Naturvetenskap & teknik

Mätuppgifter : Ellära grund och 1-fas växelström

Mätuppgifter : Ellära grund och 1-fas växelström

Mätuppgifter Ellära grund & 1-fas växelström med 32 mätuppgifter är ett komplement till Ellära grund och 1-fas växelström som ger läsarna ett meto­diskt mättänkande. Mätövningarna bekräftar också teorin i läroböckerna som på så sätt får en konkret mening. De flesta av mätuppgifterna omfattar ett mittuppslag där vänstersidorna är steg-för-steg-anvisnigar för vad som ska göras medan …

Mätuppgifter : Ellära grund och 1-fas växelström Läs mer »

Mätuppgifter : Ellära grund och 1-fas växelström


Elektronik Instuderingsuppgifter

Elektronik Instuderingsuppgifter

Elektronik Instuderingsuppgifter är ett komplement till läroboken med färdiga frågeställningar som hjälper läsarens aktiva elektroniktänkande. Frågeställningarna besvaras med ord beräkningar elritningar och komponentanalyser som övar läsaren i ämnesområdets begrepp beräkningsmetoder och ritningsläsning. De egna formulerade svaren bidrar till effektiv bestående inlärning av ämnet Facit ingår för kontroll och hjälp. Visa pris

Elektronik Instuderingsuppgifter


Exercises in Fourier Analysis

Exercises in Fourier Analysis

For physicists engineers and mathematicians Fourier analysis constitutes a tool of great usefulness. A wide variety of the techniques and applications of the subject were discussed in Dr Körner’s highly popular book Fourier Analysis. Now Dr Körner has compiled a collection of exercises on Fourier analysis that will thoroughly test the understanding of the reader. …

Exercises in Fourier Analysis Läs mer »

Exercises in Fourier Analysis


Träna på matte 0-99 taluppfattning (5-pack)

Träna på matte 0-99 taluppfattning (5-pack)

Träna på är en serie fristående häften i matematik med färdighetsträning av baskunskaper inom taluppfattning de fyra räknesätten och mätning och programmering. Häftena kan användas dels när en elev behöver nöta något matematiskt område dels som meningsfulla extrauppgifter när du har elever som blir snabbt klara. Träna på kod är fyra nya häften där eleverna …

Träna på matte 0-99 taluppfattning (5-pack) Läs mer »

Träna på matte 0-99 taluppfattning (5-pack)


BIM – ByggnadsInformationsModellering Den pågående evolutionen

BIM – ByggnadsInformationsModellering Den pågående evolutionen

Byggnadsinformationsmodellering (BIM) är en teknisk revolution som håller på att förändra byggsektorn och utvecklingen går snabbt. Ordet BIM används flitigt inom byggsektorn ibland utan att man får en klar bild av vad det kan innebära. Olika företag och individer har under de senaste åren introducerat olika beskrivningar av vad en byggnadsinformationsmodell kan innehålla och man …

BIM – ByggnadsInformationsModellering Den pågående evolutionen Läs mer »

BIM – ByggnadsInformationsModellering Den pågående evolutionen


1-fas växelström

1-fas växelström

1-fas växelström inleds med en samman­fattning av likströmsläran följt av en fördjupning och utvidgning av växelströms­begreppen. Begrepp formler och matematik förklaras steg-för-steg så att läsaren kan tillägna sig ett eltänkande för analys och beräkning av växelströmskretsar. Varje avsnitt avslutas med testa-dig-själv-uppgifter. Till boken finns i separat utgåva instuderings- och mätuppgifter med facit. Visa pris

1-fas växelström


Labbkul 1

Labbkul 1

Laborera och lär!Labbkul 1 innehåller fyra laborationer till varje Tränahäfte i Mattekul år 1. Överst på varje sida i Labbkul finns en färgad rand och ett djur från ett Tränahäfte. Det gör det enkelt att se vilket delmoment laborationen hör till och vilket Tränahäfte det är baserat på. Övningarna utgår från ett laborationsmaterial gjort av …

Labbkul 1 Läs mer »

Labbkul 1


Vad händer med klimatet? : En klimatforskares syn på jordens klimat

Vad händer med klimatet? : En klimatforskares syn på jordens klimat

Sveriges mest meriterade klimatforskare ger sin syn på vad som händer med jordens klimat! Vad är det som händer med jordens klimat? Är en katastrof nära förestående med skenande uppvärmning och svällande hav? Eller är nuvarande förändringstrender hanterbara? ­Eller kan vi inte säkert veta vare sig det ena ­eller andra? Många har bestämda åsikter om …

Vad händer med klimatet? : En klimatforskares syn på jordens klimat Läs mer »

Vad händer med klimatet? : En klimatforskares syn på jordens klimat


PLUS Matematik D

PLUS Matematik D

Räkna med nystart Med PLUS Matematik får eleverna ett startpaket i matematik som täcker det viktigaste innehållet för årskurs 1-3. Du kan räkna med att alla elever oavsett ålder och kunskapsnivå kan komma igång med matematiken och känna hur självförtroendet växer. Språket är tydligt och lätt att förstå. Instruktionerna är enkla och förstärks med symboler …

PLUS Matematik D Läs mer »

PLUS Matematik D


Från Ven till Hallands Väderö – naturpärlor i nordvästra Skåne

Från Ven till Hallands Väderö – naturpärlor i nordvästra Skåne

Ge dig ut på upptäcktsfärd på solbelysta ängar och i saltstänkta kustlandskap. Besök lundar bokskogar mossar spännande bäckraviner och underbara strandängar med rara växter och djur. Upptäck nordvästra Skånes dramatiska naturtyper och unika ekosystem. Kullaberg Hovs Hallar Bjärekusten Skälderviken Rååns dalgång Skäralid och många andra utvalda utflyktsmål. Lokalerna presenteras översiktligt i text och bilder. Kartor och …

Från Ven till Hallands Väderö – naturpärlor i nordvästra Skåne Läs mer »

Från Ven till Hallands Väderö – naturpärlor i nordvästra Skåne


Imaginära tal -Komplexa metoden- jω-metoden

Imaginära tal -Komplexa metoden- jω-metoden

På 25 sidor visas hur komplexa imaginära tal kan användas för algebraiska växelströmsberäkningar på samma sätt som i likströmsläran. Efter en inledande genomgång av imaginära tal och komplexa talplanet visas hur komplexa metoden som också kallas jw-metoden används för att beräkna växelströmskretsar. Båda avsnitten har testa-dig-själv-uppgifter med facit. Sammanfattning av lik- och 1-fas växelströmslära finns …

Imaginära tal -Komplexa metoden- jω-metoden Läs mer »

Imaginära tal -Komplexa metoden- jω-metoden


Människan – och andra naturliga orsaker

Människan – och andra naturliga orsaker

Den populärvetenskapliga texten Människan och andra naturliga orsaker är skriven av Marcus Rosenlund. Till varje text finns en lärarhandledning. Det gör att du som lärare i klassen lätt kan använda dig av texterna. Lärarhandledningarna är gjorda med högstadieelever som huvudsaklig målgrupp. Ladda ner lärarhandledningarna här. Visa pris

Människan – och andra naturliga orsaker


Filurer dinosaurier och människor – en barnsaga om evolutionen

Filurer dinosaurier och människor – en barnsaga om evolutionen

Varifrån kommer alla djur? Var fanns vi människor när dinosaurierna levde? Är vi apor? Barn har spännande frågor och många handlar om livet på jorden. Med hjälp av filurer dinosaurier och andra levande varelser får ni i boken följa hur livet på jorden har förändrats. Boken börjar för länge sedan när jorden var så varm …

Filurer dinosaurier och människor – en barnsaga om evolutionen Läs mer »

