Kommunlitteratur

Att synliggöra och motverka ojämställdhet i arbetslivet

Att synliggöra och motverka ojämställdhet i arbetslivet

FörordFörfattarpresentationer1. Lisa Björk Gunnar Aronsson Erik Berntson Malin Bolin & Linda Corin: Att synliggöra och motverka ojämställdhet i arbetslivet – driv-krafter metoder och perspektiv i Annika Härenstams forskargärning2. Lisa Björk & Linda Corin: Psykologen blir arbetslivsforskare3. Töres Theorell: Glimtar från Annika Härenstams tidigare forskarårDel 2 ARBETETS ORGANISERING OCH ARBETSORGANISATION4. Gunnar Aronsson: Tillit5. Gunnela Westlander: Det …

Att synliggöra och motverka ojämställdhet i arbetslivet Läs mer »

Att synliggöra och motverka ojämställdhet i arbetslivet


Framtidskoden Red Matters

Framtidskoden Red Matters

Människorna har fått gåvan att kunna samverka och tänka framåt – men använder vi den?Mer än någonsin behöver vi tillvarata den kollektiva intelligensen och samverka över gränserna för långsiktigt kloka beslut. Mer än någonsin behöver vi bygga broar av tillit mellan människor för att motverka den osäkerhet nutidens svårtolkade rörelse och komplexitet skapar.Detta är inget …

Framtidskoden Red Matters Läs mer »

Framtidskoden Red Matters


Håll balansen! Konsten att leda sig själv att leda andra och att låta sig ledas

Håll balansen! Konsten att leda sig själv att leda andra och att låta sig ledas

Vad händer om du försöker sitta bekvämt på en trebent pall som står ojämnt eller som saknar ett ben? Du tappar förr eller senare balansen får ont i ryggen eller faller omkull. Precis samma sak är det med det moderna och hållbara ledarskapet. De tre benen på pallen representerar konsten: • att leda sig själv• …

Håll balansen! Konsten att leda sig själv att leda andra och att låta sig ledas Läs mer »

Håll balansen! Konsten att leda sig själv att leda andra och att låta sig ledas


Situationsanpassad ekonomi- och verksamhetsstyrning – Tillit effektivitet och styrning

Situationsanpassad ekonomi- och verksamhetsstyrning – Tillit effektivitet och styrning

Att styra med årlig budget är inskrivet i lag och rutin i de flesta organisationer. Det är också något av det viktigaste som lärs ut inom området ekonomistyrning på universitet och högskolor.Men är styrning med budget verkligen det bästa sättet att styra den komplexa verksamhet som en kommun utgör? Och i vår alltmer snabbrörliga tid?Boken …

Situationsanpassad ekonomi- och verksamhetsstyrning – Tillit effektivitet och styrning Läs mer »

Situationsanpassad ekonomi- och verksamhetsstyrning – Tillit effektivitet och styrning


Vägar till den goda affären : upphandling är mer än LOU

Vägar till den goda affären : upphandling är mer än LOU

Alltför många diskussioner om upphandlingar handlar om vad reglerna säger och för lite om vad som leder till en bra affär och till att seriösa leverantörer gynnas. Detta faktum var ursprunget till att Hans Lind och John Sandblad skrev denna bok. Förvisso behövs juridik och konkurrens men också gammaldags handelskultur och samverkan. Fel fokus kan …

Vägar till den goda affären : upphandling är mer än LOU Läs mer »

Vägar till den goda affären : upphandling är mer än LOU


Ärendeboken

Ärendeboken

Gör din röst hörd! Boken beskriver bl.a. hur man väcker och driver olika slags ärenden samt hur ett beslut överklagas.I en demokrati måste det finnas både aktiva politiker och aktiva medborgare även mellan valen. Politiker och medborgare som gör sina röster hörda som väcker och driver ärenden och som vet hur man överklagar ett beslut. …

Ärendeboken Läs mer »

Ärendeboken


Tillitsfulla samtal i vård och omsorg

Tillitsfulla samtal i vård och omsorg

Det finns många samtal inom vård och omsorg.Samtal kan vara till exempel informativa coachandevägledande eller tillrättavisande. Inom vård ochomsorg förekommer alla dessa olika samtal och detär du som professionell som behöver tänka på vilketsamtal du har framför dig och vem personen är.Den här boken ger dig ökad förståelse för hurdu som möter människor i ditt …

Tillitsfulla samtal i vård och omsorg Läs mer »

