Ekonomi & Management

VAD ÄR ETT BRA KONTOR?

VAD ÄR ETT BRA KONTOR?

I ”Vad är ett bra kontor? Olika perspektiv på Sveriges vanligaste arbetsplats” försöker författaren Christina Bodin Danielsson svara på denna fråga genom att ta upp kontorsmiljöns påverkan på medarbetare och organisationer samt kontorets betydelse för samhället i stort. Här förklaras nyckelfaktorer som flexibilitet och generalitet samt begreppen yteffektivitet miljöklassning och ekologisk hållbarhet. En stor del …

VAD ÄR ETT BRA KONTOR? Läs mer »

VAD ÄR ETT BRA KONTOR?


Med uppdrag att växa – Om ansvarsfullt företagande

Med uppdrag att växa – Om ansvarsfullt företagande

I den här boken delar Anders Dahlvig med sig av sina erfarenheter efter 26 år vid IKEA. Under tio år var han koncernchef och grundlade under denna tid sin syn på vad som krävs för ett framgångsrikt och ansvarsfullt företagande. För första gången berättar någon med riktigt djup inblick i Ikea om företaget och dess …

Med uppdrag att växa – Om ansvarsfullt företagande Läs mer »

Med uppdrag att växa – Om ansvarsfullt företagande


Historien om den svenska vindkraften : hur det började läget idag framtid

Historien om den svenska vindkraften : hur det började läget idag framtid

Den svenska vindkraftens utveckling från 1975 och framåt. Nuläge potential miljö och ekonomi. Vilka som äger vindkraftverken. Hur vindkraften kan utgöra en komponent i en tillförlitlig elförsörjning. Teknikläge och fortsatt teknisk utveckling. De svenska försöken till industriell utveckling. Länder och företag som är ledande i tillverkning av vindkraftverk. Vindkraftens legitimitet. Framtidsutsikter. Visa pris

Historien om den svenska vindkraften : hur det började läget idag framtid


OFFERT : Boosta din Försäljning

OFFERT : Boosta din Försäljning

Kan en medelmåttig säljare bli en stjärnsäljare och hur kan det gå till? Hur stor inverkan på framgång har ett företags varumärke och syn på försäljning? Och omvänt kan felaktiga ledningsbeslut påverka och omöjliggöra potentiella affärer och menligt påverka både säljarens trovärdighet och företagets varumärke?I boken berättar jag om ett antal olika affärer och affärssituationer …

OFFERT : Boosta din Försäljning Läs mer »

OFFERT : Boosta din Försäljning


Internationalisering i en global värld – – från innovation till marknadsledare

Internationalisering i en global värld – – från innovation till marknadsledare

Hur kan man få företag att växa? Den här boken handlar om hur man tar små och medelstora företag till ”mindre storföretag” och hur man bygger upp en internationell verksamhet. Utgångspunkten är att skapa en robust affärsmodell runt en produkt- eller processinnovation – en affärsmodell som kan ge hävstångseffekter på lönsamheten när företaget växer. Boken …

Internationalisering i en global värld – – från innovation till marknadsledare Läs mer »

Internationalisering i en global värld – – från innovation till marknadsledare


Helikopterfaktorn : en överlevnadsguide för chefer i digitalåldern

Helikopterfaktorn : en överlevnadsguide för chefer i digitalåldern

Det nya arbetslivet — mitt i en digital revolution — är flexibelt oförutsägbart och flödar över av information. Det ställer också höga krav på att chefer har rätt uppsättning psykologiska färdigheter för att hantera denna nya verklighet. Helikopterfaktorn — en överlevnadsguide för chefer i digitalåldern  innehåller forskningsbaserade psykologiska lifehacks som chefer snabbt och enkelt kan …

Helikopterfaktorn : en överlevnadsguide för chefer i digitalåldern Läs mer »

Helikopterfaktorn : en överlevnadsguide för chefer i digitalåldern


Utveckling genom relationer : inre kompass i en föränderlig värld – metodbok för individer team och organisationer

