Santérus Förlag

Kunskapens människa: Om kroppen kollektivet och kunskapspolitiken

Kunskapens människa: Om kroppen kollektivet och kunskapspolitiken

Den kände sociologen Stefan Svallfors diskuterar i denna bok forskningens villkor och förutsättningar. Han betonar forskningens djupt emotionella och sociala drag och visar i hur liten utsträckning man tar hänsyn till detta när forskning organiseras och finansieras. Boken är därför både en kritisk vidräkning med forskningspolitiken i Sverige och ett personligt hållet försök att beskriva …

Kunskapens människa: Om kroppen kollektivet och kunskapspolitiken Läs mer »

Kunskapens människa: Om kroppen kollektivet och kunskapspolitiken

Pappa tog sitt liv. Om att gå vidare när det ofattbara händer

Pappa tog sitt liv. Om att gå vidare när det ofattbara händer

Med utgångspunkt i berättelser av personer som alla förlorat sina pappor genom självmord får läsaren inblick i de upplevelser och känslor som de drabbade delar. Boken handlar om de efterlevande och hur de försökt finna ett förhållningsätt till tillvaron efter det att det ofattbara har hänt. Författaren som själv drabbades skriver att hon letade febrilt …

Pappa tog sitt liv. Om att gå vidare när det ofattbara händer Läs mer »

Pappa tog sitt liv. Om att gå vidare när det ofattbara händer

Föredraget : en anakronistisk intervju med Bach

Föredraget : en anakronistisk intervju med Bach

I väntan på intighetens inträde låter sig J. S. Bach intervjuas av en föredragshållare. Öppenhjärtigt och egensinnigt berättar han om sin syn på tid och konstnärligt skapande metod och inspiration vännerna R. M. Rilke I. Stravinskij och A. Schönberg G. Perecs brödsmulor och tupparna på Patmos. Boken är en dialog ett litet teaterstycke för två …

Föredraget : en anakronistisk intervju med Bach Läs mer »

Föredraget : en anakronistisk intervju med Bach

Att studera demokratisering : fenomen förlopp förutsättningar och framtid

Att studera demokratisering : fenomen förlopp förutsättningar och framtid

Hur kan demokratisering studeras? Denna bok ger verktyg för att förstå hur studier om demokratisering kan utformas. Enligt författarna handlar det om att på olika sätt hantera teoretiska ställningsstaganden med metodologiska överväganden. Med boken ges därför möjligheter att integrera metod med teori i kurser om demokratisering. Boken behandlar olika sätt att betrakta demokratisering och diskuterar …

Att studera demokratisering : fenomen förlopp förutsättningar och framtid Läs mer »

Att studera demokratisering : fenomen förlopp förutsättningar och framtid

Industriell och allmän administration : allt du behöver veta om management

Industriell och allmän administration : allt du behöver veta om management

I denna bok drar den framgångsrike franske företagsledaren Henri Fayol upp riktlinjerna för hur organisationer ska ledas. Här presenteras för första gången det som har kommit att bli företagsekonomins viktigaste budskap att företagsledning handlar om att planera organisera utöva chefskap samordna och kontrollera. Fayol betonar att administration det som i dag kallas management är en …

Industriell och allmän administration : allt du behöver veta om management Läs mer »

Industriell och allmän administration : allt du behöver veta om management

Den inre bilden: aspekter på kunskap och handling

Den inre bilden: aspekter på kunskap och handling

Det finns två sätt att tänka’ skriver professor Torsten Hägerstrand i förordet till denna bok ’ett öppet och regelmässigt möjligt att avbilda med tecken på papperet och ett annat fördolt som står för omdöme insikt intuition sunt förnuft.’ Denna antologi springer ur ett seminarium från 1981 som kallades ’Kunnande vetande och ovetande en exkursion i …

Den inre bilden: aspekter på kunskap och handling Läs mer »

Den inre bilden: aspekter på kunskap och handling

Kristina Gyllenstierna: Kvinnan som stod upp mot Kristian tyrann

Kristina Gyllenstierna: Kvinnan som stod upp mot Kristian tyrann

För inte så länge sedan var Kristina Gyllenstierna ett namn laddat med symbolvärden såsom försvar av fäderneslandet tapperhet och stolthet. Under det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet när nationella stämningar präglade mycket av kulturlivet och politiken i Sverige hölls hon upp som exempel för barn och ungdomar för kvinnor i allmänhet men också som symbol …

Kristina Gyllenstierna: Kvinnan som stod upp mot Kristian tyrann Läs mer »

Kristina Gyllenstierna: Kvinnan som stod upp mot Kristian tyrann

Knockad av stjärnhimlen: Från Tycho Brahes blick till Voyagers resa

Knockad av stjärnhimlen: Från Tycho Brahes blick till Voyagers resa

Den danske 1500-talsastronomen Tycho Brahe blickade natt efter natt upp mot den till synes oföränderliga stjärnhimlen. En natt år 1572 såg han något besynnerligt: en ny stjärna hade plötsligt dykt upp på himlavalvet. Tycho Brahe ägnade återstoden av sitt liv åt astronomin men han fick förlita sig på sin goda syn och några siktinstrument det …

Knockad av stjärnhimlen: Från Tycho Brahes blick till Voyagers resa Läs mer »

Knockad av stjärnhimlen: Från Tycho Brahes blick till Voyagers resa

Det sublimas konstnärliga ledning – Estetik konst och företag

Det sublimas konstnärliga ledning – Estetik konst och företag

Det sublimas konstnärliga ledning kom ut 1993 och var då något nytt på området böcker om företagsledning. Det var egentligen föga förvånande. Pierre Guillet de Monthoux är en trendkänslig forskare och författare som alltid verkar på områden som ingen intresserar sig för samtidigt som han gör det men när skarorna har hunnit ifatt och hans …

Det sublimas konstnärliga ledning – Estetik konst och företag Läs mer »

Det sublimas konstnärliga ledning – Estetik konst och företag

Life-Line Lost : the rise and fall of neutral Sweden’s secret reserv option

Life-Line Lost : the rise and fall of neutral Sweden’s secret reserv option

How did Sweden’s secret life-line to the West wither? Early in the Cold War the inner cabinet authorised covert preparations for wartime military cooperation with the West. Wide-ranging arrangements were made during the 1950s and 1960s. But by the 1970s these preparations were faltering and by the mid-1980s the remaining plans were destroyed. This book …

Life-Line Lost : the rise and fall of neutral Sweden’s secret reserv option Läs mer »

Life-Line Lost : the rise and fall of neutral Sweden’s secret reserv option

Ett kalejdoskop av kunskap : Sveriges unga akademi om vetenskap och samhälle

Ett kalejdoskop av kunskap : Sveriges unga akademi om vetenskap och samhälle

Mänsklighetens samlade kunskap kan beskrivas som ett stort pussel. Bitar av nytt vetande bygger på och hakar i den tidigare samlade förståelsen om världen vi existerar i. Kunskap från olika vetenskapsområden bygger upp motiven som tillsammans bildar pusslets helhet. Små pusselbitar till synes isolerade kan leda till stora genombrott när de plötsligt får ett sammanhang …

Ett kalejdoskop av kunskap : Sveriges unga akademi om vetenskap och samhälle Läs mer »

Ett kalejdoskop av kunskap : Sveriges unga akademi om vetenskap och samhälle

Den nya taylorismen: Om säkerhetskulturen inom kärnkraftsindustrin

Den nya taylorismen: Om säkerhetskulturen inom kärnkraftsindustrin

Uttrycket ’den mänskliga faktorn’ har en negativ klang i vårt moderna samhälle. Uttrycket antyder att människan och mänskliga handlingar är nyckfulla och till och med olycksbådande. Därför har det inom många verksamheter smugit sig in ett slags osynlig taylorism effektiviseringar som detaljstyr eller på annat sätt reducerar yrkesutövarnas handlingsutrymme och möjligheter till reflektion. Genom denna …