Tillitsfulla samtal i vård och omsorg


Ett mänskligare arbetsliv – Samlade krönikor för samtal om framtiden

Ett mänskligare arbetsliv – Samlade krönikor för samtal om framtiden

Arbetslivet kan vara en fantastisk plats där verksamhet och människa utvecklas i samspel. Idag präglas dock många organisationer inte minst i offentlig sektor av ett starkt fokus på regelverk juridik tekniska system och ekonomiska resultat. Utrymmet för det mänskliga är begränsat. I denna bok samlar Louise Bringselius 22 krönikor på temat människa arbetsliv och samhälle …

Ett mänskligare arbetsliv – Samlade krönikor för samtal om framtiden Läs mer »

Ett mänskligare arbetsliv – Samlade krönikor för samtal om framtiden


Du i en smartare värld – Så påverkas vi av digitaliseringen

Du i en smartare värld – Så påverkas vi av digitaliseringen

Den digitala tekniken förändrar samhället våra organisationer och våra liv. Ekonomin demokratin klassamhället maktförhållandena fritiden men också brottsligheten genomgår just nu episka förändringar.Förändringarna är större och kommer att gå avsevärt fortare än när vi gick från jordbruks- till industrisamhället. Vi kan alla bli vinnare men bara om vi är medvetna om och tar vara på …

Du i en smartare värld – Så påverkas vi av digitaliseringen Läs mer »

Du i en smartare värld – Så påverkas vi av digitaliseringen


Pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt (PFA)

Pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt (PFA)

Pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt (PFA) kan användas inom många olika omsorgsverksamheter som omfattar personer med kognitiva svårigheter. Några exempel är stöd och service samt vård och omsorg till personer med intellektuell funktionsnedsättning och olika former av personlig assistans (LSS-verksamhet) verksamheter som stödjer personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning autism och demens samt socialpsykiatri.I denna tredje omarbetade version …

Pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt (PFA) Läs mer »

Pedagogiskt förhållnings- och arbetssätt (PFA)


Kvalitetssäkring – av administration i offentlig sektor

Kvalitetssäkring – av administration i offentlig sektor

En kvalitetssäkrad och effektiv verksamhet är något som är i allas intresse såväl för medarbetare som för skattebetalare. Detta är en bok som visar hur man praktiskt går tillväga för att kvalitetssäkra administration i offentlig sektor med allt som det innebär av kundfokus målorientering och att arbeta med ständiga förbättringar.Ett led i att kvalitetssäkra välfärden …

Kvalitetssäkring – av administration i offentlig sektor Läs mer »

Kvalitetssäkring – av administration i offentlig sektor


Momshandboken Lathund för moms i kommuner

Momshandboken Lathund för moms i kommuner

Momshandboken beskriver vanligt förekommande momsfrågor på det kommunala området. Den vänder sig till alla som arbetar med momshantering inom kommun och landsting. Det kan vara ekonomi- och redovisningsansvariga personer som arbetar med fakturahantering eller leverantörsreskontra eller de som arbetar med fastighets- och upphandlingsfrågor. Kunder och leverantörer till kommuner och landsting kan också ha glädje av …

Momshandboken Lathund för moms i kommuner Läs mer »

Momshandboken Lathund för moms i kommuner


Teamkraft i en ny tid : träningsprogram för team som vill stärka sina samarbetsmuskler

Teamkraft i en ny tid : träningsprogram för team som vill stärka sina samarbetsmuskler

Teamkraft för en ny tid handlar om de mindre enheter som alla organisationer består av: Arbetsgrupper team eller arbetslag. Det är en plats där alla kan påverka oavsett om man har en formell ledarroll eller inte. Boken hjälper dig att se dina arbetsgrupper i ett nytt ljus att upptäcka nya möjligheter. Varje kapitel berör ett …

Teamkraft i en ny tid : träningsprogram för team som vill stärka sina samarbetsmuskler Läs mer »

Teamkraft i en ny tid : träningsprogram för team som vill stärka sina samarbetsmuskler


Skydd mot stress – det finns! Leda för organisatorisk och social hälsa

Skydd mot stress – det finns! Leda för organisatorisk och social hälsa

Som chef i slimmade organisationer med hög arbetsbelastning är det lätt att känna sig maktlös och undra hur man ska klara kraven. Om det finns risk att medarbetare skadar sig i fysiskt arbete erbjuds skyddsutrustning som hjälm skor med stålhätta hörselskydd och så vidare. Men vad gör man medde psykosociala riskerna? Stress överbelastning eller stark …

Skydd mot stress – det finns! Leda för organisatorisk och social hälsa Läs mer »

