Fysiken Martinus kosmologi och teorin om allt : GrundEnergiTeorin – GET

Fysiken Martinus kosmologi och teorin om allt : GrundEnergiTeorin – GET

En helt Ny Verklighetsförståelse! Framlägger en modell som uppfyller fysikernas kriterier för ”Teorin om Allt” och ger svar på många av fysikens olösta gåtor – möter forskningen i CERN. Beskriver de kvalitativa vakuumenergierna ”Grundenergierna” i nollpunktsfältet som bygger upp hela vår fysiska värld förklarar mörk materia mörk energi partiklar massa Higgsfältet gravitationen rummet och tiden m.m. Leif Pettersson har lyckats presentera det komplexa och häpnadsväckande materialet lättillgängligt och överskådligt. Ämnet är högaktuellt och av stort allmänintresse – möter forskningen i CERN samt matchar också inslag inom vetenskap och populärvetenskap i media. GrundEnergiTeorin ställer oss inför en helt ny verklighetsuppfattning. Boken är rikt illustrerad med färgbilder. Fysikerna har som bekant sedan länge arbetat intensivt med att försöka förstå vår fysiska värld inkluderande den stora uppgiften att förena de fyra naturkrafterna: gravitationen elektromagnetismen den starka kärnkraften respektive svaga kärnkraften till "Teorin om Allt" men hittills utan framgång. Leif Pettersson presenterar i denna bok ett banbrytande och mycket spännande material med teorier baserade på den intuitiva kunskapen i Martinus Kosmologi och påvisar en helt ny modell ”GrundEnergiTeorin – GET” som bl.a. motsägelsefritt just förenar de fyra fundamentala naturkrafterna och därmed ger oss "Teorin om Allt"! Dessutom framläggs hypoteser som kan förklara de bakomliggande mekanismerna för Einsteins allmänna och speciella relativitetsteorier kvantfysiken med dess hypotetiska gravitoner Higgspartiklar m.m. samt för den gåtfulla mörka materien och den mörka energin. Boken ger en logisk och sammanhängande lösning på många av fysikens olösta gåtor inklusive mycket av det man arbetar med i mänsklighetens hittills största forskningsprojekt partikelacceleratorn i CERN. Boken ingår i " New Cosmic Paradigm – NCP X-AIONS " – förmedlande en Ny Verklighetsförståelse utifrån den intuitiva kunskapen i Martinus Kosmologi med fokus på människans och vetenskapens stora frågeställningar om Livet Medvetandet och Verkligheten. För mer information se www.newcosmicparadigm.org

Läs mer om Fysiken Martinus kosmologi och teorin om allt : GrundEnergiTeorin – GET

Fysiken Martinus kosmologi och teorin om allt : GrundEnergiTeorin – GET

Naturvetenskap

Hitta Fysiken Martinus kosmologi och teorin om allt : GrundEnergiTeorin – GET även hos:
Rulla till toppen