Naturvetenskap

Ljusets natur

Ljusets natur

Alltsedan den rationella naturforskningen infördes framförallt genom Isaak Newtons omfattande och framgångsrika arbeten har ljusets natur intresseratforskningen på och då framför allt genom kreativa och fantasifulla experiment. Uttolkningen av resultatet från dessa experiment tillsammans med teoretiska överväganden har format den uppfattning av ljusets natur som vi har idagUnder långa perioder från tidigt 1700-tal till slutet …

Ljusets natur Läs mer »

Ljusets natur


Talgoxen Finlands djur

Talgoxen Finlands djur

Varje bok i serien på 48 böcker berättar levande om en djurart dess kännetecken levnadsvanor och utbredning. Läsaren får bekanta sig med djurens naturliga livsmiljö och med hur djuren skildrats i sagor och berättelser. De 48 böckerna i serien är indelade i fem grupper som lätt skiljs åt med hjälp av färgsymboler. Visa pris

Talgoxen Finlands djur


Bladmossor : kompaktmossor – kapmossor. Bryophyta : anoectangium – orthodontium

Bladmossor : kompaktmossor – kapmossor. Bryophyta : anoectangium – orthodontium

Bladmossor växer på olika underlag och i skilda miljöer. En del växer på bark och sten andra på döda djur eller spillning. Parasollmossor växer på spillning från växtätare och den färggranna kapselhalsen luktar på samma sätt som spillningen. Doft och färg drar till sig flugor och mosskapselns små klibbiga sporer fastnar på flugorna och sprids …

Bladmossor : kompaktmossor – kapmossor. Bryophyta : anoectangium – orthodontium Läs mer »

Bladmossor : kompaktmossor – kapmossor. Bryophyta : anoectangium – orthodontium


Tvåvingar : blomflugor. Diptera : syrphidae: syrphinae

Tvåvingar : blomflugor. Diptera : syrphidae: syrphinae

Jämfört med andra flugor är blomflugor lätta att känna igen. Startsnabba manövrerar och landar de kvickt och exakt. Dessutom kan de hovra sväva på ett och samma ställe som helikoptrar därav deras engelska namn hoverflies. Svenska namnet kommer av att de ofta besöker blommor och är viktiga pollinerare. Blomflugor finns i hela Sverige från norr …

Tvåvingar : blomflugor. Diptera : syrphidae: syrphinae Läs mer »

Tvåvingar : blomflugor. Diptera : syrphidae: syrphinae


Einsteins speciella och allmänna relativitetsteori

Einsteins speciella och allmänna relativitetsteori

Denna bok bygger på kurser och föreläsningar som författaren har hållit. Den innehåller såväl grundläggande avsnitt som inte kräver några större förkunskaper som mera avancerade avsnitt. I. Inledande översikt II. Speciell relativitetsteori III. Speciell och allmän relativitetsteori IV. Svarta hål och kosmologi V. Mera avancerade ämnen (singulariteter gravitationsvågor mm) VI. Einstein… (historik och vetenskapsteori samt …

Einsteins speciella och allmänna relativitetsteori Läs mer »

Einsteins speciella och allmänna relativitetsteori


Modell och verklighet Kemi 2/B lärobok andra upplagan

Modell och verklighet Kemi 2/B lärobok andra upplagan

Det går att behålla elevernas upptäckarglädje! I Modell och verklighet får eleverna de kemiska modeller och verktyg de behöver för att kunna förstå och analysera sin omvärld. På ett enkelt och roligt sätt ökar serien elevernas förståelse samtidigt som den ger inspiration till ytterligare kunskapssökande. Det gör att Modell och verklighet är ett tryggt val. …

Modell och verklighet Kemi 2/B lärobok andra upplagan Läs mer »

Modell och verklighet Kemi 2/B lärobok andra upplagan


Ryggsträngsdjur : lansettfiskar – broskfiskar. Chordata : branchiostomatidae – chondrichthyes

Ryggsträngsdjur : lansettfiskar – broskfiskar. Chordata : branchiostomatidae – chondrichthyes

