Teknik

SEK Handbok 435 – Vägledning vid användning av lågspänningskablar

SEK Handbok 435 – Vägledning vid användning av lågspänningskablar

SEK Handbok 435 beskriver vilka kabeltyper som är lämpliga för olika användningar. Den visar också vilka begränsningar som kan gälla till exempel beträffande miljöförhållanden belastningsförmåga och driftklass. Handboken behandlar både kablar för användning i apparater och maskiner och för installation och anslutning i olika miljöer. Den vänder sig därför både till den som planerar och …

SEK Handbok 435 – Vägledning vid användning av lågspänningskablar Läs mer »

SEK Handbok 435 – Vägledning vid användning av lågspänningskablar


Skeppsbyggnadskonstens teknologi

Skeppsbyggnadskonstens teknologi

Ett nytryck av Olof Hasslöfs arbete ’Huvudlinjer i skeppsbyggandskonstens teknologi’ från 1970. Här presenterar författaren för en bredare publik på ett enkelt och övergripande sätt uppdelningen av skeppsbyggnadskonsten i skal- respektive skelettbyggnadsteknik. Tankegångarna terminologin och uppdelningen har blivit normgivande för många av de nu aktiva forskarna och mycket av den moderna litteraturen i ämnet hänvisar …

Skeppsbyggnadskonstens teknologi Läs mer »

Skeppsbyggnadskonstens teknologi


Betonghandbok – Material

Betonghandbok – Material

Betonghandbok Material föreligger här i helt omarbetad och utvidgad upplaga. Avsikten har varit att sammanställa och bearbeta all aktuell kunskap om materialet betong till handbokstext. Boken beskriver materialegenskaperna hos betongen och hos dess beståndsdelar. Beräkningsmodeller ges för utveckling och förändring av flera egenskaper. Visa pris

Betonghandbok – Material


Elektrologi : och konsten att förändra världen

Elektrologi : och konsten att förändra världen

Den här boken ger dig bakgrunden sammanhanget och många spännande historier från verkligheten som lett fram till elektroniksystemens framgångssaga för världen.När forskarna förstod att det var möjligt att göra transistorn förstod de också att denna upptäckt skullekunna påverka människan och mänskligheten på ett sådant omvälvande sätt att den skulle kunna befria oss. För en maskins …

Elektrologi : och konsten att förändra världen Läs mer »

Elektrologi : och konsten att förändra världen


Byggkonstruktörens uppdrag

Byggkonstruktörens uppdrag

Skriften utgör rekommendationer för normal kvalitet och omfattning på byggkonstruktörens redovisning av ett uppdrag.Syftet är att den för såväl privata som offentliga beställare ska vara ett hjälpmedel och underlätta bestämningen av konsultuppdragets innehåll kvalitet och omfattning vid upphandling av byggkonstruktörstjänster. Visa pris

Byggkonstruktörens uppdrag


Jordnära rymd

Jordnära rymd

I sina ?tekniska memoarer? redogör en av Sveriges rymdpionjärer Sven Grahn för hittills föga kända detaljer om de stora rymdprojekten som de första satelliterna Gagarins rymdfärd månlandningen rymdstationerna och Rymdfärjan. Memoarerna ger också en unik inblick i svensk rymdverksamhet under femtio år: en ?vy från insidan? i de stora svenska rymdprojekten ? forskningssatelliterna Viking Freja …

Jordnära rymd Läs mer »

Jordnära rymd


Betonghandbok – Arbetsutförande. Utg 2

Betonghandbok – Arbetsutförande. Utg 2

Betonghandbok – Arbetsutförande utg 2 (rev tilltryck) Betonghandbok Arbetsutförande behandlar det praktiska arbetsutförandet vid byggande med betong och betongprodukter. Även projekteringsanvisningar ges i boken som kan sägas beskriva god praxis inom dagens betongbyggande. Den är ett komplement till BKK 79 genom att den anger tillvägagångssätt där normen ställer krav. Andra reviderade utgåvan andra tryckningen. Visa …

Betonghandbok – Arbetsutförande. Utg 2 Läs mer »

Betonghandbok – Arbetsutförande. Utg 2


AMA EL 19

AMA EL 19

AMA EL 19 är avsedd som underlag och referens när tekniska beskrivningar för el- och teletekniska arbeten ska upprättas och när arbetet senare ska utföras på arbetsplatsen. Visa pris

