Gleerups

Svenskbiten B2 Läsebok

Svenskbiten B2 Läsebok

Svenskbiten är ett basläromedel i svenska som passar i förberedelseklass sva specialundervisning särskola och även i klassundervisning åk 1-4. De fyra delarna Svenskbiten A1 Svenskbiten A2 Svenskbiten B1 och Svenskbiten B2 utgör grunden. Varje del består av läsebok arbetsbok och lärarhandledning. Svenskbiten Alfabetsbok är i första hand tänkt att användas tillsammans med Svenskbiten A1 men …

Svenskbiten B2 Läsebok Läs mer »

Svenskbiten B2 Läsebok


PbT Service och underhållsteknik P

PbT Service och underhållsteknik P

Höstterminen 2020 införs nya kurser för inriktning personbil. De två programgemensamma kurserna i årskurs 1 förändras inte. De nya kurserna ska börja användas av elever på inriktning personbil som börjar sitt andra läsår höstterminen 2020.  PbT Service och underhållsteknik P innehåller den praktiska delen av övningarna för de fyra kurserna i ämnet Service och underhållsteknik.  …

PbT Service och underhållsteknik P Läs mer »

PbT Service och underhållsteknik P


PbT Service och underhållsteknik T

PbT Service och underhållsteknik T

Höstterminen 2020 införs nya kurser för inriktning personbil. De två programgemensamma kurserna i årskurs 1 förändras inte. De nya kurserna ska börja användas av elever på inriktning personbil som börjar sitt andra läsår höstterminen 2020.  PbT Service och underhållsteknik T innehåller den teoretiska delen av övningarna för de fyra kurserna i ämnet Service och underhållsteknik.  …

PbT Service och underhållsteknik T Läs mer »

PbT Service och underhållsteknik T


Sprint avancerad allt-i-ett-bok

Sprint avancerad allt-i-ett-bok

Sprint är en serie för nyanlända ungdomar på språkintroduktionen i svenska som andraspråk. Sprint finns i två nivåer – nybörjare och avancerad. Delar av innehållet utgår från Lgr 11. Sprint består av textbok övningsbok och lärarhandledning på den första nivån och en allt-i-ett-bok och lärarwebb för den andra nivån. Tanken med Sprint avancerad allt-i-ett-bok är att utgå från …

Sprint avancerad allt-i-ett-bok Läs mer »

Sprint avancerad allt-i-ett-bok


Prima matematik 1 Lärarhandledning

Prima matematik 1 Lärarhandledning

Prima matematik är ett basläromedel i matematik för årskurs F-3 målinriktad med tydlig förankring i läroplanen. I nya Prima matematik har målen blivit ännu tydligare – både för lärare och elev. I de populära Mattelabben finns övningar för kommunikation. Och i det tydliga lärarstödet finns Minilektioner kopplade till målen.  I Prima matematik 1 lärarhandledning finns …

Prima matematik 1 Lärarhandledning Läs mer »

Prima matematik 1 Lärarhandledning


Mitt i språket A lärarhandledning

Mitt i språket A lärarhandledning

Mitt i språket är ett basläromedel i svenska som andraspråk 1–3. Här betonas gemensamma läsupplevelser strukturerade samtal repetitioner över tid och att alla språk är språk för lärande. Elevernas flerspråkighet och erfarenheter lyfts som resurser för att arbeta med språket. Nyskrivna sånger som är kopplade till innehållet blir ytterligare ett roligt sätt att utveckla språket …

Mitt i språket A lärarhandledning Läs mer »

Mitt i språket A lärarhandledning


Mondo matematik 3A elevbok

Mondo matematik 3A elevbok

Mondo matematik är ett basläromedel i matematik för grundskolan målinriktat med tydlig förankring i Lgr 11. Programmering ingår som en del av grundkursen. Mondo matematik 3A genomsyras av fem bärande tankar: kommunikation och samarbete utvecklandet av begrepp praktiska undersökningar och aktiviteter utvecklandet av matematiska begrepp och matematiska modeller samt forskning och beprövad erfarenhet. Elevboken är …

Mondo matematik 3A elevbok Läs mer »

