystemet från förskola till högskola. Men vad betyder det egentligen? Begreppet beprövad erfarenhet är särskilt otydligt. Den här boken ger perspektiv på när erfarenhet kan anses vara beprövad och hur den kan bidra till att utveckla …

Från tyst kunskap till beprövad erfarenhet Läs mer »

Från tyst kunskap till beprövad erfarenhet

Mötet med texten : inkluderande läsundervisning

Mötet med texten : inkluderande läsundervisning

Att väcka intresse för läsning hos läsovana ungdomar kan vara en utmaning. Men Jenny Edvardsson, lärare i svenska och historia, har hittat arbetssätt som eleverna har anammat, vilket även återspeglas i förbättrad läsförståelse och läshastighet. Med en inkluderande och digital undervisning når hon framför allt de elever som upplever läsning som svårt och det beskriver …

Mötet med texten : inkluderande läsundervisning Läs mer »

Mötet med texten : inkluderande läsundervisning

Hellre små steg än stora kliv : inkluderande undervisning och lärande

Hellre små steg än stora kliv : inkluderande undervisning och lärande

Genom att varva egna erfarenheter med aktuell forskning visar Fredrik Ahlén hur lärare på olika sätt kan möta och utmana elever i svårigheter. Med principen hellre små steg än stora kliv fokuserar han på hur skolutveckling i en inkluderande riktning kan göra det möjligt för eleverna att successivt nå framgång utifrån sina förutsättningar. De olika …

Hellre små steg än stora kliv : inkluderande undervisning och lärande Läs mer »

Hellre små steg än stora kliv : inkluderande undervisning och lärande

Med luppen på verksamheten : att systematiskt utveckla förskolans arbete

Med luppen på verksamheten : att systematiskt utveckla förskolans arbete

I boken Med luppen på verksamheten delar förskolläraren Marie Eriksson med sig av strategier, verktyg och metoder som hennes arbetslag har tagit fram för att konkret kunna visa hur läroplanen omsätts i praktiken. Syftet med det systematiska kvalitetsarbetet i Lackarebäcks förskolor i Mölndal är att inspirera och stödja ett lösningsinriktat förhållningssätt som skapar motivation och …

Med luppen på verksamheten : att systematiskt utveckla förskolans arbete Läs mer »

Med luppen på verksamheten : att systematiskt utveckla förskolans arbete

De yngsta barnen och läroplanen

De yngsta barnen och läroplanen

De yngsta barnen och läroplanen handlar om hur pedagoger kan arrangera en verksamhet som tillvaratar de yngsta barnens nyfikenhet och förundran för att omsätta läroplanens innehåll i praktiken. Lena Edlund är pedagogisk utvecklare och arbetar bland annat med fortbildning av förskolepersonal. Boken bygger på hennes tankar och erfarenheter kring frågor hon ofta möter. Det gäller …

De yngsta barnen och läroplanen Läs mer »

De yngsta barnen och läroplanen

Det synliga barnet : barns perspektiv i kvalitetsarbetet

Det synliga barnet : barns perspektiv i kvalitetsarbetet

Man brukar säga att något sitter i väggarna. Jag brukar säga att ingenting sitter i väggarna. Det sitter i oss i dig och mig och vårt tyckande och tänkande om barn, barndom, förskola, samhälle, pedagogroll, kunskap och lärande. I Det synliga barnet tar Martina Lundström ställning för att barns perspektiv är jämlikt vuxnas. Hon slår …

Det synliga barnet : barns perspektiv i kvalitetsarbetet Läs mer »

Det synliga barnet : barns perspektiv i kvalitetsarbetet

Naturvetenskap & matematik : inspiration och lärande i sagans värld

Naturvetenskap & matematik : inspiration och lärande i sagans värld

Nu vill jag ta er med på en spännande resa i matematikens och naturvetenskapens värld, men också i sagans och fantasins. Så inleder förskollärare Marie Eriksson sin fjärde bok om sitt arbete på Svejserdalens förskola i Mölndal. Med många exempel och bilder beskriver hon hur naturvetenskap och matematik integreras som en naturlig del av verksamheten …

Naturvetenskap & matematik : inspiration och lärande i sagans värld Läs mer »

Naturvetenskap & matematik : inspiration och lärande i sagans värld

Bockarna Bruse i förskolan : att arbeta med projekt, ämnesintegrering och pedagogisk dokumentation

Bockarna Bruse i förskolan : att arbeta med projekt, ämnesintegrering och pedagogisk dokumentation