Utveckling genom relationer : inre kompass i en föränderlig värld – metodbok för individer team och organisationer

Organisationer behöver se över sitt sätt att få effekt i verksamheten i en tid med snabbt föränderliga förutsättningar i vad som på ett lekfullt sätt kan beskrivas som en glokal värld.Ledarskap och medarbetarskap är beroende av varandra där ömsesidig förståelse krävs vad gäller riktning samverkan och engagemang. Samtliga individer i en organisation behöver en väl …

Utveckling genom relationer : inre kompass i en föränderlig värld – metodbok för individer team och organisationer Läs mer »

Utveckling genom relationer : inre kompass i en föränderlig värld – metodbok för individer team och organisationer


Handbok i kundinvolvering : kundorienterat utvecklingsarbete steg för steg

Handbok i kundinvolvering : kundorienterat utvecklingsarbete steg för steg

Boksläpp: Handbok i kundinvolvering Carina Rislund och Glenn Jonasson har många års erfarenhet av kunskapsutveckling inom kund­involvering och kravhantering. Nu lanserar de sin ”Handbok i kund­involvering” som bland annat vänder sig till verksamhets- och kravanalytiker verksamhetsutvecklare innovationsledare projektledare produktutvecklare och affärsutvecklare. För att vara framgångsrik i en utvecklingsprocess så måste utvecklaren förstå kundens behov på …

Handbok i kundinvolvering : kundorienterat utvecklingsarbete steg för steg Läs mer »

Handbok i kundinvolvering : kundorienterat utvecklingsarbete steg för steg


10 tips för mångfald : Praktisk handbok i att skapa lönsamhet genom mångfald & inkludering

10 tips för mångfald : Praktisk handbok i att skapa lönsamhet genom mångfald & inkludering

Mångfaldsarbete är lönsamt. Framgångarna beror på att företag som värdesätter mångfald också värderar sina medarbetare högt. Det handlar om att se varje persons nuvarande och potentiella styrkor. För att kunna göra det måste företaget ta bort hinder ohc istället skapa inkluderande arbetsmiljöer. Det gör att alla anställda känner uppskattning ohc kan visa sin fulla potential. …

10 tips för mångfald : Praktisk handbok i att skapa lönsamhet genom mångfald & inkludering Läs mer »

10 tips för mångfald : Praktisk handbok i att skapa lönsamhet genom mångfald & inkludering


Mastering the Art of Success

Mastering the Art of Success

Den legendariska bäst-säljande författaren Jack Canfield har tillsammans med en grupp internationellt erkända inspiratörer bland annat svenska spirituella läraren Zoë skrivit ’Mastering the Art of Success’ där de delar med sig av sina egna framgångsrecept. Jack Canfield har sålt över 500 miljoner böcker och är känd för sin medverkan i Chicken Soup for the Soul …

Mastering the Art of Success Läs mer »

Mastering the Art of Success


Att sälja det egna företaget – en guide baserad på egna erfarenheter

Att sälja det egna företaget – en guide baserad på egna erfarenheter

Som ägare till mindre företag har man ofta svårt att hitta någon att tala med om tankar kring en eventuell försäljning av det egna företaget. Detta märkte vi själva när vi hamnade i den situationen. Vi saknade en samtalspartner som med egna erfarenheter täckte in hela vidden av en företagsförsäljning. Detta har vi utgått ifrån …

Att sälja det egna företaget – en guide baserad på egna erfarenheter Läs mer »

Att sälja det egna företaget – en guide baserad på egna erfarenheter


Ett bättre premiepensionssystem. SOU 2019:44 : Betänkande från Utredningen om ett upphandlat fondtorg för premiepension (Fi 2018:08)

Ett bättre premiepensionssystem. SOU 2019:44 : Betänkande från Utredningen om ett upphandlat fondtorg för premiepension (Fi 2018:08)

Premiepensionssystemet bör utformas så att det i så stor utsträckning som möjligt enbart är sparare som vill och kan sätta samman egna fondportföljer som gör det. Förvalet ska vara utgångspunkten för alla sparare och det ska inte krävas aktivitet eller finansiell kunskap hos spararen. Det ska finnas möjlighet att välja risknivå inom ramen för statlig …