Mondo matematik 3A elevbok


Hälsopedagogik Lärarhandledning

Hälsopedagogik Lärarhandledning

Hälsopedagogik är ett heltäckande läromedel för kursen med samma namn. Läromedlet består av elevbok digitalt läromedel lärarhandledning och lärarwebb. Hälsopedagogik Lärarhandledning 2:a uppl innehåller lösningsförslag till bokens instuderingsfrågor förslag på uppgifter för enskilt arbete och grupparbete frågor på texten lektionsförslag kopieringsunderlag samt film- bok- och länktips. Lärarhandledningen ger dig ett gediget material som gör din undervisning …

Hälsopedagogik Lärarhandledning Läs mer »

Hälsopedagogik Lärarhandledning


Pedagogiskt arbete lärarh

Pedagogiskt arbete lärarh

Pedagogiskt arbete lärarhandledning innehåller lösningsförslag till bokens instuderingsfrågor förslag på uppgifter för enskilt arbete och grupparbete frågor på texten lektionsförslag kopieringsunderlag samt film- bok- och länktips. Lärarhandledningen ger dig ett gediget material som gör din undervisning enkel att planera genomföra och bedöma. Detta är den andra upplagan av lärarhandledningen och den är anpassad till den …

Pedagogiskt arbete lärarh Läs mer »

Pedagogiskt arbete lärarh


Lyssna på svenska Hörförståelseövningar för Sfi

Lyssna på svenska Hörförståelseövningar för Sfi

Lyssna på svenska består av ett häfte med hörförståelseuppgifter för kopiering hörmanus facit och cd-audio. Materialet är avsett för kursdeltagare på samtliga studievägar inom sfi. Hörövningarna är indelade i tio olika teman med två eller tre svårighetsnivåer inom varje område. Språket är enkelt talspråk som rör vardagsnära ämnen. Sfi-deltagarna får träning i att plocka ut viss information …

Lyssna på svenska Hörförståelseövningar för Sfi Läs mer »

Lyssna på svenska Hörförståelseövningar för Sfi


Svenska i vardagen

Svenska i vardagen

Svenska i vardagen är ett kopieringsmaterial med övningar i svensk grammatik och ordkunskap. Övningarna bygger på uppgifter som författarna har använt i sin sfi-undervisning under många yrkesverksamma år tillsammans med elever från alla världens hörn. Materialet är främst avsett för sfi-undervisning men kan även användas för andra typer av undervisning i svenska språket. Det vänder …

Svenska i vardagen Läs mer »

Svenska i vardagen


Arbetsrätt för skolledare

Arbetsrätt för skolledare

Under vilka förutsättningar får en icke-legitimerad lärare anställas? Vem har arbetsmiljöansvaret i kemisalen? Kan en förskollärare tvingas att arbeta på en annan förskoleenhet under sommaren? Denna bok vänder sig till skolchefer rektorer förskolechefer och andra med ledande befattningar inom skolan. Den tar sin utgångspunkt i den arbetsrättsliga lagstiftningen och de centrala kollektivavtalen på området. Boken …

Arbetsrätt för skolledare Läs mer »

Arbetsrätt för skolledare


Meta Dator- och kommunikationsteknik faktabok

Meta Dator- och kommunikationsteknik faktabok

Meta Dator- och kommunikationsteknik beskriver grunderna i dator- och kommunikationsteknik och är skriven för gymnasiekursen Datorteknik 1a. Meta Dator- och kommunikationsteknik behandlar förutom datorers huvudkomponenter och funktion hur datorer kommunicerar med varandra via olika typer av nätverk både trådbundet och trådlöst. Läromedlet är skrivet på ett lättillgängligt språk med många pedagogiska illustrationer och utan några …

Meta Dator- och kommunikationsteknik faktabok Läs mer »

Meta Dator- och kommunikationsteknik faktabok


Mästerkatten 1A Grundbok

Mästerkatten 1A Grundbok

Älskade Mästerkatten är tillbaka! Nu säkrad efter Lgr 11. Med stor arbetsglädje når eleverna kunskapskraven och utvecklar sina förmågor med utgångspunkt i spännande sagoäventyr. Se filmen om Mästerkatten. Gå in på gleerups.se sök Mästerkatten 1A och klicka på fliken Extramaterial. Innehåll och upplägg Mästerkatten innehåller fem kapitel. Varje kapitel inleds med ett sagoäventyr. Här lär sig eleverna …

Mästerkatten 1A Grundbok Läs mer »

