Att leda från mitten : lärare som driver professionell utveckling

Att leda från mitten : lärare som driver professionell utveckling

För en mellanledare är det inte antingen eller utan både och. Mellanledare är ett vanligt inslag i skolan idag. Det handlar om lärare med ledande roller, till exempel handledare, mentorer, förebilder, förhandlare, professionella utvecklare och ledare. Genom sin nyckelroll och sitt nära ledarskap kan de åstadkomma verklig förändring i klassrummet och i skolan. Boken skapar en grundlig förståelse för detta komplexa uppdrag. Den rymmer också gott om förslag och verktyg som hjälper dig som mellanledare att utveckla din egen ledande praktik. Karin Rönnerman är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Boken bygger på forskning som hon bedrivit tillsammans med de australiska professorerna Christine Edwards-Groves och Peter Grootenboer. Den ges även ut på engelska.  ’En del böcker vet du att du har saknat redan första gången du läser dem. För mig är det här en av dessa böcker.’ Ur förordet av Lisbeth Gyllander Torkildsen, forsknings- och utbildningschef i Landskrona.    INNEHÅLL Förord En bok jag har saknat Inledning KAPITEL 1 Att leda från mitten Vem är mellanledare? Mellanledande Att förstå mellanledande Genererat ledarskap och tillit KAPITEL 2 Mellanledande i relation till andra praktiker Varför teori för att förstå praktiken? Mot en förståelse av en teori för social praktik Hur mellanledande anknyter till andra praktiker Mellanledande i relation till utbildningspraktikernas sammanhang Utrymme för mellanledande i skolan Rum för ömsesidigt meningsskapande Praktikarkitekturer möjliggör och begränsar mellanledande Praktikarkitekturer och deras arrangemang Mellanledande en praktikutvecklande praktik KAPITEL 3 Professionellt lärande, aktionsforskning och förändring Aktionsforskning som en väg att förbättra praktiker Att skapa kommunikativa rum Kontinuitet i samtalen Utveckling av olika sorters kunskap Fostra nya generationer genererar nya händelser KAPITEL 4 Berättelser från fältet Reflektion över berättelserna KAPITEL 5 Till sist, vad innebär det att vara mellanledare? Mellanledande innefattar både ledande och undervisande Att knyta ihop säcken Referenser

Läs mer om Att leda från mitten : lärare som driver professionell utveckling

Att leda från mitten : lärare som driver professionell utveckling

Psykologi & Pedagogik

Hitta Att leda från mitten : lärare som driver professionell utveckling även hos:
Rulla till toppen