AMA EL 19


MER Anläggning 17. Mät- och ersättningsregler – anläggningsarbeten med mall till mängdförteckning

MER Anläggning 17. Mät- och ersättningsregler – anläggningsarbeten med mall till mängdförteckning

MER Anläggning 17 innehåller Mät- och Ersättningsregler för dig som bland annat upprättar mängdförteckningar för anläggningsarbeten. MER Anläggning utges i ny version vart tredje år. MER Anläggning 17 har uppdaterats parallellt med arbetet med AMA och RA Anläggning 17.Några av nyheterna i MER Anläggning 17:•tabellen Skrivsätt i mängdförteckning har förtydligats dessutom har den ändrats med …

MER Anläggning 17. Mät- och ersättningsregler – anläggningsarbeten med mall till mängdförteckning Läs mer »

MER Anläggning 17. Mät- och ersättningsregler – anläggningsarbeten med mall till mängdförteckning


1-fas växelström

1-fas växelström

1-fas växelström inleds med en sammanfattning av likströmsläran följt av en fördjupning och utvidgning av växelströmsbegreppen.Formler och matematik förklaras steg-för-steg på ett sätt som ger läsaren ett eltänkande för analys och kretsberäkning av växelströmskretsar.Varje avsnitt avslutas med testa-dig-själv-uppgifter.Till boken finns i separat utgåva instuderingsuppgifter och mätuppgifter.Instuderingsuppgifterna hjälper läsaren att se sin progression i de teoretiska …

1-fas växelström Läs mer »

1-fas växelström


Reparation av fukt- och mikrobskadade byggnader

Reparation av fukt- och mikrobskadade byggnader

Denna handledning handlar om renovering av fukt- och mikrobskadade byggnader och behandlar de olika faserna i ett renoveringsprojekt reparationsprojektering och lagstiftningen på området. Utöver befintliga renoveringsmetoder och faktorer som påverkar valet av dessa redogör handledningen för mer detaljerade renoveringsprinciper genom olika principiella lösningar. Handledningen tar också upp kvalitetssäkringsmetoder samt arbetsredskap och metoder som används vid …

Reparation av fukt- och mikrobskadade byggnader Läs mer »

Reparation av fukt- och mikrobskadade byggnader


Instruktioner för drift och underhåll. Utg 3

Instruktioner för drift och underhåll. Utg 3

Instruktioner för drift och underhåll. Branschstandard upphandling och innehåll visar konkret hur drift- och underhållsinstruktioner till ett bygg- eller förvaltningsobjekt kan föreskrivas och upphandlas till leveransform kvalitet och utförande.Den sammanfattar i detalj vad som bör ingå i en drift- och underhållsinstruktion redogör för samhällets krav och skiljer ut vad som kan höra till övrig dokumentation. …

Instruktioner för drift och underhåll. Utg 3 Läs mer »

Instruktioner för drift och underhåll. Utg 3


Föreläsningar i mekanik: statik och dynamik

Föreläsningar i mekanik: statik och dynamik

Föreläsningar i mekanik: statik and dynamik är lämplig för grundkurser i mekanik på civilingenjörsprogram. Den ger en koncis och formell beskrivning av mekanikens teoretiska ramverk och täcker statik partikeldynamik och stelkroppsdynamik. Ett särdrag hos denna lärobok är teorins tydliga indelning i postulat definitioner and satser med rigorösa härledningar. Läsaren finner stöd i rikliga illustrationer och …

Föreläsningar i mekanik: statik och dynamik Läs mer »

Föreläsningar i mekanik: statik och dynamik


RA Anläggning 17. Råd och anvisningar till AMA Anläggning 17

RA Anläggning 17. Råd och anvisningar till AMA Anläggning 17

RA Anläggning 17 innehåller Råd och Anvisningar som hjälp till dig som upprättar tekniska beskrivningar för anläggningsarbeten. RA Anläggning utges i ny version vart tredje år. RA Anläggning 17 har uppdaterats parallellt med arbetet med AMA Anläggning 17 och MER Anläggning 17.Några nyheter i RA Anläggning 17:•området förorenad jord har fått en omfattande översyn med …

RA Anläggning 17. Råd och anvisningar till AMA Anläggning 17 Läs mer »

RA Anläggning 17. Råd och anvisningar till AMA Anläggning 17


Balkonger : besiktning reparation underhåll

Balkonger : besiktning reparation underhåll

Balkonger är ofta hårt utsatta för väder och vind. Erfarenheter har visat att balkonger i många fall inte har motstått klimatets nedbrytande krafter utan har fått omfattande skador långt innan den avsedda livslängden är uppnådd. ?Balkonger? innehåller en sammanställning av erfarenheter och praktiska rekommendationer för hur man bedömer skador samt hur besiktning reparation och underhåll …

Balkonger : besiktning reparation underhåll Läs mer »

Balkonger : besiktning reparation underhåll


SEK Handbok 452 – Åskskyddshandboken

SEK Handbok 452 – Åskskyddshandboken

Hur gör man för att välja dimensionera och konstruera ett åskskyddssystem för en byggnad? Det står i Åskskyddshandboken.Åskskyddshandboken är en nyskriven vägledning för beställare konsulter arkitekter elinstallatörer och besiktningsingenjörer. Den bygger på det kunnande som finns samlat i den stora åskskyddsstandarden SS-EN 62305 (IEC 62305) men är anpassad för praktisk användning och svenska förhållanden. Bara …

SEK Handbok 452 – Åskskyddshandboken Läs mer »

SEK Handbok 452 – Åskskyddshandboken


Byggnaders robusthet : dimensionering för olyckslaster och fortskridande ras

Byggnaders robusthet : dimensionering för olyckslaster och fortskridande ras

Vid konstruktion av byggnader behöver man ta hänsyn till risker relaterade till extrema händelser som t.ex. påkörning av fordon attentat eller grova fel i byggprocessen. Begreppet robusthet används för att beskriva ett konstruktionssystems förmåga att begränsa konsekvenser av sådana extrema händelser.Handboken beskriver bakgrunden till de krav på robusthet som ställs samt strategier och metoder för …

Byggnaders robusthet : dimensionering för olyckslaster och fortskridande ras Läs mer »

Byggnaders robusthet : dimensionering för olyckslaster och fortskridande ras


Skeppsboken : livet ombord en Ostindiefarare

Skeppsboken : livet ombord en Ostindiefarare

Skeppsboken ger en första introduktion till livet ombord på Ostindiefararen Götheborg. Boken berör den kunskap rutiner termer m.m som man som jungman möter ombord. Men det är också en bok som kommer till glädje för den som inte mönstrar på men som ändå är intresserad av de historiska kunskaperna kring skeppets rigg segelhantering och sjömaning …

Skeppsboken : livet ombord en Ostindiefarare Läs mer »

Skeppsboken : livet ombord en Ostindiefarare


Ellära grunder : lik- och 1-fas växelström

Ellära grunder : lik- och 1-fas växelström

Ellära grunderBokens 24 avsnitt går igenom likströmsläran och grundläggande växelströmslära. Varje avsnitt omfattar en kort teoretisk diskussion med lösta beräkningsexempel. Formler och matematik förklaras steg-för-steg på ett sätt som ger läsaren ett eltänkande för analys och beräkningar.Varje avsnitt avslutas med testa-dig-själv-uppgifter.Till boken finns i separat utgåva instuderings- och mätuppgifter.Instuderingsuppgifterna hjälper läsaren formulera sitt eltänkande.Mätuppgifterna ger …

Ellära grunder : lik- och 1-fas växelström Läs mer »

Ellära grunder : lik- och 1-fas växelström


SEK Handbok 449 – Potentialutjämning i industriella elanläggningar

SEK Handbok 449 – Potentialutjämning i industriella elanläggningar

Ett potentialutjämningssystem har till uppgift att reducera spänningarna mellan olika punkter i en anläggning i första hand för att ge skydd mot elchock. Dessutom skall systemet skydda utrustning apparater och system mot skada och funktionsstörningar och mot nedsättning av funktionssäkerheten. SEK Handbok 449 beskriver de krav som den som beställer eller använder en industrianläggning bör …

SEK Handbok 449 – Potentialutjämning i industriella elanläggningar Läs mer »

