Media-Tryck

Att aldrig vandra vill

Att aldrig vandra vill

Johan Haquin Wallman (1792–1853) var sin generations skickligaste antikvarie. Under tjugo års tid reste han genom Sydsverige för att dokumentera fornlämningar. Han skrev prisbelönta avhandlingar och blev ledamot i Vitterhetsakademien. Han var sjuk i tuberkulos och malaria upp över öronen skuldsatt utstött och förtalad. Ingenting kunde dock förmå honom att sluta forska om forntiden.Johan Haquin …

Att aldrig vandra vill Läs mer »

Att aldrig vandra vill

Idrottens kön : genus kropp och sexualitet i lagidrottens vardag

Idrottens kön : genus kropp och sexualitet i lagidrottens vardag

Med hjälp av etnografiska studier av ett herrhandbollslag och ettdamfotbollslag analyserar Jesper Andreasson hur kön kropp och sexualitet konstrueras inom lagidrotten. Medlemmarna i de båda kollektiv som studeras följs i en idrottslig vardag som består av matcher träningar omklädningsrumsjargong gemensamma fester och resor.Genom att studera idrottsliga aktiviteter kan man få kunskap om både enskilda individers …

Idrottens kön : genus kropp och sexualitet i lagidrottens vardag Läs mer »

Idrottens kön : genus kropp och sexualitet i lagidrottens vardag

Sven Nilsson och Skånes postglaciala fauna

Sven Nilsson och Skånes postglaciala fauna

Lundaprofessorn Sven Nilsson blev under 1800-talet internationellt känd inom så skilda ämnen som geologi zoologi och arkeologi. Denna kontrasternas man beskrivs som brilliant men temperamentsfull och snarstucken med stort självhävdelsebehov en svaghet för det sensationella men samtidigt mycket känslig för kritik. Hans faunahistoriska forskning var banbrytande och många av resultaten är aktuella än idag. Den …

Sven Nilsson och Skånes postglaciala fauna Läs mer »

Sven Nilsson och Skånes postglaciala fauna

Storstadens dagbok

Storstadens dagbok

Storstadens dagbok är en fascinerande resa genom Stockholms nöjesliv under det sena 1800-talet. Det är en historia om boulevardpressen och dess självupptagna skribenter som rörde sig genom en huvudstad i förändring. Det handlar om hur små tidningar både konkurrerade och samverkade i ett mångfasetterat mediesystem. Samtidigt som boulevardisterna försökte få sin verksamhet att gå runt …

Storstadens dagbok Läs mer »

Storstadens dagbok

De värjde sin rätt. : senmedeltida bondemotstånd i Småland och Skåne

De värjde sin rätt. : senmedeltida bondemotstånd i Småland och Skåne

På vilka sätt kunde bönder protestera och göra motstånd mot överheten under senmedeltiden? Vi har väl alla hört talas om bondeuppror och resningar men hur utfördes egentligen sådana och vilka andra medel hade bönderna för att göra sina röster hörda? Vilka argument använde de sig av när de ville försvara sin rätt?Dessa frågor vill författaren …

De värjde sin rätt. : senmedeltida bondemotstånd i Småland och Skåne Läs mer »

De värjde sin rätt. : senmedeltida bondemotstånd i Småland och Skåne

Retorik och lärande

Retorik och lärande

Retorik och lärande – hur hänger det ihop? Enligt legenden om Korax och Tisias uppstod retorikämnet ur en önskan att lära sig tala och skriva konstruktivt eller i alla fall effektivt. Men retorik och lärande kan också uppfattas i vidare mening innefattande den humanistiska forskningens intresse för människan som samhällsvarelse i ständig kritisk dialog med …

Retorik och lärande Läs mer »

Retorik och lärande

Händelser längs en väg : Finjasjöbygden med den medeltida Hovdalaborgen i centrum – från folkvandringstid till stormaktstid

Händelser längs en väg : Finjasjöbygden med den medeltida Hovdalaborgen i centrum – från folkvandringstid till stormaktstid

Det har funnits flera uppfattningar om var Gamla Hovdala har stått. Förslag har funnits på att borgen har legat högst uppe på Espehöjden eller i Hjorthagen men också att den skulle ha legat just där den hittades av en slump 1955. På platsen för Gamla Hovdala har det nu skett undersökningar varje sommar under 12 …

Händelser längs en väg : Finjasjöbygden med den medeltida Hovdalaborgen i centrum – från folkvandringstid till stormaktstid Läs mer »

Händelser längs en väg : Finjasjöbygden med den medeltida Hovdalaborgen i centrum – från folkvandringstid till stormaktstid

Musikens medialisering och musikaliseringen av medier och vardagsliv i Sverige

Musikens medialisering och musikaliseringen av medier och vardagsliv i Sverige

Musiken har genomgått en medialisering utan like de senaste hundra åren. Elektrifiering och digitalisering av musikmedierna har inneburit att musik kan höras så gott som överallt och när som helst. Vid sidan av medialisering introducerar forskningsantologin Musikens medialisering och musikalisering av medier och vardagsliv i Sverige begreppet musikalisering. Medan medialisering handlar om mediernas långsiktiga påverkan …

Musikens medialisering och musikaliseringen av medier och vardagsliv i Sverige Läs mer »

Musikens medialisering och musikaliseringen av medier och vardagsliv i Sverige

Massmedieproblem

Massmedieproblem

Under 1960-talet blev begreppet massmedia ett nytt modeord i svenskt samhällsliv. Med televisionens intåg populärkulturens uppsving och häftiga debatter runt filmpolitiken kom behovet av kunskap om medier att framstå som akut. De så kallade massmedieproblemen turnerades ständigt i den allmänna diskussionen.Boken Massmedieproblem – mediestudiets formering handlar om hur den svenska medieforskningen etablerades. Det skedde i …

Massmedieproblem Läs mer »

Massmedieproblem

Ur Harry Scheins arkiv

Ur Harry Scheins arkiv

Harry Schein är en person som har fascinerat den svenska offentligheten i decennier. Han var inte bara en omsusad celebritet utan också en av den moderna svenska mediehistoriens mest inflytelserika personer. Hans insats i inrättandet av Svenska Filminstitutet 1963 är väldokumenterad och omskriven men han hade också en rad andra viktiga uppdrag inom filmbransch press …

Ur Harry Scheins arkiv Läs mer »

Ur Harry Scheins arkiv

Vad är det att åldras?

Vad är det att åldras?

Alla människor åldras och den här boken handlar om äldre människors åldrande. Vad händer när kroppen åldras och förändras? Hur påverkas vardagliga händelser och situationer? Åldrande och sjukdom uppfattas många gånger som synonymt med sjukdomar och hälsorisker. Sådana uppfattningar formar hur människor ser på att bli äldre och vad som anses vara ett hälsofrämjande aktivt …

Vad är det att åldras? Läs mer »

Vad är det att åldras?

Vetenskapliga perspektiv på lärande undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang

Vetenskapliga perspektiv på lärande undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang

Bidragen i antologin har skrivits av forskare verksamma vid eller associerade med Lunds universitet och samlats under sex olika teman. Under temat ’Lärande’ finns fem kapitel som undersöker innehållet i lättlästa myndighetstexter vad förståelse egentligen är och kunskapsinnehållets betydelse i lärande samt hur och varför digitala läromedel kan bidra till lärande. Bakom temat ’Utbildning’ finns …

Vetenskapliga perspektiv på lärande undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang Läs mer »

Vetenskapliga perspektiv på lärande undervisning och utbildning i olika institutionella sammanhang

Av kärlek och plikt –

Av kärlek och plikt –

När ett barn inte kan bo kvar hos sina föräldrar kan det placeras i familjehem. Vissa barn får bo hos en släkting. Hur släktinghemsföräldrar i Sverige ser på sin situation har hittills varit ett outforskat område. Vilka drivkrafter finns bakom beslutet att ta hand om ett släktingbarn? Hur navigerar släktinghemsföräldrarna mellan det informella vardagslivet och …

Av kärlek och plikt – Läs mer »

Av kärlek och plikt –

Konsten att tämja en bild

Konsten att tämja en bild

Det sägs att vi lever i distraktionens tidsålder. Att de nya mediernas informationsöverflöd översköljer oss medan vi gör vårt bästa för att hålla uppmärksamheten i styr. Det är inte första gången som ett nytt medium påstås utmana vår uppmärksamhet. I fotografins barndom hävdades det att den nya bilden visade för mycket. Att mediets urskillningslösa detaljåtergivning …

Konsten att tämja en bild Läs mer »

Konsten att tämja en bild

Barn resonerar kring naturvetenskapliga fenomen

Barn resonerar kring naturvetenskapliga fenomen

Naturvetenskap är ett viktigt kunskapsområde i samhället och ingår i målen för förskolan. Ett tidigt möte med naturvetenskap kan bidra till att intresset bibehålls när barnen blir äldre.Denna studie intresserar sig för hur förskolebarn resonerar kring naturvetenskapliga fenomen och begrepp som introducerats för dem genom saga med handdocka och som undersöks i experiment. I studien …

Barn resonerar kring naturvetenskapliga fenomen Läs mer »

Barn resonerar kring naturvetenskapliga fenomen

Bibelns lära om Kristus

Bibelns lära om Kristus

Det är nu 150 år sedan Viktor Rydbergs Bibelns lära om Kristus. Samvetsgrann undersökning publicerades. Redan samma år dvs. 1862 kom den andra upplagan. En anledning till detta andra tryck var att tidningen Wäktaren hade reagerat med kraft mot Rydbergs avhandling. Bibelns lära om Kristus inleds med följande tydliga syfte: ”Ändamålet med denna afhandling är …

Bibelns lära om Kristus Läs mer »

Bibelns lära om Kristus

Digitala verktyg i en naturvetenskaplig undervisningspraktik

Digitala verktyg i en naturvetenskaplig undervisningspraktik

Att undervisa i de naturvetenskapliga ämnena i dagens skola innebär en stor mängd möjligheter och utmaningar. Inga snabba och enkla svar finns på frågan hur undervisning sker på bästa sätt när digitala verktyg finns att tillgå. Goda ämneskunskaper behöver kombineras med pedagogiska kunskaper samt kunskaper i användning av digitala verktyg. I studien används ramverket TPACK …

Digitala verktyg i en naturvetenskaplig undervisningspraktik Läs mer »

Digitala verktyg i en naturvetenskaplig undervisningspraktik

Från Nexø till Alakoski

Från Nexø till Alakoski

Den nordiska arbetarlitteraturen är världsunik. Ingen annanstans har så många arbetarförfattare lyckats erövra en så stark ställning i de nationella litterära offentligheterna och ingen annanstans uppvisar de arbetarlitterära traditionerna en sådan bredd och kvalitet. I denna antologi lyfts en lång rad författare fram ur den nordiska arbetarlitteraturens historia: Martin Andersen Nexø Karl Östman Moa Martinson …

Från Nexø till Alakoski Läs mer »

Från Nexø till Alakoski

Industrial cool : om postindustriella fabriker

Industrial cool : om postindustriella fabriker

Robert Willim gav 2002 ut boken Framtid.nu ? Flyt och friktion i ett snabbt företag om företaget Framfabs korta men spektakulära resa kring millennieskiftet. Boken om Framfab var även hans doktorsavhandling i etnologi. Sedan dess har han fortsatt forska och har publicerats flitigt såväl i Sverige som internationellt. Under senare år har han börjat utveckla …

Industrial cool : om postindustriella fabriker Läs mer »

Industrial cool : om postindustriella fabriker

Hällristningar i Kronobergs län : motiv myter och dokumentation

Hällristningar i Kronobergs län : motiv myter och dokumentation

Författare: Peter Skoglund med bidrag av Sven-Gunnar Broström och Kenneth Ihrestam.Hällristningar är bilder och figurer som knackades in på block och berghällar under bronsåldern för omkring 3000 år sedan. Trots att den första hällristningen i Kronobergs län dokumenterades redan år 1909 har det tidigare inte funnits någon sammanställning av hällristningarna i länet. I den här …

Hällristningar i Kronobergs län : motiv myter och dokumentation Läs mer »

Hällristningar i Kronobergs län : motiv myter och dokumentation

Ord på prov

Ord på prov

Under 1970-talet behandlade flera språkvetenskapliga studier ordförståelse i ett demokratiskt perspektiv. Det handlade framför allt om inkludering och tillgång till samhällets olika funktioner. I den studie som redovisas här anknyter författarna till denna diskussion genom att redovisa en undersökning av hur ordförståelsen i högskoleprovet har förändrats över tid. Studien rör perioden 2000–2011. Perioden är intressant …

Ord på prov Läs mer »

Ord på prov

Mystiskt brödraskap – mäktigt nätverk

Mystiskt brödraskap – mäktigt nätverk

Här ges en unik inblick i 1700-talets största svenska sällskap: Svenska Frimurare Orden. Det är en av de första akademiska publikationerna som ägnar sig åt det svenska frimureriet med ambitionen att dekonstruera det lammska paradigmet om frimureriet som ockult anti-upplyst underströmning under det rationella. Genom en analys av frimureriets normativa texter (inspirerad av Margaret C. …

Mystiskt brödraskap – mäktigt nätverk Läs mer »

Mystiskt brödraskap – mäktigt nätverk

Polskans historia

Polskans historia

Polskan i alla dess olika former var den dominerande musiken och dansen hos den svenska allmogen i närmare 300 år. Under andra namn var den också populär i Norge och Finland samt delvis i Danmark. Namnet röjer kopplingar till Polen och i denna avhandling gör spelmannen och musikforskaren Magnus Gustafsson (f. 1955) ett försök att …

Polskans historia Läs mer »

Polskans historia

Medeltida stadsaristokrati

Medeltida stadsaristokrati

Borgarna i städerna – adeln och bönderna på landsbygden. Synen på befolk- ningens rumsliga lokalisering sedan medeltiden har bidragit till bilden av ett enhetligt uppdelat ståndssamhälle.Så inleds Kenth Hansens doktorsavhandling i historisk arkeologi. I avhandlingen studeras aristokratins – frälsets adelns – närvaro i medel¬tida städer i de skånska landskapen; i vilken utsträckning de prägladestadsmiljön ekonomiskt …

Medeltida stadsaristokrati Läs mer »

Medeltida stadsaristokrati

Folkbildning för delaktighet

Folkbildning för delaktighet

Hur kan folkbibliotekets demokratiska uppdrag tolkas och utföras i en komplex mångfacetterad samtid som utmärks av globaliserings- och digitaliseringsprocesser? Hur kan delaktighet förstås och problematiseras i relation till folkbibliotekets lärandeuppdrag? Hur kan mänskliga rättigheter förstås i förhållande till folkbibliotekets demokratiska och folkbildande uppdrag? Dessa är centrala frågor för denna avhandling i vilken folkbibliotekets demokratiska och …

Folkbildning för delaktighet Läs mer »

Folkbildning för delaktighet

Helgonets boning : studier från forskningsprojektet ’Det medeltida Alvastra’

Helgonets boning : studier från forskningsprojektet ’Det medeltida Alvastra’

På berget Ombergs sluttning vid Vätterns strand ligger Alvastra en mötesplats boplats och gravplats för människor under tusentals år. I synnerhet tycks Alvastra ha varit en hemvist för de döda vilket talrika lämningar vittnar om såsom stenålderns megalitgravar och medeltidens kyrkogårdar.Ända sedan början av 1900-talet har den moderna kulturhistoriska forskningen intresserat sig för denna plats …

Helgonets boning : studier från forskningsprojektet ’Det medeltida Alvastra’ Läs mer »

Helgonets boning : studier från forskningsprojektet ’Det medeltida Alvastra’

Svensk television

Svensk television

Nedslag i den svenska tevehistorien från 1954: Dokument utifrån Filmkrönikan tevetablåernas historia och webbteve.Tevemediet har gjort djupa avtryck i vår vardag och på olika sätt varit en integrerad del av samhällsutvecklingen. Mediet har blivit helt centralt för såväl nationella identiteter som för transnationella kulturutbyten. Men tiderna förändras. Internet har snabbt gjort den klassiska televisionen föråldrad. …

Svensk television Läs mer »

Svensk television

Fråga en fysiker

Fråga en fysiker

Hur många kilo kan man banta bort på en vecka?Är du vänster- eller högerögd?Ser man smalare ut klädd i svart?Varför blir man lättare solbränd på stranden?Vad är det för spår som syns efter flygplan?Varför känns det svalare när man startar en fläkt?Varför är promenader så bra träning?Varför blir en tunn t-shirt genomskinlig när den blir …

