Sanoma utbildning

Mina första matteord

Mina första matteord

Mina första matteord är en storbok som man kan samlas kring och gemensamt träna grundläggande matematiska begrepp. Boken är indelad i temaområden: jämföra rumsuppfattning antal former och tid. Här tränas ord som mycket-lite kort-lång före-efter hel-halv talen 1-10 och många fler. Begreppen tränas utifrån en samtalsbild med tillhörande övningar. Bokens sidor är laminerade vilket innebär …

Mina första matteord Läs mer »

Mina första matteord

Matematik Origo 1a Lärarguide

Matematik Origo 1a Lärarguide

Till elevboken Matematik Origo 1a och 2a hör en Lärarguide. Lärarguiden följer elevboken uppslag för uppslag med tips idéer och inspiration till din undervisning. Här hittar du: 1) extra exempel 2) uppgifter att inleda och avsluta lektionen med 3) kommentarer till kritiska punkter i lärandet 4) resonemangs- och problemlösningsuppgifter 5) konkreta exempel på matematikens användbarhet …

Matematik Origo 1a Lärarguide Läs mer »

Matematik Origo 1a Lärarguide

Matte Direkt Borgen Mera Tornet 4 Ny upplaga

Matte Direkt Borgen Mera Tornet 4 Ny upplaga

Mera Tornet är nivåanpassad för de elever som vill ha extra utmaningar i matematik. Materialet följer grundbokens upplägg och ger fler uppgifter på Tornet-nivå till varje kapitel.Stort fokus ligger på problemlösning och vissa uppgifter löses med arbete i grupp eller par.

Matte Direkt Borgen Mera Tornet 4 Ny upplaga

Matte Direkt Borgen Lärarhandledning 6A Ny upplaga

Matte Direkt Borgen Lärarhandledning 6A Ny upplaga

I lärarhandledningen ges förklaringar till varje uppslag i grundboken förslag på hur nya moment kan introduceras förslag till gemensamma aktiviteter och andra praktiska tips. Till varje kapitel finns ett flertal arbetsblad varav ett för elevens utvärdering. Till varje bok i serien Matte Direkt Borgen finns två prov som innehåller en A- och en B-del. A-delen …

Matte Direkt Borgen Lärarhandledning 6A Ny upplaga Läs mer »

Matte Direkt Borgen Lärarhandledning 6A Ny upplaga

Qué bien 9 Textbok

Qué bien 9 Textbok

¡Qué bien! är ett nytt basläromedel i spanska med utgångspunkt i Lgr11 avsett för årskurs 6 7 8 och 9. ¡Qué bien! innehåller intresseväckande texter med en härlig layout. Övningarna är varierade med en naturlig språklig progression.Letar du efter ett nytt läromedel som hjälper dina elever att utveckla sina förmågor på bästa sätt? Önskar du …

Qué bien 9 Textbok Läs mer »

Qué bien 9 Textbok

Möt svenskan 2

Möt svenskan 2

Möt svenskan är ett nytt material för nyanlända ungdomar som går på högstadiet eller språkintroduktion. Det är viktigt med en grundläggande start för att skapa förutsättningar för ett fortsatt lärande. I Möt svenskan får eleven långsamt och metodiskt träna sitt nya språk. Möt svenskan består av tre elevböcker. Varje bok är uppbyggd kring ett stort …

Möt svenskan 2 Läs mer »

Möt svenskan 2

Möt svenskan 3

Möt svenskan 3

Möt svenskan är ett nytt material för nyanlända ungdomar som går på högstadiet eller språkintroduktion. Det är viktigt med en grundläggande start för att skapa förutsättningar för ett fortsatt lärande. I Möt svenskan får eleven långsamt och metodiskt träna sitt nya språk. Möt svenskan består av tre elevböcker. Varje bok är uppbyggd kring ett stort …

Möt svenskan 3 Läs mer »

Möt svenskan 3

Matte Direkt Borgen Lärarhandledning 6B Ny upplaga

Matte Direkt Borgen Lärarhandledning 6B Ny upplaga

I lärarhandledningen ges förklaringar till varje uppslag i grundboken förslag på hur nya moment kan introduceras förslag till gemensamma aktiviteter och andra praktiska tips. Till varje kapitel finns ett flertal arbetsblad varav ett för elevens utvärdering. Till varje bok i serien Matte Direkt Borgen finns två prov som innehåller en A- och en B-del. A-delen …

Matte Direkt Borgen Lärarhandledning 6B Ny upplaga Läs mer »