SEK Handbok 449 – Potentialutjämning i industriella elanläggningar


Ellära Praktisk teori

Ellära Praktisk teori

Ellära Praktisk teori passar de som tycker att "Learn by doing" är bästa sättet att studera.Läroboken omfattar 21 avsnitt som med några undantag består av ett mittuppslag. En vänstersida teori och en högersida med en mätuppgift som bekräftar teorin.De flesta avsnitten avslutas med Testa-dig-själv-uppgifter för att läsaren ska kunna prova sin förståelse av teorin.Teorin i …

Ellära Praktisk teori Läs mer »

Ellära Praktisk teori


Fem pelare : en vägledning för god byggnadsvård

Fem pelare : en vägledning för god byggnadsvård

Observera att denna titel har försämrad kvalitet jämfört med originalutgåvan. Hur anpassar man en gammal byggnad till moderna funktioner utan att det kulturhistoriska värdet förstörs? Hur förhåller man sig till byggnadens olika tidsskikt? Boken ’Fem pelare’ utgår från att varje byggnad är en unik del av vårt kulturarv med sina egna förutsättningar och egenskaper. Visa …

Fem pelare : en vägledning för god byggnadsvård Läs mer »

Fem pelare : en vägledning för god byggnadsvård


Bevara betongen

Bevara betongen

”Bevara betongen” är den första boken av sitt slag i Sverige. Den behandlar betongen ur ett bevarandeperspektiv och med ett tvärvetenskapligt angreppssätt. Författaren Sven Olof Ahlberg sammanfattar här sina erfarenheter kring materialet och redogör för betongens historia vilka vanliga skademekanismer som bryter ned materialet vilka reparationsmetoder som kan vara aktuella samt hur olika typer av …

Bevara betongen Läs mer »

Bevara betongen


Övervakning och inspektionsprotokoll vid småhusbyggen

Övervakning och inspektionsprotokoll vid småhusbyggen

Publikationen ”Övervakning och inspektionsprotokoll vid småhusbyggen” ger småhusbyggaren detaljerade instruktioner och råd för planering genomförande och övervakning av byggarbetet samt stöder kommunernas byggnadsinspektionsmyndigheter i det praktiska rådgivnings- och inspektionsarbetet. Publikationen står i harmoni med lagstiftningen och med de på byggverksamheten ställda fordringarna i Finlands byggbestämmelsesamling. Inspektionsprotokollets i fyllningsbara och utskrivsbara blanketter finns på www.rakennustieto.fi/smahusbyggen. Visa …

Övervakning och inspektionsprotokoll vid småhusbyggen Läs mer »

Övervakning och inspektionsprotokoll vid småhusbyggen


AMA Hus 18

AMA Hus 18

AMA Hus är det referensverk som används för att göra tekniska beskrivningar och för att tolka beskrivningen när arbetet ska utföras.Viktiga nyheter i AMA Hus 18:Nytt avsnitt för Beläggningar av hårdbetongmassa med underliggande koder och rubriker finns nu.För kontrollmätning av buktighet finns nya figurer och förklarande text som förtydligar hur man mäter.Nya texter för infästning …

AMA Hus 18 Läs mer »

AMA Hus 18


Mätuppgifter : ellära grund och 1-fas växelström

Mätuppgifter : ellära grund och 1-fas växelström

MätuppgifterEllära grund & 1-fas växelströmBokens 32 mätuppgifter är ett komplement till Ellära grunder och 1-fas växelström som ger övning i metodiskt mättänkande och bekräftar teorin i läroböckerna.De flesta av mätuppgifterna omfattar ett mittuppslag där vänstersidorna är steg-för-steg-anvisningar om hur och vad som ska göras medan högersidorna är resultatbladi vilka mätresultaten antecknas.www.revma.se Visa pris

Mätuppgifter : ellära grund och 1-fas växelström


RA Anläggning 20

RA Anläggning 20

RA Anläggning 20 innehåller Råd och Anvisningar som hjälp till dig som upprättar tekniska beskrivningar för anläggningsarbeten. RA Anläggning utges i ny version vart tredje år. Visa pris

RA Anläggning 20


Träarbeten inom husbyggnad

Träarbeten inom husbyggnad

Träarbeten inom husbyggnad är avsedd för studerande inom byggnadsbranschen. I boken redogörs för de viktigaste träarbetena vid husbyggnad. De olika byggnadsskedena och träets egenskaper som byggnadsmaterial beskrivs ingående. Med hjälp av rikliga illustrationer behandlas träets egenskaper kraven på virket bearbetningsmetoder och verktyg för träarbete samt fästbeslag. Vidare beskrivs träarbetena vid montering av olika byggnadsdelar samt …

