Vägar till läsförståelse : Texten Läsaren Samtalet 2:a utgåvan

Vägar till läsförståelse : Texten Läsaren Samtalet 2:a utgåvan
Vägar till läsförståelse : Texten Läsaren Samtalet 2:a utgåvan
Beskrivning av Vägar till läsförståelse : Texten Läsaren Samtalet 2:a utgåvan

Elever i den svenska skolan har allt svårare att förstå vad de läser. Den här boken visar hur du som lärare rent praktiskt kan gå till väga för att få eleverna att skapa mening i faktatexter. Med hjälp av olika modeller beskriver Vägar till läsförståelse hur man kan arbeta med strukturerad undervisning i läsförståelse. Alla modeller är vetenskapligt underbyggda och har använts i ett antal klassrumsstudier. I boken problematiseras också begreppet lättlästa texter som inte alltid är så lätta eftersom språket riskerar att bli alltför avskalat och informationstätt. Denna uppdaterade utgåva av Vägar till läsförståelse vänder sig till alla lärare inom grund- och gymnasieskolan som använder sig av faktatexter i undervisningen.

Läs mer om Vägar till läsförståelse : Texten Läsaren Samtalet 2:a utgåvan...


Sök bästa pris på Vägar till läsförståelse : Texten Läsaren Samtalet 2:a utgåvan hos: