Natur & Kultur Akademisk

Dynamisk utvecklingspsykologi

Dynamisk utvecklingspsykologi

I boken beskrivs den psykologiska utvecklingen under främst barna- och ungdomsåren. En bärande tanke är att i ett relationsperspektiv följa hur personligheten grundläggs under förskoleåren och fortsätter att utvecklas och förändras genom livscykeln. Etablerade psykoanalytiska tankegångar beskrivs i ljuset av nya utvecklingspsykologiska forskningsrön. Omarbetad och utökad utgåva. Visa pris

Dynamisk utvecklingspsykologi


Nyckeltexter i utbildningsvetenskap : Skolforskares originaltexter i översä

Nyckeltexter i utbildningsvetenskap : Skolforskares originaltexter i översä

I den svenska skoldebatten är frågan om forskningsförankring högaktuell och det hänvisas flitigt till utländska skolforskares texter och artiklar. Lärare och pedagoger som har fått upp ögonen för de här forskarna har hittills haft små möjligheter att ta del av deras texter i original. För att råda bot på detta har tre tongivande svenska skolutvecklare …

Nyckeltexter i utbildningsvetenskap : Skolforskares originaltexter i översä Läs mer »

Nyckeltexter i utbildningsvetenskap : Skolforskares originaltexter i översä


Lära män leda kvinnor : En idébok om hur man leder kvinnlig personal

Lära män leda kvinnor : En idébok om hur man leder kvinnlig personal

De flesta av dagens chefer och makthavare är män. De har ett ovedersägligt ansvar att som ledare föra sin personal framåt i utveckling och karriär. En stor del av den personalen är kvinnor. Ingen annanstans i världen finns det idag så många yrkesarbetande kvinnor som i Sverige. Samtidigt har vi ett uppseendeväckande lågt antal kvinnor …

Lära män leda kvinnor : En idébok om hur man leder kvinnlig personal Läs mer »

Lära män leda kvinnor : En idébok om hur man leder kvinnlig personal


Klinisk blick : reflexioner kring läkekonsten

Klinisk blick : reflexioner kring läkekonsten

’Får doktorer gråta bara på toaletten?’ En ung läkare förmedlar i korta koncentrerade texter sina tankar kring den yrkesroll hon är på väg in i. Möjligheten att förena ett empatiskt förhållningsätt med de hårda krav som sjukhusvärlden ställer är ett centralt tema. Pia Dellson skildrar i detta debutverk också starka möten med patienter och deras …

Klinisk blick : reflexioner kring läkekonsten Läs mer »

Klinisk blick : reflexioner kring läkekonsten


Processen : möten mediciner beslut

Processen : möten mediciner beslut

I Processen får vi bland annat möta den förtvivlade mannen som skulle få rätt dos antidepressiv medicin kvinnan som äntligen vågade berätta och mannen som inte kunde styra sin tunga. Boken är en professionell självbiografi där psykiatern Åsa Nilsonne berättar om mänskliga möten som hjälpt henne att växa i sitt yrke. Det är en spännande …

Processen : möten mediciner beslut Läs mer »

Processen : möten mediciner beslut


Pengar på hjärnan : Feltänk fallgropar och smartare strategier

Pengar på hjärnan : Feltänk fallgropar och smartare strategier

För allt fantastiskt du gör för oss allt förskräckligt du gör mot oss och allt i gråzonen däremellan. Med en dedikation till PENGAR inleds Dan Arielys och Jeff Kreislers bok som handlar om mekanismerna bakom vårt sätt att tänka kring pengar. Obönhörligt och underhållande skärskådas vårt irrationella sätt att fatta beslut i ekonomiska frågor. Om …

Pengar på hjärnan : Feltänk fallgropar och smartare strategier Läs mer »

Pengar på hjärnan : Feltänk fallgropar och smartare strategier


Responsiv undervisning

Responsiv undervisning

I Responsiv undervisning kognitionsvetenskap och formativ bedömning i praktiken ger brittiske forskaren och läraren Harry Fletcher-Wood konkret vägledning om hur lärare kan hantera sex vanliga problem som de kan möta när de planerar lektioner bedömer lärande och bemöter sina elever. Fletcher-Wood beskriver effektiva strategier för att hantera problem inom olika ämnen och visar hur strategierna …

Responsiv undervisning Läs mer »

