Psykologi 1 lärarhandledning

Psykologi 1 lärarhandledning
Psykologi 1 lärarhandledning
Beskrivning av Psykologi 1 lärarhandledning

Psykologi 1 är ett läromedel för kursen med samma namn på både Vård-och omsorgsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet. Läromedlet består av elevbok digitalt läromedel lärarhandledning och lärarwebb. Psykologi 1 tar upp varierande teman: Teorier kring psykologi och förklarar de på ett lättillgängligt sätt. Redogör för självbilder och verklighetsuppfattning och hur de skapas och påverkas. Psykologi 1 visar även hur psykologin har vuxit fram och förändrats i samspel med samhällets värderingar. Psykologi 1 Lärarhandledning ger dig möjlighet att individualisera undervisningen. Här finns lösningsförslag till bokens instuderingsfrågor förslag på uppgifter som kan användas i klassrummet kopieringsunderlag och frågor på texten som kan användas som studiehjälp eller vid läxförhör. Psykologi 1 Lärarhandledning i korthet: • underlättar och sparar tid för dig vid planerings- och bedömningsarbetet • innehåller ett gediget lärarmaterial som breddar och fördjupar din undervisning

Läs mer om Psykologi 1 lärarhandledning...


Sök bästa pris på Psykologi 1 lärarhandledning hos: