Arbete: Passion och exploatering

Arbete: Passion och exploatering

Det har skett omfattande förändringar i samhället som påverkar både våra möjligheter på arbetsmarknaden och våra föreställningar om arbete. De självstyrande, kreativa och alltmer innovationsinritade delarna av arbetsmarkanden och de allt hårdare reglerade delarna av arbetsmarkanden kan beskrivas i termer av en ökad polarisering. Detta får också konsekvenser för hur förhållandet mellan exploatering, passion och arbete kan förstås. Föreliggande nummer av tidskriften Arbetsliv i omvandling försöker på olika sätt att belysa denna problematik. Inledningsvis diskuteras de två centrala begreppen, passion och exploatering, i syfte att visa hur dessa kan utgöra analytiska redskap när man närmar sig olika områden och problem knutna till arbete och arbetsliv. Med hjälp av ett antal exempel lyfts därefter olika aspekter fram som speglar de förändringar som präglar dagens arbetsmarknad. Bidragen försöker var och en på sitt att visa hur olika individer och yrkesgrupper hanterar sina liv i spänningsfältet mellan passion och exploatering

Läs mer om Arbete: Passion och exploatering

Arbete: Passion och exploatering

oklassificerat, Övrigt

Hitta Arbete: Passion och exploatering även hos:
Rulla till toppen