Hur ska vi bemöta demenssjuka? : en handbok för vårdpersonal och anhöriga

Hur ska vi bemöta demenssjuka? : en handbok för vårdpersonal och anhöriga

Att möta en människa med demens är speciellt, oavsett om den dementa är ens släkting eller en vårdtagare som man arbetar med. Personen beter sig annorlunda och för att vi ska kunna bemöta honom eller henne på bästa sätt måste vi förstå vad han eller hon tänker och känner.Författaren Ola Polmé skriver i boken om situationer där ett professionellt bemötande har avgörande betydelse för den goda omvårdnaden. Frågor om bl.a. yrkesstolthet, professionalism och etik lyfts upp. Även vanliga händelser som kan skapa problem och lösningar till svåra situationer behandlas.Ola Polmé är verksamhetschef och demensutvecklare. Med sin bok vänder han sig till personal inom omsorgen, äldreboenden och demensboenden, till medarbetare inom hemtjänst, på servicehus samt personliga assistenter och personal i boendestödsgrupper.

Läs mer om Hur ska vi bemöta demenssjuka? : en handbok för vårdpersonal och anhöriga

Hur ska vi bemöta demenssjuka? : en handbok för vårdpersonal och anhöriga

Samhälle & Politik

Hitta Hur ska vi bemöta demenssjuka? : en handbok för vårdpersonal och anhöriga även hos:
Rulla till toppen