Filurer dinosaurier och människor – en barnsaga om evolutionen


Digitant

Digitant

Välkommen in i värmen! 98 % av Sveriges befolkning har i dag tillgång till internet. Samtidigt lever drygt en miljon personer i ett digitalt utanförskap. Det är ett handikapp i dagens uppkopplade samhälle och ger en känsla av osäkerhet ensamhet och otillräcklighet.  Praktiska saker i livet blir onödigt svåra. Kanske är du redan uppkopplad men …

Digitant Läs mer »

Digitant


Historien om svensk psykologisk forskning

Historien om svensk psykologisk forskning

Under 1800-talet och första hälften av 1900-talet tillhörde psykologi som akademisk disciplin ibland pedagogiken ibland filosofin och de första professurerna i Sverige inom ämnet avsåg psykologi och pedagogik i kombination. Först närmare mitten av 1900-talet etablerades psykologi som ett självständigt ämne och pionjärerna Gunnar Johansson (1911–1999) och Gösta Ekman (1920–1971) fick stor betydelse för svensk …

Historien om svensk psykologisk forskning Läs mer »

Historien om svensk psykologisk forskning


Insikt Naturkunskap 1a:1 Lärobok

Insikt Naturkunskap 1a:1 Lärobok

Insikt Naturkunskap beskriver på ett elevnära sätt naturvetenskapens koppling till vardagen. Inspirerande bilder väcker nyfikenhet för vad naturen betyder för oss och hur vi själva påverkar den. Böckerna lägger stor vikt vid att eleven ska utveckla ett kritiskt förhållningssätt till naturvetenskapliga resultat och ovetenskapligt grundade påståenden. Insikt Naturkunskap 1a och 1b Böckerna behandlar vår roll …

Insikt Naturkunskap 1a:1 Lärobok Läs mer »

Insikt Naturkunskap 1a:1 Lärobok


Matematik 5000 Kurs 1b Grön Lärarhandledning Webb

Matematik 5000 Kurs 1b Grön Lärarhandledning Webb

Matematik 5000 är ett läromedel som ger dina elever bästa möjliga förutsättningar för att nå sina mål oavsett om ni väljer att jobba med tryckta eller digitala läromedel. Matematik 5000 ger eleverna mycket goda möjligheter att utveckla alla förmågor och samtidigt nå kunskapsmålen tack vare en stor variation av arbetssätt frågeställningar och uppgiftstyper. Gör det …

Matematik 5000 Kurs 1b Grön Lärarhandledning Webb Läs mer »

Matematik 5000 Kurs 1b Grön Lärarhandledning Webb


Skolutveckling som gemensamt projekt: Att organisera för och genomföra professionsdriven skolutveckling

Skolutveckling som gemensamt projekt: Att organisera för och genomföra professionsdriven skolutveckling

Boken belyser olika aspekter av ett framgångsrikt skolutvecklingsprojekt på en lokal skola i Jönköpings kommun. Huvudtemat är en beskrivning av hur rektor tillsammans med mellanledare och övriga lärare på skolan gjort för att organisera och genomföra professionsdriven skolutveckling med undervisningen i fokus. I flera av bokens kapitel beskrivs planeringen och genomförandet av projektet och vilka …

Skolutveckling som gemensamt projekt: Att organisera för och genomföra professionsdriven skolutveckling Läs mer »

Skolutveckling som gemensamt projekt: Att organisera för och genomföra professionsdriven skolutveckling


Förstå språket Matematik Kortlek – för nyanlända (5-pack)

Förstå språket Matematik Kortlek – för nyanlända (5-pack)

Förstå språket matematik är skapad för att hjälpa nyanlända att erövra skolspråket i matematik. Här får eleverna lära sig ord och begrepp relevanta för undervisningen i matematik årskurs 7–9 Lgr11. Övningarna är både språk- och kunskapsutvecklande med fokus på ordförståelse och kommunikation. Facit hittar du längst bak i boken. I Förstå språket Matematik Digital finns …

Förstå språket Matematik Kortlek – för nyanlända (5-pack) Läs mer »

