ArtDatabanken SLU

Bladmossor : kompaktmossor – kapmossor. Bryophyta : anoectangium – orthodontium

Bladmossor : kompaktmossor – kapmossor. Bryophyta : anoectangium – orthodontium

Bladmossor växer på olika underlag och i skilda miljöer. En del växer på bark och sten andra på döda djur eller spillning. Parasollmossor växer på spillning från växtätare och den färggranna kapselhalsen luktar på samma sätt som spillningen. Doft och färg drar till sig flugor och mosskapselns små klibbiga sporer fastnar på flugorna och sprids …

Bladmossor : kompaktmossor – kapmossor. Bryophyta : anoectangium – orthodontium Läs mer »

Bladmossor : kompaktmossor – kapmossor. Bryophyta : anoectangium – orthodontium

Tvåvingar : blomflugor. Diptera : syrphidae: syrphinae

Tvåvingar : blomflugor. Diptera : syrphidae: syrphinae

Jämfört med andra flugor är blomflugor lätta att känna igen. Startsnabba manövrerar och landar de kvickt och exakt. Dessutom kan de hovra sväva på ett och samma ställe som helikoptrar därav deras engelska namn hoverflies. Svenska namnet kommer av att de ofta besöker blommor och är viktiga pollinerare. Blomflugor finns i hela Sverige från norr …

Tvåvingar : blomflugor. Diptera : syrphidae: syrphinae Läs mer »

Tvåvingar : blomflugor. Diptera : syrphidae: syrphinae

Bladmossor : sköldmossor – blåmossor. Bryophyta : buxbaumia – leucobryum

Bladmossor : sköldmossor – blåmossor. Bryophyta : buxbaumia – leucobryum

Linné trodde att det fanns ca 3 500 arter i Sverige. Men det finns över 50 000 stycken! Den 3:e volymen av Nationalnyckeln handlar om de 262 av de över 1 000 arterna av Nordens bladmossor. I denna bok liksom i alla andra Nationalnyckelböcker har varje art beskrivits utförligt i text och bild. Fullkomligt unika …

Bladmossor : sköldmossor – blåmossor. Bryophyta : buxbaumia – leucobryum Läs mer »

Bladmossor : sköldmossor – blåmossor. Bryophyta : buxbaumia – leucobryum

Fjärilar : bronsmalar – rullvingemalar. Lepidoptera : roesslerstammidae – lyoneti

Fjärilar : bronsmalar – rullvingemalar. Lepidoptera : roesslerstammidae – lyoneti

Fjärilar kommer i alla färger och skepnader.Malar är en oerhört mångformig grupp bland fjärilarna. Totalt finns det över1000 arter bara i Sverige. Även om de flesta malar är oansenligauppmärksammas de ofta i media. Särskilt när spinnmalarnas larver uppträder itusenden och åter tusenden och kaläter buskar och träd. Eller när nyafjärilsarter sprider sig till vårt land …

Fjärilar : bronsmalar – rullvingemalar. Lepidoptera : roesslerstammidae – lyoneti Läs mer »

Fjärilar : bronsmalar – rullvingemalar. Lepidoptera : roesslerstammidae – lyoneti

Ryggsträngsdjur : lansettfiskar – broskfiskar. Chordata : branchiostomatidae – chondrichthyes

Ryggsträngsdjur : lansettfiskar – broskfiskar. Chordata : branchiostomatidae – chondrichthyes

Första delen om Sveriges fiskar Under ytan i de till synes oändliga världshaven finns marina djur som är lika vackra som gåtfulla. Det myllrar av liv. Och här finns en uppsjö unika livsformer utan motsvarighet på land. För en landkrabba kan det i drömmen vara höjden av lycka att se ett stim av hundratals hammarhajar …

Ryggsträngsdjur : lansettfiskar – broskfiskar. Chordata : branchiostomatidae – chondrichthyes Läs mer »

Ryggsträngsdjur : lansettfiskar – broskfiskar. Chordata : branchiostomatidae – chondrichthyes

Ringmaskar : havsborstmaskar. Annelida : polychaeta: aciculata

Ringmaskar : havsborstmaskar. Annelida : polychaeta: aciculata

De flesta havsborstmaskar är frilevande aktiva jägare eller passiva sedimentätare. En av de vanligaste aktiva jägarna är bakborstig rovmask som man kan hitta vid stränderna under stenar och uppspolad tång. En annan av de havsborstmaskar som beskrivs är bakfotsmasken som bland annat lever i Gullmarsfjorden Nordsjön och runt Brittiska öarna. Namnet har arten fått av de …