Träarbeten inom husbyggnad Läs mer »

Träarbeten inom husbyggnad


Plåtbyggnad. Särtryck ur AMA Hus 18

Plåtbyggnad. Särtryck ur AMA Hus 18

Särtrycket innehåller texter ur AMA Hus 18 som särskilt berör byggnadsplåtslageri. Urvalet av koder och rubriker avser att svara upp mot merparten av de arbeten med plåt utomhus som kan finnas åberopade i tekniska beskrivningar enligt AMA Hus 18 och som är aktuella i en plåtentreprenad. Visa pris

Plåtbyggnad. Särtryck ur AMA Hus 18


Byggekologi : Att hushålla med resurser

Byggekologi : Att hushålla med resurser

Del två i serien Byggekologi behandlar hushållandet med resurser: hur ett värmeeffektivt hus är uppbyggt och utformat hur man åstadkommer eleffektivitet med rätt planering och val av varor hur man hushåller med och renar vatten samt hur man organiserar källsortering kompostering och återanvändning av byggmaterialen. Visa pris

Byggekologi : Att hushålla med resurser


SEK Handbok 427 – Elinstallationer i explosionsfarliga områden

SEK Handbok 427 – Elinstallationer i explosionsfarliga områden

SEK Handbok 427 utgåva 4 2017 innehåller liksom de tidigare utgåvorna av handboken standarderna SS-EN 60079-14 och SS-EN 60079-17 – om elinstallationer i Ex-områden och om deras kontroll och underhåll – tillsammans med informativa svenska bilagor. De båda standarderna har ändrats på flera punkter sedan sist. Bland annat har avsnitten om val av batterier strålande …

SEK Handbok 427 – Elinstallationer i explosionsfarliga områden Läs mer »

SEK Handbok 427 – Elinstallationer i explosionsfarliga områden


EU och teknologiskiftet

EU och teknologiskiftet

Det finns stora ekonomiska vinster för EU att hämta från den nya teknologin i form av ökad global konkurrenskraft. Förhoppningen är också att den pågående tekniska omdaningen som innefattar digitalisering plattformsekonomi och artificiell intelligens ska kunna bidra till att lösa samhällsproblem av vitt skilda slag. Men det teknologiska skiftet skapar också betydande gränsöverskridande utmaningar för …

EU och teknologiskiftet Läs mer »

EU och teknologiskiftet


Skötsel av historiska trädgårdar : granhäckar

Skötsel av historiska trädgårdar : granhäckar

Denna skrift är en del av Riksantikvarieämbetets serie Skötsel av historiska trädgårdar och ettresultat av projektet Utvecklande skötsel i kulturhistoriskt värdefulla parker och trädgårdar som pågick 2015–2017. Projektet syftade till erfarenhetsutbyte och ökad kunskap kring vård av historiska parker och trädgårdar med fokus på antikvariska ställningstaganden och skötselmetoder som tillvaratar de historiska trädgårdarnas kulturvärden. De …

Skötsel av historiska trädgårdar : granhäckar Läs mer »

Skötsel av historiska trädgårdar : granhäckar


Installationskonsultens uppdrag VVS : omfattning och redovisningsnivå

Installationskonsultens uppdrag VVS : omfattning och redovisningsnivå

Installationskonsultens uppdrag VVS utgör rekommendationer för normal kvalitet och omfattning på vvs-konsultens redovisning av ett uppdrag. Syftet med skriften är att den för såväl privata som offentliga beställare ska vara ett hjälpmedel och underlätta bestämningen av konsultuppdragets innehåll kvalitet och omfattning vid upphandling av vvs-konsulttjänster.Skriften blir en del av kontraktshandlingen när den förtecknats i kontraktet. …

Installationskonsultens uppdrag VVS : omfattning och redovisningsnivå Läs mer »