Mästerkatten 1A Grundbok


Mental träning lärarhandledning

Mental träning lärarhandledning

Mental träning är ett heltäckande digitalt läromedel för kursen med samma namn. Läromedlet består av elevbok digitalt läromedel lärarhandledning och lärarwebb. Mental träning är ett pedagogiskt läromedel inom ett spännande ämne. Läromedlet upplägg följer kursens centrala innehåll mycket nära vilket underlättar bedömningsarbetet. Med ett tilltalande språk och ett tillgängligt upplägg presenteras teman som målfokusering avslappningsmetoder …

Mental träning lärarhandledning Läs mer »

Mental träning lärarhandledning


Hitta koden 4-6 20 elevhäfte + 1 lärarblad

Hitta koden 4-6 20 elevhäfte + 1 lärarblad

Hitta koden kopplar samman programmering och matematik för grundskolan. Med en tydlig progression från de lägre stadierna till de högre utmanas eleverna till att skriva kod för att lösa problem. Hitta koden 4-6 innehåller ett tema där eleverna ska vägleda och styra Muz för att hitta rätt. Eleverna utvecklas i att skriva textkommandon med visuellt …

Hitta koden 4-6 20 elevhäfte + 1 lärarblad Läs mer »

Hitta koden 4-6 20 elevhäfte + 1 lärarblad


Alla rätt! 1 Elevbok

Alla rätt! 1 Elevbok

I Alla rätt! 1 Elevbok tränar och repeterar eleverna taluppfattning addition och subtraktion inom talområde 0–20 samt förståelsen för likhetstecknet. Varje bok innehåller 28 minilektioner med tillhörande övningsuppgifter för övning en kort stund varje dag. Alla rätt! passar dig som: söker ett kompletterande material med möjlighet att repetera och befästa baskunskaperna söker ett material med tydlig …

Alla rätt! 1 Elevbok Läs mer »

Alla rätt! 1 Elevbok


Sparks 8 Textbook

Sparks 8 Textbook

Sparks är en basserie i engelska för årskurs7-9. I Sparks finns utmaningar för alla elever. Breda teman nivåindelade texter ett rikt utbud av fördjupningsuppgifter och grundläggande uppgifter för elever som läser engelska som språkval.  Med Sparks får dina elever träna kommunikationsförmågan i autentiska situationer i teman som involverar och är ”på riktigt”. Sparks 8 Textbook …

Sparks 8 Textbook Läs mer »

Sparks 8 Textbook


Prima svenska 3 Lärarhandledning

Prima svenska 3 Lärarhandledning

Prima svenska är en läromedelsserie för låg- och mellanstadiet skapad utifrån aktuell språkforskning och Lgr 11. För varje årskurs finns en inspirerande basbok med texter och övningar en personlig loggbok för dokumentation och bedömning samt en hjälpsam lärarhandledning. Tillsammans ger de förutsättningar för en varierad och flexibel svenskundervisning. Prima svenska 3 Lärarhandledning är lärarens komplement …

Prima svenska 3 Lärarhandledning Läs mer »

Prima svenska 3 Lärarhandledning


Insteg Fordonsbranschen faktabok

Insteg Fordonsbranschen faktabok

Insteg Fordonsbranschen är en faktabok på grundläggande nivå. Läromedlet är anpassat till gymnasiesärskolans kurs Fordonsbranschen men passar även för elever med särskilda behov eller elever som går introduktionsutbildningar. Läromedlet består av elevbok digitalt läromedel samt kompletterande webbtjänster. Insteg Fordonsbranschen är en nedbantad till viss del förenklad version av boken Prestanda Branschkunskap. Dock har två ämnesområden …

Insteg Fordonsbranschen faktabok Läs mer »

Insteg Fordonsbranschen faktabok


Struktur på språket 2

Struktur på språket 2

 Struktur på språket är en serie med arbetsböcker i tre delar för elever som behöver träna avgränsade grundläggande moment i språkets struktur. Materialet lämpar sig för elever i åk 2-6 och även för äldre elever som behöver repetition. Varje bok innehåller sju kapitel som inleds med en faktaruta och avslutas med en diagnos. I slutet …

Struktur på språket 2 Läs mer »

Struktur på språket 2


Mitt naturbibliotek 4 hft 13-16

Mitt naturbibliotek 4 hft 13-16

Mitt naturbibliotek är ett antal faktaböcker om djur och växter. Varje häfte tar upp sju olika arter. Varje uppslag har texten på vänstersidan och en stor tydlig färgbild av växten eller djuret på högersidan. Häfte 13-16 innehåller Blommor Grönsaker Sädesslag och Djur. Blommor innehåller: Maskros Prästkrage Blåklint Vallmo Smörblomma Blåklocka och Klöver. Grönsaker innehåller: Tomat …