Ringmaskar : havsborstmaskar. Annelida : polychaeta: aciculata Läs mer »

Ringmaskar : havsborstmaskar. Annelida : polychaeta: aciculata

Fjärilar : ädelspinnare – tofsspinnare. Lepidoptera : lasiocampidae – lymantriidae

Fjärilar : ädelspinnare – tofsspinnare. Lepidoptera : lasiocampidae – lymantriidae

Svärmare och spinnare hör till den stora grupp fjärilar som traditionellt kallas nattfjärilar och som utgör ca 95 % av alla fjärilsarter i Norden. De flyger i skydd av mörkret – från skymning till gryning. Och trots att de lever sina liv i det fördolda finns många arter nära oss. Du möter dem i mörkret …

Fjärilar : ädelspinnare – tofsspinnare. Lepidoptera : lasiocampidae – lymantriidae Läs mer »

Fjärilar : ädelspinnare – tofsspinnare. Lepidoptera : lasiocampidae – lymantriidae

Steklar : myror – getingar. Hymenoptera : formicidae – vespidae

Steklar : myror – getingar. Hymenoptera : formicidae – vespidae

Sociala byggnadskonstnärer. När myror och getingar kommer på tal väcks olika känslor inom oss. De kan vara av det negativa slaget om man fått myror i brallan av att ha suttit på en tuva med rödmyror eller råkat komma åt ett getingbo. Vid närmare bekantskap kanske motviljan byts i fascination över getingarnas mästerliga byggnadskonst eller …

Steklar : myror – getingar. Hymenoptera : formicidae – vespidae Läs mer »

Steklar : myror – getingar. Hymenoptera : formicidae – vespidae

Fjärilar : dagfjärilar. Hesperiidae : nymphalidae

Fjärilar : dagfjärilar. Hesperiidae : nymphalidae

Nominerad till Augustpriset 2005 för bästa svenska fackbok Nationalnyckeln Dagfjärilar Volymen beskriver alla nordiska dagfjärilsarter i familjerna Hesperiidae – Nymphalidae i utförliga texter och påkostade illustrationer. Utbredningskartor över de nordiska länderna presenteras för varje art. Samtliga 140 nordiska arter av dagfjärilar presenteras på 407 sidor. Författare är Claes U. Eliasson Nils Ryrholm och Ulf Gärdenfors. …

Fjärilar : dagfjärilar. Hesperiidae : nymphalidae Läs mer »

Fjärilar : dagfjärilar. Hesperiidae : nymphalidae

Skalbaggar : långhorningar. Coleoptera : cerambycidae

Skalbaggar : långhorningar. Coleoptera : cerambycidae

Långhorningar ståtar ofta med vackra färger imponerande kroppsstorlek och synnerligen långa antenner. Därför har de ibland kallats just skalbaggsvärldens aristokrater. Det första mötet med en långhorning kan vara en minnesvärd upplevelse – som när en lång smaragdgrön myskbock flyger förbi framför näsan och med en duns landar på stugans faluröda panel. En del arter kan …

Skalbaggar : långhorningar. Coleoptera : cerambycidae Läs mer »

Skalbaggar : långhorningar. Coleoptera : cerambycidae

Ryggsträngsdjur : strålfeniga fiskar. Chordata : actinopterygii

Ryggsträngsdjur : strålfeniga fiskar. Chordata : actinopterygii

I Sverige kan vi glädja oss åt ett överflöd av sjöar och en lång varierad kuststräcka med ömsom salt ömsom bräckt vatten. Här finns rikliga möjligheter att lära sig om fiskar om det så är på fiskestället vid badplatsen eller under en stilla roddtur. Faktum är att fritidsfiske är Sveriges största hobby med fler än …

Ryggsträngsdjur : strålfeniga fiskar. Chordata : actinopterygii Läs mer »

