Studentlitteratur AB

Traction Blue Engelska 5 Elevpaket – Digitalt + Tryckt

Traction Blue Engelska 5 Elevpaket – Digitalt + Tryckt

Traction Blue för Engelska 5 är ett tydligt läromedel som det är lätt att följa gången i avsett främst för högskoleförberedande program. Läromedlets kapitel är uppbyggda på samma sätt med en liknande struktur i varje. Engagerade texter av olika slag följs av ett rikligt övningsmaterial som tränar eleverna i läsförståelse och lägger särskild vikt vid …

Traction Blue Engelska 5 Elevpaket – Digitalt + Tryckt Läs mer »

Traction Blue Engelska 5 Elevpaket – Digitalt + Tryckt


Människans texter Svenska 1 Elevpaket (Bok + digital produkt)

Människans texter Svenska 1 Elevpaket (Bok + digital produkt)

Människans texter Svenska 1 är en allt i ett-bok som täcker kursens såväl språkliga som litterära moment. Här finner du och dina elever fylliga kapitel om olika slags texter och studiekompetens retorik och skrivprocess tala och lyssna argumenterande texter språkriktighet språksociologi grundläggande grammatik samt om referat och praktiska texter. I alla kapitel finns rikligt med …

Människans texter Svenska 1 Elevpaket (Bok + digital produkt) Läs mer »

Människans texter Svenska 1 Elevpaket (Bok + digital produkt)


Språket människan och världen Lärarpaket – Digitalt + Tryckt – Människans språk 1-2

Språket människan och världen Lärarpaket – Digitalt + Tryckt – Människans språk 1-2

Avsikten med detta lärarmaterial är att ge en tydlig översikt av innehållet i läroboken peka ut de centrala momenten samt ge tips och idéer för undervisningen.Här finns en genomgång av kärninnehållet i varje kapitel exempel och tips på hur man kan analysera och vinkla materialet i boken kommentarer lösningsförslag med mera till övningar gruppdiskussioner och …

Språket människan och världen Lärarpaket – Digitalt + Tryckt – Människans språk 1-2 Läs mer »

Språket människan och världen Lärarpaket – Digitalt + Tryckt – Människans språk 1-2


Försäkringsförmedling

Försäkringsförmedling

I denna bok redogör Tom Riese för det offentliga regelverk som styr försäkringsförmedling och för de riktlinjer som Finansinspektionen har ställt. Boken behandlar lagen om försäkringsförmedling (SFS 2005:405) och förordningen om försäkringsförmedling (SFS 2005:411) som trädde i kraft i juli 2005.Vidare behandlas de näringsrättsliga reglerna om lagens tillämpningsområde och bestämmelserna om tillstånd registrering och tillsyn …

Försäkringsförmedling Läs mer »

Försäkringsförmedling


Läsa läshäften Läs mera fiktion 1-5

Läsa läshäften Läs mera fiktion 1-5

Dessa enkla små läshäften ingår i Läsa-serien och är tänkta att använda som elevernas första ”riktiga” läsupplevelse efter att en grundläggande läsfärdighet har etablerats genom arbetet med elevboken. Läs mera-häftena är något svårare än läsa-häftena.Till läshäftena hör frågor som tränar läsförståelse och reflektion. Dessa frågor finns i lärarmaterialet. Visa pris

Läsa läshäften Läs mera fiktion 1-5


Case i religionskunskap

Case i religionskunskap

Case i religionskunskap består av ett trettiotal case som tar upp ett stort spektrum av livsfrågor. De beskriver speciella händelser – med ett tydligt dilemma som eleverna kan analysera reflektera över och ta ställning till. Här kan eleverna möta och arbeta med frågeställningar som berör bl.a. arrangerade äktenskap barnarbete djurens rätt mutor gendiagnostik och bärande …

Case i religionskunskap Läs mer »

Case i religionskunskap


Labbkul 1

Labbkul 1

Laborera och lär!Labbkul 1 innehåller fyra laborationer till varje Tränahäfte i Mattekul år 1. Överst på varje sida i Labbkul finns en färgad rand och ett djur från ett Tränahäfte. Det gör det enkelt att se vilket delmoment laborationen hör till och vilket Tränahäfte det är baserat på. Övningarna utgår från ett laborationsmaterial gjort av …

Labbkul 1 Läs mer »

Labbkul 1


Internationalisering i en global värld – – från innovation till marknadsledare

Internationalisering i en global värld – – från innovation till marknadsledare

Hur kan man få företag att växa? Den här boken handlar om hur man tar små och medelstora företag till ”mindre storföretag” och hur man bygger upp en internationell verksamhet. Utgångspunkten är att skapa en robust affärsmodell runt en produkt- eller processinnovation – en affärsmodell som kan ge hävstångseffekter på lönsamheten när företaget växer. Boken …

Internationalisering i en global värld – – från innovation till marknadsledare Läs mer »

Internationalisering i en global värld – – från innovation till marknadsledare


Lyckas med svenska Lärarmaterial med digital del – Sfi B

Lyckas med svenska Lärarmaterial med digital del – Sfi B

Lyckas med svenska 1 vänder sig till elever med kortare skolbakgrund som är i behov av tydlig struktur och långsam progression. I läromedlets textbok övningsbok och skrivhäfte får eleverna många tillfällen till repetition och varierad träning.I lärarpaketet till Lyckas med svenska 1 ingår en tryckt lärarhandledning med en utförlig presentation av läromedlets delar undervisningstips till …

Lyckas med svenska Lärarmaterial med digital del – Sfi B Läs mer »

Lyckas med svenska Lärarmaterial med digital del – Sfi B


Magic! 5 Lärarhandledning (Bok + digital produkt)

Magic! 5 Lärarhandledning (Bok + digital produkt)

Lärarpaket Inledningsvis förklaras tankarna bakom läromedlet och hur de olika delarna i elevpaketet samspelar. Quick guide – Kom igång ger dig en snabb överblick. Planeringsdelen innehåller detaljerade lektionsplaneringar för hela läsåret. Detta följs av hörövningsmanus extra sånger och lekar. I den digitala resursen kan du använda dig av de tidsbesparande förberedda genomgångarna för projektor och …

Magic! 5 Lärarhandledning (Bok + digital produkt) Läs mer »

Magic! 5 Lärarhandledning (Bok + digital produkt)


Solid Gold 2 Lärarpaket – Digitalt + Tryckt

Solid Gold 2 Lärarpaket – Digitalt + Tryckt

I Solid Gold 2 Teacher’s Guide förklaras konceptet och de pedagogiska idéerna bakom Solid Gold 2 som är ett komplett läromedel i engelska för i första hand gymnasiets högskoleförberedande program samt för vuxna elever. I lärarpaketet ingår tre aktiveringskoder som ger tre lärare tillgång till allt innehåll i digitalt format samt det digitala elevpaketet Solid …

Solid Gold 2 Lärarpaket – Digitalt + Tryckt Läs mer »

Solid Gold 2 Lärarpaket – Digitalt + Tryckt


Niss Trygg och lärande förskola – till föräldrar 10-pack

Niss Trygg och lärande förskola – till föräldrar 10-pack

Denna skrift vänder sig till föräldrar och genomsyras av vad de yngsta barnen specifikt behöver och hur förskolan tillsammans med dig som förälder kan skapa dessa förutsättningar. Skriften är ett komplement till boken Trygg och lärande förskola – De yngsta barnen och den viktiga vardagen och utgår från förskolans reviderade läroplan Lpfö18.Barn har tidigt glädje …

Niss Trygg och lärande förskola – till föräldrar 10-pack Läs mer »

Niss Trygg och lärande förskola – till föräldrar 10-pack


Grammar to Go 1 Elevpaket – Digitalt + Tryckt

Grammar to Go 1 Elevpaket – Digitalt + Tryckt

Grammar to Go är en serie som på ett systematiskt och lekfullt sätt bjuder in till den grundläggande engelska grammatiken. Till varje elevbok medföljer ett digitalt läromedel med inspelat ljud och interaktiva övningar. Till serien finns även ett lärarpaket som ger undervisningsstöd med bland annat exempelfraser tips diagnoser och test. Här finns också förberedda genomgångar …

Grammar to Go 1 Elevpaket – Digitalt + Tryckt Läs mer »

Grammar to Go 1 Elevpaket – Digitalt + Tryckt


Favorit matematik 5A Lärarpaket – Digitalt + Tryckt

Favorit matematik 5A Lärarpaket – Digitalt + Tryckt

I lärarpaketet ingår digitala resurser en tryckt lärarhandledning och tryckt facit. Det uppskattade och välfyllda lärarpaketet innehåller allt du behöver i form av inspiration och konkreta verktyg för en kommunikativ och varierad matematikundervisning. Använd innehållet som ett smörgåsbord och välj det som passar bäst för din elevgrupp.Till varje lektion finns det stöd fakta och inspiration …

Favorit matematik 5A Lärarpaket – Digitalt + Tryckt Läs mer »

Favorit matematik 5A Lärarpaket – Digitalt + Tryckt


Vallmomodellen. Arbetsbok 2 – 5-pack

Vallmomodellen. Arbetsbok 2 – 5-pack

VallmomodellenArbetsbok 2Vallmomodellen är utvecklad för att användas i läs- och skrivinlärningen i grund­skolans tidigare år och ger vägledning om hur upplägget och förståelsestrategier för den tidiga läs- och skrivinlärningen kan se ut i praktiken. De fyra huvudområdena avkodning inkodning förståelse och kreativt skrivande illustreras av vallmoblommans fyra kronblad.I Arbetsbok 2 övar eleverna självständigt in- och …

Vallmomodellen. Arbetsbok 2 – 5-pack Läs mer »

Vallmomodellen. Arbetsbok 2 – 5-pack


Favorit matematik Förskoleklass Lärarpaket – Digitalt + Tryckt –

Favorit matematik Förskoleklass Lärarpaket – Digitalt + Tryckt –

Lärarhandledningen till Favorit matematik Förskoleklass innehåller förslag på arbetsgång berättelser utematematik lekar och mycket mer som bygger upp den matematiska förståelsen. Arbetsgången är lätt att följa övningarna är lärorika och roliga och hjälper eleverna att utveckla sitt matematiska tänkande. Tillsammans med skatan Sally och ekorren Kurre får eleverna hjälpa att bygga upp en stabil matematisk grund. Det är då matematiken blir en favorit!Materialet är indelat i 12 kapitel som …

Favorit matematik Förskoleklass Lärarpaket – Digitalt + Tryckt – Läs mer »

Favorit matematik Förskoleklass Lärarpaket – Digitalt + Tryckt –


Entreprenörsdriven företagsutveckling : Camfils tillväxt under 50 år

Entreprenörsdriven företagsutveckling : Camfils tillväxt under 50 år

’En mycket intressant beskrivning av kreativa entreprenörer som skapar underverk genom att byta affärsmodell när förutsättningarna ändras. Författaren – som är en forskare med sällsynt god kunskap om företagens vardag – ger en initierad bild av entreprenörskapets betydelse för innovation och tillväxt. Det är nog inte – som många politiker tycks tro – forskningen i …

Entreprenörsdriven företagsutveckling : Camfils tillväxt under 50 år Läs mer »

Entreprenörsdriven företagsutveckling : Camfils tillväxt under 50 år


Favorit matematik 9 Lärarpaket – Digitalt + Tryckt

Favorit matematik 9 Lärarpaket – Digitalt + Tryckt

Tydlig beprövad struktureradDen beprövade finska matematikserien Pii är översatt och bearbetad för svenska förhållanden och har blivit Favorit matematik 7-9.Favorit matematik 7-9 är ett heltäckande läromedel där alla elever får det stöd och den stimulans de behöver. Favorit matematik innehåller varierat material oavsett vilken betygsnivå eleven strävar mot.Genom att introducera och befästa matematiken på ett …

Favorit matematik 9 Lärarpaket – Digitalt + Tryckt Läs mer »

Favorit matematik 9 Lärarpaket – Digitalt + Tryckt


Kompetens – Företagsekonomi 1 Övningar Elevpaket – Digitalt + Tryckt

Kompetens – Företagsekonomi 1 Övningar Elevpaket – Digitalt + Tryckt

Kompetens är ett helt nyskrivet läromedelspaket för kursen företagsekonomi 1 – skapat idag för elever som lever i samtiden och blickar mot framtiden! I Kompetens ligger betoningen på att utveckla elevernas förmåga att tillämpa sina kunskaper och färdigheter i företagsekonomi och därigenom utvecklar ett flertal kompetenser.Elevpaket – digitalt läromedel och tryckt bokAllt ingår. Det blir …

Kompetens – Företagsekonomi 1 Övningar Elevpaket – Digitalt + Tryckt Läs mer »

Kompetens – Företagsekonomi 1 Övningar Elevpaket – Digitalt + Tryckt


Favorit matematik 5B Kopieringsunderlag

Favorit matematik 5B Kopieringsunderlag

Till alla Favorit matematik lektioner finns det kopieringsunderlag. Alla kopieringsunderlag ingår i digital form i den digitala delen i respektive lärarhandledning. Men kanske tycker du att det är bättre och mer överskådligt att kunna bläddra och kopiera från en pappersförlaga? Då väljer du Favorit matematik kopieringsunderlag med praktisk spiralbindning.Vill du utgå från kunskapskraven när du …

Favorit matematik 5B Kopieringsunderlag Läs mer »

Favorit matematik 5B Kopieringsunderlag


Enkla fakta om medeltiden

Enkla fakta om medeltiden

Ett lättläst faktahäfte för elever i skolår 4-6Alla uppslag i häftet har samma upplägg. På vänstersidan visas en bild med fakta i punktform. På högersidan finns lättläst text med påföljande frågor att besvara muntligt eller skriftligt. Du kan alltså tillgodogöra dig fakta på tre sätt: genom bilden faktapunkterna eller faktatexten. Frågorna är ett sätt att …

Enkla fakta om medeltiden Läs mer »

Enkla fakta om medeltiden


Simsalabim 1 Elevpaket (Bok + digital produkt)

Simsalabim 1 Elevpaket (Bok + digital produkt)

Simsalabim – förtrollas av litteraturen redan från börjanSimsalabim öppnar dörren till elevernas språkutveckling på vid gavel och skapar nyfikenhet och lust att lära utifrån läsupplevelser. Hela språket finns med – läsa skriva tala och lyssna. Med utgångspunkt i litteraturen moderna skönlitterära texter och klassiker från början.Elevpaket med hela språketElevpaketet till Simsalabim 1 består av tre …

Simsalabim 1 Elevpaket (Bok + digital produkt) Läs mer »

Simsalabim 1 Elevpaket (Bok + digital produkt)


Favorit matematik 5B Bedömning för lärande 10-pack

Favorit matematik 5B Bedömning för lärande 10-pack

I Favorit matematiks bedömningsstöd finns:Favorit matematiks prov Provens uppgifter har tydliga kopplingar till kunskaps­kraven i Lgr 11.Lärardokumentationen över elevens kunskaper efter Favorit matematik 5B På bedömningsunderlaget kan läraren dokumentera elevens kunskaper i förhållande till kunskapskraven. Dokumentationen kan vara till hjälp inför nästa termins arbete och betygsättningen i årskurs 6.Mitt lärande i matematik Eleven utvärderar sina …