Förstå språket Matematik Kortlek – för nyanlända (5-pack)


Favorit matematik 5B Kopieringsunderlag

Favorit matematik 5B Kopieringsunderlag

Till alla Favorit matematik lektioner finns det kopieringsunderlag. Alla kopieringsunderlag ingår i digital form i den digitala delen i respektive lärarhandledning. Men kanske tycker du att det är bättre och mer överskådligt att kunna bläddra och kopiera från en pappersförlaga? Då väljer du Favorit matematik kopieringsunderlag med praktisk spiralbindning.Vill du utgå från kunskapskraven när du …

Favorit matematik 5B Kopieringsunderlag Läs mer »

Favorit matematik 5B Kopieringsunderlag


PULS Teknik 7-9 Grundbok Digital fjärde upplagan

PULS Teknik 7-9 Grundbok Digital fjärde upplagan

PULS Teknik ger eleverna en stabil grund att utgå ifrån när de utvecklar sina kunskaper och sin medvetenhet inom teknikområdet en förutsättning för att kunna ta medvetna beslut i en värld som svämmas över av teknik. Boken tar avstamp i den spännande teknik­historiska utvecklingen och landar i dagens komplexa samhälle. Den tar upp små detaljer …

PULS Teknik 7-9 Grundbok Digital fjärde upplagan Läs mer »

PULS Teknik 7-9 Grundbok Digital fjärde upplagan


I allmänhetens tjänst

I allmänhetens tjänst

2013 chockade Edward Snowden världen när han bröt med den amerikanska underrättelsetjänsten och avslöjade att USA:s regering i hemlighet hade utvecklat verktyg för att kunna läsa alla mejl avlyssna alla telefoner och läsa alla textmeddelanden jorden runt. Resultatet skulle vara en aldrig tidigare skådad massövervakning; ett system med insyn i allas våra privatliv.  I boken …

I allmänhetens tjänst Läs mer »

I allmänhetens tjänst


Kan vi överleva? Kapacitet klimat kultur

Kan vi överleva? Kapacitet klimat kultur

Människans tid på jorden är inte evig. Vi är nu över sju miljarder och inte omedelbart hotade men ingen biologisk art är i det långa loppet odödlig. Vår evolution och historia tyder på en exceptionell anpassningsförmåga och ju mer vi vet om vår situation desto bättre kan vi värna vår överlevnad. Boken vill ge en …

Kan vi överleva? Kapacitet klimat kultur Läs mer »

Kan vi överleva? Kapacitet klimat kultur


Bladmossor : sköldmossor – blåmossor. Bryophyta : buxbaumia – leucobryum

Bladmossor : sköldmossor – blåmossor. Bryophyta : buxbaumia – leucobryum

Linné trodde att det fanns ca 3 500 arter i Sverige. Men det finns över 50 000 stycken! Den 3:e volymen av Nationalnyckeln handlar om de 262 av de över 1 000 arterna av Nordens bladmossor. I denna bok liksom i alla andra Nationalnyckelböcker har varje art beskrivits utförligt i text och bild. Fullkomligt unika …

Bladmossor : sköldmossor – blåmossor. Bryophyta : buxbaumia – leucobryum Läs mer »

Bladmossor : sköldmossor – blåmossor. Bryophyta : buxbaumia – leucobryum


Matte Direkt Triumf 2B Test (5-pack)

Matte Direkt Triumf 2B Test (5-pack)

Till elevböckerna i Matte Direkt Triumf hör ett häfte med test och bedömningsstöd. Uppgifterna testar centralt innehåll och eleverna självbedömer sin kunskap. Här finns även elevdokumentation för förmågorna både individuellt och i grupp. Matte Direkt serien består av tre olika böcker där delar av innehållet är på olika nivåer. Oavsett nivå används samma testhäfte till …

Matte Direkt Triumf 2B Test (5-pack) Läs mer »

Matte Direkt Triumf 2B Test (5-pack)


Länder i Europa

Länder i Europa

PULS Länder i Europa En lättillgänglig presentation av länderna i vår världsdel deras natur näringsliv kultur och historia. Den innehåller kartor bilder och faktarutor som väcker elevernas intresse. Boken bjuder in eleverna till fördjupningar och jämförelser. Vilka skillnader och likheter finns det mellan de nordiska länderna? Översättning: Eva Sundmyr Bearbetning: Gundel Wetter Visa pris

Länder i Europa


Fjärilar : bronsmalar – rullvingemalar. Lepidoptera : roesslerstammidae – lyoneti

Fjärilar : bronsmalar – rullvingemalar. Lepidoptera : roesslerstammidae – lyoneti

Fjärilar kommer i alla färger och skepnader.Malar är en oerhört mångformig grupp bland fjärilarna. Totalt finns det över1000 arter bara i Sverige. Även om de flesta malar är oansenligauppmärksammas de ofta i media. Särskilt när spinnmalarnas larver uppträder itusenden och åter tusenden och kaläter buskar och träd. Eller när nyafjärilsarter sprider sig till vårt land …

Fjärilar : bronsmalar – rullvingemalar. Lepidoptera : roesslerstammidae – lyoneti Läs mer »

Fjärilar : bronsmalar – rullvingemalar. Lepidoptera : roesslerstammidae – lyoneti


Matematikens Seger Över Slumpen:: Jolly Trot & Galopp System- De Optimala Systemen 1 (Trav/galoppsystem)

Matematikens Seger Över Slumpen:: Jolly Trot & Galopp System- De Optimala Systemen 1 (Trav/galoppsystem)

Hur skicklig är Du i att kunna tippa rätt vinstrad i spel som berör sporter med avdelningar lopp och race som exempelvis inom trav- och galoppsport? Hur långt är det i praktiken möjligt att matematiskt nå i reduceringen av spelsystem för att ändå ha kvar 1-felreduceringen det vill säga ett fel från alla rätt och …

Matematikens Seger Över Slumpen:: Jolly Trot & Galopp System- De Optimala Systemen 1 (Trav/galoppsystem) Läs mer »

Matematikens Seger Över Slumpen:: Jolly Trot & Galopp System- De Optimala Systemen 1 (Trav/galoppsystem)


Matematik 3000 Breddning Vektorer

Matematik 3000 Breddning Vektorer

Ett heltäckande läromedel Matematik 3000 är ett läromedel i matematik för gymnasieskolan samt vuxenutbildningen och omfattar böcker för alla kurser och program. Det bygger på en väl genomtänkt pedagogik som kombinerar tradition och förnyelse. Läromedlet är lätt att arbeta med både för lärare och elever och erbjuder goda möjligheter att variera arbetssätt och arbetsformer så …

Matematik 3000 Breddning Vektorer Läs mer »

Matematik 3000 Breddning Vektorer


Fjärilar på Gräsö : en inventering av dagfjärilar med kamerans hjälp

Fjärilar på Gräsö : en inventering av dagfjärilar med kamerans hjälp

Pärlgräsfjäril och Silversmygare – fantasieggande namn på fjärilar. Visst kan det vara intressant att få veta namnet på fjärilarna man ser? Boken innehåller en inventering av dagfjärilar på Gräsö med kamerans hjälp. Med tydliga foton och kompletterande text presenteras 52 fjärilsarter som fotograferats under åren 2009 – 2015. Gräsön är en del av norra Roslagen. …

Fjärilar på Gräsö : en inventering av dagfjärilar med kamerans hjälp Läs mer »

Fjärilar på Gräsö : en inventering av dagfjärilar med kamerans hjälp


Summor serier och följder

Summor serier och följder

Häftet Summor serier och följder är i A5-format och 48 sidor långt. Det är skrivet på svenska och i nära samarbete med studenter. Utöver konvergens och divergens som självklart behandlas upptas Taylor- och Maclaurinutvecklingar Fourierserier med mera. Framställningen är kondenserad och med tonvikt på metod. Exemplen många enkla och fokuserar också på metod. Det som …