Ett projektarbete som utgår från barnens intressen ger alla möjligheter att uppnå läroplanens mål. Särskilt när man arbetar ämnesintegrerat och med stöd i pedagogisk dokumentation. Då visar barnen själva vägen i arbetet, konstaterar Elisabeth Berggren och Sandra Söderlund. Vi får följa hur deras projektarbete kring sagan om Bockarna Bruse utvecklades under tre år. Från det …

Bockarna Bruse i förskolan : att arbeta med projekt, ämnesintegrering och pedagogisk dokumentation Läs mer »

Bockarna Bruse i förskolan : att arbeta med projekt, ämnesintegrering och pedagogisk dokumentation

Navigera i den digitala samtiden : en antologi om den nya lärarrollen

Navigera i den digitala samtiden : en antologi om den nya lärarrollen

Teknik, juridik, etik och panik. Skolan måste hänga med i digitaliseringen av samhället. Men det är ett stort och komplext område. Var ska man börja? Vad är viktigt att veta? En lärares vardag är fylld av situationer som kräver digital kompetens. Inte minst i det pedagogiska uppdraget. För att kunna stärka barn och unga i …

Navigera i den digitala samtiden : en antologi om den nya lärarrollen Läs mer »

Navigera i den digitala samtiden : en antologi om den nya lärarrollen

Modiga prinsessor och ömsinta killar : genusmedveten pedagogik i praktiken

Modiga prinsessor och ömsinta killar : genusmedveten pedagogik i praktiken

Britta Olofsson har sedan ungdomen varit engagerad i jämställdhetsfrågor. Ändå satte hon som förskollärare ofta pojkarna i första rummet. Hur kunde det bli så? Att flickor har mycket att vinna på ett genusarbete stod så småningom klart för henne. Men pojkar – vad har de att vinna på jämställdhet och hur jobbar man med dem? …

Modiga prinsessor och ömsinta killar : genusmedveten pedagogik i praktiken Läs mer »

Modiga prinsessor och ömsinta killar : genusmedveten pedagogik i praktiken

Politik & pedagogik : en biografi över Fridtjuv Berg

Politik & pedagogik : en biografi över Fridtjuv Berg

Fridtjuv Berg (18511916) är en av de verkligt stora profilerna i den svenska skolans historia. Han var folkskolläraren som drev lärarkårens yrkesfrågor i Sveriges allmänna folkskollärareförening (SAF). Han var läromedelsförfattare och tidningsman och han engagerade sig politiskt och blev liberal riksdagsman. I två perioder i början av 1900-talet var han ecklesiastikminister med ansvar för skolfrågor. …

Politik & pedagogik : en biografi över Fridtjuv Berg Läs mer »

Politik & pedagogik : en biografi över Fridtjuv Berg

Språklig mångfald i klassrummet

Språklig mångfald i klassrummet

I den svenska skolan har en enspråkig undervisning länge varit norm. Men i dag kommer många elever till skolan med en rad olika språkliga erfarenheter. I takt med att forskningen har visat positiva effekter av flerspråkighet och av att stödja elevers olika språkfärdigheter har styrdokumenten ändrats, men fortfarande saknar många lärare kunskap om undervisningsformer där …

Språklig mångfald i klassrummet Läs mer »

Språklig mångfald i klassrummet

Fritidspedagogiskt lärande

Fritidspedagogiskt lärande

Fritidspedagogiskt lärande – vad är det? När lektionerna är slut tar den viktiga fritidstiden över. I gränslandet mellan skola och hem, mellan undervisning och lek, pågår ett lärande för livet. Bokens redaktör Jonas Wallman och hans medförfattare undersöker fritidspedagogiken och dess många möjligheter. Hur man kan arbeta digitalt, bygga en rastverksamhet och vända konflikter till …

Fritidspedagogiskt lärande Läs mer »

Fritidspedagogiskt lärande

Att bryta mönster : relationer, normer och barns rätt

Att bryta mönster : relationer, normer och barns rätt

I antologin Att bryta mönster relationer, normer och barns rätt lyfts olika aspekter i arbetet mot diskriminering och kränkningar i förskola och förskoleklass. Redaktören Margareta Öhman är psykolog och har tidigare skrivit flera böcker med relationellt perspektiv. Här har hon samlat praktiker och forskare från Sverige, Norge och Danmark för att ge en bild av …

Att bryta mönster : relationer, normer och barns rätt Läs mer »