Mitt naturbibliotek 4 hft 13-16 Läs mer »

Mitt naturbibliotek 4 hft 13-16


Grundläggande vård och omsorg lärarhandledning

Grundläggande vård och omsorg lärarhandledning

Grundläggande vård och omsorg riktar sig till kursen med samma namn som främst ges inom Barn- och fritidsutbildningar. I Grundläggande vård och omsorg får eleven kunskap och förståelse som personen kan använda i sitt framtida yrkesliv oavsett om det är som barnskötare personlig assistent eller något annat. Grundläggande vård och omsorg lärarhandledning innehåller material som …

Grundläggande vård och omsorg lärarhandledning Läs mer »

Grundläggande vård och omsorg lärarhandledning


Ord & Äventyr 2 Arbetsbok

Ord & Äventyr 2 Arbetsbok

Dags för ett nytt äventyr! Ord & Äventyr är ett basläromedel i svenska för årskurs 1–3. Spännande äventyr med stor värme och humor väcker lusten för läsning och samtal. Utifrån berättelsen och språk- läs- och skrivinlärningen arbetar eleverna med uppgifter på olika nivåer. I Ord & Äventyr för årskurs 2 ingår: • Läsebok i två nivåer …

Ord & Äventyr 2 Arbetsbok Läs mer »

Ord & Äventyr 2 Arbetsbok


Trulle: Trulletrallar Sångbok

Trulle: Trulletrallar Sångbok

Trulle är ett basläromedel i svenska för F-1. Grundmaterialet för förskoleklass är Trulle Lärarbok och Trulles arbetsbok. Grundmaterialet för åk 1 är Trulles ABC Skriv med Trulle och Trulle Tips- och metodbok. Övrigt material är Trulletrallar Trulleteater Räkna med Trulle Testa språket med Trulle Trulledocka och Trulsadocka. Alla sagor har en egen sång. Det finns även …

Trulle: Trulletrallar Sångbok Läs mer »

Trulle: Trulletrallar Sångbok


Perspektiv på historien Kommentarer till övningar PPH 1b PPH Plus

Perspektiv på historien Kommentarer till övningar PPH 1b PPH Plus

Perspektiv på historien är en läromedelsserie i historia för gymnasieskolan. Serien består av tryckta elevböcker kommentarshäften till övningarna temaböcker och digitala läromedel. I häftet Perspektiv på historien 1b & Plus kommentarer till övningarnafinns utförliga kommentarer kring hur man kan arbeta med och svara på frågorna som ställs i de andra upplagorna av elevböckerna Perspektiv på historien 1b …

Perspektiv på historien Kommentarer till övningar PPH 1b PPH Plus Läs mer »

Perspektiv på historien Kommentarer till övningar PPH 1b PPH Plus


Yrkesämnena och skolans demokratiuppdrag

Yrkesämnena och skolans demokratiuppdrag

Yrkesämnena och yrkesläraren befinner sig i skärningspunkten mellan utbildning och yrkesliv. Inom yrkesprogram finns en stark tradition av att innehållet är tydligt kopplat till arbetsplatspraktiker och undervisningen sker genom specifika moment och arbetsuppgifter. Som en följd av detta har demokrati- och medborgarfostran ofta hamnat i skymundan trots att det står i läroplanen att förberedelse för …

Yrkesämnena och skolans demokratiuppdrag Läs mer »

Yrkesämnena och skolans demokratiuppdrag


Psykologi 1 lärarhandledning

Psykologi 1 lärarhandledning

Psykologi 1 är ett läromedel för kursen med samma namn på både Vård-och omsorgsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet. Läromedlet består av elevbok digitalt läromedel lärarhandledning och lärarwebb. Psykologi 1 tar upp varierande teman: Teorier kring psykologi och förklarar de på ett lättillgängligt sätt. Redogör för självbilder och verklighetsuppfattning och hur de skapas och påverkas. Psykologi …

Psykologi 1 lärarhandledning Läs mer »

Psykologi 1 lärarhandledning


Socialpsykologiska experiment -och andra minnesvärda studier

Socialpsykologiska experiment -och andra minnesvärda studier

Det finns många tankeväckande studier om människors handlingar och beteenden som är värda att uppmärksamma även om de gjordes för 50 60 eller 70 år sedan. Studierna om vårt sociala liv väcker olika sorters känslor – ibland skratt ibland nyfikenhet och ibland förfäran – men de ger alltid nya insikter om människan och mänskligt samspel. …

