Praktisk tillämpning av den nya LSS-lagen

Praktisk tillämpning av den nya LSS-lagen

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS är en av de lagar som reglerar vilken typ av hjälp och stöd som kan ges till personer med funktionsnedsättningar och deras anhöriga. Just nu håller lagen på att uppdateras. I den här boken beskriver författarna de förändringar som görs i lagen och visar också praktiskt hur dessa kan tillämpas. Personer med funktionsnedsättningar lever ett liv som många gånger är starkt begränsat och fyllt av utmaningar. Ofta finns stora behov av hjälp och stöd från omgivningen både för personerna själva och för deras anhöriga. Utmaningarna kan handla om bristande autonomi om svårigheter att få utbildning eller förvärvsarbete om avsaknad av vila och återhämtning och om generellt små möjligheter att uppfylla egna drömmar och mål. Samhällets målsättning är därför att genom lagstiftning skydda och stödja den här gruppen så långt det är möjligt. Praktisk tillämpning av den nya LSS-lagen riktar sig till studerande inom socialt arbete social omsorg och vid vårdprogram. Boken kan också med fördel läsas av yrkesverksamma och studerande vid KY-utbildningar.

Läs mer om Praktisk tillämpning av den nya LSS-lagen

Praktisk tillämpning av den nya LSS-lagen

Juridik

Hitta Praktisk tillämpning av den nya LSS-lagen även hos:
Rulla till toppen