Lux Min språkutveckling Gul

Lux Min språkutveckling Gul

Lux är en serie arbetsböcker för F-2 som finns i fyra olika svårighetsgrader; Lux Gul Lux Blå Lux Grön och Lux Orange. Lux arbetsböcker som utgår från lärarböckerna Språkutveckling Teori och praktik i förskola och förskoleklass och Språkutveckling teori och praktik i åk 1-3 syftar till att tidigt medvetendegöra eleverna om sitt lärande och har en tydlig koppling till Lgr 11. I Lux Gul har vi delat upp lärandet i olika kapitel där vi fokuserar på språklig medvetenhet begrepp och ordförråd skriftspråket och läsförståelse. Boken innehåller övningar där eleverna arbetar med ljud ord meningar och rim. Det finns även övningar som är förberedande inför elevernas läs- och skrivinlärning. Varje kapitel inleds med en målsida där eleverna får veta varför de ska lära sig ett visst arbetsområde. Kapitlena avslutas med en utvärdering där eleverna reflekterar över sitt lärande. Lägg grunden till en god språkutveckling!

Läs mer om Lux Min språkutveckling Gul

Lux Min språkutveckling Gul

Övrigt oklassificerat

Hitta Lux Min språkutveckling Gul även hos:
Rulla till toppen