Skydd mot stress – det finns! Leda för organisatorisk och social hälsa


Ett svar i taget – Att möta utmanande beteenden med tydliggörande pedagogik

Ett svar i taget – Att möta utmanande beteenden med tydliggörande pedagogik

När du möter en person med till exempel autismspektrumtillstånd kan det ibland vara svårt att förstå vad denne försöker förmedla. Ibland kan personen på grund av till exempel kommunikationssvårigheter visa att något inte stämmer på sätt som kan vara utmanande för andra att förstå och förhålla sig till. Svårigheten för dig som professionell att reda …

Ett svar i taget – Att möta utmanande beteenden med tydliggörande pedagogik Läs mer »

Ett svar i taget – Att möta utmanande beteenden med tydliggörande pedagogik


Förankra ditt ledarskap – se behov och gränser med giraffcoachen

Förankra ditt ledarskap – se behov och gränser med giraffcoachen

Ledarskap börjar med dig själv. Genom att finna och utveckla din inre ledare får du mer energi och blir tydligare i ditt självledarskap såväl privat som i jobbet. Det snabbt föränderliga arbetslivet bygger på kommunikation. Det kan vara svårt att nå fram till varandra – vi lyssnar inte klart eller så lyssnar vi inte alls; …

Förankra ditt ledarskap – se behov och gränser med giraffcoachen Läs mer »

Förankra ditt ledarskap – se behov och gränser med giraffcoachen


Neuropsykitriska funktionsnedsättningar – introduktion för nyanställda

Neuropsykitriska funktionsnedsättningar – introduktion för nyanställda

Alla människor har rätt att bli bemötta med medmänsklighet och respekt men kanske har de som är extra utsatta de allra största behoven av att bli bemötta just så. När man möter personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska man ha i åtanke att de inte själva valt sin funktionsnedsättning. Det innebär att man måste möta de …

Neuropsykitriska funktionsnedsättningar – introduktion för nyanställda Läs mer »

Neuropsykitriska funktionsnedsättningar – introduktion för nyanställda


Nyfiken på ögonblicken – ögonblicksforskning och kollegialt lärande i förskolan

Nyfiken på ögonblicken – ögonblicksforskning och kollegialt lärande i förskolan

Ögonblicksforskningen är en metod för kompetensutveckling som använts med framgång på förskolor i Malmö. Metoden bygger på kollegialt lärande där pedagogernas egna föreställningar om praktiken undersöks granskas och analyseras med hjälp av forskning. Ögonblicksforskning är ett sätt att systematiskt arbeta med kvalitetsarbetet i förskolan – metoden stämmer överens med Läroplanens kapitel om uppföljning utvärdering och …

Nyfiken på ögonblicken – ögonblicksforskning och kollegialt lärande i förskolan Läs mer »

Nyfiken på ögonblicken – ögonblicksforskning och kollegialt lärande i förskolan


Lyckas med projekt – i arbete med människor och samhälle

Lyckas med projekt – i arbete med människor och samhälle

Inom vård skola och omsorg är det vanligt att testa nya idéer i projektform. Projektformen skiljer sig från vardagens arbete och risken att misslyckas är stor om inte organisationen och projektledaren har rätt kunskap. Hur ska man göra för att lyckas med projektet? Det krävs en hel del! För till skillnad från projekt som drivs …

Lyckas med projekt – i arbete med människor och samhälle Läs mer »

Lyckas med projekt – i arbete med människor och samhälle


Överlevnadsguide för enhetschefer – Edit en hjälte i ett kommunalt kaos?

Överlevnadsguide för enhetschefer – Edit en hjälte i ett kommunalt kaos?

Enhetschefen Edit har en central roll på Vackerberga äldreboende men hennes förutsättningar att göra ett kvalitetssäkert jobb och ordna en hållbar arbetsmiljö för sig och sina medarbetare är långt ifrån de bästa. Hon vill naturligtvis klara allt hon är en resultatdriven do:er och hon tar mot alla odds ständigt nya tag. Fast hur mycket Edit …

Överlevnadsguide för enhetschefer – Edit en hjälte i ett kommunalt kaos? Läs mer »

Överlevnadsguide för enhetschefer – Edit en hjälte i ett kommunalt kaos?


