Einsteins speciella och allmänna relativitetsteori

Einsteins speciella och allmänna relativitetsteori

Denna bok bygger på kurser och föreläsningar som författaren har hållit. Den innehåller såväl grundläggande avsnitt som inte kräver några större förkunskaper som mera avancerade avsnitt. I. Inledande översikt II. Speciell relativitetsteori III. Speciell och allmän relativitetsteori IV. Svarta hål och kosmologi V. Mera avancerade ämnen (singulariteter gravitationsvågor mm) VI. Einstein… (historik och vetenskapsteori samt en kort presentation av Einsteins enhetliga fältteori) VII. Litteraturförteckning och referenser De olika avsnitten kan passa intresserade gymnasister studenter och lärare på olika nivåer liksom fysiker med andra specialområden.

Läs mer om Einsteins speciella och allmänna relativitetsteori

Einsteins speciella och allmänna relativitetsteori

Naturvetenskap

Hitta Einsteins speciella och allmänna relativitetsteori även hos:
Rulla till toppen