Sveriges skatter 1945-2015 – Jubileumsskrift för skatterättsliga klubben 70 år

Sveriges skatter 1945-2015 – Jubileumsskrift för skatterättsliga klubben 70 år

Skatterättsliga klubben grundades den 16 april 1945 av några av den tidens mest framstående jurister på skatteområdet de fyrtio stiftarna. Sju decennier senare utgör Skatterättsliga klubben alltjämt ett viktigt forum för diskussion om skatterättsliga frågor. Bland klubbens medlemmar finns Sveriges ledande skatterättsexperter från såväl domstolar och myndigheter som näringsliv och akademi. Denna jubileumsskrift beskriver inte bara Klubbens 70-åriga historia utan främst skatterättens utveckling under denna tid. De sju författarna skildrar hur övergången från det svenska jordbruks- och brukssamhället till dagens IT- och tjänstesamhälle påverkat skattereglernas utformning. Vidare redovisas de djupgående återverkningar som det svenska EU-medlemskapet har inneburit på skatteområdet. För att kunna se framåt måste man också se bakåt. Med utgångspunkt i den historiska utvecklingen innehåller Jubileumsskriften såväl förslag till förbättringar av skattesystemet som prognoser om de utmaningar som framtidens skattesystem står inför.

Läs mer om Sveriges skatter 1945-2015 – Jubileumsskrift för skatterättsliga klubben 70 år

Sveriges skatter 1945-2015 – Jubileumsskrift för skatterättsliga klubben 70 år

Juridik

Hitta Sveriges skatter 1945-2015 – Jubileumsskrift för skatterättsliga klubben 70 år även hos:
Rulla till toppen