Hur tämjda mikroorganismer kan lösa stora miljöproblem

Hur tämjda mikroorganismer kan lösa stora miljöproblem

Mikroorganismer utgör en stor outnyttjad möjlighet att lösa miljöproblem.Genom att vara en brygga mellan vetenskapliga upptäckter regulatoriska krav och företag har DOM bidragit till att nya produkter med mikrobiologiska lösningar har nått marknaden. Forskningsprogrammet DOM har gjort det lättare att nå hela vägen från spännande bakterie till lyckad produkt.

Läs mer om Hur tämjda mikroorganismer kan lösa stora miljöproblem

Hur tämjda mikroorganismer kan lösa stora miljöproblem

Naturvetenskap

Hitta Hur tämjda mikroorganismer kan lösa stora miljöproblem även hos:
Rulla till toppen