Summor serier och följder Läs mer »

Summor serier och följder


Larmrapporten: Att skilja vetenskap från trams

Larmrapporten: Att skilja vetenskap från trams

’Nuförtiden är alla dagar som första april. Vi behöver därför ständigt hålla utkik efter falska eller feltolkade påståenden.’ Hur avgör du vad som är vinklade nyheter och rena påhitt? Och är vetenskapliga rön ens vetenskapliga? I tider av ’alternativa fakta’ fejknyheter och halvsanningar kommer forskaren och vetenskapsevangelisten Emma Frans med en välbehövlig guide för att …

Larmrapporten: Att skilja vetenskap från trams Läs mer »

Larmrapporten: Att skilja vetenskap från trams


Uppdrag Matte 3B Grundbok

Uppdrag Matte 3B Grundbok

Räkna med forskning Uppdrag Matte väcker intresset för matematiken med spännande uppdrag som eleverna får prova att lösa. Serien är utvecklad i samarbete med forskarna Per-Olof och Christine Bentley. Matematik är en kreativ reflekterande och problemlösande aktivitet (Lgr 11); det är utgångspunkten för Uppdrag Matte. Läs mer Gemensamma genomgångar Undervisningen i matematik bör enligt forskning …

Uppdrag Matte 3B Grundbok Läs mer »

Uppdrag Matte 3B Grundbok


Alla rätt! 1 Elevbok

Alla rätt! 1 Elevbok

I Alla rätt! 1 Elevbok tränar och repeterar eleverna taluppfattning addition och subtraktion inom talområde 0–20 samt förståelsen för likhetstecknet. Varje bok innehåller 28 minilektioner med tillhörande övningsuppgifter för övning en kort stund varje dag. Alla rätt! passar dig som: söker ett kompletterande material med möjlighet att repetera och befästa baskunskaperna söker ett material med tydlig …

Alla rätt! 1 Elevbok Läs mer »

Alla rätt! 1 Elevbok


Naturfilosofi

Naturfilosofi

Det här är inte en filosofihistoria. Men nästan. Jag har skrivit om mycket ur filosofihistorien men inte allt. Jag har inriktat mej på frågor kring metafysik fysik och matematik men en del annat har kommit med också. Filosofin brukar ju vanligtvis ses som ett humanistiskt ämne idag vilket jag delvis är kritisk till.  Utan naturfilosofin …

Naturfilosofi Läs mer »

Naturfilosofi


Ringmaskar : havsborstmaskar. Annelida : polychaeta: aciculata

Ringmaskar : havsborstmaskar. Annelida : polychaeta: aciculata

De flesta havsborstmaskar är frilevande aktiva jägare eller passiva sedimentätare. En av de vanligaste aktiva jägarna är bakborstig rovmask som man kan hitta vid stränderna under stenar och uppspolad tång. En annan av de havsborstmaskar som beskrivs är bakfotsmasken som bland annat lever i Gullmarsfjorden Nordsjön och runt Brittiska öarna. Namnet har arten fått av de …

Ringmaskar : havsborstmaskar. Annelida : polychaeta: aciculata Läs mer »

Ringmaskar : havsborstmaskar. Annelida : polychaeta: aciculata


Input Arbeta med naturvetenskap : På ett lekfullt sätt i fk-3

Input Arbeta med naturvetenskap : På ett lekfullt sätt i fk-3

Forskning visar att elever inte är intresserade av naturvetenskap som skolämne men att intresset däremot ofta finns i deras vardag. Hur kan man på ett lekfullt sätt inspirera sina elever till ett naturvetenskapligt arbetssätt? I den här boken får du både svar på frågor som rör hur och varför man ska arbeta metodiskt samt exempel …

Input Arbeta med naturvetenskap : På ett lekfullt sätt i fk-3 Läs mer »

