RO-DBT arbetsmaterial : radikalt öppen dialektisk beteendeterapi

RO-DBT arbetsmaterial : radikalt öppen dialektisk beteendeterapi

Radikalt öppen dialektisk beteendeterapi RO-DBT är en banbrytande behandling för personer som känner ett alltför stort behov av kontroll. Det kan handla om hårda krav på att prestera följa regler aldrig göra fel eller att inte visa vad man känner. RO-DBT kan bland annat hjälpa dig att uppleva och visa känslorvåga visa sårbarhetöka din flexibilitet och öppenhetöka din förmåga att njutafå mer känslomässig närhet och social gemenskap. Materialet i denna arbetsbok ska användas i samverkan med din terapeut. Innehållet går även att ladda ner från bokens webbplats via en kod i boken. Boken är fackgranskad av psykologerna Martina Isaksson och Martina Wolf-Arehult som också har utvärderat behandlingen i ett forskningsprojekt vid Akademiska sjukhuset i Uppsala vilket visade på goda resultat. Thomas R. Lynch är professor emeritus vid School of Psychology University of Southampton i Storbritannien och han har utvecklat RO-DBT. Licenstid: 10 år

Läs mer om RO-DBT arbetsmaterial : radikalt öppen dialektisk beteendeterapi

RO-DBT arbetsmaterial : radikalt öppen dialektisk beteendeterapi

Psykologi & Pedagogik

Hitta RO-DBT arbetsmaterial : radikalt öppen dialektisk beteendeterapi även hos:
Rulla till toppen