Responsiv undervisning


Innovativ rekrytering : Strategier som förenklar effektiviserar och inspir

Innovativ rekrytering : Strategier som förenklar effektiviserar och inspir

Hur kan du som chef attrahera nya medarbetare och få talangerna att stanna kvar? Vad är egentligen employerbranding? Vilken funktion fyller personligt brev cv och personlighetstester i dagens arbetsliv? Denna bok ger nya perspektiv på rekrytering. Författarna visar hur du kan utmana traditionella metoder genom att förbättra eller förkasta moment utifrån vad du faktiskt behöver …

Innovativ rekrytering : Strategier som förenklar effektiviserar och inspir Läs mer »

Innovativ rekrytering : Strategier som förenklar effektiviserar och inspir


Utmanande undervisning i klassrummet : återkoppling ansträngning utmaning reflektion självkänsla

Utmanande undervisning i klassrummet : återkoppling ansträngning utmaning reflektion självkänsla

Utmanande undervisning i klassrummet är en praktisk handbok att använda vid planering av undervisning såväl för enskilda lärare som för arbetslag. Boken ger konkreta förslag på hur man kan skapa en utforskande nyfiken och lustfylld lärandemiljö i klassrummet genom att fokusera på följande fem centrala begrepp: Självkänsla Ansträngning Återkoppling Utmaning Reflektion Författaren James Nottingham beskriver …

Utmanande undervisning i klassrummet : återkoppling ansträngning utmaning reflektion självkänsla Läs mer »

Utmanande undervisning i klassrummet : återkoppling ansträngning utmaning reflektion självkänsla


Tio i tolv : en bok om att lyckas med nyårslöften mål och beteendeförändr.

Tio i tolv : en bok om att lyckas med nyårslöften mål och beteendeförändr.

När det börjar dra ihop sig till tolvslag nyårsnatten är vi många lovar att ta tag i saker under det nya året enligt undersökningar avger var åttonde man och var femte kvinna i Sverige ett nyårslöfte. Ofta håller dock våra föresatser inte särskilt länge framåt februari är det redan glesare på gymmen. Det är vanligt …

Tio i tolv : en bok om att lyckas med nyårslöften mål och beteendeförändr. Läs mer »

Tio i tolv : en bok om att lyckas med nyårslöften mål och beteendeförändr.


Könstillhörighet : Förklaringar normer betydelser

Könstillhörighet : Förklaringar normer betydelser

’Jag granskar de prinicper som utgår från att det är skillnader mellan kvinnor och män’. Lyssna på intervjun med Eva Magnusson i podcasten Lära från lärda Vilka betydelser ger vi människors könstillhörighet i vardagen politiken och vetenskapen? Och vad är det egentligen som sker när någon blir bemött som en person av ett visst kön? …

Könstillhörighet : Förklaringar normer betydelser Läs mer »

Könstillhörighet : Förklaringar normer betydelser


Skolutveckling och jämställdhet

Skolutveckling och jämställdhet

Jämställdhetsuppdraget har sedan länge varit tydligt i läroplanen vilket ställer krav på skolors aktiva jämställdhetsarbete. Trots det arbetar de flesta skolor endast med enskilda insatser som inte ger hållbar jämställdhet. Detta blev tydligt inte minst i samband med metoo-rörelsen som letade sig långt in i skolans värld. Ska förändring ske på riktigt behövs ett långsiktigt …

Skolutveckling och jämställdhet Läs mer »

Skolutveckling och jämställdhet


Schutz Will/Den goda organisationen POD : Print on demand

Schutz Will/Den goda organisationen POD : Print on demand

Den amerikanske psykologen Will Schultz menar att alla management-modeller är dömda att misslyckas om de inte prövats i verkligheten. Hans utvecklingsmetod och filosofi The Human Element bygger på över 40 års erfarenhet och forskning och har med framgång använts på IBM Coca-Cola Världsbanken Telia och andra organisationer och företag. Grundtanken är att ett team fungerar …

Schutz Will/Den goda organisationen POD : Print on demand Läs mer »

Schutz Will/Den goda organisationen POD : Print on demand


Suicidala patienter : En klinisk handbok för bedömning och behandling

Suicidala patienter : En klinisk handbok för bedömning och behandling

Detta är den självklara boken för alla som arbetar med potentiellt suicidala personer. Den kan revolutionera det svenska sättet att se på suicidprevention. En mycket välskriven och gedigen kunskapskälla med konkreta behandlingsupplägg som bygger på det senaste inom suicidforskningen. Jag blir varm och glad över att se denna typ av kunskap paketeras så fint! Denna …

Suicidala patienter : En klinisk handbok för bedömning och behandling Läs mer »