Första delen om Sveriges fiskar Under ytan i de till synes oändliga världshaven finns marina djur som är lika vackra som gåtfulla. Det myllrar av liv. Och här finns en uppsjö unika livsformer utan motsvarighet på land. För en landkrabba kan det i drömmen vara höjden av lycka att se ett stim av hundratals hammarhajar …

Ryggsträngsdjur : lansettfiskar – broskfiskar. Chordata : branchiostomatidae – chondrichthyes Läs mer »

Ryggsträngsdjur : lansettfiskar – broskfiskar. Chordata : branchiostomatidae – chondrichthyes


Fjärilar : ädelspinnare – tofsspinnare. Lepidoptera : lasiocampidae – lymantriidae

Fjärilar : ädelspinnare – tofsspinnare. Lepidoptera : lasiocampidae – lymantriidae

Svärmare och spinnare hör till den stora grupp fjärilar som traditionellt kallas nattfjärilar och som utgör ca 95 % av alla fjärilsarter i Norden. De flyger i skydd av mörkret – från skymning till gryning. Och trots att de lever sina liv i det fördolda finns många arter nära oss. Du möter dem i mörkret …

Fjärilar : ädelspinnare – tofsspinnare. Lepidoptera : lasiocampidae – lymantriidae Läs mer »

Fjärilar : ädelspinnare – tofsspinnare. Lepidoptera : lasiocampidae – lymantriidae


Heureka Fysik 3 Lärobok Digital

Heureka Fysik 3 Lärobok Digital

Ett gediget läromedel i modern form. Heureka! gör fysiken lättillgänglig och intressant för eleven. Med text och bild visas fysikens tillämpningar historiska utveckling och betydelse för individ och samhälle på ett pedagogiskt sätt. Övning repetition och fördjupning: Läroböckerna innehåller gott om lösta exempel som visar hur man utreder en frågeställning. Kontrolluppgifter finns efter nya avsnitt …

Heureka Fysik 3 Lärobok Digital Läs mer »

Heureka Fysik 3 Lärobok Digital


Orchids of Öland

Orchids of Öland

Öland är ett av Sveriges främsta orkidélandskap. Av de ca 55 arter och underarter som finns i Sverige finns cirka 35 på Öland. Boken berättar om de olika miljöer orkidéer växer i och varför de finns just där. På Öland växer orkidéer i så vitt skilda miljöer som alvarmark strandängar ädellövskog tallskog och i många …

Orchids of Öland Läs mer »

Orchids of Öland


Heureka Fysik 3 Övningar och problem

Heureka Fysik 3 Övningar och problem

Ett gediget läromedel i modern form! Heureka! gör fysiken lättillgänglig och intressant för eleven. Med text och bild visas fysikens tillämpningar historiska utveckling och betydelse för individ och samhälle på ett pedagogiskt sätt. Övning repetition och fördjupning Läroböckerna innehåller gott om lösta exempel som visar hur man utreder en frågeställning. Kontrolluppgifter finns efter nya avsnitt …

Heureka Fysik 3 Övningar och problem Läs mer »

Heureka Fysik 3 Övningar och problem


Fysiken Martinus kosmologi och teorin om allt : GrundEnergiTeorin – GET

Fysiken Martinus kosmologi och teorin om allt : GrundEnergiTeorin – GET

En helt Ny Verklighetsförståelse! Framlägger en modell som uppfyller fysikernas kriterier för ”Teorin om Allt” och ger svar på många av fysikens olösta gåtor – möter forskningen i CERN. Beskriver de kvalitativa vakuumenergierna ”Grundenergierna” i nollpunktsfältet som bygger upp hela vår fysiska värld förklarar mörk materia mörk energi partiklar massa Higgsfältet gravitationen rummet och tiden …

Fysiken Martinus kosmologi och teorin om allt : GrundEnergiTeorin – GET Läs mer »

Fysiken Martinus kosmologi och teorin om allt : GrundEnergiTeorin – GET


Kvantenergier för människan : Kvantenergier för människan

Kvantenergier för människan : Kvantenergier för människan

Är du full av energi och livslust eller låg och orkeslös? Energi är din viktigaste resurs. Läs Kvantenergier för människan och lär dig maximera din livsenergi och optimera din existens. Du är större än du tror. Kvantfysiken ger dig nycklar som leder utöver vad du kanske trott är möjligt. I boken vänder vi på stenarna …

Kvantenergier för människan : Kvantenergier för människan Läs mer »

Kvantenergier för människan : Kvantenergier för människan


Fossil energi på väg ut:Men vad kommer i stället?