Installationskonsultens uppdrag VVS : omfattning och redovisningsnivå


SEK Handbok 433 – Statisk elektricitet i explosionsfarliga områden

SEK Handbok 433 – Statisk elektricitet i explosionsfarliga områden

Handboken visar vad man kan göra för att minska risken för antändning och elstötar till följd av statisk elektricitet vid hantering av framförallt vätskor gaser och pulver. Hur elektrostatiska risker kan uppstå i olika arbetsmoment och processer beskrivs ingående. Utifrån detta beskrivs arbetssätt och hur utrustning och material väljs och dimensioneras för att minska riskerna …

SEK Handbok 433 – Statisk elektricitet i explosionsfarliga områden Läs mer »

SEK Handbok 433 – Statisk elektricitet i explosionsfarliga områden


ADR-Handbok 2019-2020

ADR-Handbok 2019-2020

Suomen Kuljetusturvas utmärkta ADR-handbok 2019 finns igen uppdaterad. Suomen Kuljetusturva Oy:s ADR-Handbok 2019 är uppgjord för att både fungera som undervisningmaterial vid ADR-förarutbildning och examen och som ett praktiskt hjälpmedel för alla personer som i sitt arbete behöver information om de bestämmelser som gäller vägtransport av farliga ämnen. Visa pris

ADR-Handbok 2019-2020


3-fas växelström

3-fas växelström

Trefas växelström ger både teoretiska och praktiska kunskaper om det allmänna elnätets uppbyggnad och funktion motordrifter och installationer. Det finns anvisningar för att bygga en egen modell av allmänna trefasnätet för installations- och mätövningar på säkra spänningsnivåer.Principen för trefasnätet och 3-fas effektberäkning beskrivs ingående steg för steg. Elsäkerhet och en sammanfattning av lik- och enfas …

3-fas växelström Läs mer »

3-fas växelström


SEK Handbok 456 – Maskinhandboken – Maskiners elutrustning

SEK Handbok 456 – Maskinhandboken – Maskiners elutrustning

Den helt nya Maskinhandboken – Maskiners elutrustning vänder sig till dem som konstruerar eller projekterar den elektriska utrustningen till maskiner.Handboken SEK Handbok 456 varvar information från standarder med praktiskt underbyggda konstruktionsråd. Den fungerar därför som en handledning genom konstruktionsarbetet från en överblick över maskinens funktioner och struktur över maskinsäkerhet och elsäkerhet och kretsarnas och utrustningens …

SEK Handbok 456 – Maskinhandboken – Maskiners elutrustning Läs mer »

SEK Handbok 456 – Maskinhandboken – Maskiners elutrustning


Föreläsningar i mekanik: statik och dynamik

Föreläsningar i mekanik: statik och dynamik

Föreläsningar i mekanik: statik and dynamik är lämplig för grundkurser i mekanik på civilingenjörsprogram. Den ger en koncis och formell beskrivning av mekanikens teoretiska ramverk och täcker statik partikeldynamik och stelkroppsdynamik. Ett särdrag hos denna lärobok är teorins tydliga indelning i postulat definitioner and satser med rigorösa härledningar. Läsaren finner stöd i rikliga illustrationer och …

Föreläsningar i mekanik: statik och dynamik Läs mer »

Föreläsningar i mekanik: statik och dynamik


Allt om Aff

Allt om Aff

Aff – avtal för fastighetsförvaltning och service är en branschanpassad standardiserad avtalsstruktur för tjänsteentreprenader inom fastighetsförvaltning och service. Visa pris

Allt om Aff


Jordkokboken. Handbok i att beskriva växtbäddar för växter med speciella krav i anslutning till AMA. Utg 2

Jordkokboken. Handbok i att beskriva växtbäddar för växter med speciella krav i anslutning till AMA. Utg 2

Jordkokboken är en praktisk handbok som ger vägledning i hur man på ett kreativt och reflekterat sätt skapar unika och hållbara växtbäddar samt hur man på ett tydligt och för entreprenören lättförståeligt sätt beskriver detta i en teknisk beskrivning i anslutning till AMA.Nyheter i denna andra utgåva är anpassningen tillAMA Anläggning 17 nya recept för …

Jordkokboken. Handbok i att beskriva växtbäddar för växter med speciella krav i anslutning till AMA. Utg 2 Läs mer »

Jordkokboken. Handbok i att beskriva växtbäddar för växter med speciella krav i anslutning till AMA. Utg 2