Ett bättre premiepensionssystem. SOU 2019:44 : Betänkande från Utredningen om ett upphandlat fondtorg för premiepension (Fi 2018:08) Läs mer »

Ett bättre premiepensionssystem. SOU 2019:44 : Betänkande från Utredningen om ett upphandlat fondtorg för premiepension (Fi 2018:08)


Nya Bortom tankefällan : Så utvecklar du framtidens organisation chefer oc

Nya Bortom tankefällan : Så utvecklar du framtidens organisation chefer oc

Utsedd till en av de tio bästa affärsböckerna av Nordeas Private Banking Magazine.Nya Bortom tankefällan handlar om en grundläggande utmaning för dagens och framtidens organisationer. Boken beskriver den tankefälla som uppstår i brytningen mellan våra gamla invanda perspektiv och kraven från dagens moderna organisationssystem ledare och medarbetare.En tankefälla som skapar enorm frustration och som gör …

Nya Bortom tankefällan : Så utvecklar du framtidens organisation chefer oc Läs mer »

Nya Bortom tankefällan : Så utvecklar du framtidens organisation chefer oc


Effektivitet : bättre billigare snabbare

Effektivitet : bättre billigare snabbare

Effektivitet bättre – billigare – snabbare Effektivitet kan sägas vara nyckeln till all framgångrik verksamhet och är enligt författaren företagsekonomins saknade kärna. En viktig fråga för alla i ledande ställning inom såväl näringsliv som förvaltning är därför: Hur vet du att din verksamhet är effektiv? Svaret kräver både kunskap och medvetenhet om effektivitetsbegreppet. I boken …

Effektivitet : bättre billigare snabbare Läs mer »

Effektivitet : bättre billigare snabbare


Metodhandboken Upphandlarens guide för strategier kravställning och utvärdering

Metodhandboken Upphandlarens guide för strategier kravställning och utvärdering

Hur ska upphandlaren genomföra en bra upphandling?Att behärska såväl lagstiftning som praktik är nyckeln till framgång.Metodhandboken bygger på aktuell lagstiftning och fokuserar på självahantverket med råd och förslag på tillvägagångssätt för hur upphandlaren tarsig ”från punkt A till punkt B” i olika situationer. Boken är en oumbärlig guideför det praktiska arbetet med strategier kravställning och …

Metodhandboken Upphandlarens guide för strategier kravställning och utvärdering Läs mer »

Metodhandboken Upphandlarens guide för strategier kravställning och utvärdering


All business is show business: Spelregler för den kreativa eran

All business is show business: Spelregler för den kreativa eran

En ledningsfilosofi från underhållningsvärldens innersta kretsar Kreativitet är idag den mest kritiska resursen i en verksamhet och den största drivkraften för medarbetaren. Men hur leder man på bästa sätt kreativa människor projekt och processer? Personligt och underhållande delar Martin Österdahl med sig av insikter och anekdoter från 25 år i underhållningsbranschen. De värden och modeller som man …

All business is show business: Spelregler för den kreativa eran Läs mer »

All business is show business: Spelregler för den kreativa eran


Karaokekapitalism : management för människan

Karaokekapitalism : management för människan

I den efterlängtade uppföljaren till den internationella storsäljaren Funky Business presenterar Jonas Ridderstråle och Kjell A Nordström ett nytt manifest för framgång i karaokekapitalismens värld. Karaokeekonomin domineras av individer med ändlösa val. För företaget är problemet att karaokeklubben också är hemvist för institutionaliserad imitation. Det finns kopiatörer överallt. Endast fantasi och innovation ger samhällen organisationer …

Karaokekapitalism : management för människan Läs mer »