Fråga en fysiker Läs mer »

Fråga en fysiker

Mediernas historia

Mediernas historia

Idag upplever många att medier genomsyrar allt fler delar av vardag och samhälle. Men vår samtid delar denna erfarenhet med människor som levt under tidigare perioder. För att hitta en tid då medier inte satte sin prägel på liv och samhälle måste vi gå mycket långt tillbaka i historien. Mediehistoriska perspektiv kan anläggas på de …

Mediernas historia Läs mer »

Mediernas historia

Övningsbok till grekiska nybörjare

Övningsbok till grekiska nybörjare

Alla som studerar grekiska märkerpå ett tidigt stadium att detta är ettmycket formrikt och komplext språk.Att aktivt arbeta med att identifieraoch böja ord innebär ett hjälpmedel tillsnabbare inlärning. I denna övningsbokges därför tillfälle till att träna sig i degrundläggande momenten i attisk grekiskformlära. Övningarna består dels avbestämningar av sådana former som mankan träffa på i …

Övningsbok till grekiska nybörjare Läs mer »

Övningsbok till grekiska nybörjare

Vad en skådespelare gör

Vad en skådespelare gör

”Jag tror att det som Radu stod för saknas i svensk teaterutbildning i dag. Han hade en plan för hur skådespelarna skulle bli. Han släppte aldrig det” säger Anna Takanen, chef för Stadsteatern i Stockholm. Både hon och Petra Brylander, chef för Stadsteatern i Malmö och tillträdande chef för Stadsteatern i Uppsala, berättar om hur …

Vad en skådespelare gör Läs mer »

Vad en skådespelare gör

I bildarkivet : om fotografi och digitaliseringens effekter

I bildarkivet : om fotografi och digitaliseringens effekter

Under det senaste decenniet har fotografierna lämnat sina kapslar och hängmappar i arkiven för att i binär form framträda i ett nytt gränssnitt på Internet. På webben befinner man sig alltid i själva bildakrivet; där presenteras och distribueras fotografier på helt nya sätt. I den här boken diskuterar sex stycken foto-, konst- och mediehistoriker den …

I bildarkivet : om fotografi och digitaliseringens effekter Läs mer »

I bildarkivet : om fotografi och digitaliseringens effekter

Arbete: Passion och exploatering

Arbete: Passion och exploatering

Det har skett omfattande förändringar i samhället som påverkar både våra möjligheter på arbetsmarknaden och våra föreställningar om arbete. De självstyrande, kreativa och alltmer innovationsinritade delarna av arbetsmarkanden och de allt hårdare reglerade delarna av arbetsmarkanden kan beskrivas i termer av en ökad polarisering. Detta får också konsekvenser för hur förhållandet mellan exploatering, passion och …

Arbete: Passion och exploatering Läs mer »

Arbete: Passion och exploatering

Gösta Werner och filmen som konst och propaganda

Gösta Werner och filmen som konst och propaganda

I rollen som redaktör, regissör och forskare gjorde Gösta Werner starkt avtryck på den offentliga debatten om filmen som konstform. Vägen in i filmbranschen var för svenska förhållanden ovanlig och gick genom det av nazisterna kontrollerade tyska filmbolaget Ufa och dess svenska filial. Detta kom att prägla bilden av Werners filmskapande, och hans första film …

Gösta Werner och filmen som konst och propaganda Läs mer »

Gösta Werner och filmen som konst och propaganda

Kulturhistoria

Kulturhistoria

På bordet ligger ett gulnat brev, eller en tidningsnotis från en sedan länge nedlagd tidning. Kanske sprider en äldre, ärvd skrivbordslampa ett svagt ljus över dessa fragment från en annan tid. Situationen är bekant för de flesta som läser kriminalromaner eller följer tv-serier som rymmer ett spänningsmoment, en gåta. Det är också en situation som …

Kulturhistoria Läs mer »