Favorit matematik 5B Bedömning för lärande 10-pack Läs mer »

Favorit matematik 5B Bedömning för lärande 10-pack


Simsalabim 3 – Elevpaket (Bok + digital produkt)

Simsalabim 3 – Elevpaket (Bok + digital produkt)

Simsalabim – förtrollas av litteraturen redan från börjanSimsalabim är ett basläromedel med utgångspunkt i nyskriven och klassisk ungdomslitteratur. Det är läs- och skrivundervisning förpackat i ett praktiskt elevpaket som består av tre delar – grundbok arbetsbok och digitalt läromedel.Grundbok – inspiration och mycket läsningGrundboken står för inspiration och gemensamma genomgångar. Här finns också alla texter …

Simsalabim 3 – Elevpaket (Bok + digital produkt) Läs mer »

Simsalabim 3 – Elevpaket (Bok + digital produkt)


Das Dach. 2. Textbok

Das Dach. 2. Textbok

Elevbok Elevboken till Das Dach innehåller bland annat dialoger berättande texter sakprosa och ramsor. Boken innehåller även informationsrutor med realia och samlingar av nyttiga fraser i ’Bra att kunna’-rutor en minigrammatik samt tvåspaltiga styckeordlistor med markerade aktiva glosor och genusfärger. DIGITALt läromeDEL  Bokens digitala läromedel erbjuder kvalificerade möjligheter för eleven att arbeta hemma med sådant …

Das Dach. 2. Textbok Läs mer »

Das Dach. 2. Textbok


Uppskattande bildsamtal – Om att utveckla samtal med bildens hjälp

Uppskattande bildsamtal – Om att utveckla samtal med bildens hjälp

Det här paketet innehåller 60 samtalsbilder med olika motiv fotograferade i vardagen. Bilderna kan användas i alla typer av samtal och är ett redskap i samtalsövningar i såväl lätta som svåra möten. Det kan vara i en situation där vi vill öppna för mer lekfulla samtal eller där det vi vill säga upprör oss så …

Uppskattande bildsamtal – Om att utveckla samtal med bildens hjälp Läs mer »

Uppskattande bildsamtal – Om att utveckla samtal med bildens hjälp


Läsa läshäften 1-5

Läsa läshäften 1-5

Dessa enkla små läshäften ingår i Läsaserien och är tänkta att använda som elevernas första ”riktiga” läsupplevelse efter att en grundläggande läsfärdighet har etablerats genom arbetet med elevboken. Till läshäftena hör frågor som tränar läsförståelse och reflektion. Dessa frågor finns i lärarmaterialet.Häftena säljs i två paket med fem olika titlar i vardera. I läshäften 1–5 …

Läsa läshäften 1-5 Läs mer »

Läsa läshäften 1-5


Magic! 6 Lärarpaket – Digitalt + Tryckt

Magic! 6 Lärarpaket – Digitalt + Tryckt

LärarpaketInledningsvis förklaras tankarna bakom läromedlet och hur de olika delarna i elevpaketet samspelar. Quick guide – Kom igång ger dig en snabb överblick.Planeringsdelen innehåller detaljerade lektionsplaneringar för hela läsåret. Detta följs av hörövningsmanus kopieringsunderlag för stimulans och fördjupning utvärderingsformulär och test på olika nivåer som kan användas formativt och summativt. Testen finns till varje kapitel …

Magic! 6 Lärarpaket – Digitalt + Tryckt Läs mer »

Magic! 6 Lärarpaket – Digitalt + Tryckt


Ready Steady Go! 2 Lärarhandledning

Ready Steady Go! 2 Lärarhandledning

Lärarpaket I lärarhandledningen till Ready Steady Go! 2 finns en noggrann genomgång av bokens upplägg och de teorier och tankar som ligger bakom materialet. Detta kombineras med en genomgång av varje kapitel med tips extra ord och meningar samt vilka extra resurser som finns till respektive kapitel. I den digitala resursen av lärarhandledningen har läraren …