Ryggsträngsdjur : strålfeniga fiskar. Chordata : actinopterygii

Bladmossor : skirmossor – baronmossor. Bryophyta : hookeria – anomodon

Bladmossor : skirmossor – baronmossor. Bryophyta : hookeria – anomodon

Samtliga svenska så kallade pleurokarpa mossor presenteras i text och bild. Bland pleurokarpa mossor finns några av våra vanligaste mossor i skilda miljöer såsom skogar våtmarker och trädgårdar. Nycklar gör det möjligt att bestämma vilken mossa man hittat i naturen. Bestämningen underlättas av detaljbilder och fältfotografier. Kartor redovisar arternas utbredning i Sverige. De 218 arterna …

Bladmossor : skirmossor – baronmossor. Bryophyta : hookeria – anomodon Läs mer »

Bladmossor : skirmossor – baronmossor. Bryophyta : hookeria – anomodon

Bladmossor: Vitmossor knappnålsmossor: Bryophyta: Sphagnum–Tetrodontium

Bladmossor: Vitmossor knappnålsmossor: Bryophyta: Sphagnum–Tetrodontium

En särpräglad livsform med rik mångfald i Sverige I svenska skogar och myrmarker kan man inte undgå att lägga märke till vår rika mångfald av mossor. Här kan vi för en gångs skull tävla med tropikerna i artrikedom och det är förstås därför som intresset för mossor är så stort just här. Av jordens cirka …

Bladmossor: Vitmossor knappnålsmossor: Bryophyta: Sphagnum–Tetrodontium Läs mer »

Bladmossor: Vitmossor knappnålsmossor: Bryophyta: Sphagnum–Tetrodontium

Fältnyckeln. Dagfjärilar

Fältnyckeln. Dagfjärilar

Fältnyckeln en kortversion av Nationalnyckeln som ryms i byxfickan visar arter som går att bestämma ute i naturen. Alla Fältnycklar kommer att ha rikligt med illustrationer utbredningskartor och beskrivande fältkaraktärer. Fältnycklar kommer att ges ut enbart för vissa utvalda artgrupper. I denna första bok finns alla Nordens dagfjärilar med.

Fältnyckeln. Dagfjärilar

Bladmossor: Skirmossor – baronmossor: Bryophyta: Hookeria – Anomodon

Bladmossor: Skirmossor – baronmossor: Bryophyta: Hookeria – Anomodon

Samtliga svenska så kallade pleurokarpa mossor presenteras i text och bild. Bland pleurokarpa mossor finns några av våra vanligaste mossor i skilda miljöer såsom skogar, våtmarker och trädgårdar. Nycklar gör det möjligt att bestämma vilken mossa man hittat i naturen. Bestämningen underlättas av detaljbilder och fältfotografier. Kartor redovisar arternas utbredning i Sverige. De 218 arterna …

Bladmossor: Skirmossor – baronmossor: Bryophyta: Hookeria – Anomodon Läs mer »

Bladmossor: Skirmossor – baronmossor: Bryophyta: Hookeria – Anomodon

Ryggsträngsdjur : lansettfiskar-broskfiskar – Chordata : branchiostomatidae-chondrichthyes

Ryggsträngsdjur : lansettfiskar-broskfiskar – Chordata : branchiostomatidae-chondrichthyes

Första delen om Sveriges fiskar Under ytan i de till synes oändliga världshaven finns marina djur som är lika vackra som gåtfulla. Det myllrar av liv. Och här finns en uppsjö unika livsformer utan motsvarighet på land. För en landkrabba kan det i drömmen vara höjden av lycka att se ett stim av hundratals hammarhajar …

Ryggsträngsdjur : lansettfiskar-broskfiskar – Chordata : branchiostomatidae-chondrichthyes Läs mer »

Ryggsträngsdjur : lansettfiskar-broskfiskar – Chordata : branchiostomatidae-chondrichthyes

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. [AJ 24-36], Bladmossor. Kompaktmossor – kapmossor : Bryophyta : Anoectangium – Orthodontium

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. [AJ 24-36], Bladmossor. Kompaktmossor – kapmossor : Bryophyta : Anoectangium – Orthodontium

Bladmossor växer på olika underlag och i skilda miljöer. En del växer på bark och sten, andra på döda djur eller spillning. Parasollmossor växer på spillning från växtätare, och den färggranna kapselhalsen luktar på samma sätt som spillningen. Doft och färg drar till sig flugor och mosskapselns små, klibbiga sporer fastnar på flugorna och sprids …