Att bryta mönster : relationer, normer och barns rätt

Pedagogisk miljö i tanke och handling

Pedagogisk miljö i tanke och handling

Den pedagogiska miljön i förskolan ska vara öppen, innehållsrik och inbjudande med plats för lek, kreativitet och barnens egna idéer. Samtidigt ska miljö och material stärka barnens intresse och nyfikenhet att utforska och erövra nya kunskaper och färdigheter. Linda Linder, förskollärare och ateljerista, och hennes medförfattare inspireras av tanken om miljön som den tredje pedagogen …

Pedagogisk miljö i tanke och handling Läs mer »

Pedagogisk miljö i tanke och handling

Konsten att leda en skola : att göra det omöjliga

Konsten att leda en skola : att göra det omöjliga

En rektors ledarskap handlar om att kanalisera den kollektiva kraften. Lärarnas samlade erfarenhet och elevernas framtidsdrömmar måste omsättas i en lärande organisation. Rektors uppgift är att skapa förutsättningar för pedagogisk utveckling. Det kräver uthållighet och ett tydligt fokus. Konsten att leda en skola innehåller två dimensioner av ledarskapsfrågor. En mer teoretisk som handlar om ledarskapets …

Konsten att leda en skola : att göra det omöjliga Läs mer »

Konsten att leda en skola : att göra det omöjliga

En bra start : om inskolning och föräldrakontakt i förskolan

En bra start : om inskolning och föräldrakontakt i förskolan

Hur blir inskolningen och det nya livet i förskolan så bra som möjligt för både barn och föräldrar? Mycket handlar om pedagogernas inställning, förhållningssätt och lyhördhet, anser Marie Arnesson Eriksson, lärare i förskolan Svejserdalen i Mölndal. I den här boken delar hon med sig av sin mångåriga erfarenhet av arbete med de yngsta barnen och …

En bra start : om inskolning och föräldrakontakt i förskolan Läs mer »

En bra start : om inskolning och föräldrakontakt i förskolan

Naturförskola : lärande för hållbar utveckling

Naturförskola : lärande för hållbar utveckling

Författare: Anette Barr, Annica Nettrup och Anna Rosdahl Författarna har med naturen som utgångspunkt utvecklat ett arbetssätt för att nå målen i förskolans läroplan. Genom att arbeta tema- och ämnesövergripande med språk, matematik, naturvetenskap och teknik får barnen uppleva sin närmiljö på ett nytt sätt. Lärandet sker i växelspel med naturen och blir meningsfullt och …

Naturförskola : lärande för hållbar utveckling Läs mer »

Naturförskola : lärande för hållbar utveckling

Föra tanken vidare : reflekterande arbetssätt i skolan

Föra tanken vidare : reflekterande arbetssätt i skolan

Det här är en bok om reflektionens betydelse för lärande och utveckling. Den handlar om hur du kan utveckla ett förhållningssätt i undervisningen så att eleverna blir mer delaktiga, samtidigt som dina egna möjligheter att vara en medveten och reflekterande lärare förstärks. Ulla Wiklund beskriver två metoder att använda som verktyg för att utveckla ett …

Föra tanken vidare : reflekterande arbetssätt i skolan Läs mer »

Föra tanken vidare : reflekterande arbetssätt i skolan

Mediepedagogik på barnens villkor

Mediepedagogik på barnens villkor

Mediepedagogik på barnens villkor Innehåll: Vad är mediepedagogik? Ulla-Karin Lundgren Öhman definierar mediepedagogik bland annat som ett demokratiskt verktyg för att ge även barnen en röst. Verktyg som vidgar närmiljön. Anna Stigsdotter berättar om ett samarbete där barnen i två förskollärare kommunicerar med hjälp av digitala verktyg. Ett nytt lärarskap växer fram. Erika Kyrk Seger …

Mediepedagogik på barnens villkor Läs mer »

Mediepedagogik på barnens villkor

Barnbokens magi : lärande samspel i sagans värld

Barnbokens magi : lärande samspel i sagans värld

Med Barnbokens magi lärande samspel i sagans värld vill Marie Eriksson lyfta fram och levandegöra sagans kraft i förskolan. Hon beskriver hur ett årslångt temaarbete kring en barnbok blir en processbaserad fördjupning i förskolans uppdrag med relationer, reflektion och gemensamma upplevelser i fokus. Marie Eriksson är förskollärare och verksamhetsutvecklare. Under 20 år på Svejserdalens förskola …

Barnbokens magi : lärande samspel i sagans värld Läs mer »