Suicidala patienter : En klinisk handbok för bedömning och behandling


Motiverande medmänskliga samtal : att möta och motivera människor i kris

Motiverande medmänskliga samtal : att möta och motivera människor i kris

I ett medmänskligt samtal är syftet att stödja och visa att det finns en annan person som bryr sig och vill lyssna och ibland ge förslag eller råd. Boken ges ut i samarbete med föreningen Mind som förebygger psykisk ohälsa genom att erbjuda medmänskligt stöd. Motiverande medmänskliga samtal är skriven för alla som erbjuder stöd …

Motiverande medmänskliga samtal : att möta och motivera människor i kris Läs mer »

Motiverande medmänskliga samtal : att möta och motivera människor i kris


Gruppens grepp : Hur vi fördomsfulla flockvarelser kan lära oss leva tillsa

Gruppens grepp : Hur vi fördomsfulla flockvarelser kan lära oss leva tillsa

Vi och dom mitt gäng och deras vän eller fiende hur ska vi kunna leva tillsammans i vår globaliserade och polariserade värld? Den här boken handlar om fördomar om hur vi generaliserar och kategoriserar. Men också om tolerans och vad som begränsar den och hur den skulle kunna utvidgas. Våra hjärnor hanterar information om andra …

Gruppens grepp : Hur vi fördomsfulla flockvarelser kan lära oss leva tillsa Läs mer »

Gruppens grepp : Hur vi fördomsfulla flockvarelser kan lära oss leva tillsa


Att lära ut mindful self-compassion : en guide för dig som leder 8-veckorsprogrammet

Att lära ut mindful self-compassion : en guide för dig som leder 8-veckorsprogrammet

Germer och Neff går igenom teorin och forskningen kring programmet och berättar framförallt hur det kan läras ut till deltagarna. Många exempel och dialoger illustrerar innehållet i de åtta sessionerna samt även hur man skapar ett gott gruppklimat och hanterar vanliga hinder. Boken tar också upp hur man kan integrera självmedkänsla i psykoterapi. Camilla Sköld …

Att lära ut mindful self-compassion : en guide för dig som leder 8-veckorsprogrammet Läs mer »

Att lära ut mindful self-compassion : en guide för dig som leder 8-veckorsprogrammet


Vi slog följe en stund : Möten och minnen från terapirum och radio

Vi slog följe en stund : Möten och minnen från terapirum och radio

Mannen som inte kunde välja kvinnan som var lat pappan som hade en älg och paret med garderobsdörrarna är några personer som radiopsykologen Allan Linnér slagit följe med en stund. Här har han samlat sina tankar och reflektioner kring vanliga dilemman sorger och frågor hos de klienter han mött. Temat är samtal och möten som …

Vi slog följe en stund : Möten och minnen från terapirum och radio Läs mer »

Vi slog följe en stund : Möten och minnen från terapirum och radio


Mer liv mindre oro : Med nyfikenhet närvaro och acceptans

Mer liv mindre oro : Med nyfikenhet närvaro och acceptans

Rädsla oro och ångest kan begränsa livet till en kamp. I den här boken visar två världsledande forskare hur du steg för steg kan närma dig det liv du vill leva istället för att fly från eller kämpa emot svåra känslor. Du får lära dig hur känslor fungerar och framförallt hur du kan möta dem …

Mer liv mindre oro : Med nyfikenhet närvaro och acceptans Läs mer »

Mer liv mindre oro : Med nyfikenhet närvaro och acceptans


Varför gillar elever inte skolan? : Forskningsresultat för en positiv uppl

Varför gillar elever inte skolan? : Forskningsresultat för en positiv uppl

Varför är det ibland så jobbigt för elever att lära sig nya saker? Hur kan elever lära sig för livet när de bara bryr sig om betyg? Hur kan vi som lärare stötta svaga elever? Daniel T. Willingham är en av världens främsta forskare med inriktning på lärande och minne. I den här boken utgår …

Varför gillar elever inte skolan? : Forskningsresultat för en positiv uppl Läs mer »

Varför gillar elever inte skolan? : Forskningsresultat för en positiv uppl


Motiverad : Feedback mindset och viljan att utvecklas

Motiverad : Feedback mindset och viljan att utvecklas

Känner du nybörjarglädje eller känner du dig mest dålig och osäker när du provar något nytt?Varför uppvisar vissa kämpaglöd vid en motgång medan andra ger upp? Här beskriver Alva Appelgren förutsättningarna för att vilja utvecklas att vara motiverad. Motivation behövs både för att påbörja en aktivitet och för att fortsätta med den vare sig det …

Motiverad : Feedback mindset och viljan att utvecklas Läs mer »

Motiverad : Feedback mindset och viljan att utvecklas


Fritidshemmets pedagogiska uppdrag : undersökande estetiska och ämnesövergripande arbetssätt

Fritidshemmets pedagogiska uppdrag : undersökande estetiska och ämnesövergripande arbetssätt

Fritidshemmet har ett tydligt undervisningsuppdrag och Fritidshemmets pedagogiska uppdrag undersökande estetiska och ämnesövergripande arbetssätt visar hur lärandeaktiviteter kan organiseras samtidigt som de bidrar till en meningsfull fritid för eleverna. På ett lättillgängligt sätt diskuteras verksamheten i ett helhetsperspektiv i syfte att synliggöra hinder och möjligheter samt vägar till ett givande samarbete med förskoleklassens och skolans …

Fritidshemmets pedagogiska uppdrag : undersökande estetiska och ämnesövergripande arbetssätt Läs mer »

Fritidshemmets pedagogiska uppdrag : undersökande estetiska och ämnesövergripande arbetssätt


Utbildningens organisation och villkor : demokratins grunder

Utbildningens organisation och villkor : demokratins grunder

Den utbildningsvetenskapliga kärnan är gemensam för alla lärarstuderande i Sverige och ska innehålla de grundläggande kunskaper och färdigheter som blivande förskollärare och lärare behöver. Den fungerar därmed som en gemensam bas och utgör i förlängningen grunden för ett gemensamt professionsspråk. Kursboken Utbildningens organisation och villkor demokratins grunder riktar sig i första hand till lärarstuderande men …

Utbildningens organisation och villkor : demokratins grunder Läs mer »

Utbildningens organisation och villkor : demokratins grunder


Medvetandets återkomst : om hjärnan kroppen och universum

Medvetandets återkomst : om hjärnan kroppen och universum

Medvetandet återkomst är en berättelse om den djupaste av alla existentiella frågor: Hur kommer det sig att vi människor kan uppleva något alls varför är vi inte zombier? I slutet av 1990-talet slog filosofen David Chalmers och hjärnforskaren Christof Koch vad om vems teori som skulle leda till ett genombrott i forskningen om medvetandet senast …

Medvetandets återkomst : om hjärnan kroppen och universum Läs mer »

Medvetandets återkomst : om hjärnan kroppen och universum


Genus och kultur i psykologi : Häftad utgåva av originalutgåva från 2010

Genus och kultur i psykologi : Häftad utgåva av originalutgåva från 2010

Häftad utgåva av originalutgåva från 2010 Jämställdhet kulturella skillnader och samhälleliga orättvisor har debatterats flitigt under de senaste decennierna. Inom psykologiämnet har en ökad kunskap om genus etnicitet sexualiteter och andra sociala kategorier växt fram. Boken går igenom och diskuterar grunderna inom dessa nyskapande psykologiska teorier och metoder: kulturpsykologi feministisk psykologi och kritisk psykologi. Författarna …

Genus och kultur i psykologi : Häftad utgåva av originalutgåva från 2010 Läs mer »

Genus och kultur i psykologi : Häftad utgåva av originalutgåva från 2010


Litteraturdidaktik : språkämnen i samverkan

Litteraturdidaktik : språkämnen i samverkan

Litteraturdidaktik ­Språkämnen i samverkan erbjuder ett språköverskridande perspektiv på litteraturdidaktisk forskning och praktik utifrån två skilda fokus. Del ett ­innovationer består av kapitel som lyfter praktiknära forskning och litteraturdidaktiska metoder. Den andra delen implikationer presenterar grundforskning som belyser och ifrågasätter litterärt kunskapsinnehåll i olika språkämnen. ­ Antologin ­inspirerar och uppmuntrar till ett litteraturdidaktiskt samarbete över …

Litteraturdidaktik : språkämnen i samverkan Läs mer »

Litteraturdidaktik : språkämnen i samverkan


Teori för psykosocialt arbete : Häftad utgåva av originalutgåva från 2001

Teori för psykosocialt arbete : Häftad utgåva av originalutgåva från 2001

Teori för psykosocialt arbete är den första och hittills enda svenska fackbok som försöker beskriva en sammanhängande teori för det psykosociala arbetet dvs allt behandlingsarbete där man tar hänsyn till människors dubbla verklighet den yttre samhälleliga och den inre personliga. Med utgångspunkt i systemteori och psykodynamisk teori utvecklar författarna begrepp och modeller som kan utgöra arbetsinstrument …

Teori för psykosocialt arbete : Häftad utgåva av originalutgåva från 2001 Läs mer »