Den nya taylorismen: Om säkerhetskulturen inom kärnkraftsindustrin Läs mer »

Den nya taylorismen: Om säkerhetskulturen inom kärnkraftsindustrin

Slaget om framtiden : Forskningens roll i konflikten mellan tillväxt och miljö

Slaget om framtiden : Forskningens roll i konflikten mellan tillväxt och miljö

Hur kan vi skapa balans mellan ekonomisk tillväxt och en hållbar miljö? Hur påverkas framtida liv på jorden av vårt sätt att leva idag? Hur tänker vi människor kring tid och framtid och vilken roll spelar framtiden i dagens samhälle? Klimatkrisen kräver att våra samhällen omvandlas men den hindras av nutida intressen. Det behövs kunskap …

Slaget om framtiden : Forskningens roll i konflikten mellan tillväxt och miljö Läs mer »

Slaget om framtiden : Forskningens roll i konflikten mellan tillväxt och miljö

Ärligt ledarskap : så hjälper du dina medarbetare att prestera bättre

Ärligt ledarskap : så hjälper du dina medarbetare att prestera bättre

»Ärligt ledarskap» beskriver en ny och effektiv metod som radikalt kan förbättra prestationerna och produktiviteten inom nästan alla företag och organisationer. Och detta i princip utan kostnad. Metoden har utvecklats av organisationskonsulten och den framgångrike författaren Robert Fritz och bekräftats i praktisk tillämpning av medförfattaren Bruce Bodaken ordförande och vd för Blue Shield of California. …

Ärligt ledarskap : så hjälper du dina medarbetare att prestera bättre Läs mer »

Ärligt ledarskap : så hjälper du dina medarbetare att prestera bättre

Forskningens mörker: Om svarta känslor och konsten att vara lagom rädd

Forskningens mörker: Om svarta känslor och konsten att vara lagom rädd

Med denna bok avslutas en trilogi om forskandets och det intellektuella livets mänskliga villkor. Kunskapens människa: Om kroppen kollektivet och kunskapspolitiken (2012) handlade om kroppens emotionernas och de sociala relationernas betydelse för kunskapsproduktionen. Särskilt fokus fästes på teamet som den centrala nivån för att skapa ny kunskap och vikten av de känslomässiga relationerna inom detta …

Forskningens mörker: Om svarta känslor och konsten att vara lagom rädd Läs mer »

Forskningens mörker: Om svarta känslor och konsten att vara lagom rädd

Leukippe och Kleitophon

Leukippe och Kleitophon

Achilleus Tatios av Alexandria var en grekisk författare under romartiden. Tatios levde troligen under 100-talet e.Kr. Han är känd för sitt enda bevarade arbete den erotiskt romantiska Leukippe och Klitophon som här således ges ut i en översättning till svenska för första gången av den förtjänstfulle och skicklige Ingemar Lagerström. Boken är betydelsefull i litteraturhistorien …

Leukippe och Kleitophon Läs mer »

Leukippe och Kleitophon

Massans vishet : hur kommer det sig att flera stycken är smartare än några få och hur kollektiv klokskap formar affärsverksamheter ekonomier samhällen och nationer

Massans vishet : hur kommer det sig att flera stycken är smartare än några få och hur kollektiv klokskap formar affärsverksamheter ekonomier samhällen och nationer

Är de många klokare tillsammans än några få experter? New Yorker-krönikören James Surowiecki studerar denna tes i sin internationellt mycket omtalade bok. I denna fascinerande bok utforskar James Surowiecki en bedrägligt enkel idé: stora grupper av människor av smartare än några få experter och det spelar ingen roll hur kunniga experterna är gruppen är i …