Karaokekapitalism : management för människan


Tio klassiska risker i projekt – Och hur man vänder risk till möjlighet

Tio klassiska risker i projekt – Och hur man vänder risk till möjlighet

Det här är en sammanfattad version av Tio klassiska risker i projekt – Om hur man vänder risk till möjlighet . Projekt är en vanlig arbetsform i de flesta verksamheter men vägen till målet kantas ofta av risker. Oavsett vad projekten handlar om bottnar många av riskerna i mänskligt beteende och bristande kommunikation. Här beskrivs …

Tio klassiska risker i projekt – Och hur man vänder risk till möjlighet Läs mer »

Tio klassiska risker i projekt – Och hur man vänder risk till möjlighet


Konsultansvar

Konsultansvar

För tekniska konsulters juridiska ansvar saknas generella lagar. Ansvaret är emellertid i princip likvärdigt med andra yrkesgrupper som sysslar med rådgivning och information.Med stöd av den juridiska litteraturen och ett hundratal svenska och nordiska rättsfall och andra avgöranden beskrivs i boken bland annat de rättsliga förutsättningarna för konsultansvaret vem som ansvarar för uppdragets närmare innehåll …

Konsultansvar Läs mer »

Konsultansvar


Verksamma verksamheter : att bättre förstå hantera och utveckla verksamheter för kvalitet och effektiv resursanvändning

Verksamma verksamheter : att bättre förstå hantera och utveckla verksamheter för kvalitet och effektiv resursanvändning

Media diskuterar ständigt tillkortakommanden i verksamheter som sjukvård äldreomsorg och habilitering. Verksamhetschefer som får kritik säger sig ofta vilja ?se över rutinerna? men steget från en sådan (kanske välbehövlig) översyn ? och från att formulera handlingsplaner och värdegrunder ? till att åstadkomma verkliga och varaktiga förändringar är som regel stort. Förändringsprocesser kan vara långa och …

Verksamma verksamheter : att bättre förstå hantera och utveckla verksamheter för kvalitet och effektiv resursanvändning Läs mer »

Verksamma verksamheter : att bättre förstå hantera och utveckla verksamheter för kvalitet och effektiv resursanvändning


Funkis i Karis – Funkis Karjaalla

Funkis i Karis – Funkis Karjaalla

Fenomenet med funkishus i Karis är mycket speciellt. Karis har ett betydande antal byggnader i funkisstil från 1930-talets andra hälft till 1950-talets början. I projektet Funkis i Karis administrerat av Karis hembygdsförening har historiker Kim Björklund forskat i frågan. Projektet resulterade i en välbesökt och uppmärksammad utställining på Galleri Fokus våren 2016 samt i denna …

Funkis i Karis – Funkis Karjaalla Läs mer »

Funkis i Karis – Funkis Karjaalla


Glädje Kreativitet Kommunikation : vägen till en framgångsrik organisation

Glädje Kreativitet Kommunikation : vägen till en framgångsrik organisation

Jag har genom åren läst mängder med böcker inom kategorin ledarskap. Dessa handlar i stor utsträckning om kommunikation. Det som förundrar mig är att det så gott som aldrig ens föreslås att ledaren i fråga ska diskutera kommunikationsfrågor med den person inom organisationen som är expert på detta det vill säga kommunikatören!För att göra något …

Glädje Kreativitet Kommunikation : vägen till en framgångsrik organisation Läs mer »

Glädje Kreativitet Kommunikation : vägen till en framgångsrik organisation


Future Boss – a no-nonsense guide to leadership in times of AI

Future Boss – a no-nonsense guide to leadership in times of AI

Boken beskriver först och främst vilka ledarskaps-principer som ger ett framgångsrikt ledarskap i vår digitala värld. I andra delen av boken beskrivs hur intåget av AI (Artificiell intelligens) kommer att påverka organisationer jobb och funktioner i framtiden och dess konsekvenser för det framtida ledarskapet.Den ger konkreta tips på hur ledare och team kan börja förbereda …

Future Boss – a no-nonsense guide to leadership in times of AI Läs mer »