Matte Direkt Borgen Lärarhandledning 6B Ny upplaga

Koll på Vasatiden – Lärarbok

Koll på Vasatiden – Lärarbok

Koll på Vasatiden lärarhandledning tillhör läromedlet Koll på Vasatiden och ingår i serien Koll på Historia. Varje uppslag i basboken stöds av material i lärarhandledningen. Här finns bland annat tips för genomgångar av uppslagen större gruppuppgifter mer fakta skönlitterära historiska högläsningstexter samt facit till aktivitetsbokens uppgifter. Till materialet hör även Koll på Vasatiden aktivitetsbok där …

Koll på Vasatiden – Lärarbok Läs mer »

Koll på Vasatiden – Lärarbok

Förstå språket Matematik Kortlek – för nyanlända (5-pack)

Förstå språket Matematik Kortlek – för nyanlända (5-pack)

Förstå språket matematik är skapad för att hjälpa nyanlända att erövra skolspråket i matematik. Här får eleverna lära sig ord och begrepp relevanta för undervisningen i matematik årskurs 7–9 Lgr11. Övningarna är både språk- och kunskapsutvecklande med fokus på ordförståelse och kommunikation. Facit hittar du längst bak i boken. I Förstå språket Matematik Digital finns …

Förstå språket Matematik Kortlek – för nyanlända (5-pack) Läs mer »

Förstå språket Matematik Kortlek – för nyanlända (5-pack)

Koll på Sverige år 4 lärarhandledning

Koll på Sverige år 4 lärarhandledning

Koll på Sverige lärarhandledningen tillhör läromedlet Koll på Sverige och ingår i serien Koll på Geografi. Böckerna lägger tonvikten vid naturgeografi och kulturgeografi. I materialet presenteras arbetsformer som gör att geografiska fakta kan knytas till verkligheten – till elevernas egen omgivning. Geografiska begrepp och hållbarhetsfrågor har en central plats och sätts in i ett naturligt …

Koll på Sverige år 4 lärarhandledning Läs mer »

Koll på Sverige år 4 lärarhandledning

Champ F-2 Teacher guide

Champ F-2 Teacher guide

Lärarhandledningen har en tydlig arbetsgång som vägleder dig genom din undervisning. Den ger dig förslag på hur du kan förbereda och genomföra dina lektioner och hur du på ett varierat och lekfullt sätt kan arbeta med sångerna och ramsorna. Här hittar du också kopieringsunderlag till lekar spel interaktionsövningar checklista självbedömning samt rörelser till sångerna. Här …

Champ F-2 Teacher guide Läs mer »

Champ F-2 Teacher guide

Matte Direkt Triumf 2B Test (5-pack)

Matte Direkt Triumf 2B Test (5-pack)

Till elevböckerna i Matte Direkt Triumf hör ett häfte med test och bedömningsstöd. Uppgifterna testar centralt innehåll och eleverna självbedömer sin kunskap. Här finns även elevdokumentation för förmågorna både individuellt och i grupp. Matte Direkt serien består av tre olika böcker där delar av innehållet är på olika nivåer. Oavsett nivå används samma testhäfte till …

Matte Direkt Triumf 2B Test (5-pack) Läs mer »

Matte Direkt Triumf 2B Test (5-pack)

Spegla språket åk 9 Lärarhandledning

Spegla språket åk 9 Lärarhandledning

Spegla språket 9 lärarhandledning korresponderar mot grundboken och breddar dess innehåll. Den inrymmer teoretiska bakgrunder och innehåller konkreta lektions- och undervisningstips till samtliga kapitel i grundboken. I lärarhandledningen återfinns också ett antal fördjupningsuppgifter samt extra övningsuppgifter som service till läraren.

Spegla språket åk 9 Lärarhandledning

Vistas 2 Allt i ett-bok inkl. ljudfiler

Vistas 2 Allt i ett-bok inkl. ljudfiler

Läromedelsserien Vistas är ett heltäckande läromedel i spanska anpassat för Gy2011. Serien innefattar allt-i-ett-böcker som ger dig alla verktyg du behöver för en kreativ och spännande språkundervisning. I Vistas 2 repeteras och utökas de språkliga grunderna på ett varierat och intresseväckande sätt. Här återkommer också strategiövningar och kamratrespons. Boken har följande teman: ¿Quiénes somos? Así …

Vistas 2 Allt i ett-bok inkl. ljudfiler Läs mer »

Vistas 2 Allt i ett-bok inkl. ljudfiler

Allez hop! år 7 Textbok

Allez hop! år 7 Textbok

För kompletteringsköp! Utgår när slut i lager. Med Allez hop! bygger eleverna stegvis upp sina kunskaper i franska mot en allt större kommunikativ förmåga. Det naturliga sättet att tillägna sig ett nytt språk är genom att lyssna och därför finns många hörövningar som ett återkommande inslag.

