Revma utbildning

Mätuppgifter : Ellära grund och 1-fas växelström

Mätuppgifter : Ellära grund och 1-fas växelström

Mätuppgifter Ellära grund & 1-fas växelström med 32 mätuppgifter är ett komplement till Ellära grund och 1-fas växelström som ger läsarna ett meto­diskt mättänkande. Mätövningarna bekräftar också teorin i läroböckerna som på så sätt får en konkret mening. De flesta av mätuppgifterna omfattar ett mittuppslag där vänstersidorna är steg-för-steg-anvisnigar för vad som ska göras medan …

Mätuppgifter : Ellära grund och 1-fas växelström Läs mer »

Mätuppgifter : Ellära grund och 1-fas växelström

Elektronik Instuderingsuppgifter

Elektronik Instuderingsuppgifter

Elektronik Instuderingsuppgifter är ett komplement till läroboken med färdiga frågeställningar som hjälper läsarens aktiva elektroniktänkande. Frågeställningarna besvaras med ord beräkningar elritningar och komponentanalyser som övar läsaren i ämnesområdets begrepp beräkningsmetoder och ritningsläsning. De egna formulerade svaren bidrar till effektiv bestående inlärning av ämnet Facit ingår för kontroll och hjälp.

Elektronik Instuderingsuppgifter

1-fas växelström

1-fas växelström

1-fas växelström inleds med en samman­fattning av likströmsläran följt av en fördjupning och utvidgning av växelströms­begreppen. Begrepp formler och matematik förklaras steg-för-steg så att läsaren kan tillägna sig ett eltänkande för analys och beräkning av växelströmskretsar. Varje avsnitt avslutas med testa-dig-själv-uppgifter. Till boken finns i separat utgåva instuderings- och mätuppgifter med facit.

1-fas växelström

Imaginära tal -Komplexa metoden- jω-metoden

Imaginära tal -Komplexa metoden- jω-metoden

På 25 sidor visas hur komplexa imaginära tal kan användas för algebraiska växelströmsberäkningar på samma sätt som i likströmsläran. Efter en inledande genomgång av imaginära tal och komplexa talplanet visas hur komplexa metoden som också kallas jw-metoden används för att beräkna växelströmskretsar. Båda avsnitten har testa-dig-själv-uppgifter med facit. Sammanfattning av lik- och 1-fas växelströmslära finns …

Imaginära tal -Komplexa metoden- jω-metoden Läs mer »

Imaginära tal -Komplexa metoden- jω-metoden

1-fas växelström

1-fas växelström

1-fas växelström inleds med en sammanfattning av likströmsläran följt av en fördjupning och utvidgning av växelströmsbegreppen.Formler och matematik förklaras steg-för-steg på ett sätt som ger läsaren ett eltänkande för analys och kretsberäkning av växelströmskretsar.Varje avsnitt avslutas med testa-dig-själv-uppgifter.Till boken finns i separat utgåva instuderingsuppgifter och mätuppgifter.Instuderingsuppgifterna hjälper läsaren att se sin progression i de teoretiska …

1-fas växelström Läs mer »

1-fas växelström

Ellära Praktisk teori

Ellära Praktisk teori

Ellära Praktisk teori passar de som tycker att ’Learn by doing’ är bästa sättet att studera. Läroboken omfattar 21 avsnitt som med några undantag består av ett mittuppslag. En vänstersida teori och en högersida med en mätuppgift som bekräftar teorin. De flesta avsnitten avslutas med Testa-dig-själv-uppgifter för att läsaren ska kunna prova sin förståelse av …

Ellära Praktisk teori Läs mer »

Ellära Praktisk teori

Ellära grunder : lik- och 1-fas växelström

Ellära grunder : lik- och 1-fas växelström

Ellära grunderBokens 24 avsnitt går igenom likströmsläran och grundläggande växelströmslära. Varje avsnitt omfattar en kort teoretisk diskussion med lösta beräkningsexempel. Formler och matematik förklaras steg-för-steg på ett sätt som ger läsaren ett eltänkande för analys och beräkningar.Varje avsnitt avslutas med testa-dig-själv-uppgifter.Till boken finns i separat utgåva instuderings- och mätuppgifter.Instuderingsuppgifterna hjälper läsaren formulera sitt eltänkande.Mätuppgifterna ger …

Ellära grunder : lik- och 1-fas växelström Läs mer »

Ellära grunder : lik- och 1-fas växelström

Ellära Praktisk teori

Ellära Praktisk teori

Ellära Praktisk teori passar de som tycker att "Learn by doing" är bästa sättet att studera.Läroboken omfattar 21 avsnitt som med några undantag består av ett mittuppslag. En vänstersida teori och en högersida med en mätuppgift som bekräftar teorin.De flesta avsnitten avslutas med Testa-dig-själv-uppgifter för att läsaren ska kunna prova sin förståelse av teorin.Teorin i …

Ellära Praktisk teori Läs mer »