Future Boss – a no-nonsense guide to leadership in times of AI


Projektledarpraktikan

Projektledarpraktikan

Den här boken behandlar annonsbyråns arbete ur projektledarens perspektiv. En bok med praktiska tips och inblick i byråns vardag.En handledning som kopplar ihop den praktiska och juridiska verkligheten med hjälp av författarnas egna upplevelser från reklam- och kommunikationsbranschen. Boken behandlar hela processen från första mötet med kunden till genomförandet av en kampanj och är ett praktiskt hjälpmedel …

Projektledarpraktikan Läs mer »

Projektledarpraktikan


Konsten att sätta lön : en fråga om förnuft självkännedom och civilkurage

Konsten att sätta lön : en fråga om förnuft självkännedom och civilkurage

Användbar och ständigt aktuell! Den här boken vänder sig till dig som är chef och lönesättare – inom offentlig eller privat sektor. Den är tänkt att på ett lättillgängligt sätt öka din medvetenhet om känslolivets fällor och inflytande när du bedömer dina medarbetares prestationer inför lönesättningen. Författarna betonar vikten av god självkännedom kombinerat med insikter …

Konsten att sätta lön : en fråga om förnuft självkännedom och civilkurage Läs mer »

Konsten att sätta lön : en fråga om förnuft självkännedom och civilkurage


Organisationsteori – Moderna och klassiska perspektiv

Organisationsteori – Moderna och klassiska perspektiv

Organisationsteorin omfattar tre stora och viktiga problemområden. För det första frågan om hur organisationen kan göras effektiv. För det andra frågan om hur den kan göras representativ. I skärningspunkten mellan effektivitets- och representativitetskraven uppstår ett nytt problemområde: problemen med administrativa apparater som går sina egna vägar och successivt blir allt mindre representativa för sina uppdragsgivare. …

Organisationsteori – Moderna och klassiska perspektiv Läs mer »

Organisationsteori – Moderna och klassiska perspektiv


Lean och systemsyn i stat och kommun – förutsättningar hinder och möjligheter

Lean och systemsyn i stat och kommun – förutsättningar hinder och möjligheter

Toyota visar vägen! Kan en verksamhetsfilosofi utvecklad för biltillverkning i Japan bidra till att Sverige utvecklar bättre offentliga tjänster? Diskuterar hur begreppet lean kan tillämpas i stat och kommun för att leva upp till regeringens förvaltningspolitiska mål som de uttrycks i bl.a. proposition 2009/10:175 Redovisar intervjuer som genomförts med företrädare för tolv statliga och regionala …

Lean och systemsyn i stat och kommun – förutsättningar hinder och möjligheter Läs mer »

Lean och systemsyn i stat och kommun – förutsättningar hinder och möjligheter


Kvalitetsstyrning i byggsektorn

Kvalitetsstyrning i byggsektorn

Boken går igenom och förklarar grunderna och begreppen för kvalitetsarbete och kopplar dem till konkreta exempel från byggbranschen. Kvalitetsstyrning i byggsektorn beskriver också ett komplett exempel ner på detaljnivå av ett kvalitetsledningssystem i ett entreprenadföretag med kopplingar till ISO 9001:2015. Principerna inspirerar och hjälper byggsektorn med idéer att använd i den egna verksamheten. Även exempel …

Kvalitetsstyrning i byggsektorn Läs mer »

Kvalitetsstyrning i byggsektorn


Proaktivt Ledarskap: Ledarskap med hjärta & hjärna

Proaktivt Ledarskap: Ledarskap med hjärta & hjärna

Proaktivt ledarskap är en praktisk handledning i konsten att utveckla ett långsiktigt effektivt ledarskap. Boken vänder sig till dig som vill lära dig mer om och utveckla ditt eget personliga ledarskap hemma eller på arbetet. Du tycker om utmaningen i både ledarskap och i din egen personliga utveckling. Du som tycker om att arbeta praktiskt …

Proaktivt Ledarskap: Ledarskap med hjärta & hjärna Läs mer »