Teori för psykosocialt arbete : Häftad utgåva av originalutgåva från 2001


Interkulturell medvetenhet : Med kunskap självkännedom acceptans nyfiken

Interkulturell medvetenhet : Med kunskap självkännedom acceptans nyfiken

Att förstå kulturella skillnader och likheter minskar rädslor och den mänskliga tendensen att stänga ute det som upplevs som annorlunda. Denna bok ger kunskap och konkret vägledning så att du kan skapa tillitsfulla samtal med människor från olika kulturer. Interkulturell medvetenhet består av fem pelare: Kunskap ger förståelse för människors kulturella sammanhang och hur vi …

Interkulturell medvetenhet : Med kunskap självkännedom acceptans nyfiken Läs mer »

Interkulturell medvetenhet : Med kunskap självkännedom acceptans nyfiken


Att arbeta med yrkes- och ämnestexter i gymnasieskolan : En didaktisk handb

Att arbeta med yrkes- och ämnestexter i gymnasieskolan : En didaktisk handb

Inom alla skolämnen hämtas kunskaper ur olika slags texter. Det handlar om allt ifrån lärobokstexter och rapporter till ritningar och recept. Att elever kan läsa förstå och använda ett ämnes varierande texter är avgörande för god måluppfyllelse vilket också lyfts fram i gymnasieskolans styrdokument. Därför behöver lärare i gymnasieskolan arbeta medvetet med dessa texter oavsett …

Att arbeta med yrkes- och ämnestexter i gymnasieskolan : En didaktisk handb Läs mer »

Att arbeta med yrkes- och ämnestexter i gymnasieskolan : En didaktisk handb


…och hur gör jag i klassrummet? : pedagogikforskning i praktiken

…och hur gör jag i klassrummet? : pedagogikforskning i praktiken

Som lärare är det lätt att bli frustrerad över att pedagogisk forskning och praktik ibland känns väldigt långt ifrån varandra. Den forskning som bedrivs utmynnar ofta i fler frågor än raka svar. Hur använder jag den här forskningen konkret i undervisningen? Vad innebär den för mig i klassrummet? …och hur gör jag i klassrummet? Pedagogikforskning …

…och hur gör jag i klassrummet? : pedagogikforskning i praktiken Läs mer »

…och hur gör jag i klassrummet? : pedagogikforskning i praktiken


iGen – Smartphonegenerationen : Hur mår de? Vad tänker de? Vad vill de?

iGen – Smartphonegenerationen : Hur mår de? Vad tänker de? Vad vill de?

Smartphone-generationen av författaren döpt till iGen är den grupp ungdomar och barn som är födda 19952012. Som generation skiljer den sig från tidigare generationer. De är mindre benägna att ha sex dricka alkohol och ta körkort. De läser betydligt färre böcker och tidningar jobbar mindre och lägger mindre tid på att träffa andra människor. Men …

iGen – Smartphonegenerationen : Hur mår de? Vad tänker de? Vad vill de? Läs mer »

iGen – Smartphonegenerationen : Hur mår de? Vad tänker de? Vad vill de?


Brukarmakt : i teori och praktik

Brukarmakt : i teori och praktik

Brukarmakt i teori och praktik fördjupar problematiserar och breddar diskussionen om brukarnas inflytande i människovårdande verksamheter. Utgångspunkten är det socialpsykiatriska området men boken ger redskap för att förstå brukarmakt i vidare mening inom socialtjänst vård och omsorg. Brukarnas makt och delaktighet diskuteras i relation till begrepp som demokrati medborgarskap och sociala rättigheter liksom till evidensbaserat …

Brukarmakt : i teori och praktik Läs mer »

Brukarmakt : i teori och praktik


Att bedöma lärarkvalitet : skicklighet lämplighet & kompetens

Att bedöma lärarkvalitet : skicklighet lämplighet & kompetens

Lärarkvalitet är en nyckelfråga för skolans utveckling. För att säkerställa att de som blir lärare eller att de som är yrkesverksamma håller den kvalitet som krävs behöver lärarkvalitet kunna bedömas. Boken Att bedöma lärarkvalitetbelyser de villkor som lett till att frågan om kvalitetsbedömning av lärare blivit aktuell. Utifrån forskning och konkreta fall ges en inträngande …

Att bedöma lärarkvalitet : skicklighet lämplighet & kompetens Läs mer »

Att bedöma lärarkvalitet : skicklighet lämplighet & kompetens


Det räcker inte att vara snäll : förhållningssätt empati och psykologiska strategier hos läkare och andra professionella hjälpare

Det räcker inte att vara snäll : förhållningssätt empati och psykologiska strategier hos läkare och andra professionella hjälpare