Socialpsykologiska experiment -och andra minnesvärda studier Läs mer »

Socialpsykologiska experiment -och andra minnesvärda studier


Fritids- och friskvårdsverksamhet elevbok

Fritids- och friskvårdsverksamhet elevbok

Fritids- och friskvårdsverksamhet är ett läromedel skrivet för gymnasiekursen med samma namn. Läromedlet består av elevbok lärarhandledning och lärarwebb. Fritids- och friskvårdsverksamhet innehåller tolv teman: Fritids- och friskvårdsverksamheter Idé mål och planering Marknadsföring Lagar och regler Arbetsmiljö Drift och underhåll Första hjälpen Kundbemötande Genomföra aktiviteter Fritid friskvård och funktionsnedsättningar Samarbete Yrkesroll och ledarskap Läromedlet ger …

Fritids- och friskvårdsverksamhet elevbok Läs mer »

Fritids- och friskvårdsverksamhet elevbok


Lyckotal Förskoleklass Grundbok

Lyckotal Förskoleklass Grundbok

Lyckotal F grundbok ingår i matematikserien Lyckotal.  Med gedigna undervisnings- och forskningserfarenheter har författarna skapat ett modernt läromedel utifrån den reviderade läroplanen Lpfö 98. Förskoleklassens bok är uppbyggd med temaområden som anknyter till barnens omvärld: Hemma Skogen Kalas Mat Husdjur och Naturen. Det matematiska innehållet är integrerat i temat och omfattar sortering och klassificering taluppfattning …

Lyckotal Förskoleklass Grundbok Läs mer »

Lyckotal Förskoleklass Grundbok


Pedagogiskt ledarskap LH

Pedagogiskt ledarskap LH

Pedagogiskt ledarskap är ett heltäckande läromedel för kursen med samma namn. Läromedlet består av elevbok digitalt läromedel lärarhandledning och lärarwebb. Pedagogiskt ledarskap lärarhandledning 2:a upplagan innehåller allt du behöver för att planera och variera undervisningen. Här finns frågor till texterna lösningsförslag till elevbokens instuderingsfrågor kopieringsunderlag uppgifter för enskilt arbete och grupparbeten. Denna andra upplaga av …

Pedagogiskt ledarskap LH Läs mer »

Pedagogiskt ledarskap LH


Tänk och räkna 3A Grundbok

Tänk och räkna 3A Grundbok

Tänk och räkna lyfter tydligt fram elevernas språk och kommunikation. Lättarbetade laborativa övningar är ett kommande inslag. I materialet finns problemställningar med flera möjliga lösningar vilket är kreativt och utmanande. Färdighetsträningen är viktig och återkommer regelbundet. I Tänk och räkna 3a Lgr 11 inleds varje kapitel med en gemensam introduktion. Eleverna arbetar därefter enskilt och …

Tänk och räkna 3A Grundbok Läs mer »

Tänk och räkna 3A Grundbok


PbT Motor- och kraftöverföring

PbT Motor- och kraftöverföring

PbT är en faktaserie anpassad för gymnasieämnet personbilsteknik och täcker flera kurser i ämnet. Den uppskattade Länken-serien har slagits samman med System- och nätverksteknik och tre nya läromedel har skapats. Dessa finns som tryckta böcker och digitala läromedel. Teknikutvecklingen inom fordonsbranschen går snabbt. Det innebär att en bra grundutbildning är en mycket viktig faktor för …

PbT Motor- och kraftöverföring Läs mer »

PbT Motor- och kraftöverföring


PbT Bromsar kaross och chassi avd 5-8

PbT Bromsar kaross och chassi avd 5-8

PbT är en faktaserie anpassad för gymnasieämnet personbilsteknik och täcker flera kurser i ämnet. Den uppskattade Länken-serien har slagits samman med System- och nätverksteknik och tre nya läromedel har skapats. Dessa finns som tryckta böcker och digitala läromedel. Teknikutvecklingen inom fordonsbranschen går snabbt. Det innebär att en bra grundutbildning är en mycket viktig faktor för …

PbT Bromsar kaross och chassi avd 5-8 Läs mer »