Allez hop! år 7 Textbok

Laborera Direkt Kemi 2 (5-pack)

Laborera Direkt Kemi 2 (5-pack)

Kemi Direkt väcker elevernas intresse. Kemiämnet är ett fascinerande ämne att undervisa i. Vardagen kan förklaras med praktiska experiment och naturvetenskapligt modelltänkande. Det är där som Kemi Direkt har sin utgångspunkt. Laborera Direkt Kemi 1-3 är en komplett laborationskurs för högstadiets kemi. Experiment har en central roll inom all naturvetenskap. Laborationer är därför också en …

Laborera Direkt Kemi 2 (5-pack) Läs mer »

Laborera Direkt Kemi 2 (5-pack)

Champ 6 Lärarhandledning

Champ 6 Lärarhandledning

Lärarhandledningen innehåller pedagogiska planeringar bedömningsmatriser kapitelgenomgångar kopieringsunderlag och många metodiska tips. Kapitelgenomgångarna ger en konkret pedagogisk vägledning. Du får förslag på hur du kan arbeta med klassen genom varje kapitel samt hur du stöttar eleverna före under och efter kapitelgenomgången. Språkliga strategier behandlas genomgående i kapitelkommentarerna. Det finns även två fristående prov ett till höstterminen …

Champ 6 Lärarhandledning Läs mer »

Champ 6 Lärarhandledning

Marknadsföring av lyx och premium

Marknadsföring av lyx och premium

En bok med syfte att utforska fenomenet lyxmarknadsföring och lyxvarumärken från ett djupare och mer forskningsorienterat perspektiv. Boken förklarar hur man på bästa sätt marknadsför lyx- och premiumprodukter och passar utmärkt till fördjupningskurser i marknadsföring. Den är indelad i sex kapitel som behandlar olika perspektiv av lyx. Boken svarar på frågor som: "Vad är lyx?" …

Marknadsföring av lyx och premium Läs mer »

Marknadsföring av lyx och premium

SamSpråk 2 upplaga 1 Textbok

SamSpråk 2 upplaga 1 Textbok

SamSpråk 2 är anpassad för sfi kurs D motsvarande GERS B1/B1+. I boken kombineras den grundläggande språkinlärningen med samhällsorientering. Stor vikt läggs vid att låta deltagaren bekanta sig med både vardagliga och unika företeelser i det svenska samhället. Eleverna får många tillfällen att uttrycka sig genom att tala om känslor berätta om egna erfarenheter reflektera …

SamSpråk 2 upplaga 1 Textbok Läs mer »

SamSpråk 2 upplaga 1 Textbok

Texter direkt

Texter direkt

Texter Direkt är en antologi för åk 7-9 och ingår i läromedelsserien Svenska Direkt. Texter Direkt kan användas tillsammans med de andra böckerna i serien eller helt fristående. Texter Direkt är indelad i tio teman: Att växa upp Vänskap Kärlek Dagböcker Val i livet Hot och mobbning Främlingsfientlighet Ilska Sorg och Barn i världen. Varje …

Texter direkt Läs mer »

Texter direkt

Matematik Origo 2b Lärarguide

Matematik Origo 2b Lärarguide

Till varje Elevbok i Matematik Origo-serien hör en Lärarguide. Det är ett unikt lärarmaterial uppbyggt kring varje uppslag i elevboken. Här hittar du tips kommentarer och lösningar som gör din vardag enklare. I Lärarguiden hittar du bland annat 1) Författarnas kommentarer till teoritexter exempel och uppgifter 2) Extra exempel 3) Resonemangs- och problemlösningsuppgifter 4) Kommentarer …

Matematik Origo 2b Lärarguide Läs mer »

Matematik Origo 2b Lärarguide

Allez hop!. 9 Övningsboken

Allez hop!. 9 Övningsboken

För kompletteringsköp! Utgår när slut i lager. Med Allez hop! bygger eleverna stegvis upp sina kunskaper i franska mot en allt större kommunikativ förmåga. Det naturliga sättet att tillägna sig ett nytt språk är genom att lyssna och därför finns många hörövningar som ett återkommande inslag.