Kulturhistoria

Lunds universitet under 350 år – Historia och historier

Lunds universitet under 350 år – Historia och historier

I december 2016 var det 350 år sedan Lunds universitet grundades. I den populärvetenskapliga boken ’Lunds universitet under 350 år – Historia och historier’ berättas om resan från liten provinsakademi med 14 professorer och 80 studenter till dagens internationella storuniversitet, som återkommande rankas bland världens hundra främsta.På 264 rikt illustrerade sidor skildras de stora dragen …

Lunds universitet under 350 år – Historia och historier Läs mer »

Lunds universitet under 350 år – Historia och historier

’Filmreformens förste avantgardist’

’Filmreformens förste avantgardist’

Under Berlins filmfestival 1961 mottogs kortfilmen Kadens av en entusiastisk publik. PETER KYLBERG inledde vad som skulle komma att bli en problemfylld bana som målande och musicerande experimentfilmare inom ramen för biograffilmens förutsättningar. Det svenska 1960-talet präglades av en rad filmkulturella förändringar och en ny socialt medveten film eftersöktes. Kylbergs färgexperiment JAG, ett resultat av …

’Filmreformens förste avantgardist’ Läs mer »

’Filmreformens förste avantgardist’

Mellan sanning och konsekvens

Mellan sanning och konsekvens

Psykoterapi är en metod för att skapa förändring hos patienten. Men vad är det som ska förändras? Vad är målet med förändringen? Avhandlingen handlar om vad som kommit att kallas för den tredje generationens kognitiva beteendeterapier. Tre terapimodeller – Acceptance and Commitment Therapy, metakognitiv terapi och dialektisk beteendeterapi – analyseras för att beskriva hur teoretiska …

Mellan sanning och konsekvens Läs mer »

Mellan sanning och konsekvens

Fysik i vätskor och gaser

Fysik i vätskor och gaser

Enda ändringen i denna version är att boken nu trycks i ett lite större format.En kursbok för universitet och högskolor i grundläggande termodynamik och lite flödesmekanik. De första kapitlen behandlar, i tur och ordning, temperatur, värme och tryck. Därefter följer ideala gaslagen, reala gaser, vätskor och ytenergi. I ett kapitel om strömmande vätskor och gaser …

Fysik i vätskor och gaser Läs mer »

Fysik i vätskor och gaser

Retorikens grunder

Retorikens grunder

Hur blir man en bra talare? Hur lär man sig retorik? Och varför ska man lära sig retorik? Många studenter säger att de vill våga tala inför andra människor, kunna föra sin egen talan och bli bättre på att argumentera. När de har gått en kurs i retorik säger de att de har blivit mycket …

Retorikens grunder Läs mer »

Retorikens grunder

Att förebygga hot och våld i statliga myndigheter – en jämförelse mellan två perspektiv på säkerhetsarbete

Att förebygga hot och våld i statliga myndigheter – en jämförelse mellan två perspektiv på säkerhetsarbete

Våld och hot i statliga myndigheter är inte enbart ett arbetsmiljöproblem utan även ett demokratiproblem. Hantering av arbetsrelaterat våld och hot regleras i arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Arbetsgivaren är ansvarig för det förebyggande arbetet som ska utföras i samarbete med skyddsombud och medarbetare.För att undersöka hur kunskap skapas i säkerhetsarbetet mot hot och våld har …

Att förebygga hot och våld i statliga myndigheter – en jämförelse mellan två perspektiv på säkerhetsarbete Läs mer »

Att förebygga hot och våld i statliga myndigheter – en jämförelse mellan två perspektiv på säkerhetsarbete

Våglära och optik

Våglära och optik

En kursbok i våglära, akustik och optik för nybörjarnivå på universitet och högskolor. Framställningen börjar med en matematisk beskrivning av en punkt som svänger och sedan sätts flera svängande punkter samman till en vågrörelse. Tvungen svängning och resonans behandlas i ett eget kapitel. Ljudets fart, reflektion och dopplereffekt undersöks i tre kapitel. Därefter följer ljudtryck …

Våglära och optik Läs mer »

Våglära och optik

Modern Asatro

Modern Asatro

Intresset för vikingatiden och de fornnordiska gudarna är stort i dagens Sverige ochutgör en central del av den nationella självförståelsen. Varje sommar hålls vikingamarknaderpå flera platser i landet och i många butiker säljs smycken med fornnordiskamotiv. De flesta ser det som en historisk epok som inte omedelbart påverkarderas liv idag. Men för vissa blir intresset …