Smart tryggt och säkert – Dokumentation enligt IBIC Arbetsbok

Smart tryggt och säkert – Dokumentation enligt IBIC Arbetsbok

Arbetsboken är utvecklad för personal som arbetar direkt i utförarverksamheterna. De får här ett pedagogiskt upplagt material som med relevanta exempel hämtade ur verkligheten hjälper dem att tillämpa IBIC på autentiska fall utveckla sina kunskaper och träna sin förmåga att använda metoden. Tillsammans med faktaboken med samma namn har verksamheter nu för första gången ett …

Smart tryggt och säkert – Dokumentation enligt IBIC Arbetsbok Läs mer »

Smart tryggt och säkert – Dokumentation enligt IBIC Arbetsbok


Leda för kvalitet – Hörnstenar för kvalitetsutveckling i offentlig verksamhet Arbetsbok

Leda för kvalitet – Hörnstenar för kvalitetsutveckling i offentlig verksamhet Arbetsbok

Alla verksamheter stora som små behöver utvecklas för att inte stagnera eller i värsta fall helt försvinna. Kvalitetsarbete är ett utpräglat lagarbete – alla medarbetare måste vara aktiva och delta. Dessutom ska kvalitetsarbete vara en naturlig del av vardagen och inte något som sker en gång om året i samband med en kick-off.Men kvalitetsutveckling sker …

Leda för kvalitet – Hörnstenar för kvalitetsutveckling i offentlig verksamhet Arbetsbok Läs mer »

Leda för kvalitet – Hörnstenar för kvalitetsutveckling i offentlig verksamhet Arbetsbok


Leda för kvalitet – hörnstenar för kvalitetsutveckling av offentlig verksamhet

Leda för kvalitet – hörnstenar för kvalitetsutveckling av offentlig verksamhet

Kvalitetsutveckling sker inte av sig självt. För att utveckla och förbättra verksamheter krävs systematiska sätt att arbeta med kvalitetshöjande insatser av många individer under lång tid.Leda för kvalitet ger en helhetsbild över centrala frågor som välfärdens tjänsteleverantörer behöver ställa sig i den systematiska kvalitetsutvecklingen. Den ger också förslag på inriktning av angreppssätt och metoder för …

Leda för kvalitet – hörnstenar för kvalitetsutveckling av offentlig verksamhet Läs mer »

Leda för kvalitet – hörnstenar för kvalitetsutveckling av offentlig verksamhet


Att utveckla den goda nära personcentrerade vården

Att utveckla den goda nära personcentrerade vården

Arbetar du inom hälso- och sjukvården? Är du bekant med begreppet personcentrerad vård och vill fördjupa dina kunskaper? Eller har din verksamhet beslutat att genomföra personcentrerad vård men inte kommit igång med implementeringen? Då är detta boken för dig! Boken ger dig inspiration och motivation till att påbörja ett utvecklingsarbete lokalt på din enhet. Den …

Att utveckla den goda nära personcentrerade vården Läs mer »

Att utveckla den goda nära personcentrerade vården


Tillitsbaserat ledarskap i praktiken – Arbetsbok

Tillitsbaserat ledarskap i praktiken – Arbetsbok

Tillit är organisationernas guld. Det har vi lärt oss från forskningen och den ger även vägledning i hur tilliten kan skapas. I flera böcker beskriver Louise Bringselius detta och varvat med praktiska exempel. Här tar hon detta arbete ett steg längre och hjälper dig som vill utveckla ett tillitsbaserat ledarskap. Denna arbetsbok bygger på tre …

Tillitsbaserat ledarskap i praktiken – Arbetsbok Läs mer »

Tillitsbaserat ledarskap i praktiken – Arbetsbok


Heltid som norm – ett kamikazeuppdrag?

Heltid som norm – ett kamikazeuppdrag?

Det har nu blivit dags för kommunsverige att införa heltid som norm inom samtliga verksamheter såsom parterna överenskommit.DET FÖRVÄNTAS LEDA TILL:• att bemanning och kompetens på arbetsplatserna tryggas• att kommunala arbetsgivare blir mer konkurrenskraftiga• att statusen i kvinnodominerade yrken ökarMen trots dessa fördelar så uppstår ofta ett stort motstånd i alla led när förändringen ska …

Heltid som norm – ett kamikazeuppdrag? Läs mer »

Heltid som norm – ett kamikazeuppdrag?