Häftad utgåva av originalutgåva från 2009 Att visa empati stötta och motivera är viktiga uppgifter för läkare sjuksköterskor socionomer och andra professionella hjälpare. Men ett professionellt bemötande kräver så mycket mer än att bara vara snäll i ordets gängse mening. Att sympatisera med en patient och klient utan att tillämpa de etiska principer som ingår …

Det räcker inte att vara snäll : förhållningssätt empati och psykologiska strategier hos läkare och andra professionella hjälpare Läs mer »

Det räcker inte att vara snäll : förhållningssätt empati och psykologiska strategier hos läkare och andra professionella hjälpare


Kollektiv lärareffektivitet : förhållningssätt förutsättningar och genomförande

Kollektiv lärareffektivitet : förhållningssätt förutsättningar och genomförande

Lärares tillit till den gemensamma förmågan har i internationell forskning visat sig vara en av de viktigaste faktorerna för att främja elevers lärande. Hur skapas denna form av tillit i dagens skola som står inför flera och ibland komplexa utmaningar? I Kollektiv lärareffektivitet beskriver Jenni Donohoo vad som händer när tilltron till den kollektiva lärareffektiviteten …

Kollektiv lärareffektivitet : förhållningssätt förutsättningar och genomförande Läs mer »

Kollektiv lärareffektivitet : förhållningssätt förutsättningar och genomförande


Pedagogiskt ledarskap i förskola : handbok för förskolechefer

Pedagogiskt ledarskap i förskola : handbok för förskolechefer

Pedagogiskt ledarskap i förskolan handlar om vad det innebär att vara pedagogisk ledare i förskolan och vilka redskap du som förskolechef behöver utveckla för att kunna ta dig an detta svåra utmanande och berikande uppdrag. Genom många konkreta exempel får du som läsare något att hålla i handen när du följer upp utvärderar planerar och …

Pedagogiskt ledarskap i förskola : handbok för förskolechefer Läs mer »

Pedagogiskt ledarskap i förskola : handbok för förskolechefer


Familjeterapins grunder : ett interaktionistiskt prespektiv baserat på system- process- och kommunikat

Familjeterapins grunder : ett interaktionistiskt prespektiv baserat på system- process- och kommunikat

Familjeterapins grunder har under årens lopp etablerats som ett standardverk. På ett lättfattligt och överskådligt sätt tar boken upp de centrala tankarna inom området bland annat: metoder för familjeanalys och terapeutiska interventioner teorier om system processer och kommunikation i det mellanmänskliga samspelet terapeutorienterade frågor som coterapirelationen egenterapi terapeutiska myter och familjeterapiutbildning I denna fjärde reviderade …

Familjeterapins grunder : ett interaktionistiskt prespektiv baserat på system- process- och kommunikat Läs mer »

Familjeterapins grunder : ett interaktionistiskt prespektiv baserat på system- process- och kommunikat


Hur du får dina elever att lära sig : en visuell guide

Hur du får dina elever att lära sig : en visuell guide

Med Oliver Cavigliolis fantastiska illustrationer som visuell guide beskriver Hur du får dina elever att lära sig hur lärare kan använda kognitiv psykologi i klassrummet. Boken gör upp med seglivade missuppfattningar om inlärning och visar varför det är problematiskt att lita på sin intuition i undervisning. Den visar hur vårt minne vår uppmärksamhet och vår …

Hur du får dina elever att lära sig : en visuell guide Läs mer »

Hur du får dina elever att lära sig : en visuell guide


Feedback : Så återkopplar du i klassrummet

Feedback : Så återkopplar du i klassrummet

Feedback är ett av de mest kraftfulla verktygen som du kan använda i din undervisning men utfallet kan variera enormt. I boken Feedback så återkopplar du i klassrummet löser John Hattie och Shirley Clarke denna paradox: Hur kan feedback vara så kraftfull men samtidigt i så hög grad variera? Felaktigt använd leder feedback dessutom inte …

Feedback : Så återkopplar du i klassrummet Läs mer »

Feedback : Så återkopplar du i klassrummet


Bildning och praktisk klokhet : I skola och undervisning

Bildning och praktisk klokhet : I skola och undervisning

Bildning och praktisk klokhet i skola och undervisning handlar om att i praktiken gestalta undervisning så att den blir bildningsorienterad. Det innebär att undervisningen bidrar till elevernas känsla av meningsfullhet och upplevelse av att bli berikade både kunskapsmässigt och personligt. Praktisk klokhet förmågan att i en situation bidra till allas välbefinnande och växande beskriver kärnan …

Bildning och praktisk klokhet : I skola och undervisning Läs mer »