Fossil energi på väg ut:Men vad kommer i stället?

Vi måste minska användningen av fossila energikällor och gå över till förnyelsebar solenergi vind- och vågenergi vattenkraft bioenergi i form av biogas pellets flis ved och geotermisk energi m.m. På 88 minuter träffas jorden av solenergi som motsvarar den globala energikonsumtionen över ett år. Solceller ger elektricitet som är förnybar fri från utsläpp av växthusgaser …

Fossil energi på väg ut:Men vad kommer i stället? Läs mer »

Fossil energi på väg ut:Men vad kommer i stället?


Västergötlands flora

Västergötlands flora

Efter 17 års inventeringar och förberedelsearbete kan nu Västergötlands Flora presenteras. Västergötland – gånggrifternas och istidsdramatikens landskap – har en mångfald av naturtyper; rika som fattiga storskaliga vidder som små idyller friska lundar som torra hedar nederbördsrika trakter som regnfattiga solkuster. Floristiskt är det ett heterogent område som innehåller en mångfald av vegetationstyper.Denna florautgåva baseras …

Västergötlands flora Läs mer »

Västergötlands flora


Steklar : myror – getingar. Hymenoptera : formicidae – vespidae

Steklar : myror – getingar. Hymenoptera : formicidae – vespidae

Sociala byggnadskonstnärer. När myror och getingar kommer på tal väcks olika känslor inom oss. De kan vara av det negativa slaget om man fått myror i brallan av att ha suttit på en tuva med rödmyror eller råkat komma åt ett getingbo. Vid närmare bekantskap kanske motviljan byts i fascination över getingarnas mästerliga byggnadskonst eller …

Steklar : myror – getingar. Hymenoptera : formicidae – vespidae Läs mer »

Steklar : myror – getingar. Hymenoptera : formicidae – vespidae


Sörmlands flora

Sörmlands flora

Inventeringarna av Sörmlands Flora startade 1980 och hundratals botaniskt intresserade har under 20 år samlat in uppemot en miljon uppgifter vilka ligger till grund för denna bok. Här presenteras hela 2 700 arter kärlväxter inräknat småarter av maskrosor fibblor och majsmörblommor. Antalet arter påträffade under inventeringen är 1 972. För varje art anges ursprung frekvens …

Sörmlands flora Läs mer »

Sörmlands flora


Introductory Quantum Optics

Introductory Quantum Optics

This book provides an elementary introduction to the subject of quantum optics the study of the quantum mechanical nature of light and its interaction with matter. The presentation is almost entirely concerned with the quantized electromagnetic field. Topics covered include single-mode field quantization in a cavity quantization of multimode fields quantum phase coherent states quasi-probability …

Introductory Quantum Optics Läs mer »

Introductory Quantum Optics


Däggdjurens tidsålder

Däggdjurens tidsålder

Världshistorien är fylld av mystiska monster och spännande varelser. Stenåldersexperten Björn Kurtén har skrivit en lättillgänglig och informativ bok lika spännande som en äventyrsroman om de 65 miljoner år innan människan trädde in i historien.Björn Kurtén (1924-1988) var en framstående finlandssvensk professor i paleontologi vetenskapen om förhistoriskt liv. Utöver sin framstående forskarkarriär som bland annat …

Däggdjurens tidsålder Läs mer »

Däggdjurens tidsålder


Världens hajar. D. 1 Ordning jättehajar Lamniformes

Världens hajar. D. 1 Ordning jättehajar Lamniformes

VÄRLDENS HAJAR DEL 1 om jättehajarna i ordning Lamniformes är den första delen av de många fler delar som följer inom VÄRLDENS HAJAR. I denna del beskrivs några av de mest populära och kända hajarterna. I slutet av boken finns en lista över alla de arter som VÄRLDENS HAJAR kommer att hantera exklusive rockor (batoider). …

Världens hajar. D. 1 Ordning jättehajar Lamniformes Läs mer »

Världens hajar. D. 1 Ordning jättehajar Lamniformes


Den vilda trädgården : Det rika livet i en lagom tuktad täppa

Den vilda trädgården : Det rika livet i en lagom tuktad täppa

Den vilda trädgården handlar om djurlivet alldeles framför oss i trädgården och parkerna i murspringor och mellan gatstenar och i jorden under våra fötter. Vart du än befinner dig är chansen stor att det finns maskar och gråsuggor tusenfotingar flugor silverfiskar getingar skalbaggar möss och mycket mycket mer som lever sina liv alldeles runt hörnet. …

Den vilda trädgården : Det rika livet i en lagom tuktad täppa Läs mer »

Den vilda trädgården : Det rika livet i en lagom tuktad täppa


Skönhetens evolution

Skönhetens evolution

’Den enskilt mest tankeväckande bok jag läst i år en sådan där bok som förändrar hela ditt sätt att se på världen.’ Michael Pollan Skönhetens evolution blev utsedd till en av årets bästa böcker av The New York Times och var finalist till Pulitzerpriset 2017. Boken är en häpnadsväckande vetenskaplig utforskning av naturens under skriven …

Skönhetens evolution Läs mer »

Skönhetens evolution


Suomen kasvit

Suomen kasvit

Kirjan 1426 kasvikuvaan sisältyvät kaikki Suomen luonnonvaraisten putkilokasvien päälajit ja 60 naapurimaista kuvattua kasvia. Kuviin on liitetty paitsi kasvin nimet neljällä kielellä myös tietoja kasvupaikoista mahdollisesta rauhoituksesta hyötykäytöstä ja myrkyllisyydestä sekä kasvin levinnäisyyskartta. Tuntemattoman kasvin tunnistamiseen esitetään tietokonepohjainen kasvin kasvupaikkaan ja ulkonäköön perustuva tunnistusohjelma. Kirjan teksteihin on laadittu niitä vastaavat ruotsin- ja englanninkieliset sanastot. Antalet …

Suomen kasvit Läs mer »

Suomen kasvit


Nordic lichen flora. Vol. 6 Verrucariaceae 1

Nordic lichen flora. Vol. 6 Verrucariaceae 1

Denna del av Nordic Lichen Flora den sjätte i ordningen behandlar 11 släkten inom gruppen ”vårtlavar” – Verrucariaceae. Det handlar om allt från mycket småväxta lavar till relativt stora bladformiga arter. I boken finns bestämningsnycklar artbeskrivningar utbredningskartor och fina färgbilder till 64 arter inom lavsläktena Atla Catapyrenium Clavascidium Dermatocarpon Henrica Heteroplacidium Involucropyrenium Placidiopsis Placidium Polyblastia …

Nordic lichen flora. Vol. 6 Verrucariaceae 1 Läs mer »

Nordic lichen flora. Vol. 6 Verrucariaceae 1


Repetitionskurs i fysik: en förberedelse till högskolestudier

Repetitionskurs i fysik: en förberedelse till högskolestudier

Boken är ett repetitionsmaterial som är framtaget för dig som ska börja studera på högskolan. Det innehåller ett antal fristående repetitionskurser som täcker huvuddelen av gymnasiekursen i fysik. Varje del består av ett inledande diagnostiskt prov med svar hänvisningar till relevanta delar av repetitionskursen i fall av inkorrekta svar teoridel med uppgifter insprängda i texten …

Repetitionskurs i fysik: en förberedelse till högskolestudier Läs mer »

Repetitionskurs i fysik: en förberedelse till högskolestudier


Den Bivänlige Biodlaren:Ett Hållbart Förhållningssätt

Den Bivänlige Biodlaren:Ett Hållbart Förhållningssätt

Under de senaste åren har biodlare på flera kontinenter lidit svåra förluster åtskilliga bisamhällen har gått under. Om man systematiskt undersöker orsakerna kan man med rätta fråga sig om dagens biodlingsmetoder har med det hela att göra? Kan den moderna biodlingens olika aspekter: kupornas utseende ramar vaxmellanväggar regelbundna inspektioner artificiell drottninguppfödning drönarutskärning drottninggaller artificiell fodring …

Den Bivänlige Biodlaren:Ett Hållbart Förhållningssätt Läs mer »

Den Bivänlige Biodlaren:Ett Hållbart Förhållningssätt


Einsteins speciella och allmänna relativitetsteori : Einsteins speciella oc

Einsteins speciella och allmänna relativitetsteori : Einsteins speciella oc

Denna bok bygger på kurser och föreläsningar som författaren har hållit. Den innehåller såväl grundläggande avsnitt som inte kräver några större förkunskaper som mera avancerade avsnitt.I. Inledande översiktII. Speciell relativitetsteoriIII. Speciell och allmän relativitetsteoriIV. Svarta hål och kosmologiV. Mera avancerade ämnen (singulariteter gravitationsvågor mm)VI. Einstein… (historik och vetenskapsteori samt en kort presentation av Einsteins enhetliga …

Einsteins speciella och allmänna relativitetsteori : Einsteins speciella oc Läs mer »

Einsteins speciella och allmänna relativitetsteori : Einsteins speciella oc


Skalbaggar : långhorningar. Coleoptera : cerambycidae

Skalbaggar : långhorningar. Coleoptera : cerambycidae

Långhorningar ståtar ofta med vackra färger imponerande kroppsstorlek och synnerligen långa antenner. Därför har de ibland kallats just skalbaggsvärldens aristokrater. Det första mötet med en långhorning kan vara en minnesvärd upplevelse – som när en lång smaragdgrön myskbock flyger förbi framför näsan och med en duns landar på stugans faluröda panel. En del arter kan …

Skalbaggar : långhorningar. Coleoptera : cerambycidae Läs mer »

Skalbaggar : långhorningar. Coleoptera : cerambycidae


PULS Kemi 7-9 Fokus fjärde upplagan

PULS Kemi 7-9 Fokus fjärde upplagan

Fokus för att språket inte ska vara hindret PULS Fokus är för elever som upplever NO som svårt och som har behov av ett enklare språk. Texterna är anpassade för att underlätta läsning och läsförståelse. Fokusböckerna är helt parallella med PULS-seriens grundböcker. Både Fokusböckerna och grundböckerna är kompletta läroböcker som tar upp ämnenas alla viktiga …

PULS Kemi 7-9 Fokus fjärde upplagan Läs mer »

PULS Kemi 7-9 Fokus fjärde upplagan


Året runt : naturen vädret & de svenska årstiderna

Året runt : naturen vädret & de svenska årstiderna

» Året Runt är en sann läs- titt- och aha-upplevelse för alla oss som aldrig vågar ta ’fint väder’ för givet. Läsupplevelse för att meterologen Lage Larsson med benägen hjälp av Johan Tell har åstadkommit ett språk lika vackert som en försommarmorgon. Tittupplevelse för att Hans Strands bilder ger boken en extra dimension. Aha-upplevelse för …

Året runt : naturen vädret & de svenska årstiderna Läs mer »

Året runt : naturen vädret & de svenska årstiderna


Ryggsträngsdjur : strålfeniga fiskar. Chordata : actinopterygii

Ryggsträngsdjur : strålfeniga fiskar. Chordata : actinopterygii

I Sverige kan vi glädja oss åt ett överflöd av sjöar och en lång varierad kuststräcka med ömsom salt ömsom bräckt vatten. Här finns rikliga möjligheter att lära sig om fiskar om det så är på fiskestället vid badplatsen eller under en stilla roddtur. Faktum är att fritidsfiske är Sveriges största hobby med fler än …

Ryggsträngsdjur : strålfeniga fiskar. Chordata : actinopterygii Läs mer »

Ryggsträngsdjur : strålfeniga fiskar. Chordata : actinopterygii


Bladmossor : skirmossor – baronmossor. Bryophyta : hookeria – anomodon

Bladmossor : skirmossor – baronmossor. Bryophyta : hookeria – anomodon

Samtliga svenska så kallade pleurokarpa mossor presenteras i text och bild. Bland pleurokarpa mossor finns några av våra vanligaste mossor i skilda miljöer såsom skogar våtmarker och trädgårdar. Nycklar gör det möjligt att bestämma vilken mossa man hittat i naturen. Bestämningen underlättas av detaljbilder och fältfotografier. Kartor redovisar arternas utbredning i Sverige. De 218 arterna …

Bladmossor : skirmossor – baronmossor. Bryophyta : hookeria – anomodon Läs mer »

Bladmossor : skirmossor – baronmossor. Bryophyta : hookeria – anomodon


Fysik 1 övningsbok

Fysik 1 övningsbok

Fysik 1 övningsbok är anpassad till gymnasiekursen Fysik 1. Det finns två övningsböcker i denna serie den ena för Fysik 1 och den andra för Fysik 2. Böckernas struktur utgår från den struktur som finns i Impuls elevböcker och har samma kapitelnumrering. Övningsboken kan naturligtvis användas till andra kursböcker även om kapitelindelningen inte är exakt densamma. Detta är …

Fysik 1 övningsbok Läs mer »

Fysik 1 övningsbok


Kvantfysiken och livet : Våra innersta mekanismer och världarna omkring oss

Kvantfysiken och livet : Våra innersta mekanismer och världarna omkring oss

Våra kroppar är uppbyggda av biljoner mikroskopiska celler och i cellernas innersta värld gäller kvantfysikens lagar. Kvantfysiken beskriver hur fåglarna hittar hem över tusentals kilometer och hur en ödla kan hänga upp och ner i taket. Kvantfysiken förklarar också fotosyntesen som är grunden för allt liv på jorden den process som ger en maskros kraften …

Kvantfysiken och livet : Våra innersta mekanismer och världarna omkring oss Läs mer »

Kvantfysiken och livet : Våra innersta mekanismer och världarna omkring oss


SEK Handbok 453 – Dvärgbrytare jordfelsbrytare och brytare för frånskiljning – Vägledning för val och installation

SEK Handbok 453 – Dvärgbrytare jordfelsbrytare och brytare för frånskiljning – Vägledning för val och installation

Brytaren är den trygga och pålitliga tjänaren i bakgrunden – om den väljs och installeras rätt. I den nya brytarhandboken från SEK Svensk Elstandard finner du samlad information om användning val och installation av dvärgbrytare jordfelsbrytare och brytare för frånskiljning. Även ljusbågsdetektorer behandlas. Den nya handboken vänder sig till dem som konstruerar och installerar anläggningar …

SEK Handbok 453 – Dvärgbrytare jordfelsbrytare och brytare för frånskiljning – Vägledning för val och installation Läs mer »

SEK Handbok 453 – Dvärgbrytare jordfelsbrytare och brytare för frånskiljning – Vägledning för val och installation


Fysik 2 övningsbok

Fysik 2 övningsbok

Fysik 2 övningsbok är anpassad till gymnasiekursen Fysik 2. Det finns två övningsböcker i denna serie den ena för Fysik 1 och den andra för Fysik 2. Böckernas struktur utgår från den struktur som finns i Impuls elevböcker och har samma kapitelnumrering. Övningsboken kan naturligtvis användas till andra kursböcker även om kapitelindelningen inte är exakt densamma. Detta är …

Fysik 2 övningsbok Läs mer »

Fysik 2 övningsbok


Fältflora över signalarter i skog – lavar mossor kärlväxter

Fältflora över signalarter i skog – lavar mossor kärlväxter

Fältflora över signalarter i skog är en översiktlig bildflora med Sveriges skogliga signalarter bland lavar mossor och kärlväxter. Sammanlagt presenteras 219 taxa med bild beskrivning ekologi och eventuella förväxlingsarter. Varje grupp inleds också med en kort ordlista dess morfologi vanliga kännetecken och frekvent använda uttryck. Boken vänder sig till alla som är intresserade av skog …

Fältflora över signalarter i skog – lavar mossor kärlväxter Läs mer »