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. [AJ 24-36], Bladmossor. Kompaktmossor – kapmossor : Bryophyta : Anoectangium – Orthodontium Läs mer »

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. [AJ 24-36], Bladmossor. Kompaktmossor – kapmossor : Bryophyta : Anoectangium – Orthodontium

Steklar: Myror-getingar. Hymenoptera: Formicidae-Vespidae

Steklar: Myror-getingar. Hymenoptera: Formicidae-Vespidae

Sociala byggnadskonstnärer. När myror och getingar kommer på tal väcks olika känslor inom oss. De kan vara av det negativa slaget om man fått myror i brallan av att ha suttit på en tuva med rödmyror eller råkat komma åt ett getingbo. Vid närmare bekantskap kanske motviljan byts i fascination över getingarnas mästerliga byggnadskonst eller …

Steklar: Myror-getingar. Hymenoptera: Formicidae-Vespidae Läs mer »

Steklar: Myror-getingar. Hymenoptera: Formicidae-Vespidae

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. [CY 91], Skalbaggar: långhorningar : Coleoptera: Cerambycidae

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. [CY 91], Skalbaggar: långhorningar : Coleoptera: Cerambycidae

Långhorningar ståtar ofta med vackra färger, imponerande kroppsstorlek och synnerligen långa antenner. Därför har de ibland kallats just skalbaggsvärldens aristokrater. Det första mötet med en långhorning kan vara en minnesvärd upplevelse – som när en lång smaragdgrön myskbock flyger förbi framför näsan och med en duns landar på stugans faluröda panel. En del arter kan …

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. [CY 91], Skalbaggar: långhorningar : Coleoptera: Cerambycidae Läs mer »

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. [CY 91], Skalbaggar: långhorningar : Coleoptera: Cerambycidae

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. [DE 1-13], Fjärilar. Käkmalar – säckspinnare : Lepidoptera : Micropterigidae – Psychidae

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. [DE 1-13], Fjärilar. Käkmalar – säckspinnare : Lepidoptera : Micropterigidae – Psychidae

Kan alla fjärilar flyga? Nej, faktiskt inte. De flesta fullvuxna säckspinnarhonor saknar vingar och kan alltså inte flyga. Fjärilsfamiljerna som presenteras här är mycket olika med specifika levnadssätt! Här finns allt från Sveriges minsta fjäril till forna dagars tålamodsprövande klädesmal. De här små fjärilsfamiljerna räknas som de evolutionärt mest ursprungliga. Det betyder att de har …

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. [DE 1-13], Fjärilar. Käkmalar – säckspinnare : Lepidoptera : Micropterigidae – Psychidae Läs mer »

Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. [DE 1-13], Fjärilar. Käkmalar – säckspinnare : Lepidoptera : Micropterigidae – Psychidae

Ringmaskar: Havsborstmaskar: Aciculata klotband

Ringmaskar: Havsborstmaskar: Aciculata klotband

De flesta havsborstmaskar är frilevande, aktiva jägare eller passiva sedimentätare. En av de vanligaste aktiva jägarna är bakborstig rovmask som man kan hitta vid stränderna under stenar och uppspolad tång. En annan av de havsborstmaskar som beskrivs är bakfotsmasken som bland annat lever i Gullmarsfjorden, Nordsjön och runt Brittiska öarna. Namnet har arten fått av de …

Ringmaskar: Havsborstmaskar: Aciculata klotband Läs mer »

Ringmaskar: Havsborstmaskar: Aciculata klotband

Tagghudingar-svalgsträngsdjur : Echinodermata-Hemichordata,

Tagghudingar-svalgsträngsdjur : Echinodermata-Hemichordata,

Våra märkliga släktingar i havet. Vad är det som har hundratals fötter, saknar huvud och är våra nära släktingar? Svaret är, tagghudingar. Det finns drygt 70 arter av tagghudingar längs den svenska kusten nästan uteslutande längs västkusten. Vanlig sjöstjärna Asteriasrubens kan man hitta på stranden, men de flesta tagghudingar lever ganska djupt nere i havet …

Tagghudingar-svalgsträngsdjur : Echinodermata-Hemichordata, Läs mer »

Tagghudingar-svalgsträngsdjur : Echinodermata-Hemichordata,
Rulla till toppen