Modern Asatro Läs mer »

Modern Asatro

Tillämpad ellära

Tillämpad ellära

Boken är en grundläggande introduktion till ellära med inriktning mot tillämpningar. Framställningen startar med en historisk genomgång av de upptäckter som ledde fram elektrifieringen av vårt samhälle.I det andra kapitlet introduceras grundläggande begrepp såsom laddning, ström, elektriskt fält och spänning. Därefter behandlas olika spänningskällor såsom batterier, solceller och termoelement.I de följande två kapitlen införs de …

Tillämpad ellära Läs mer »

Tillämpad ellära

Moderna kvinnor

Moderna kvinnor

De moderna kvinnorna med korta kjolar och ännu kortare hår som jazzade sig igenom 1920-talets nöjesliv är en bild som reproduceras i populärkulturen än idag. Men de moderna kvinnorna sågs i sin samtid inte endast som nöjeslystna kommersiella produkter, utan användes som en arena för att diskutera frågor om nationalitet, rasbiologi, genus, kropp och det …

Moderna kvinnor Läs mer »

Moderna kvinnor

Framtidens fysiska butik

Framtidens fysiska butik

Handeln befinner sig i en tid av förändring. I decennier har handeln arbetat på samma sätt, men detta etablerade och accepterade arbetssätt konfronteras nu med den tekniska utvecklingen, nya värderingar och ett förändrat samhälle. Särskilt stark påverkan har dessa förändringar på det som länge varit navet i handeln, nämligen den fysiska butiken. Den fysiska butikens …

Framtidens fysiska butik Läs mer »

Framtidens fysiska butik

Tillämpad Atomfysik

Tillämpad Atomfysik

Tillämpad atomfysik finns nu i en ny upplaga som är helt i färg.Boken är en grundläggande introduktion till atom- och kvantfysik med inriktning mot tillämpningar. Det första kapitlet är en historisk sammanfattning av de upptäckter som lett fram till dagens atomteori.I det andra kapitlet presenteras den speciella relativitetsteorin och de matematiska samband som behövs när …

Tillämpad Atomfysik Läs mer »

Tillämpad Atomfysik

En studie av den medicinska dokumentationen i läkarsekreterarens yrkesvärld

En studie av den medicinska dokumentationen i läkarsekreterarens yrkesvärld

ABSTRAKTSyftet med föreliggande studie är att ge en samlad bild av läkarsekreterarens arbete med medicinsk dokumentation i historiskt perspektiv samt att skapa förståelse för att journalskrivning är en vacker konst, som nästan fallit i glömska.Läkarsekreterarna tillkom för att sjukhusen skulle skapa vård och kvalitet för så många patienter som möjligt och de första läkarsekreterarna anställdes …

En studie av den medicinska dokumentationen i läkarsekreterarens yrkesvärld Läs mer »

En studie av den medicinska dokumentationen i läkarsekreterarens yrkesvärld

Medicinsk dokumentation genom tiderna

Medicinsk dokumentation genom tiderna

ABSTRAKTMedicinhistoriskt sett har den medicinska dokumentationens utveckling inneburit att patientjournalen ändrat både form och karaktär. Den medicinska dokumentationen utgjordes vid 1700-talets början av små handskrivna anteckningar, som var avsedda som stöd för eget minne. Den enskilde läkaren ägde själv sina journalliknande handlingar. Grunden till den medicinska dokumentationen i patientjournalen lades sannolikt genom professor Nils Rosén …

Medicinsk dokumentation genom tiderna Läs mer »

Medicinsk dokumentation genom tiderna

Citizen Schein

Citizen Schein

Vinnare av Svenska Designpriset 2010. Harry Schein är en av den moderna svenska mediehistoriens mest inflytelserika personer. Hans initiativ till filmreformen 1963 och inrättande av Svenska Filminstitutet (SFI) är väldokumenterat och omskrivet – inte minst av honom själv. Vid sidan av ledarskapet för SFI hade han därtill en mängd nyckelpositioner inom filmbransch, press och etermedia. …

Citizen Schein Läs mer »

Citizen Schein
Rulla till toppen