Proaktivt Ledarskap: Ledarskap med hjärta & hjärna


Dialog

Dialog

Trött på ineffektiva sammanträden och traditionella konferenser?Behovet av nya mötesformer med förbättrad dialog ökar ju mer samhället förändras.Dialog beskriver utförligt flera arbetsformer där alla kommer till tals på lika villkor och interaktiva möten där alla är delaktiga. Det spelar ingen roll om gruppen är liten eller om det gäller en konferens med flera hundra deltagare …

Dialog Läs mer »

Dialog


Kunskapsföretagaren : starta och utveckla en kreativ verksamhet

Kunskapsföretagaren : starta och utveckla en kreativ verksamhet

Här är boken för dig som vill starta och utveckla ett företag baserat på din kunskap. Vill du leva på din kunskap? Det är fullt möjligt. I Kunskapsföretagaren får du inspiration och tips på hur du kan paketera din kunskap till innovativa varor och tjänster som andra är villiga att betala för. För att du …

Kunskapsföretagaren : starta och utveckla en kreativ verksamhet Läs mer »

Kunskapsföretagaren : starta och utveckla en kreativ verksamhet


Chefen som kunde tala med medarbetare : för både resultat och trivsel

Chefen som kunde tala med medarbetare : för både resultat och trivsel

Alla chefer vill att medarbetarna ska prestera väl men också trivas med sina uppgifter. Så ser dock inte alltid verkligheten ut. Hur kan man göra? Här delar ledarskapskonsulten Åsa-Mia Fellinger med sig av all sin erfarenhet och kunskap. Efter framgången med ’Svåra medarbetarsamtal’ vill hon hjälpa chefen förstå vad som behövs ändras i hans eller …

Chefen som kunde tala med medarbetare : för både resultat och trivsel Läs mer »

Chefen som kunde tala med medarbetare : för både resultat och trivsel


Affärsutveckling : med exempel från H&M Ikea ABB och Volvo

Affärsutveckling : med exempel från H&M Ikea ABB och Volvo

Affärsutveckling – Med exempel från H&M Ikea ABB och Volvo Här visar STEN SÖDERMAN hur företagen kan genomföra en aktiv affärsutveckling för 2000-talet. Han illustrerar sina teser med fyra internationellt kända framgångsexempel. Alla företag arbetar medvetet eller omedvetet med affärsutveckling och strategier för att skapa konkurrensfördelar för egen del. Här beskrivs på ett systematiskt sätt …

Affärsutveckling : med exempel från H&M Ikea ABB och Volvo Läs mer »

Affärsutveckling : med exempel från H&M Ikea ABB och Volvo


Uppskattande samtalskonst

Uppskattande samtalskonst

Det kommer aldrig mer gå så långsamt som det gör just nu. Världen förändras i en enorm hastighet. Underifrånperspektivet med internet som grogrund kommer att få samhällets makthierarkier att krackelera. Det innebär att vi behöver tänka om kring ledarskap medarbetarskap och organisationsutveckling. Men vad är egentligen utveckling? Utveckling är dialoger. Det innebär att vi behöver …

Uppskattande samtalskonst Läs mer »

Uppskattande samtalskonst


Det svarta blodet : kampen om oljan

Det svarta blodet : kampen om oljan

År 2010 kom Affärer i blod och olja Lundin Petroleum i Afrika som väckte stor uppmärksamhet och Kerstin Lundell belönades med priset Guldspaden. Boken gav upphov till stor irritation hos Lundinbolagen och utrikesminister Carl Bildt och åklagare Magnus Elving inledde en förundersökning om händelser i södra Sudan »med svensk anknytning«. En utredning som fortfarande pågår.I …

Det svarta blodet : kampen om oljan Läs mer »

Det svarta blodet : kampen om oljan


Ledande ledare : organisationskultur förändring och konsten attt utveckla en ledningsgrupp

Ledande ledare : organisationskultur förändring och konsten attt utveckla en ledningsgrupp

I denna bok skildras spännande och medryckande hur en ledningsgrupp utvecklas – från att fungera motsägelsefullt genom undvikande och defensiva handlingsmönster fram till ett läge som kännetecknas av ökad öppenhet tillit ansvarstagande och förmåga att genomdriva be slut och förändringar. Beskrivningen av ledningsgruppen varvas här med författarens kommentarer. Här finns tankemodeller som kan bli till …