Ellära Praktisk teori

Mätuppgifter : ellära grund och 1-fas växelström

Mätuppgifter : ellära grund och 1-fas växelström

MätuppgifterEllära grund & 1-fas växelströmBokens 32 mätuppgifter är ett komplement till Ellära grunder och 1-fas växelström som ger övning i metodiskt mättänkande och bekräftar teorin i läroböckerna.De flesta av mätuppgifterna omfattar ett mittuppslag där vänstersidorna är steg-för-steg-anvisningar om hur och vad som ska göras medan högersidorna är resultatbladi vilka mätresultaten antecknas.www.revma.se

Mätuppgifter : ellära grund och 1-fas växelström

3-fas växelström

3-fas växelström

Trefas växelström ger läsaren både teoretiska och praktiska kunskaper om det allmänna elnätets uppbygg­nad och funktion motordrifter och installationer. Det finns anvisningar för att bygga en egen modell av allmänna 3-fasnätets konsumentsida för installations- och mätövningar på säkra spänningsnivåer. Principen för trefasnätet och 3-fas effekt­beräkning beskrivs ingående steg-för-steg. Elsäkerhet och en sammanfattning av lik- och …

3-fas växelström Läs mer »

3-fas växelström

3-fas växelström

3-fas växelström

Trefas växelström ger både teoretiska och praktiska kunskaper om det allmänna elnätets uppbyggnad och funktion motordrifter och installationer. Det finns anvisningar för att bygga en egen modell av allmänna trefasnätet för installations- och mätövningar på säkra spänningsnivåer.Principen för trefasnätet och 3-fas effektberäkning beskrivs ingående steg för steg. Elsäkerhet och en sammanfattning av lik- och enfas …

3-fas växelström Läs mer »

3-fas växelström

Elektronik . Grunder och avancerat

Elektronik . Grunder och avancerat

Elektronik Grunder och avancerat Gemensamt för all elektronisk utrustning är att den måste försörjas med likspänning och likström. Detta görs på olika sätt beroende på vad det är för sorts elektronik. Ett bra sätt att börja elektronikstudier är därför att lära sig hur detta går till. När detta är klart följer en intro­duk­tion i förstärkartek­nik …

Elektronik . Grunder och avancerat Läs mer »

Elektronik . Grunder och avancerat

Ellära grunder

Ellära grunder

Ellära grunder går igenom likström­s­läran och grund­läggande växel­ströms­lära. Varje avsnitt omfattar en kort teoretisk diskussion med lösta beräkningsexempel som förklarar ellärans formelspråk steg-för-steg på ett sätt som ger läsaren ett eltänkande för analys och beräkningar­. Varje avsnitt avslutas med testa-dig-själv-uppgifter. Till boken finns i separat utgåva instuderings- och mätupp­gifter. Instuderingsuppgifterna hjälper läsaren att formulera sitt …

Ellära grunder Läs mer »

Ellära grunder

Ellära grunder : Instuderingsuppgifter

Ellära grunder : Instuderingsuppgifter

Elära grunder Instuderingsupgifter är ett komplement till läroboken med färdiga frågeställningar som hjälper aktivt eltänkande och övar läsaren på ett varierat sätt i ämnes­områdets begreppsbildning beräknings­meto­dik och förmåga att ”läsa” elritningar. Frågeställningarna besvaras med ord beräkningar elritningar och komponent­analy­ser. De egenformulerade svaren bidrar till effektiv bestående inlärning av ämnet. Facit för kontroll och hjälp ingår.

Ellära grunder : Instuderingsuppgifter

Ellära : likström och 1-fas växelström – mätuppgifter & komplexa metoden

Ellära : likström och 1-fas växelström – mätuppgifter & komplexa metoden

Ellära Likström och 1-fas växelström Mätuppgifter och Komplexa- j? metoden för växelströmsberäkningär en heltäckande ellärabok för läsare som vill ha kortfattade genomgångar av ämnet. Bokens introducerar läsaren i ellärans begrepp och matematiska formelspråk steg-för-steg. För den som vill lära sig räkna på växelströmskretsar med komplexa metoden finns ett avsnitt om imaginära tal och beräkningsmetoderTesta-dig-själv-uppgifter avslutar …

Ellära : likström och 1-fas växelström – mätuppgifter & komplexa metoden Läs mer »

Ellära : likström och 1-fas växelström – mätuppgifter & komplexa metoden

Elektronik : grunder och avancerat

Elektronik : grunder och avancerat

Gemensamt för all elektronisk utrustning är att den måste försörjas med likspänning och likström. Detta görs på olika sätt beroende på vad det är för sorts elektronikutrustning.Ett bra sätt att börja elektronikstudier är därför att lära sig hur detta går till och om nya komponenter allt eftersom de ingår i strömförsörjningskretsarna.När detta är klart följer …

Elektronik : grunder och avancerat Läs mer »

Elektronik : grunder och avancerat
Rulla till toppen