Specialstraffrätten En kommentar

Specialstraffrätten En kommentar

Denna bok innehåller Lexinokommentarerna till det som brukar ses som specialstraffrättens kärna (de särskilda strafflagarna om trafikbrott narkotikabrott skattebrott och smuggling) och därutöver finansieringslagen bidragsbrottslagen och lagen om penningtvättsbrott. Ambitionen har varit att åstadkomma en användarvänlig kommentar i vilken det – med hjälp av en enkel men tydlig rubriksättning – ska vara lätt att finna fram till den fråga man önskar läsa mer om. Till skillnad från traditionella lagkommentarer har vi strävat efter att inte tynga texterna med information om en bestämmelses historia i annat fall än då detta krävs för att man ska förstå det nuvarande rättsläget. Lexinokommentarerna ska vara lätta att använda också under tidspress. Det är inte fel att säga att de är utformade med tanke på behoven i det praktiska rättslivet. Bokens författare är Petter Asp Mattias Larsson Mari-Ann Roos Josef Zila och Kazimir Åberg.

Läs mer om Specialstraffrätten En kommentar

Specialstraffrätten En kommentar

Juridik

Hitta Specialstraffrätten En kommentar även hos:
Rulla till toppen