PbT Bromsar kaross och chassi avd 5-8


Ordvalen – skriv i genrer NO & SO

Ordvalen – skriv i genrer NO & SO

Ordvalen är en serie där eleven möter ett kunskapsutvecklande arbetsmaterial som samtidigt ger tydlig språkstöttning i form av ordlistor och textstrukturer. I böckerna integreras språkundervisningen med ämnesundervisningen i SO NO och teknik. Eleverna använder strategier utvecklar sitt ordförråd tolkar begrepp och fakta. Alla språkliga färdigheter som att skriva läsa tala och lyssna berörs. Tillsammans med …

Ordvalen – skriv i genrer NO & SO Läs mer »

Ordvalen – skriv i genrer NO & SO


Struktur på språket 3

Struktur på språket 3

Struktur på språket är en serie med arbetsböcker i tre delar för elever som behöver träna avgränsade grundläggande moment i språkets struktur. Materialet lämpar sig för elever i åk 2-6 och även för äldre elever som behöver repetition. Varje bok innehåller sju kapitel som inleds med en faktaruta och avslutas med en diagnos. I slutet …

Struktur på språket 3 Läs mer »

Struktur på språket 3


Vägen till Sverige A arbetsbok 2:a uppl

Vägen till Sverige A arbetsbok 2:a uppl

Vägen till Sverige bygger på en kommunikativ undervisningsmodell där man parallellt arbetar med funktioner grammatik och uttal. Arbetsboken som bl.a. innehåller elevuppgifter till hörförståelseövningarna som finns till varje avsnitt är knuten till textboken. Textboken innehåller bastexter och faktatexter uttals- och grammatiköversikter samt en uttalsordlista. Lärarpärmen är en resursbank med allmänna metodiska anvisningar detaljerade lektionsförslag till …

Vägen till Sverige A arbetsbok 2:a uppl Läs mer »

Vägen till Sverige A arbetsbok 2:a uppl


Ensamkommande barn och ungdomar : en introduktion till samhällskontext forskning och ramverk

Ensamkommande barn och ungdomar : en introduktion till samhällskontext forskning och ramverk

Ensamkommande barn och ungdomar har varit i fokus för mediernas och politikernas intresse under de senaste åren. I den här boken presenteras forskning ramverk och rutiner som rör denna heterogena grupp. Det finns inga tecken på att den globala migrationen är på väg att minska. Den globala ojämlikheten påverkar vardagsvillkoren negativt för hela samhällen vilket …

Ensamkommande barn och ungdomar : en introduktion till samhällskontext forskning och ramverk Läs mer »

Ensamkommande barn och ungdomar : en introduktion till samhällskontext forskning och ramverk


Hitta svaret D – Läsförståelse

Hitta svaret D – Läsförståelse

Hitta svaret är en läsförståelseserie i svenska för F–3. Varje bok innehåller texter med tillhörande frågor. Textmängd och svårighetsgrad ökar successivt och frågeställningarna utvecklas. I Hitta svaret tränar eleverna sin läsförmåga och sin läsförståelse genom att bearbeta olika texttyper. Svaren på frågorna går att finna direkt i texten mellan raderna eller utifrån elevens egna erfarenheter. …

Hitta svaret D – Läsförståelse Läs mer »

Hitta svaret D – Läsförståelse


Sparks Year 5 Workbook

Sparks Year 5 Workbook

Sparks är en läromedelsserie i engelska för årskurs 4-9 utformat utifrån kursplanen. Här finns utmaningar för alla elever. Varierade texter och övningar på olika nivåer gör det enkelt att individanpassa. Dina elever får träna kommunikation i autentiska situationer och med innehåll som är ”på riktigt”. Eleverna lär sig något annat samtidigt som de lär sig …

Sparks Year 5 Workbook Läs mer »

Sparks Year 5 Workbook


Kommunikationsnät 1 faktabok

Kommunikationsnät 1 faktabok

Kommunikationsnät 1 är ett läromedel avsett för gymnasiekursen med samma namn. Kommunikationsnät 1 ger en gedigen introduktion till den del inom ämnet installationsteknik som behandlar installation av kabel-tv och datanätverk. Läromedlet belyser bland annat signalers egenskaper dämpning brus och störningar modulation multiplexering nättopologier enheten decibel och nätverksteknik.   Visa pris