Ready Steady Go! 2 Lärarhandledning Läs mer »

Ready Steady Go! 2 Lärarhandledning


Ready Steady Go! 3 Lärarpaket – Digitalt + Tryckt

Ready Steady Go! 3 Lärarpaket – Digitalt + Tryckt

Lärarpaketet till Ready Steady Go! 3 består av en tryckt lärarhandledning och digitala resurser. De digitala resurserna får man tillgång till via en kod på insidan av lärarhandledningens pärm. I lärarhandledningen till Ready Steady Go! 3 finns en noggrann genomgång av bokens upplägg och de teorier och tankar som ligger bakom materialet. Detta kombineras med …

Ready Steady Go! 3 Lärarpaket – Digitalt + Tryckt Läs mer »

Ready Steady Go! 3 Lärarpaket – Digitalt + Tryckt


Språkintro 1 elevpkt (Bok + dig.prod)

Språkintro 1 elevpkt (Bok + dig.prod)

I denna helt nyskrivna läromedelsserie får eleverna med stöd i beprövad forskning goda möjligheter att snabbt och enkelt ta till sig nödvändiga grundläggande kunskaper i svenska språket. Språkintro består av tre böcker med ökande progression och vänder sig framför allt till nyanlända ungdomar på Språkintroduktionsprogrammet. Materialet är uppbyggt utifrån beprövad forskning kring genrepedagogik ett formativt …

Språkintro 1 elevpkt (Bok + dig.prod) Läs mer »

Språkintro 1 elevpkt (Bok + dig.prod)


Skolans administration och ledning

Skolans administration och ledning

Att leda en skolverksamhet kräver kunskap om ett stort antal rättsregler som påverkar relationerna på den arbetsplats som skolan utgör. I Skolans administration och ledning presenterar författaren de spelregler som direkt eller indirekt inverkar på ledarskapet i skolan och därmed på relationen mellan å ena sidan arbetsgivaren och å andra sidan skolans medarbetare samt deras …

Skolans administration och ledning Läs mer »

Skolans administration och ledning


Favorit matematik 7 – Lärarpaket – Digitalt+Tryckt

Favorit matematik 7 – Lärarpaket – Digitalt+Tryckt

Tydlig beprövad struktureradDen beprövade finska matematikserien Pii är översatt och bearbetad för svenska förhållanden och har blivit Favorit matematik 7-9.Favorit matematik 7-9 är ett heltäckande läromedel där alla elever får det stöd och den stimulans de behöver. Favorit matematik innehåller varierat material oavsett vilken betygsnivå eleven strävar mot.Genom att introducera och befästa matematiken på ett …

Favorit matematik 7 – Lärarpaket – Digitalt+Tryckt Läs mer »

Favorit matematik 7 – Lärarpaket – Digitalt+Tryckt


Guldboken

Guldboken

I Guldboken samlar eleven guldkorn från vardagen i och utanför klassrummet. Egna teckningar eller fotografier bildar underlag för elevens egan berättande. Så blir Guldboken en minnesbok från förskoleklassen skolstarten eller något annat skolår där vardagen och arbetsglädjen i den lyfts fram. Utöver att varje elev har sin egen Guldbok kan eleverna också ha en ’klassens …

Guldboken Läs mer »

Guldboken


Klara färdiga läs Övningsbok B –

Klara färdiga läs Övningsbok B –

Klara färdiga läs är ett läsinlärningsmaterial som passar särskilt väl för barn som behöver en långsam progression till exempel elever med inga eller mycket små förkunskaper i svenska. Det är främst avsett för de tidiga åren i grundskolan och har visat sig fungera extra bra i klasser där många barn har annat förstaspråk än svenska. …

Klara färdiga läs Övningsbok B – Läs mer »