Massans vishet : hur kommer det sig att flera stycken är smartare än några få och hur kollektiv klokskap formar affärsverksamheter ekonomier samhällen och nationer Läs mer »

Massans vishet : hur kommer det sig att flera stycken är smartare än några få och hur kollektiv klokskap formar affärsverksamheter ekonomier samhällen och nationer

EU och teknologiskiftet

EU och teknologiskiftet

Det finns stora ekonomiska vinster för EU att hämta från den nya teknologin i form av ökad global konkurrenskraft. Förhoppningen är också att den pågående tekniska omdaningen som innefattar digitalisering plattformsekonomi och artificiell intelligens ska kunna bidra till att lösa samhällsproblem av vitt skilda slag. Men det teknologiska skiftet skapar också betydande gränsöverskridande utmaningar för …

EU och teknologiskiftet Läs mer »

EU och teknologiskiftet

Svenska valrörelser

Svenska valrörelser

Ingen valrörelse är den andra helt lik men varje valrörelse är ändå en blandning av gammalt och nytt. Vad utmärker svenska valrörelser och dynamiken under dessa? Vilka är partiernas viktigaste kampanjmetoder? Vilken roll spelar nyhetsmedier och sociala medier? Hur tar de svenska väljarna del av den politiska kommunikationen i valrörelsen? Och hur kommer svenska valrörelser …

Svenska valrörelser Läs mer »

Svenska valrörelser

Sanningen om ubåtsfrågan: Ett försök till analys

Sanningen om ubåtsfrågan: Ett försök till analys

Varifrån kom de ubåtar som kränkte svenska vatten? Denna bok grundar sig på ett nytt försök att pröva frågan förutsättningslöst. Förre ÖB Bengt Gustafsson har ägnat ett par år åt att forska kring vad som verkligen skedde. Medveten om att det han skriver skulle kunna uppfattas som en partsinlaga granskar han kritiskt även försvarets insatser. …

Sanningen om ubåtsfrågan: Ett försök till analys Läs mer »

Sanningen om ubåtsfrågan: Ett försök till analys

Sweden and the European Union : an assessment of the influence of EU-membership on eleven policy areas in Sweden

Sweden and the European Union : an assessment of the influence of EU-membership on eleven policy areas in Sweden

Has Swedish policy changed in terms of organisation (form) and content (substance) as a result of an increasingly consolidated membership? Based on the assumption that Swedish policy is part of multilevel governance at a local regional national and European level the focus is on the interaction between Swedish national policy and the EU. In this …

Sweden and the European Union : an assessment of the influence of EU-membership on eleven policy areas in Sweden Läs mer »

Sweden and the European Union : an assessment of the influence of EU-membership on eleven policy areas in Sweden

Om undran inför företagsekonomin

Om undran inför företagsekonomin

Johan Asplunds Om undran inför samhället är en klassiker inom svensk samhällsvetenskap. Otaliga är de studenter och forskare som låtit sig utmanas inspireras och vägledas av den vetenskapliga hållning Asplund presenterar. Asplunds undrande attityd inför livet och dess många skiftande uttrycksformer utmärks av ett sökande efter förståelse istället för förklaring; den innebär att närma sig …

Om undran inför företagsekonomin Läs mer »

Om undran inför företagsekonomin

EU i en världsordning under omvandling: Europaperspektiv 2018

EU i en världsordning under omvandling: Europaperspektiv 2018

Hur påverkar och påverkas EU av de pågående maktförskjutningarna inom världspolitiken och utmaningarna mot den liberala världsordningen? Att grundpelarna i den liberala världsordningen såsom vi känner den sedan slutet av andra världskriget utmanas av starka krafter både inom och utom EU:s gränser utgör en av unionens hittills mest komplexa utmaningar. Komplexiteten grundar sig inte minst …

EU i en världsordning under omvandling: Europaperspektiv 2018 Läs mer »

EU i en världsordning under omvandling: Europaperspektiv 2018

Blockpolitikens vara eller inte vara : regeringsbildning och majoritetsbildning 1971-1981/82

