SEK Handbok 427 – Elinstallationer i explosionsfarliga områden

SEK Handbok 427 – Elinstallationer i explosionsfarliga områden

SEK Handbok 427 utgåva 4 2017 innehåller liksom de tidigare utgåvorna av handboken standarderna SS-EN 60079-14 och SS-EN 60079-17 – om elinstallationer i Ex-områden och om deras kontroll och underhåll – tillsammans med informativa svenska bilagor. De båda standarderna har ändrats på flera punkter sedan sist. Bland annat har avsnitten om val av batterier strålande utrustning och gasdetektorer utökats liksom avsnittet om kopplingslådor. Ett avsnitt om trycksatta utrymmen har också lagts till liksom nya bilagor om bland annat elinstallationer på kalla platser kontroll före idrifttagning och hybridblandningar. De flesta ändringarna har skett i installationsstandarden medan underhållsstandarden i huvudsak anpassats efter det. En större ändring i den senare är däremot de tabeller som mer detaljerat än tidigare listar olika kontroller som anpassats för olika apparatslag.

Läs mer om SEK Handbok 427 – Elinstallationer i explosionsfarliga områden

SEK Handbok 427 – Elinstallationer i explosionsfarliga områden

Teknik

Hitta SEK Handbok 427 – Elinstallationer i explosionsfarliga områden även hos:
Rulla till toppen