Klara färdiga läs Övningsbok B –


Hökens vingar Lärarpaket – Digitalt + Tryckt – Högläsning i förskoleklass

Hökens vingar Lärarpaket – Digitalt + Tryckt – Högläsning i förskoleklass

Lärarpaketet innehåller fördjupning om högläsning och hur textbearbetning kan ske i elevgruppen högläsningstexter och undervisningsförslag till varje högläsningstext.I de digitala resurserna som medföljer Hökens vingar Lärarpaket finns följande:samtliga högläsningstexter inlästadigitala illustrationer att projicera i klassrummet före under och efter högläsningenförberedda genomgångar som underlättar arbetet med att bygga upp elevernas förförståelse för texten samtala kring innehållet …

Hökens vingar Lärarpaket – Digitalt + Tryckt – Högläsning i förskoleklass Läs mer »

Hökens vingar Lärarpaket – Digitalt + Tryckt – Högläsning i förskoleklass


Unga inför arbetslivet : om utanförskap lärande och delaktighet

Unga inför arbetslivet : om utanförskap lärande och delaktighet

Hur kan man se på ungas etableringsförutsättningar i ljuset av långsiktiga förändringar i arbetslivet? Hur skapas förutsättningar för lärande och delaktighet? Hur motverkas att grupper av unga lämnas i utanförskap? Vad betyder egentligen begrepp som etablering och utanförskap?Den här boken handlar om villkoren för ungdomsgruppen som helhet liksom för enskilda grupper av unga t.ex. ensamkommande …

Unga inför arbetslivet : om utanförskap lärande och delaktighet Läs mer »

Unga inför arbetslivet : om utanförskap lärande och delaktighet


Opinionsmakarna : en studie om PR-konsulter journalistik och demokrati

Opinionsmakarna : en studie om PR-konsulter journalistik och demokrati

Opinionsbildning via medierna har stor betydelse för företag institutioneroch organisationer. Med hjälp av en växande kår konsulter bygger och formar man opinioner i samhället för att få till stånd politiskt gynnsamma beslut. Opionskonsulterna är numera en betydande aktör i den demokratiska processen. I Opinionsmakarna granskas och analyseras konsulternas opinionsbyggande aktiviteter ur ett demokratiperspektiv. Här beskrivs …

Opinionsmakarna : en studie om PR-konsulter journalistik och demokrati Läs mer »

Opinionsmakarna : en studie om PR-konsulter journalistik och demokrati


Språklära C

Språklära C

Vår mycket populära serie Språklära A–C har fått en trivsam uppfräschning med ny layout och nya illustrationer. Men innehållet är oförändrat – där tränas de moment som eleverna bör behärska för att språket ska utvecklas bland annat ordkunskap och skrivregler. I böckerna ingår även uppgifter där eleverna tränar sitt kreativa skrivande i egna texter.Språklära innehåller …

Språklära C Läs mer »

Språklära C


Dysartri – Kortversion av bedömning

Dysartri – Kortversion av bedömning

Dysartri – bedömning och intervention är ett teoretiskt och praktiskt heltäckande material för bedömning och intervention vid neurologiskt betingade talstörningar. Materialet består dels av en lärobok om dysartri (huvudbok) dels av ett komplett testmaterial som är en reviderad och utvidgad version av Hartelius och Svenssons Dysartritest från 1990. I testmaterialet ingår manual testblanketter material för …

Dysartri – Kortversion av bedömning Läs mer »

Dysartri – Kortversion av bedömning


Connect 2 Workbook 2 – 10-pack

Connect 2 Workbook 2 – 10-pack

Connect 2 – Workbook 2 är ett förbrukningshäfte på 96 sidor med många och varierade övningar. Häftet innehåller bland annat rikligt med hörövningar skrivövningar ord- och frasövningar samt grammatik. Här finns också dialoger och andra kommunikativa övningar. I denna nya upplaga har det lagts till Planners och Word Lists till varje kapitel.Workbook 2 har övningar …

Connect 2 Workbook 2 – 10-pack Läs mer »