Bildning och praktisk klokhet : I skola och undervisning


Att möta små barn och deras föräldrar i vården : Om utveckling anknytning

Att möta små barn och deras föräldrar i vården : Om utveckling anknytning

Denna bok handlar om barns känslomässiga utveckling under de tre första levnadsåren. Under den tiden är utvecklingen ovanligt snabb och genomgripande och det stöd som vården kan erbjuda föräldrar och barn är mycket betydelsefullt. Författarna lyfter fram den forsknings- och praktikbaserade kunskap som vårdpersonal har mest nytta av. Med ett tillgängligt språk och många exempel …

Att möta små barn och deras föräldrar i vården : Om utveckling anknytning Läs mer »

Att möta små barn och deras föräldrar i vården : Om utveckling anknytning


Formativ bedömning : Utmaningar för undervisningen

Formativ bedömning : Utmaningar för undervisningen

Under 2000-talet har frågan om formativ bedömning förts fram som ett av de mer kraftfulla pedagogiska/didaktiska redskapen för att främja elevers lärande. Fler och fler forskare skolpolitiker utbildningsledare och lärare framställer formativ bedömning som nästintill en mirakelkur. Det går nästan att säga att formativ bedömning idag uteslutande ses som en central del för och av …

Formativ bedömning : Utmaningar för undervisningen Läs mer »

Formativ bedömning : Utmaningar för undervisningen


Coaching för bättre resultat : Principer och strategier för coachande leda

Coaching för bättre resultat : Principer och strategier för coachande leda

Den internationella bästsäljaren Coaching för bättre resultat är en väletablerad grundbok på utbildningar i professionell coaching. Denna femte omarbetade och utökade jubileumsutgåva innehåller nya praktiska övningar fallbeskrivningar hämtade från näringslivet exempel på coachande samtal samt ett nyskrivet kapitel om hur vinsterna med coaching kan mätas i ekonomiska termer. En coachande företagskultur främjar produktivitet tillväxt och …

Coaching för bättre resultat : Principer och strategier för coachande leda Läs mer »

Coaching för bättre resultat : Principer och strategier för coachande leda


Vägar till läsförståelse : Texten Läsaren Samtalet 2:a utgåvan

Vägar till läsförståelse : Texten Läsaren Samtalet 2:a utgåvan

Elever i den svenska skolan har allt svårare att förstå vad de läser. Den här boken visar hur du som lärare rent praktiskt kan gå till väga för att få eleverna att skapa mening i faktatexter. Med hjälp av olika modeller beskriver Vägar till läsförståelse hur man kan arbeta med strukturerad undervisning i läsförståelse. Alla …

Vägar till läsförståelse : Texten Läsaren Samtalet 2:a utgåvan Läs mer »

Vägar till läsförståelse : Texten Läsaren Samtalet 2:a utgåvan


RO-DBT arbetsmaterial : radikalt öppen dialektisk beteendeterapi

RO-DBT arbetsmaterial : radikalt öppen dialektisk beteendeterapi

Radikalt öppen dialektisk beteendeterapi RO-DBT är en banbrytande behandling för personer som känner ett alltför stort behov av kontroll. Det kan handla om hårda krav på att prestera följa regler aldrig göra fel eller att inte visa vad man känner. RO-DBT kan bland annat hjälpa dig att uppleva och visa känslorvåga visa sårbarhetöka din flexibilitet …

RO-DBT arbetsmaterial : radikalt öppen dialektisk beteendeterapi Läs mer »

RO-DBT arbetsmaterial : radikalt öppen dialektisk beteendeterapi


Krig tortyr och flykt : vad gör det med människan och hur vi kan hjälpa

Krig tortyr och flykt : vad gör det med människan och hur vi kan hjälpa

Hur påverkas vi människor av krig konflikter och tortyr? Kan man någonsin bli densamme? Vad händer med oss när vi tvingas lämna våra hem och börja om i ett nytt land? Vad ska jag tänka på i mötet med en person som har erfarenheter lång bortom mina egna? Hur arbetar jag med tolk? Och vad …

Krig tortyr och flykt : vad gör det med människan och hur vi kan hjälpa Läs mer »

Krig tortyr och flykt : vad gör det med människan och hur vi kan hjälpa


Självskadebeteende : Upptäcka förstå och behandla

Självskadebeteende : Upptäcka förstå och behandla

Att möta människor som avsiktligt skadar sig själva är en utmanande situation. Hur förstår man vilken funktion det självskadande beteendet fyller för personen? Hur hanterar man sina egna tankar och känslor? I den här boken ges kunskap och praktisk vägledning för att skapa en konstruktiv och hjälpsam behandling och relation vid självdestruktiva handlingar. Författarna beskriver …