Kommunikationsnät 1 faktabok


Mästerkatten 2B Grundbok

Mästerkatten 2B Grundbok

Älskade Mästerkatten är tillbaka! Nu säkrad efter Lgr 11. Med stor arbetsglädje når eleverna kunskapskraven och utvecklar sina förmågor med utgångspunkt i spännande sagoäventyr. Innehåll och upplägg Mästerkatten innehåller fem kapitel. Varje kapitel inleds med ett sagoäventyr. Här lär sig eleverna kapitlets nya begrepp deltar i matematiska samtal och löser problem. Målsidan ger eleverna inblick i …

Mästerkatten 2B Grundbok Läs mer »

Mästerkatten 2B Grundbok


Mattegruvan Övn bok nivå 2 2:a uppl

Mattegruvan Övn bok nivå 2 2:a uppl

Mattegruvan är ett läromedel i matematik för elever som studerar matematik samtidigt som de lär sig det svenska språket. Det är anpassat för undervisning i grupper där eleverna befinner sig på olika nivåer. Läromedlet är avsett för förberedelseklasser i grundskolans år 3-7 den tidigare delen av den grundläggande vuxenutbildningen Svenska 2-undervisningen alla som behöver bygga …

Mattegruvan Övn bok nivå 2 2:a uppl Läs mer »

Mattegruvan Övn bok nivå 2 2:a uppl


Vård och omsorg vid demenssjukdom lärarhandledning

Vård och omsorg vid demenssjukdom lärarhandledning

Vård och omsorg vid demenssjukdom är ett heltäckande läromedel för kursen med samma namn. Läromedlet består av elevbok digitalt läromedel lärarhandledning och lärarwebb. Arbete med behandling av demens är ett stort område inom vård och omsorg. Att arbeta utifrån kunskap ett etiskt bemötande förståelse för patientsäkerhet och respekt för patienten är avgörande inom vården. Läromedlet …

Vård och omsorg vid demenssjukdom lärarhandledning Läs mer »

Vård och omsorg vid demenssjukdom lärarhandledning


Sparks 8 Workbook

Sparks 8 Workbook

Sparks är en basserie i engelska för årskurs 7-9. I Sparks finns utmaningar för alla elever. Breda teman nivåindelade texter ett rikt utbud av fördjupningsuppgifter och grundläggande uppgifter för elever som läser engelska som språkval.  Med Sparks får dina elever träna kommunikationsförmågan i autentiska situationer i teman som involverar och är ”på riktigt”. I Sparks …

Sparks 8 Workbook Läs mer »

Sparks 8 Workbook


Äldres hälsa och livskvalitet Lärarhandledning

Äldres hälsa och livskvalitet Lärarhandledning

Äldres hälsa och livskvalitet är ett heltäckande läromedel för kursen med samma namn. Läromedlet består av elevbok digitalt läromedel lärarhandledning och lärarwebb. Äldres hälsa och livskvalitet är ett läromedel med kursnära struktur. Varje kapitel följer ett eller flera av kursens centrala innehåll och bygger sina resonemang kring dem. För eleverna innebär det tydlighet kring vad …

Äldres hälsa och livskvalitet Lärarhandledning Läs mer »

Äldres hälsa och livskvalitet Lärarhandledning


Briljant Svenska Alfabetsbok

Briljant Svenska Alfabetsbok

Briljant svenska är ett basmaterial i svenska för skolår 1-3. Varje årskurs består av textbok arbetsbok lärarhandledning. För åk 1 finns även en alfabetsbok. Alfabetsboken kan användas tillsammans med Briljant svenska 1 eller fristående. Bokstavsordningen bestäms av de personer och djur som finns med i Briljant svenska 1. Efter att ha arbetat med sidorna 4-11 …

Briljant Svenska Alfabetsbok Läs mer »

Briljant Svenska Alfabetsbok


Kommunikation Lärarhandledning 2:a uppl

Kommunikation Lärarhandledning 2:a uppl

Kommunikation är ett läromedel för kursen med samma namn. Läromedlet består av elevbok digitalt läromedel lärarhandledning och lärarwebb. I den andra upplagan av Kommunikation elevbok  finns uppdateringar fördjupningar i aktuell forskning och nya övningsuppgifter. Läromedlet går igenom allt ifrån psykologiska sociala och kulturella aspekter av kommunikation till det digitala samhällets utveckling och samtalsteknik. Kommunikation lärarhandledning …

Kommunikation Lärarhandledning 2:a uppl Läs mer »

Kommunikation Lärarhandledning 2:a uppl


Rulla till toppen