Barnbokens magi : lärande samspel i sagans värld

Att leda från mitten : lärare som driver professionell utveckling

Att leda från mitten : lärare som driver professionell utveckling

För en mellanledare är det inte antingen eller utan både och. Mellanledare är ett vanligt inslag i skolan idag. Det handlar om lärare med ledande roller, till exempel handledare, mentorer, förebilder, förhandlare, professionella utvecklare och ledare. Genom sin nyckelroll och sitt nära ledarskap kan de åstadkomma verklig förändring i klassrummet och i skolan. Boken skapar …

Att leda från mitten : lärare som driver professionell utveckling Läs mer »

Att leda från mitten : lärare som driver professionell utveckling

Aktionsforskning i förskolan – trots att schemat är fullt

Aktionsforskning i förskolan – trots att schemat är fullt

Aktionsforskning i förskolan – trots att schemat är fullt’av Monica Nylund, Cecilia Sandback, Barbro Wilhelmsson & Karin Rönnerman.Hur kan personalen i förskolan utveckla verksamheten när schemat redan är fullt? Här redogör tre erfarna förskollärare från Göteborg för sina erfarenheter av aktionsforskning, ett arbetssätt som de använt för att stärka kvaliteten och personalens kompetens i fem …

Aktionsforskning i förskolan – trots att schemat är fullt Läs mer »

Aktionsforskning i förskolan – trots att schemat är fullt

Kunskap, språk och identitet : att undervisa flerspråkiga elever i F-6

Kunskap, språk och identitet : att undervisa flerspråkiga elever i F-6

Kunskap, språk och identitet att undervisa flerspråkiga elever i F 6 Lena Vestlin (red). Mjuka pärmar, 160 sidor, ett fyrtiotal färgbilder. Hur kan skolan stötta, så att fler elever når målen? Lgr 11 visar att lärare behöver arbeta språk- och kunskapsutvecklande i alla ämnen, men hur gör man det i praktiken? Att förändra sitt arbetssätt …

Kunskap, språk och identitet : att undervisa flerspråkiga elever i F-6 Läs mer »

Kunskap, språk och identitet : att undervisa flerspråkiga elever i F-6

Utstött : en bok om mobbing

Utstött : en bok om mobbing

En antologi med de senaste forskningsrönen om mobbning. Boken vänder sig till lärare, skolledare, elevvårdspersonal, lärarstuderande och alla andra som arbetar mot mobbning i skolan. Definitionerna: Mobbning, konflikter och kränkningar kan förklaras. Men finns typiska mobbare och mobboffer? Maktspelen: I varje grupp sker positioneringar. Problemen uppstår när maktspelen blir destruktiva. Vad gör man då? Konsekvenserna: …

Utstött : en bok om mobbing Läs mer »

Utstött : en bok om mobbing

Skolan i en digital omvärld

Skolan i en digital omvärld

Att förstå digitaliseringens påverkan på samhället är en av de kompetenser skolan ska förse eleverna med. Skolan i en digital omvärld ger en bred och lättillgänglig översikt av de möjligheter och utmaningar som tekniken för med sig. Boken förklarar bakomliggande mekanismer som vi inte alltid ser och beskriver begrepp som filter­bubblor, skräddarsydd marknadsföring och kryptering. …

Skolan i en digital omvärld Läs mer »

Skolan i en digital omvärld

Musik i förskolan : inspiration och lärande i sagans värld

Musik i förskolan : inspiration och lärande i sagans värld

På Svejserdalens förskola i Mölndal är sång och musik en del av barnens helhetsupplevelse i ett årslångt tema i sagans värld. Det ger pedagogerna möjlighet att låta barnen uppleva lärande med så många sinnen som möjligt och är en hjälp att uppfylla målen i läroplanen. I mitt yrke har jag observerat hur sång och musik …

Musik i förskolan : inspiration och lärande i sagans värld Läs mer »

Musik i förskolan : inspiration och lärande i sagans värld

Låt oss tvista igen! : om konflikthantering i förskola och skola

Låt oss tvista igen! : om konflikthantering i förskola och skola

Hur får man tvååringarna i förskolan att godvilligt turas om med leksaksapan det vill säga, att känna sina egna behov och förstå andras? Är kamratmedling alltid bra? Hur undviker man att strida med sina kollegor om vems kompetens som är störst? Dessa frågor får du svar på i denna antologi. De forskare och pedagoger som …

Låt oss tvista igen! : om konflikthantering i förskola och skola Läs mer »

Låt oss tvista igen! : om konflikthantering i förskola och skola
Rulla till toppen