Blockpolitikens vara eller inte vara : regeringsbildning och majoritetsbildning 1971-1981/82

Sverige har ett mångpartisystem. Under en lång period av 1900-talet hade riksdagen fem partier men mot slutet av seklet tillkom flera nya partier varav två blev kvar. Under 2000-talet har ytterligare ett parti tillkommit. Efter demokratins genombrott 1918-1921 var det bara under kortare perioder som något parti hade ensam majoritet i riksdagens dåvarande båda kamrar. …

Blockpolitikens vara eller inte vara : regeringsbildning och majoritetsbildning 1971-1981/82 Läs mer »

Blockpolitikens vara eller inte vara : regeringsbildning och majoritetsbildning 1971-1981/82

EU och nationalstatens återkomst

EU och nationalstatens återkomst

Över 70 år efter andra världskrigets slut utmanas europeiska unionssträvanden av nationalstatens återkomst. Denna utveckling ställer en rad frågor på sin spets. Hur ska efterlevnaden för EU-rätten säkerställas om fler medlemsländer åberopar undantag med hänvisning till nationell suveränitet? Sker det en aveuropeisering av den politiska och ekonomiska utvecklingen inom EU och vad betyder Brexit för …

EU och nationalstatens återkomst Läs mer »

EU och nationalstatens återkomst

Kristina Gyllenstierna

Kristina Gyllenstierna

För inte så länge sedan var Kristina Gyllenstierna ett namn laddat med symbolvärden såsom försvar av fäderneslandet tapperhet och stolthet. Under det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet när nationella stämningar präglade mycket av kulturlivet och politiken i Sverige hölls hon upp som exempel för barn och ungdomar för kvinnor i allmänhet men också som symbol …

Kristina Gyllenstierna Läs mer »

Kristina Gyllenstierna

Intuition: några ord om diktning och vetenskap

Intuition: några ord om diktning och vetenskap

Denna bok är en faksimilutgåva första upplagan utkom 1892. Författaren Hans Larsson (1862-1944) var professor i teoretisk filosofi i Lund och ledamot av Svenska akademin. Med debutboken »Intuition« framträdde han i den aktuella kulturdebatten. I förordet skriver Ingela Josefson: »Han är både diktare och tänkare förtrogen med sin tids naturvetenskap och humanism lika mycket som …

Intuition: några ord om diktning och vetenskap Läs mer »

Intuition: några ord om diktning och vetenskap

Svenska företag i Afrika : från slavhandel till IT-revolution

Svenska företag i Afrika : från slavhandel till IT-revolution

  Afrika söder om Sahara präglas idag av urbanisering och en växande befolkning. Regionen får allt större ekonomisk och politisk betydelse. Men alla bedömare betonar en sak för den som vill göra affärer lokalt: man måste lära sig marknadsvillkoren från grunden. Det går heller inte att bortse från samhällsproblem som korruption och politiska risker. Svenskt …

Svenska företag i Afrika : från slavhandel till IT-revolution Läs mer »

Svenska företag i Afrika : från slavhandel till IT-revolution

Fröknarnas tid : Två borgarhem från historicismens tidevarv

Fröknarnas tid : Två borgarhem från historicismens tidevarv

För nutidsmänniskan i Norden är hemmet centralt. Här tillbringar vi en stor del av vår fritid här umgås vi med familjen här får vi uttrycka och leva ut våra privata jag. Hemmet är något personligt och en plats där vi själva får bestämma. Renovering och inredning ägnas omsorg och intresse men våra val styrs mer …

Fröknarnas tid : Två borgarhem från historicismens tidevarv Läs mer »

