Ljusets natur

Ljusets natur

Alltsedan den rationella naturforskningen infördes framförallt genom Isaak Newtons omfattande och framgångsrika arbeten har ljusets natur intresseratforskningen på och då framför allt genom kreativa och fantasifulla experiment. Uttolkningen av resultatet från dessa experiment tillsammans med teoretiska överväganden har format den uppfattning av ljusets natur som vi har idagUnder långa perioder från tidigt 1700-tal till slutet av 1800-talet rådde en enad uppfattning inom naturvetenskapen att ljuset fortplantade sig som vågor i ett allomfattande eterhav i Universum detta emedan ljus uppvisade liknande egenskaper av energitransmission våglängd intensitet och frekvens som för annan vågtransmission. På detta sätt lyckades James Clerk Maxwell genom sin framgångsrika elektromagnetiska teori övertyga den samfällda  vetenskapen att det förhöll sig på detta sätt. Föreställningen varade dock ganska kort tid fram till att ett avgörande experiment genomfördes av Michelson och Morley i USA i slutet av 1800-talet.Experimentet var så övertygande att eterteorierna för ljusets fortplantning inhiberades. Detta dock inte enbart som resultat av detta experiment utan även genom de logiska och fysikaliska motsättningar som eterteorierna skapade. 1905 publicerade Einstein sin speciella teori och 1916 sin allmänna teori som även omfattade gravitationen kraft och massa hos materien. Han fick acceptans och kändisskap genom dessa teorier och som sedan dess i mycket har format den nu aktuella tolkningen av naturen. Det var genom en stort uppslagen artikel på första sidan av New York Times redigerad av en sportreporter för golf som gjorde detta möjligt och skapade en masspsykos inom forskarvärlden. Det påstods att Einstein var ett universalgeni som funnit nycklarna till en storförenad teori för hela Universum. Så var dock inte fallet vid en närmare granskning de flesta fysikaliska fenomen kunde ej få sin beskrivning genom denna teori. Vetenskapsmän/kvinnor som inte lika lätt som för okunniga journalister lät sig luras på detta enkla sätt fann att de flesta frågor fortfarande var obesvarade.Kritiker började ställa frågor som visade på allvarliga motsägelser i teorin konceptuella delar.Universitetsvärlden fortsätter dock att förmedla felaktiga teorier och kunskap till nya generationer forskare prestige och övermod får sålunda fortsätta att styra forskningen.

Läs mer om Ljusets natur

Ljusets natur

Naturvetenskap

Hitta Ljusets natur även hos:
Rulla till toppen