Allez hop!. 9 Övningsboken

Vistas 3 Allt-i-ett bok inkl. ljudfiler och webb

Vistas 3 Allt-i-ett bok inkl. ljudfiler och webb

Läromedelsserien Vistas är ett heltäckande läromedel i spanska anpassat för Gy2011och innefattar allt-i-ett-böcker som ger dig alla verktyg du behöver för en kreativ och spännande språkundervisning. Vistas 3 är avsedd för kursen Spanska 3. Vistas 3 inleds med introduktionskapitlet Bienvenidos som har två syften; att i lättsam form repetera grundläggande ordförråd och att få eleverna …

Vistas 3 Allt-i-ett bok inkl. ljudfiler och webb Läs mer »

Vistas 3 Allt-i-ett bok inkl. ljudfiler och webb

Upptäck språket Textbok

Upptäck språket Textbok

Textboken är en fristående fortsättning på Upptäck orden och Upptäck texten och bygger på samma princip – cirkelmodellen. En genomgående tanke är först att prata tillsammans sedan lyssna och försöka förstå därefter läsa och arbeta med texter för att slutligen skriva.Upptäck språket innehåller många texter i olika genrer som t.ex. beskrivande förklarande och argumenterande. Hörförståelseövningarna …

Upptäck språket Textbok Läs mer »

Upptäck språket Textbok

Allez hop! år 6 Övningsbok

Allez hop! år 6 Övningsbok

För kompletteringsköp! Utgår när slut i lager. Med Allez hop ! bygger eleverna stegvis upp sina kunskaper i franska mot en allt större kommunikativ förmåga. Det naturliga sättet att tillägna sig ett nytt språk är genom att lyssna och därför finns många hörövningar som ett återkommande inslag.

Allez hop! år 6 Övningsbok

Uppsatskalendern – din handbok till att skriva en ….

Uppsatskalendern – din handbok till att skriva en ….

Uppsatskalendern bygger på kunskap och beprövad erfarenhet från praktiska handledningssituationer och har till syfte att skapa trygghet och säkerhet i processen fram till färdig uppsats. Boken används som komplement till metodböcker för uppsatsskrivning den hjälper studenten att hålla ordning och reda i processen och fungerar som en loggbok. Etiken är en röd tråd genom kalendern …

Uppsatskalendern – din handbok till att skriva en …. Läs mer »

Uppsatskalendern – din handbok till att skriva en ….

Matte Direkt Borgen Lärarhandledning 5A Ny upplaga

Matte Direkt Borgen Lärarhandledning 5A Ny upplaga

I lärarhandledningen ges förklaringar till varje uppslag i grundboken förslag på hur nya moment kan introduceras förslag till gemensamma aktiviteter och andra praktiska tips. Till varje kapitel finns ett flertal arbetsblad varav ett för elevens utvärdering. Till varje bok i serien Matte Direkt Borgen finns två prov som innehåller en A- och en B-del. A-delen …

Matte Direkt Borgen Lärarhandledning 5A Ny upplaga Läs mer »

Matte Direkt Borgen Lärarhandledning 5A Ny upplaga

Digital marknadsföring 2 upplagan

Digital marknadsföring 2 upplagan

Digital marknadsföring beskriver med aktuell forskning och praktiska exempel hur digitaliseringen tar företags marknadsföring till en ny nivå. Stort fokus ligger på mobil marknadsföring sociala medier och lojalitetsprogram. Boken ger en god introduktion till digital marknadsföring med aktuell forskning och praktiska exempel.

Digital marknadsföring 2 upplagan

Vistazo 2 övn.häfte steg 3 & 4 (5-pack)

Vistazo 2 övn.häfte steg 3 & 4 (5-pack)

Vistazo 2 är ett övningshäfte som förklarar och tränar de viktigaste grammatiska momenten i Spanska 3 och 4. Det kan även användas för repetition under steg 5. Övningarna är varierande och föregås alltid av en förklaringsruta för att eleverna ska kunna arbeta självständigt. I slutet av häftet finns facit till samtliga övningar. Vistazo är ett …

Vistazo 2 övn.häfte steg 3 & 4 (5-pack) Läs mer »

Vistazo 2 övn.häfte steg 3 & 4 (5-pack)

Formando frases

Formando frases

Här är materialet som ger eleverna möjlighet att prata lära känna varandra och samtidigt öva grammatik! Formando Frases är ett fristående material med muntliga övningar som tränar språkets två sidor: form och innehåll. Eleverna övar de flesta grammatiska momenten samtidigt som de pratar om sin egen vardag. Ordförrådet är vardagligt med många återkommande frekventa ord. …

Formando frases Läs mer »

Formando frases
Rulla till toppen