Fröknarnas tid : Två borgarhem från historicismens tidevarv

Tjänstemannen i skönlitteraturen: Bilder av goda och mindre goda byråkrater

Tjänstemannen i skönlitteraturen: Bilder av goda och mindre goda byråkrater

I den här boken fokuserar vi på offentliganställda civila tjänstemän sådana som verkar inom statlig och kommunal förvaltning. Men alltså inte i krigsmakten. Även så är detta en minst sagt bred kategori som fokus. Man får tänka sig att tjänstemannen av valfritt kön eller inte är en person eller en funktion som står närmare politiken …

Tjänstemannen i skönlitteraturen: Bilder av goda och mindre goda byråkrater Läs mer »

Tjänstemannen i skönlitteraturen: Bilder av goda och mindre goda byråkrater

Alcatraz: Berättelser från världens mest ökända fängelse

Alcatraz: Berättelser från världens mest ökända fängelse

När Jon Forsling träffade den 88-årige ex-fången Bob Luke i San Francisco för att intervjua honom för en artikelserie som Aftonbladet hade beställt väcktes idén att söka upp och intervjua de sista överlevande fångarna från Alcatraz. Det kunde inte finnas många kvar eftersom fängelset stängde för över ett halvsekel sedan. Efter en grundlig research kom …

Alcatraz: Berättelser från världens mest ökända fängelse Läs mer »

Alcatraz: Berättelser från världens mest ökända fängelse

Svensk patientlagstiftning

Svensk patientlagstiftning

Den 1 januari 2015 trädde Patientlagen (PL) (2014:821) i kraft. Det är alltså först nu som regler som riktar sig till patientkollektivet har skapats. Författaren undersöker PL:s reglers konstruktion och funktion med utgångspunkt från frågeställningarna om möjligheten att bli patient dvs få patientstatus och vilka möjligheter som står till buds när man har erhållit patientstatus. …

Svensk patientlagstiftning Läs mer »

Svensk patientlagstiftning

Slaget om framtiden: Forskningens roll i konflikten mellan tillväxt

Slaget om framtiden: Forskningens roll i konflikten mellan tillväxt

Hur kan vi skapa balans mellan ekonomisk tillväxt och en hållbar miljö? Hur påverkas framtida liv på jorden av vårt sätt att leva idag? Hur tänker vi människor kring tid och framtid och vilken roll spelar framtiden i dagens samhälle? Klimatkrisen kräver att våra samhällen omvandlas men den hindras av nutida intressen. Det behövs kunskap …

Slaget om framtiden: Forskningens roll i konflikten mellan tillväxt Läs mer »

Slaget om framtiden: Forskningens roll i konflikten mellan tillväxt

Tillit och korruption: Korruption maktmissbruk och bristande tillit i …

Tillit och korruption: Korruption maktmissbruk och bristande tillit i …

I denna bok behandlas fem fall av korruption maktmissbruk eller bristande tillit i svenska kommuner under perioden 1963 -2011: Mönsterås köping (1963- 1970) Halmstads kommun (1976) Motala kommun (1995 -1999) Uddevalla kommun (2003 -2004) och Göteborgs stad (2010- 2011). Motalafallet fick särskilt stort massmedialt genomslag till följd av att det främst var politiker inblandade. Korruptionen …

Tillit och korruption: Korruption maktmissbruk och bristande tillit i … Läs mer »

Tillit och korruption: Korruption maktmissbruk och bristande tillit i …

Perserkrigen

Perserkrigen

På författaren Prokopios tid femhundratalets första del då de händelser utspelas som han berättar om i detta verk hade romerska riket funnits till i tusen år. Från och med rikets delning år 395 fram till senare delen av kejsar Justinianus regering 527 565 utkämpade Östromerska riket ständiga krig mot perser hunner och germanska folk. Under …

Perserkrigen Läs mer »

Perserkrigen

Den beväpnade freden : språk och politik i det delade Tyskland

Den beväpnade freden : språk och politik i det delade Tyskland

I år har Väst- och Östtyskland varit återförenade i 30 år. Med utgångspunkt i språkbruket i det delade Tyskland skildrar författaren en del av den tysk-tyska historien under kalla kriget. Det handlar om med vilka metoder DDR marknadsförde socialismen och freden i väst i syfte att framstå som det bättre Tyskland. Men det är också …