Självskadebeteende : Upptäcka förstå och behandla Läs mer »

Självskadebeteende : Upptäcka förstå och behandla


10 förhållningssätt för framgångsrik undervisning

10 förhållningssätt för framgångsrik undervisning

I 10 förhållningssätt för framgångsrik undervisning lyfts tio centrala förhållningssätt som lärare behöver tillägna sig för att skapa förutsättningar för goda skolprestationer. Det handlar exempelvis om att kunna utvärdera och anpassa sin undervisning återkoppla och bygga relationer som främjar elevernas lärande. Boken sammanfattar Hatties senaste forskning inom Synligt lärande vilket ger en bred översikt samtidigt …

10 förhållningssätt för framgångsrik undervisning Läs mer »

10 förhållningssätt för framgångsrik undervisning


RO-DBT terapeutinstruktioner : radikalt öppen dialektisk beteendeterapi

RO-DBT terapeutinstruktioner : radikalt öppen dialektisk beteendeterapi

Radikalt öppen dialektisk beteendeterapi RO-DBT är en banbrytande behandling för psykisk ohälsa kopplad till ett alltför stort behov av kontroll exempelvis vid anorexia återkommande depression autistiska drag och olika former av tvångsmässighet. Behandlingen med RO-DBT är transdiagnostisk och förbättrar bland annat förmågan att uppleva och visa känslor visa sårbarhet att njuta till flexibilitet och öppenhet …

RO-DBT terapeutinstruktioner : radikalt öppen dialektisk beteendeterapi Läs mer »

RO-DBT terapeutinstruktioner : radikalt öppen dialektisk beteendeterapi


För berättelsens skull : Modeller för litteraturundervisningen

För berättelsens skull : Modeller för litteraturundervisningen

Vad vill denna berättelse säga till mig hur vill den bli läst? Orden är från bokens inledning och beskriver innehållet väl. Genom att utgå från berättelsers helhet via ett flertal undervisningsmodeller markerar författarna ett riktmärke för den praktiska undervisningen främst litteratursamtal i svenska på högstadiet och gymnasiet. Modellerna som beskrivs är bland annat att skugga …

För berättelsens skull : Modeller för litteraturundervisningen Läs mer »

För berättelsens skull : Modeller för litteraturundervisningen


Socialt och emotionellt lärande : Om att lyckas i skolan och livet

Socialt och emotionellt lärande : Om att lyckas i skolan och livet

Socialt och emotionellt lärande om att lyckas i skolan och livet visar på vikten av sociala och emotionella färdigheter för att uppnå goda akademiska resultat. För alla elever uppstår ibland situationer i skolan och på fritids som kan hindra lärandet. Elever behöver kunna hantera starka känslor koncentrera sig och samspela socialt. Dessa sociala och emotionella …

Socialt och emotionellt lärande : Om att lyckas i skolan och livet Läs mer »

Socialt och emotionellt lärande : Om att lyckas i skolan och livet


Hot och våld i skolvardagen : att förstå och hjälpa utsatta elever

Hot och våld i skolvardagen : att förstå och hjälpa utsatta elever

Hot våld och trakasserier är frågor som uppmärksammas allt mer och väcker debatt. Men hur ser skolvardagens våld verkligen ut? Hur resonerar ungdomar i skolan om detta? Och vilka åtgärder bör vidtas? Denna bok bidrar med ny viktig kunskap om elevers skolvardag samt vad elever själva anser vara väsentligt för att skapa en bättre och …

Hot och våld i skolvardagen : att förstå och hjälpa utsatta elever Läs mer »

Hot och våld i skolvardagen : att förstå och hjälpa utsatta elever


KBT ur ett barnperspektiv : förhållningsätt och anpassningar i psykiatriskt arbete

KBT ur ett barnperspektiv : förhållningsätt och anpassningar i psykiatriskt arbete

Hur skapar du en god kontakt med barn och tonåringar inom psykiatrin? På vilka sätt kan du anpassa dina insatser till barnets mognad? Hur håller du fokus på barnets bästa? Psykologen Anna Rosengren beskriver ingående hur du utgår från barnets eller tonåringens perspektiv och behov både vid bedömning och behandling. Hon fördjupar centrala aspekter bland …

KBT ur ett barnperspektiv : förhållningsätt och anpassningar i psykiatriskt arbete Läs mer »

KBT ur ett barnperspektiv : förhållningsätt och anpassningar i psykiatriskt arbete


Rulla till toppen