Smart tryggt och säkert – Dokumentation enligt IBIC

Smart tryggt och säkert – Dokumentation enligt IBIC

Får du ofta höra att det inte finns tid att dokumentera att det tar tid från det riktiga arbetet med brukare? Då kan du vara säker på att det finns förbättringsområden när det handlar om social dokumentation!IBIC är framtaget av Socialstyrelsen och är ett gemensamt arbetssätt och språk. Kunskap och tillämpning av social dokumentation enligt …

Smart tryggt och säkert – Dokumentation enligt IBIC Läs mer »

Smart tryggt och säkert – Dokumentation enligt IBIC


Trauma smittar! Allt du behöver veta om sekundärtrauma

Trauma smittar! Allt du behöver veta om sekundärtrauma

Vissa yrkesgrupper utsätts regelbundet i sin arbetsmiljö för en överdos av människors trauman och lidande. Handläggare sjuksköterskor socialarbetare psykoterapeuter vårdpersonal läkare polis asyladvokater tolkar med flera behöver ofta assistera människor som genomgår eller har genomgått trauma.Forskning visar att det inte går obemärkt förbi att vara utsatt för andra människors lidande. Vissa specifika efterföljder av denna …

Trauma smittar! Allt du behöver veta om sekundärtrauma Läs mer »

Trauma smittar! Allt du behöver veta om sekundärtrauma


Lågaffektivt bemötande – Vad krävs för en lyckad implementering?

Lågaffektivt bemötande – Vad krävs för en lyckad implementering?

I boken Lågaffektivt bemötande – Vad krävs för en lyckad implementering? presenteras en modell för implementering av förhållningssättet Lågaffektivt bemötande. Boken löser därmed den kanske största utmaningen i förändringskedjan – att gå från kunskap om LAB till att få alla medarbetare på alla nivåer att tillämpa Lågaffektivt bemötande i vardagen.Författaren som själv har omfattande erfarenhet …

Lågaffektivt bemötande – Vad krävs för en lyckad implementering? Läs mer »

Lågaffektivt bemötande – Vad krävs för en lyckad implementering?


Socialtjänstlagen 2020

Socialtjänstlagen 2020

Alla som arbetar med myndighetsutövning behöver ha aktuell lagstiftning nära till hands för att garantera klienter och brukare en rättssäker samhällsservice. Motsatsen leder till både personligt lidande för den enskilde och slöseri med tid och pengar för att hantera överklaganden. Socialtjänstlagen 2020 är sedan lång tid en nödvändig uppslagsbok för alla som arbetar med socialt …

Socialtjänstlagen 2020 Läs mer »

Socialtjänstlagen 2020


Andra sätt att nå fram – Vardagskommunikation med tydliggörande pedagogik

Andra sätt att nå fram – Vardagskommunikation med tydliggörande pedagogik

Sverige har förbundit sig som land att se till att personer med funktionsnedsättning både kan ge och ta emot kommunikation. För att nå det målet – för att personer med funktionsnedsättning som påverkar deras förmåga att kommunicera verkligen ska kunna göra det – så måste den som finns bredvid personen i dennes vardagsliv se till …

Andra sätt att nå fram – Vardagskommunikation med tydliggörande pedagogik Läs mer »

Andra sätt att nå fram – Vardagskommunikation med tydliggörande pedagogik


LSS 2020 – Stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS 2020 – Stöd och service till vissa funktionshindrade

Alla som arbetar med myndighetsutövning behöver ha aktuell lagstiftning nära till hands för att garantera klienter och brukare en rättssäker samhällsservice. Motsatsen leder till både personligt lidande för den enskilde och slöseri med tid och pengar för att hantera överklaganden. LSS 2020 är en nödvändig information- och lärobok för alla som arbetar med frågor som …

LSS 2020 – Stöd och service till vissa funktionshindrade Läs mer »

LSS 2020 – Stöd och service till vissa funktionshindrade


Vägar till en god kultur : tillit lärande etik

Vägar till en god kultur : tillit lärande etik

För att skapa organisationer där människor mår bra och uppnår goda resultat är det nödvändigt att arbeta aktivt för en organisationskultur med tillit och öppenhet där anställda ständigt utvecklar sitt professionella omdöme. Samtidigt tyder mycket på att tilliten till ledning och chefsled ofta har minskat snarare än ökat av traditionella sätt att bedriva värdegrundsarbete.I denna …

Vägar till en god kultur : tillit lärande etik Läs mer »

Vägar till en god kultur : tillit lärande etik


Tillit – En ledningsfilosofi för framtidens offentliga sektor upplaga 2

Tillit – En ledningsfilosofi för framtidens offentliga sektor upplaga 2

I den här boken får du en introduktion till tillit som ledningsfilosofi. Grunden är forskning men boken riktar sig främst till praktiskt verksamma i offentlig sektor. Därför innehåller den också många konkreta exempel och tips för dig som vill arbeta med tillit som grund för bättre offentliga tjänster.Många anställda i offentlig sektor vittnar om hur …

Tillit – En ledningsfilosofi för framtidens offentliga sektor upplaga 2 Läs mer »

Tillit – En ledningsfilosofi för framtidens offentliga sektor upplaga 2


Skydd mot stress det finns!