Injustering av luftflöden i luftbehandlingssystem

Injustering av luftflöden i luftbehandlingssystem

De byggnader som uppförs idag är i regel mycket tätare än tidigare byggnader och i en tät byggnad påverkas tilluftflödet av frånluftsflödet i betydligt högre grad än om det finns otätheter i klimatskalet.Boken tar hänsyn till dessa ändrade förutsättningar liksom alla de arbetsuppgifter som behöver utföras för att injusteringen ska gå så smidigt som möjligt. …

Injustering av luftflöden i luftbehandlingssystem Läs mer »

Injustering av luftflöden i luftbehandlingssystem


Elinstallationsteknik

Elinstallationsteknik

Elinstallationsteknik är i första hand avsedd för studerande inom el- och automationsbranschen inom den grundläggande yrkesutbildningen. Boken behandlar tekniska ritningar grunderna i installation av elmaterial elkopplare och skyddsanordningar krets- och förbindningsscheman elsäkerhet och kablar. I boken ingår rikligt med övningar och illustrationer som underlättar inlärningen. Boken kompletteras med Elinstallationsteknik – Övningsbok och digitalt tilläggsmaterial. Visa …

Elinstallationsteknik Läs mer »

Elinstallationsteknik


Kom levande hem : personlig säkerhet på farliga uppdrag

Kom levande hem : personlig säkerhet på farliga uppdrag

Detta är en säkerhetshandbok full av livsviktiga tips och verktyg för journalister diplomater biståndsarbetare företagare människorättsaktivister och andra som jobbar med informationsinhämtning i farliga miljöer.Här får du kunskap baserad på flera decenniers samlade erfarenheter från arbete i högriskmiljöer inte bara om hur du skyddar dig själv utan även om hur du skyddar dina källor och …

Kom levande hem : personlig säkerhet på farliga uppdrag Läs mer »

Kom levande hem : personlig säkerhet på farliga uppdrag


Ellära och elteknik

Ellära och elteknik

Ellära och elteknikHur kopplas battericeller i en elbil?Vad menas med huvudspänning och fasspänning?Hur distribueras el och vad är elkvalitet?Boken omfattar bl.a. likström begrepp och beräkningar för växelström samt trefassystem med Y- och D-koppling. Innehållet täcker även eldistribution och jordningsystem kablar elanläggningar och kabeldimensionering.Under begrepped elsäkerhet förklaras basskydd felskydd och tilläggsskydd elolyckor exempel på fel i …

Ellära och elteknik Läs mer »

Ellära och elteknik


Minimikrav på luftväxling

Minimikrav på luftväxling

Utgåva 11 av Minimikrav för luftväxling anger omkring 500 luftflödesvärden för olika verksamheter. Innehållet i boken är en tolkning av Boverkets Byggregler Arbetsmiljöverkets föreskrifter Folkhälsomyndighetens allmänna råd och andra dokument.Boken riktar sig huvudsakligen till VVS-konsulter och ventilationsentreprenörer för att dimensionera ventilationssystem och då uppfylla exempelvis de övergripande funktionskrav som anges i Boverkets byggregler men också …

Minimikrav på luftväxling Läs mer »

Minimikrav på luftväxling


Ritteknik 2000 lösningar

Ritteknik 2000 lösningar

Det här läromedlet används på högskolans ingenjörsutbildningar på gymnasiets tekniska utbildningar samt på utbildningar på större företags egna yrkesutbildningar.Faktaboken används även som handbok i industrin t ex av konstruktörer. Visa pris

Ritteknik 2000 lösningar


Rötsvampar i byggnader

Rötsvampar i byggnader

Rötsvampar i byggnader är Nordens första i ämnet. Boken är en modern vetenskaplig framställning av de rötsvamparna som kan uppträda i fuktskadade byggnader. Skriften är i första hand ett verktyg för identifikation av de olika arter som kan förekomma och beskriver dessutom var i huset de flesta fynden är gjorda. Den baseras på uppgifter från …

Rötsvampar i byggnader Läs mer »

Rötsvampar i byggnader


Ventilation förr och nu : en handbok och regelsamling för ventilationskontroll

Ventilation förr och nu : en handbok och regelsamling för ventilationskontroll

Lokala tidiga bestämmelser och centrala myndighetsregler från 1930-talet fram till 2020 finns återgivna i helhet eller utdrag. Denna femte utgåva har kompletterats med utdrag ur Boverkets byggregler (BBR) som har reviderats ett antal gånger sedan den förra utgåvan av boken utkom 2007. Även OVK-reglerna har omarbetats och återfinns numera i huvudsak i kapitel fem i …