Connect 2 Workbook 2 – 10-pack


Vetenskap demokrati och medborgarskap – Paket

Vetenskap demokrati och medborgarskap – Paket

I det moderna samhället värderas vetenskap och demokrati högt. Men de ses ofta som varandras motsatser vilka måste hållas separerade. Vetenskapen bör inte demokratiseras och demokratin inte förvetenskapligas. Men det är bara halva sanningen. Vetenskap och demokrati har viktiga gemensamma rötter brottas med likartade problem och är ofta tätt sammanvävda. Vetenskaplig kunskap ska lösa samhällsproblem …

Vetenskap demokrati och medborgarskap – Paket Läs mer »

Vetenskap demokrati och medborgarskap – Paket


Gramba helt set

Gramba helt set

Gramba är ett standardiserat grammatiktest för åldrarna 3–6 år. Det tolkar alla förekommande grammatiska konstruktioner som har betydelse för ett barns grammatiska utveckling. Resultatet tolkas i såväl percentiler som staninevärden.Gramba består av:en spiralinbunden bok med ca 50 bilder i färgmanualtestblanketter (säljs även separat i 25-pack).Mer information om Gramba finns under fliken Extramaterial. Visa pris

Gramba helt set


Favorit matematik 6B Lärarpaket – Digitalt + Tryckt

Favorit matematik 6B Lärarpaket – Digitalt + Tryckt

Ny upplaga. I lärarpaketet ingår digitala resurser en tryckt lärarhandledning och tryckt facit. Det uppskattade och välfyllda lärarpaketet innehåller allt du behöver i form av inspiration och konkreta verktyg för en kommunikativ och varierad matematikundervisning. Använd innehållet som ett smörgåsbord och välj det som passar bäst för din elevgrupp.Till varje lektion finns det stöd fakta …

Favorit matematik 6B Lärarpaket – Digitalt + Tryckt Läs mer »

Favorit matematik 6B Lärarpaket – Digitalt + Tryckt


Favorit matematik 4B Kopieringsunderlag

Favorit matematik 4B Kopieringsunderlag

Till alla Favorit matematik lektioner finns det kopieringsunderlag. Alla kopieringsunderlag ingår i digital form i den digitala delen i respektive lärarhandledning. Men kanske tycker du att det är bättre och mer överskådligt att kunna bläddra och kopiera från en pappersförlaga? Då väljer du Favorit matematik kopieringsunderlag med praktisk spiralbindning.Vill du utgå från kunskapskraven när du …

Favorit matematik 4B Kopieringsunderlag Läs mer »

Favorit matematik 4B Kopieringsunderlag


Bas Favorit matematik 6B Facit till uppl. 2 5-pack

Bas Favorit matematik 6B Facit till uppl. 2 5-pack

Favorit matematik är ett basläromedel i matematik med en gedigen välfungerande och tydlig struktur. Materialet kommer från Finland där det är uppskattat för strukturen och de goda resultaten hos eleverna.Till andra upplagan av elevböckerna finns nu tryckta elevfacit att köpa i 5-pack.I Finland inför man elevrättning tidigare än vad vi är vana vid i Sverige. …

Bas Favorit matematik 6B Facit till uppl. 2 5-pack Läs mer »

Bas Favorit matematik 6B Facit till uppl. 2 5-pack


Klara färdiga läs Övningsbok A

Klara färdiga läs Övningsbok A

Serien Klara färdiga läs är ett läsinlärningsmaterial för de lägre klasserna i grundskolan speciellt för klasser med stor andel barn med ett annat förstaspråk än svenska. Serien passar också för förberedelseklasser och är skriven av de två erfarna författarna Gunilla Östergren och Lena Bouvin.I Klara färdiga läs Övningsbok A arbetar eleverna individuellt med bokstäverna varvat …

Klara färdiga läs Övningsbok A Läs mer »

Klara färdiga läs Övningsbok A


Rulla till toppen