Fältflora över signalarter i skog – lavar mossor kärlväxter


Ageing & sexing of migratory East Asian passerines

Ageing & sexing of migratory East Asian passerines

Kan man könsbestämma tajgablåstjärtar på hösten? Och vad var det för ålder på större piplärkan du hittade häromdagen? Den här boken är ett måste för såväl ringmärkare som alla hängivna skådare som gillar fältbestämning av felflugna sibiriska fåglar! Aldrig tidigare har våra älskade östliga juveler behandlats på ett så här detaljerat sätt! Det här är …

Ageing & sexing of migratory East Asian passerines Läs mer »

Ageing & sexing of migratory East Asian passerines


Fråga en fysiker

Fråga en fysiker

Hur många kilo kan man banta bort på en vecka?Är du vänster- eller högerögd?Ser man smalare ut klädd i svart?Varför blir man lättare solbränd på stranden?Vad är det för spår som syns efter flygplan?Varför känns det svalare när man startar en fläkt?Varför är promenader så bra träning?Varför blir en tunn t-shirt genomskinlig när den blir …

Fråga en fysiker Läs mer »

Fråga en fysiker


Fysik Direkt – upplaga 3

Fysik Direkt – upplaga 3

Direktböckerna är helt anpassade till Lgr 11 och har tydlig struktur lättlästa och levande texter vackra illustrationer och spännande utmaningar. Det är tacksamt att undervisa i fysik. Ämnet innehåller allt från det konkreta och mätbara till det ofattbara universum. Fysikämnet utmanar elevernas vardagliga föreställningar och tankar. Alla nödvändiga begrepp finns med i Fysik Direkt och …

Fysik Direkt – upplaga 3 Läs mer »

Fysik Direkt – upplaga 3


PULS Kemi 7-9 Grundbok fjärde upplagan

PULS Kemi 7-9 Grundbok fjärde upplagan

PULS Kemi sträcker sig från kemins historia fram till i dag då vi brottas med frågor som rör klimatpåverkan och resursanvändning. Kemins begrepp modeller och teorier har en central plats. Miljö- och hälsoperspektivet löper genom hela boken till exempel i frågor som rör energi- och resursanvändning. Varje kapitel avslutas med instuderingsfrågor och sammanfattning. Lärarhandledning Till …

PULS Kemi 7-9 Grundbok fjärde upplagan Läs mer »

PULS Kemi 7-9 Grundbok fjärde upplagan


Bladmossor: Vitmossor knappnålsmossor: Bryophyta: Sphagnum–Tetrodontium

Bladmossor: Vitmossor knappnålsmossor: Bryophyta: Sphagnum–Tetrodontium

En särpräglad livsform med rik mångfald i Sverige I svenska skogar och myrmarker kan man inte undgå att lägga märke till vår rika mångfald av mossor. Här kan vi för en gångs skull tävla med tropikerna i artrikedom och det är förstås därför som intresset för mossor är så stort just här. Av jordens cirka …

Bladmossor: Vitmossor knappnålsmossor: Bryophyta: Sphagnum–Tetrodontium Läs mer »

Bladmossor: Vitmossor knappnålsmossor: Bryophyta: Sphagnum–Tetrodontium


Växtvärldens uppkomst och utveckling

Växtvärldens uppkomst och utveckling

Tre forskare med olika specialinriktningar skildrar hur växternas förfäder för länge sedan uppstod genom att bakterier och andra enkla mikroskopiska varelser slog sig samman till en mer komplicerad organism. Från ett liv i vatten tog föregångarna till dagens växter steget upp på land. De förändrade vår planet på många sätt och gjorde det möjligt för …

Växtvärldens uppkomst och utveckling Läs mer »

Växtvärldens uppkomst och utveckling


Hälsinglands flora (2 volymer)

Hälsinglands flora (2 volymer)

Hälsinglands ?ora utges i två linnebundna delar som säljs tillsammans: Del I Natur och vegetation 592 sidor och del II Arter 576 sidor. Författare: Anders Delin Arnold Larsson och Björn Wannberg.Vegetationen i Hälsingland och dess samspel med omgivningen är temat for florans första del. Där finns också kapitel om Hälsingeflorans utforskningshistoria samt landskapets geologi och …