Ventilation förr och nu : en handbok och regelsamling för ventilationskontroll Läs mer »

Ventilation förr och nu : en handbok och regelsamling för ventilationskontroll


SVENSK VIDEOSPELSUTVECKLING FRÅN 50-TAL TILL 90-TAL

SVENSK VIDEOSPELSUTVECKLING FRÅN 50-TAL TILL 90-TAL

Med spel som Minecraft Candy Crush Saga och Battlefield räknas Sverige idag som ett av världens mest framgångsrika länder inom videospelsutveckling. Men hur såg det innan dessa succéer? Den här boken berättar om uppkomsten av den svenska spelindustrin. Från experimenterande på stordatorer under 50-talet och udda små spelutvecklare till klassiska hemdatorer via demoscenen och framåt …

SVENSK VIDEOSPELSUTVECKLING FRÅN 50-TAL TILL 90-TAL Läs mer »

SVENSK VIDEOSPELSUTVECKLING FRÅN 50-TAL TILL 90-TAL


Radonboken : nya byggnader

Radonboken : nya byggnader

Boken beskriver utförligt hur man vid nyproduktion kan förebygga att radonhalterna i den färdiga byggnaden blir förhöjda. Tyngdpunkten i boken ligger på redovisning av hur en byggnad ska utformas för att hindra att radongas från marken kommer in i byggnaden.Även radonavgång från grundvatten och byggmaterial behandlas liksom teknik för mätning av radon och gammastrålning. Visa …

Radonboken : nya byggnader Läs mer »

Radonboken : nya byggnader


SEK Handbok 419 – Dokumentation av elanläggningar – Strukturering dokumentation och märkning av elutrustningar i byggnader

SEK Handbok 419 – Dokumentation av elanläggningar – Strukturering dokumentation och märkning av elutrustningar i byggnader

Med förklaringar råd och exempel visar SEK Handbok 419 hur man bygger upp en dokumentation av en elanläggning. Exemplen har genomgående hämtats från området elinstallationer i byggnader och visar därför framförallt strukturering och utformning av strukturscheman och översiktsscheman samt märkning av kablar och apparater i lågspänningsanläggningar. Handboken ger en översiktlig introduktion och allmänna anvisningar och …

SEK Handbok 419 – Dokumentation av elanläggningar – Strukturering dokumentation och märkning av elutrustningar i byggnader Läs mer »

SEK Handbok 419 – Dokumentation av elanläggningar – Strukturering dokumentation och märkning av elutrustningar i byggnader


BK 2020. Byggmästarnas kostnadskalkylator

BK 2020. Byggmästarnas kostnadskalkylator

Kalkylverket innehåller priser på material och arbetsutförande. Det finns också kalkyler som visar kostnadsberäkningar för bl a större hyreshus villor och ombyggnadsprojekt.BK 2020 är strukturerad efter BSAB 96 – dvs samma system som används bl a i AMA Hus 18. Genom denna strukturering överensstämmer ordningsföljden i BK 2020 med byggbeskrivningen.Kostnader har förändrats såväl nedåt som …

BK 2020. Byggmästarnas kostnadskalkylator Läs mer »

BK 2020. Byggmästarnas kostnadskalkylator


Ellära : likström och 1-fas växelström – mätuppgifter & komplexa metoden

Ellära : likström och 1-fas växelström – mätuppgifter & komplexa metoden

Ellära Likström och 1-fas växelström Mätuppgifter och Komplexa- j? metoden för växelströmsberäkningär en heltäckande ellärabok för läsare som vill ha kortfattade genomgångar av ämnet. Bokens introducerar läsaren i ellärans begrepp och matematiska formelspråk steg-för-steg. För den som vill lära sig räkna på växelströmskretsar med komplexa metoden finns ett avsnitt om imaginära tal och beräkningsmetoderTesta-dig-själv-uppgifter avslutar …

Ellära : likström och 1-fas växelström – mätuppgifter & komplexa metoden Läs mer »

Ellära : likström och 1-fas växelström – mätuppgifter & komplexa metoden


Rulla till toppen