Skydd mot stress det finns!

Om det finns risk att medarbetare skadar sig i fysiskt arbete erbjuds skyddsutrustning som hjälm, skor med stålhätta, hörselskydd och så vidare.Men vad gör man med de psykosociala riskerna? Stress, överbelastning eller stark känslomässig påfrestning är saker som är lika viktiga att skydda sig mot.Våren 2016 kom nya regler på arbetsmiljöområdet om social och organisatorisk …

Skydd mot stress det finns! Läs mer »

Skydd mot stress det finns!


Anders vill ha sex – om kärleksrelationer och sex inom demensvården

Anders vill ha sex – om kärleksrelationer och sex inom demensvården

Det finns nog inget som kan vara så svårt att tala om som demenssjukas sexliv på boendet. En del anställdaäcklas eller känner avsky. Många tycker att det är svårt att berätta för anhöriga. Och en stor grupp vet interiktigt vad de ska göra när Anders börjar onanera i vardagsrummet, eller smyger in till Britta på …

Anders vill ha sex – om kärleksrelationer och sex inom demensvården Läs mer »

Anders vill ha sex – om kärleksrelationer och sex inom demensvården


Instinkt eller insikt : resultat genom empatiskt ledarskap

Instinkt eller insikt : resultat genom empatiskt ledarskap

Gerhard Bleys personliga resa från traditionellt management till ett empatiskt ledarskap.I denna bok beskriver författaren Gerhard Bley – med 20 års VD-erfarenhet från större organisationer – sin väg från traditionellt management till det han kallar empatiskt ledarskap.Det empatiska ledarskapet är anpassat efter situationen och har ett klart fokus på resultat, motivation och personlig utveckling. Framställningens …

Instinkt eller insikt : resultat genom empatiskt ledarskap Läs mer »

Instinkt eller insikt : resultat genom empatiskt ledarskap


Smart, tryggt och säkert – Dokumentation enligt IBIC

Smart, tryggt och säkert – Dokumentation enligt IBIC

Får du ofta höra att det inte finns tid att dokumentera, att det tar tid från det riktiga arbetet med brukare? Då kan du vara säker på att det finns förbättringsområden när det handlar om social dokumentation!IBIC är framtaget av Socialstyrelsen och är ett gemensamt arbetssätt och språk. Kunskap och tillämpning av social dokumentation enligt …

Smart, tryggt och säkert – Dokumentation enligt IBIC Läs mer »

Smart, tryggt och säkert – Dokumentation enligt IBIC


Giraffspråket : känslans kommunikation – en väg till kontakt och förändring

Giraffspråket : känslans kommunikation – en väg till kontakt och förändring

Giraffspråket (Nonviolent Communication/ NVC) är ett empatiskt förhållningssätt såväl som ett kreativt och kontaktskapande verktyg användbart både på arbetsplatsen och i privatlivet.Ofta är konflikträdslan på arbetsplatsen stor. Många problem kan undvikas om vi möter varandra med respekt och ökar kunskapen om våra olika sätt att kommunicera. Giraffspråket är en teknik som lär oss att uttrycka …

Giraffspråket : känslans kommunikation – en väg till kontakt och förändring Läs mer »

Giraffspråket : känslans kommunikation – en väg till kontakt och förändring


Nya Handledningsboken – i stöd och omsorg

Nya Handledningsboken – i stöd och omsorg

Handledning kan vara ett slipat verktyg för utveckling – lär mer och öka chansen för utveckling av människor och verksamheter!I en rad exempel från handledningsgrupper kan du följa, fundera över och känna igen dig i ett antal typiska situationer. Med den nya utgåvan av boken om handledning betonas de pedagogiska utmaningar som uppdrag, stöd- och …

Nya Handledningsboken – i stöd och omsorg Läs mer »

Nya Handledningsboken – i stöd och omsorg


Konflikt eller samförståd – Konfliktkunskap för ledare

Konflikt eller samförståd – Konfliktkunskap för ledare

Finns metoder för att förebygga, identifiera, lösa och hantera konflikter?Chefens och ledarens ansvar är att skapa ett inkluderande och respektfullt klimat, även om arbetsgruppen består av en samling brokiga och komplexa personligheter. Detta är långtifrån enkelt och många arbetsgrupper lider av samarbetsproblem och missnöje. Och ofta helt i onödan! Här är boken som hjälper oss …

Konflikt eller samförståd – Konfliktkunskap för ledare Läs mer »