Input Arbeta med naturvetenskap : På ett lekfullt sätt i fk-3


Den stora galenskapen : Klimatförändringen och det otänkbara

Den stora galenskapen : Klimatförändringen och det otänkbara

Har vi blivit galna? Den hyllade indiske författaren Amitav Ghosh menar att framtida generationer mycket väl kan dra den slutsatsen. I essäboken Den stora galenskapen – klimatförändringen och det otänkbara undersöker Amitav Ghosh vår kulturella och politiska oförmåga att förstå klimatförändringarnas våldsamhet och omfattning. Amitav Ghosh är en prisbelönad författare och essäist. Hans senaste roman …

Den stora galenskapen : Klimatförändringen och det otänkbara Läs mer »

Den stora galenskapen : Klimatförändringen och det otänkbara


Vinsten med kontinuerligt skogsbruk

Vinsten med kontinuerligt skogsbruk

Ett stort försöksområde på 300 möh nära polcirkeln i norra Sverige har följts i 20 år efter anläggningen 1993. Kalhuggning med efterföljande återväxtåtgärder jämförs med plockhuggning kombinerad med berikande plantering. Denna kombination kallas Naturkultur. Den kalhuggna ytan uppvisar fortfarande inte någon välväxande ungskog. I den plockhuggna skogen har de friställda träden reagerat med mer än …

Vinsten med kontinuerligt skogsbruk Läs mer »

Vinsten med kontinuerligt skogsbruk


Integrering

Integrering

Häftet Integrering är 52 sidor långt och behandlar följande områden: – Partiell integration – Variabelsubstitution – Partialbråksuppdelning – Generaliserade integraler – Derivering av integral – Tillämpningar – Vanliga integraler – Vanliga metoder Avsnitten är i första hand uppdelade efter olika lösningsmetoder: omskrivning jämn/udda funktion partiell integration variabelsubstitution och partialbråksuppdelning. Dessutom finns vardera ett avsnitt om …

Integrering Läs mer »

Integrering


PULS Biologi 4-6 Människan Grundbok Digital tredje upplagan

PULS Biologi 4-6 Människan Grundbok Digital tredje upplagan

Vad händer med maten i kroppen? Varför slår hjärtat snabbare när jag sprungit? Kan man glömma att andas? Varför är det bra att motionera? Allt detta kan man läsa om i den här boken som handlar om kroppens olika organsystem och hur de samverkar. Dessutom finns texter om hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas …

PULS Biologi 4-6 Människan Grundbok Digital tredje upplagan Läs mer »

PULS Biologi 4-6 Människan Grundbok Digital tredje upplagan


FJÄLLBJÖRKSKOGEN : vår unika och ständigt föränderliga nordiska lövskog

FJÄLLBJÖRKSKOGEN : vår unika och ständigt föränderliga nordiska lövskog

Fjällbjörkskogen mellan barrskog och kalfjäll är utmärkande för de skandinaviska fjällen. Den beskrivs här ur ett dynamiskt perspektiv som innefattar utvecklingen efter den senaste istiden fram till i dag. Effekterna av nutidens klimatförbättring och människans historiska nyttjande behandlas ingående med konkreta exempel i ord och bild. En omfattande litteraturförteckning finns till hjälp för den som …

FJÄLLBJÖRKSKOGEN : vår unika och ständigt föränderliga nordiska lövskog Läs mer »

FJÄLLBJÖRKSKOGEN : vår unika och ständigt föränderliga nordiska lövskog


Den största berättelsen hittills

Den största berättelsen hittills

Detta är berättelsen om mänsklighetens största intellektuella äventyr. Den prisbelönta fysikprofessorn Lawrence Krauss berättar i episkt poetiska termer vad universum egentligen är och vad som gömmer sig bakom det vi uppfattar som verkligheten. Berättelsen visar att verkligheten inte är som vi tror den är paradoxal vild och kontraintuitiv. Kvantfysiken är konstigare än den konstigaste saga …

Den största berättelsen hittills Läs mer »

Den största berättelsen hittills


Rulla till toppen