Ledande ledare : organisationskultur förändring och konsten attt utveckla en ledningsgrupp Läs mer »

Ledande ledare : organisationskultur förändring och konsten attt utveckla en ledningsgrupp


Ett år med Mojang : Minecraft bakom kulisserna

Ett år med Mojang : Minecraft bakom kulisserna

Efter 20 miljoner sålda Minecraftspel kommer äntligen boken som kryper under huden på Markus Persson och Mojang.Följ med bakom kulisserna på världens hetaste spelstudio i en tid när Markus Persson och Mojang gör sitt yttersta för att skapa nya roliga spel och på samma gång förändra hela spelbranschen. På vägen hjälper dem FN att förvandla …

Ett år med Mojang : Minecraft bakom kulisserna Läs mer »

Ett år med Mojang : Minecraft bakom kulisserna


Facilitera! : Allt du behöver veta för att framgångsrikt leda människor i workshops

Facilitera! : Allt du behöver veta för att framgångsrikt leda människor i workshops

Att skapa en innovativ kultur präglad av samarbete och samskapande ligger idag högt på agendan i många organisationer. Förmågan att skapa och leda workshops har därför blivit en eftertraktad kompetens. Den här boken ger dig de verktyg du behöver för att framgångsrikt leda en grupp mot ett mål oavsett om du är konsult anställd chef …

Facilitera! : Allt du behöver veta för att framgångsrikt leda människor i workshops Läs mer »

Facilitera! : Allt du behöver veta för att framgångsrikt leda människor i workshops


Renskötseln är mitt liv : analys av den samiska renskötselns ekonomiska anpassning

Renskötseln är mitt liv : analys av den samiska renskötselns ekonomiska anpassning

Rapporten är en fortsättning på samarbetsprojektet Analyse av den samiske reindriftens økonomiske tilpasning mellan Nordiskt samiskt institut i Kautokeino och Vaartoe-Centrum för Samisk forskning vid Umeå universitet. Samarbetet inleddes under 2004. Denna del av projektet har sin utgångspunkt från det kvalitativa materialet och fördjupar studien i ett kvalitativt material som består av 24 djupintervjuer med …

Renskötseln är mitt liv : analys av den samiska renskötselns ekonomiska anpassning Läs mer »

Renskötseln är mitt liv : analys av den samiska renskötselns ekonomiska anpassning


Etik i arbetslivet : En träningsbok för chefer och medarbetare

Etik i arbetslivet : En träningsbok för chefer och medarbetare

Etik i arbetslivet handlar om moraliska dilemman och hjälper dig som individ och er som arbetsgrupp att hantera de etiska svårigheter som kan uppstå: allt från mutor och missbruk till sexuella överträdelser och personalneddragningar. Läs mer Det är idag naturligt att diskutera vilka värderingar ett företag och handlingar. Alla har vi blivit kunnigare på området …

Etik i arbetslivet : En träningsbok för chefer och medarbetare Läs mer »

Etik i arbetslivet : En träningsbok för chefer och medarbetare


Värderingsbaserat ledarskap : Mening tillit och transformation

Värderingsbaserat ledarskap : Mening tillit och transformation

Denna inspirerande och praktiska bok är skriven för dig som vill utöva ett värderingsbaserat och meningsskapande ledarskap. Globalisering digitalisering klimatförändringar och krav på flexibilitet leder till att arbetslivet alltmer präglas av förändring och komplexitet. Detta yttre förändringstryck kan leda till stress och en känsla av vanmakt men genom att bottna i sina värderingar kan ledare …

Värderingsbaserat ledarskap : Mening tillit och transformation Läs mer »

Värderingsbaserat ledarskap : Mening tillit och transformation


Håll balansen! Konsten att leda sig själv att leda andra och att låta sig ledas

Håll balansen! Konsten att leda sig själv att leda andra och att låta sig ledas

Vad händer om du försöker sitta bekvämt på en trebent pall som står ojämnt eller som saknar ett ben? Du tappar förr eller senare balansen får ont i ryggen eller faller omkull. Precis samma sak är det med det moderna och hållbara ledarskapet. De tre benen på pallen representerar konsten: • att leda sig själv• …

Håll balansen! Konsten att leda sig själv att leda andra och att låta sig ledas Läs mer »

Håll balansen! Konsten att leda sig själv att leda andra och att låta sig ledas


Den vakne jägaren : hur man engagerar alla i företaget i jakten på ständiga förbättringar

Den vakne jägaren : hur man engagerar alla i företaget i jakten på ständiga förbättringar

Ständiga förbättringar ska genomsyra alla verksamhetBåde kvalitetssystemet ISO 9000 och miljöledningssystemet ISO 14000 kräver att man aktivt arbetar med ständiga förbättringar Kvalitetspriset ’Utmärkelsen Svensk kvalitet’ talar om ständiga förbättringar som en grundläggande värdering med förklaringen: ’för att bibehålla och utveckla effektivitet och konkurrenskraft krävs ständiga förbättringar av processer varor och tjänster. Detta synsätt måste genomsyra …

Den vakne jägaren : hur man engagerar alla i företaget i jakten på ständiga förbättringar Läs mer »

Den vakne jägaren : hur man engagerar alla i företaget i jakten på ständiga förbättringar


Corporate hacker : en överlevnadshandbok för intraprenörskap i storbolag

Corporate hacker : en överlevnadshandbok för intraprenörskap i storbolag

HUR KOMMER DET sig att storbolag blir besegrade av rookies på sin egen planhalva – att de som sitter på all know-how alla resurser och allt försprång blir omkörda i innerfilen av nykomlingar som tycks komma från ingenstans?Svaren ger Åsa Caap i den här boken som riktar sig till ledningsgrupper och intraprenörer i storföretag som …

Corporate hacker : en överlevnadshandbok för intraprenörskap i storbolag Läs mer »

Corporate hacker : en överlevnadshandbok för intraprenörskap i storbolag


Riskerna med varumärken produkter och reklam

Riskerna med varumärken produkter och reklam

Ibland leder enkla misstag till onödigt stora skadestånd. Den andra upplagan av Riskerna med varumärken produkter och reklam fungerar som praktisk vägledning i ditt vardagliga reklam- PR- och produktutvecklingsarbete. Boken illustrerar med ett enkelt språk skadeståndsfrågan med domslut huvudsakligen från Högsta domstolen och Patent- och marknadsdomstolen.     Användbar och lättläst. Rakt in från verkligheten. …

Riskerna med varumärken produkter och reklam Läs mer »

Riskerna med varumärken produkter och reklam


Kinesiska turister – vad vill de ha? : Fakta tips och lyckade exempel

Kinesiska turister – vad vill de ha? : Fakta tips och lyckade exempel

Världens företag länder regioner och orter har aldrig tidigare stått inför en så stor affärsmöjlighet som man har så lite kunskap om hur man ska hantera. Många entreprenörer har mer eller mindre på allvar drömt om att kunna sälja bara en enda produkt till varje kines. Den drömmen blir nu snabbt en möjlighet för många …

Kinesiska turister – vad vill de ha? : Fakta tips och lyckade exempel Läs mer »

Kinesiska turister – vad vill de ha? : Fakta tips och lyckade exempel


Agile – konsten att slutföra projekt

Agile – konsten att slutföra projekt

Boken har utsetts till Årets Projektledarbok 2008 av Svenskt Projektforum! Motiveringen från juryn var följande: ’Författaren – Tomas Gustavsson – har hittat ett intressant ämne som han beskriver på ett enkelt och lättbegripligt sätt. Detta är inte en ’frälsningsbok’ utan en mycket nyanserad beskrivning av begreppet ’agila metoder’ dvs projekt med föränderliga både krav och …

Agile – konsten att slutföra projekt Läs mer »

Agile – konsten att slutföra projekt


Rulla till toppen