Konflikt eller samförståd – Konfliktkunskap för ledare


Från kaos till klarhet – tydliggörande pedagogik i vardagen

Från kaos till klarhet – tydliggörande pedagogik i vardagen

I boken Från kaos till klarhet – Tydliggörandepedagogik i vardagen får vi resa in i den tydliggörande pedagogikens värld. Varförbehöver vissa personer extra stöd i vardagen för att uppleva lugn och klarhet? Hur gör vi för att hamna rätt när vi tar fram visuella hjälpmedel? Hur kan vi förbättra kommunikationen och minska beteenden och kaos …

Från kaos till klarhet – tydliggörande pedagogik i vardagen Läs mer »

Från kaos till klarhet – tydliggörande pedagogik i vardagen


Att arbeta med lean : i offentlig verksamhet och tjänstesektorn

Att arbeta med lean : i offentlig verksamhet och tjänstesektorn

En föredömligt kortfattad bok som ger en snabbläst introduktion till den populära arbetsfilosofin lean.Vill du ha med alla medarbetare på lean-tåget? Då är boken Att arbeta med lean något för din organisation. En föredömligt kortfattad och snabbläst introduktion i arbetsfilosofin lean, anpassad för anställda.Arbetsfilosofin lean har fått stort genomslag i både näringsliv och offentlig verksamhet …

Att arbeta med lean : i offentlig verksamhet och tjänstesektorn Läs mer »

Att arbeta med lean : i offentlig verksamhet och tjänstesektorn


Diskrimineringslagen – Handbok för chefer

Diskrimineringslagen – Handbok för chefer

Är du en chef som vill göra rätt och som förstår att diskrimineringslagenställer höga krav – men vet bara inte hur du ska börja?Detta är boken för dig! Boken förklarar vad lagen kräver, den hjälper digsom chef att lägga upp arbetet på bästa sätt och den innehåller exempeloch övningar som engagerar hela personalstyrkan i arbetet.För …

Diskrimineringslagen – Handbok för chefer Läs mer »

Diskrimineringslagen – Handbok för chefer


Kommunens ekonomi – så funkar det

Kommunens ekonomi – så funkar det

Centrala ekonomiska begrepp och sammanhang förklaras tydligt. Läsaren får följa verksamheten i den fiktiva kommunen Drömköping genom arbetet med bl.a. resultaträkning, budgetuppföljning och analys av äldreomsorgen.Boken avslutas med en beskrivning av några av de stora utmaningar som Sveriges kommuner står inför. Författaren presenterar också goda exempel på hållbara ekonomiska lösningar. Dessa exempel visar att det …

Kommunens ekonomi – så funkar det Läs mer »

Kommunens ekonomi – så funkar det


Jobbar vi ihop, eller bara samtidigt? – Om samarbete, kommunikation och inre ledarskap

Jobbar vi ihop, eller bara samtidigt? – Om samarbete, kommunikation och inre ledarskap

Kunskapen, passionen och lagandan är kanske de viktigaste ingredienserna när det gäller att skapa en framgångsrik verksamhet. Utan det blir det ingen sammanhängande berättelse, ingen slagkraftig story och ingen skön musik. Och framför allt inga bra resultat.Till denna andra upplaga av boken har, förutom en allmän översyn och uppdatering av exempel, en arbetsbok utvecklats.Denna arbetsbok …

Jobbar vi ihop, eller bara samtidigt? – Om samarbete, kommunikation och inre ledarskap Läs mer »

Jobbar vi ihop, eller bara samtidigt? – Om samarbete, kommunikation och inre ledarskap


Att leda med lean

Att leda med lean

En bok för ledare som vill börja, eller har börjat, arbeta efter den snabbt växande arbetsfilosofin lean.Arbetsfilosofin lean har fått stort genomslag i både näringsliv och offentlig verksamhet över hela världen. Den går ut på att eliminera det som inte adderar verkligt värde till produkten eller tjänsten. Den här boken är för ledare som ska …

Att leda med lean Läs mer »

Att leda med lean


Momshandboken Lathund för moms i kommuner

Momshandboken Lathund för moms i kommuner

Momshandboken beskriver vanligt förekommande momsfrågor på det kommunala området. Den vänder sig till alla som arbetar med momshantering inom kommun och landsting. Det kan vara ekonomi- och redovisningsansvariga, personer som arbetar med fakturahantering eller leverantörsreskontra eller de som arbetar med fastighets- och upphandlingsfrågor. Kunder och leverantörer till kommuner och landsting kan också ha glädje av …

Momshandboken Lathund för moms i kommuner Läs mer »