Hälsinglands flora (2 volymer) Läs mer »

Hälsinglands flora (2 volymer)


Fältnyckeln. Dagfjärilar

Fältnyckeln. Dagfjärilar

Fältnyckeln en kortversion av Nationalnyckeln som ryms i byxfickan visar arter som går att bestämma ute i naturen. Alla Fältnycklar kommer att ha rikligt med illustrationer utbredningskartor och beskrivande fältkaraktärer. Fältnycklar kommer att ges ut enbart för vissa utvalda artgrupper. I denna första bok finns alla Nordens dagfjärilar med. Visa pris

Fältnyckeln. Dagfjärilar


Nordens orkidéer : en fältguide / Nordic Orchids : a field guide

Nordens orkidéer : en fältguide / Nordic Orchids : a field guide

I Nordens orkidéer beskrivs samtliga arter underarter varieteter som förekommer i Norden. Boken är mycket rikligt illustrerad med fotografier och grafiska bilder över utbredningar blomningstider och storlekar.Ett kortare avsnitt beskriver bokens tillkomst hur den är uppbyggd terminologi fotografering samt lite annat. Huvuddelen utgörs av art- och släktesbeskrivningar samt bestämningsnycklar och ca 800 illustrationer ledsagar läsaren. …

Nordens orkidéer : en fältguide / Nordic Orchids : a field guide Läs mer »

Nordens orkidéer : en fältguide / Nordic Orchids : a field guide


En molekylär introduktion till termodynamik : vad är drivkraften i molekylernas värld

En molekylär introduktion till termodynamik : vad är drivkraften i molekylernas värld

Begreppen entropi och fri energi har genom tiderna visat sig särskilt svåra att få grepp om och att förstå för så gott som alla studenter. Termodynamik framställs vanligen på ett ganska matematiskt och abstrakt sätt vilket ger upphov till denna sorts svårighet. Denna bok visar dock att det inte alltid krävs en massa matematik för …

En molekylär introduktion till termodynamik : vad är drivkraften i molekylernas värld Läs mer »

En molekylär introduktion till termodynamik : vad är drivkraften i molekylernas värld


Ölands orkidéer

Ölands orkidéer

  Öland är ett av Sveriges främsta orkidélandskap. Av de ca 55 arter och underarter som finns i Sverige finns cirka 35 på Öland.   Boken berättar om de olika miljöer orkidéer växer i och varför de finns just där. På Öland växer orkidéer i så vitt skilda miljöer som alvarmark strandängar ädellövskog tallskog och …

Ölands orkidéer Läs mer »

Ölands orkidéer


Vad är liv? : ett fysikaliskt perspektiv på den levande cellen

Vad är liv? : ett fysikaliskt perspektiv på den levande cellen

Hur kan de händelser i tid och rum som sker inom den i rummet begränsade yta som en levande organism utgör beskrivas av fysiken och kemin? 1943 håller den österrikiske fysikern Erwin Schrödinger ett antal föreläsningar vid Trinity College i Dublin. Hans fråga tillhör de som för evigt förundrat mänskligheten: Vad är det som skiljer …

Vad är liv? : ett fysikaliskt perspektiv på den levande cellen Läs mer »

Vad är liv? : ett fysikaliskt perspektiv på den levande cellen


Heureka! : fysik 1 – ledtrådar och lösningar

Heureka! : fysik 1 – ledtrådar och lösningar

Ett gediget läromedel i modern form! Heureka! gör fysiken lättillgänglig och intressant för eleven. Med text och bild visas fysikens tillämpningar historiska utveckling och betydelse för individ och samhälle på ett pedagogiskt sätt. Övning repetition och fördjupning Läroböckerna innehåller gott om lösta exempel som visar hur man utreder en frågeställning. Kontrolluppgifter finns efter nya avsnitt …

Heureka! : fysik 1 – ledtrådar och lösningar Läs mer »

Heureka! : fysik 1 – ledtrådar och lösningar


Rulla till toppen