Momshandboken Lathund för moms i kommuner


Samverkan – Anhöriga och personal i LSS-verksamhet

Samverkan – Anhöriga och personal i LSS-verksamhet

Verklighetsnära berättelser och förslag på konkreta åtgärder som skapar bättre förståelse och bättre samverkan i LSS-verksamhet.Hur kontakten mellan personal och anhöriga fungerar är av stor betydelse för alla inblandande i en LSS-verksamhet, inte minst brukaren. Dessa relationer präglas i bästa fall av en inspirerande och konstruktiv samverkan. Men emellanåt kan konflikter uppstå, ofta på grund …

Samverkan – Anhöriga och personal i LSS-verksamhet Läs mer »

Samverkan – Anhöriga och personal i LSS-verksamhet


Tillit – en ledningsfilosofi för framtidens offentliga sektor

Tillit – en ledningsfilosofi för framtidens offentliga sektor

Många medarbetare och chefer i offentlig sektor vittnar om hur detaljstyrning, överdriven formbundenhet och felriktad mätning hindrar dem från att göra ett gott arbete. De upplever att verksamheten styrs och leds med fjärrkontroll och med bristande lyhördhet för behoven längst ut i styrkedjan. Forskningen pekar i samma riktning. Det här leder inte bara till minskad …

Tillit – en ledningsfilosofi för framtidens offentliga sektor Läs mer »

Tillit – en ledningsfilosofi för framtidens offentliga sektor


LSS – en vägledning

LSS – en vägledning

Det här är den andra, bearbetade, upplagan av LSS – en vägledning. Boken är avsedd att vara ett stöd i vardagsarbetet med frågor med anknytning till LSS. Den är ett välbehövligt hjälpmedel vid tolkningen och tillämpningen av lagen. Dessutom kan den med fördel användas som kurslitteratur. Boken vänder sig till handläggare, utförare och förtroendevalda inom …

LSS – en vägledning Läs mer »

LSS – en vägledning


Motiverande samtal i praktiken – Hjälpa människor till varaktig förändring

Motiverande samtal i praktiken – Hjälpa människor till varaktig förändring

Motiverande samtal är en vanlig metod vid behandlingsarbete – och den fungerar. Därför är den också omtyckt bland såväl klienter som behandlare. Denna bok riktar sig framförallt till dig som arbetar på behandlingshem och är nyfiken på MI. Du får en inblick i vad MI innebär och hur man praktiskt kan arbeta med motiverande samtal …

Motiverande samtal i praktiken – Hjälpa människor till varaktig förändring Läs mer »

Motiverande samtal i praktiken – Hjälpa människor till varaktig förändring


Ledning och ledarskap för en personcentrerad vård

Ledning och ledarskap för en personcentrerad vård

Inom hälso- och sjukvården har den personcentrerade vården alltmer börjat ses som en lösning på många av de problem sjukvården idag dras med. Det finns mycket att läsa om vad personcentrerad vård är, men hittills har många saknat en bok som sätter ledning och ledarskap i fokus.Hans-Inge Persson har bred erfarenhet från offentligt styrd verksamhet …

Ledning och ledarskap för en personcentrerad vård Läs mer »

Ledning och ledarskap för en personcentrerad vård


Handbok för handledare – Handledning i praktisk yrkesverksamhet (2:a upplagan)

Handbok för handledare – Handledning i praktisk yrkesverksamhet (2:a upplagan)

Kunskap, kommunikation, reflektion. Det spelar ingen roll om det handlar om en ny medarbetare på jobbet, en praktikant eller en student som står beredd att ta första klivet in i arbetslivet. Hur denna person tas emot och handleds har stor betydelse – både för arbetsplatsen, handledaren och inte minst för personen själv.I Handbok för handledare går författarna på …

Handbok för handledare – Handledning i praktisk yrkesverksamhet (2:a upplagan) Läs mer »

Handbok för handledare – Handledning i praktisk yrkesverksamhet (2:a upplagan)


Hur ska vi bemöta demenssjuka? : en handbok för vårdpersonal och anhöriga

Hur ska vi bemöta demenssjuka? : en handbok för vårdpersonal och anhöriga

Att möta en människa med demens är speciellt, oavsett om den dementa är ens släkting eller en vårdtagare som man arbetar med. Personen beter sig annorlunda och för att vi ska kunna bemöta honom eller henne på bästa sätt måste vi förstå vad han eller hon tänker och känner.Författaren Ola Polmé skriver i boken om …

Hur ska vi bemöta demenssjuka? : en handbok för vårdpersonal och anhöriga Läs mer »

Hur ska vi bemöta demenssjuka? : en handbok för vårdpersonal och anhöriga


Rulla till toppen