Den beväpnade freden : språk och politik i det delade Tyskland Läs mer »

Den beväpnade freden : språk och politik i det delade Tyskland

Den stora flykten : Välfärd välstånd och ojämlikhetens ursprung

Den stora flykten : Välfärd välstånd och ojämlikhetens ursprung

Världen har blivit bättre. Människor är friskare rikare och lever längre. Men flykten från armodet har också skapat ett gap av ojämlikhet mellan människor och nationer. I denna bok berättar Sir Angus Deaton historien om hur vissa delar av världen fick uppleva hållbara framsteg men hur dessa också skapade klyftor och öppnade dörren till vår …

Den stora flykten : Välfärd välstånd och ojämlikhetens ursprung Läs mer »

Den stora flykten : Välfärd välstånd och ojämlikhetens ursprung

Judarnas krig

Judarnas krig

Här berättas om personligheter som läsaren kanske redan känner från Bibeln: Herodes den Store Herodes Antípas Pontius Pilatus kung Agrippa romerske prokuratorn Felix och flera andra. Du får läsa om religiösa och politiska rörelser om fariséer sadducéer och essener om Jerusalem och dess tempel om Palestinas geografi och natur och mycket annat. Verkets författare är …

Judarnas krig Läs mer »

Judarnas krig

Grundbok i idéanalys – Det kritiska studiet av politiska texter och idéer

Grundbok i idéanalys – Det kritiska studiet av politiska texter och idéer

Överallt där diskussion förs om vad staten bör och inte bör göra vad frihet och rättvisa är varför lagar bör ändras stiftas eller avskaffas pågår en strid mellan politiska idéer och föreställningar. Politiska idéer formar människors övertygelser sympatier och strävanden och har utan tvekan stor betydelse för samhällets utveckling. Därför är det angeläget att analysera …

Grundbok i idéanalys – Det kritiska studiet av politiska texter och idéer Läs mer »

Grundbok i idéanalys – Det kritiska studiet av politiska texter och idéer

Svenska värderingar? : Den svenska värdegrundens dilemma

Svenska värderingar? : Den svenska värdegrundens dilemma

Det talas om svenska värderingar . I riksdagsdebatter och partiledartal i Almedalen vid middagssamtal och i medierna. Men ingen verkar riktigt veta vilka de är och om det ens finns några. Ändå väcker de starka känslor. Ofta talar man förbi varandra för att man lägger in så olika saker i begreppet. Denna bok försöker både …

Svenska värderingar? : Den svenska värdegrundens dilemma Läs mer »

Svenska värderingar? : Den svenska värdegrundens dilemma

Vad är forskning?

Vad är forskning?

Vad är forskning? Vad gör forskare? Vad är inte forskning? Vad gör utredare? Vem var Ockham? Och vad skall man med hans rakkniv till? Boken har tillkommit genom att författaren inte hade något att sätta i händerna på de doktorander hon undervisade. Den här lilla boken vänder sig således främst till blivande forskare och studenter, …

Vad är forskning? Läs mer »

Vad är forskning?

Intuition : några ord om diktning och vetenskap

Intuition : några ord om diktning och vetenskap

Denna bok är en faksimilutgåva, första upplagan utkom 1892. Författaren, Hans Larsson, (1862-1944) var professor i teoretisk filosofi i Lund och ledamot av Svenska akademin. Med debutboken »Intuition« framträdde han i den aktuella kulturdebatten. I förordet skriver Ingela Josefson: »Han är både diktare och tänkare, förtrogen med sin tids naturvetenskap och humanism lika mycket som …

Intuition : några ord om diktning och vetenskap Läs mer »

Intuition : några ord om diktning och vetenskap

Fredens diplomater : nordisk medling från Bernadotte till Ahtisaari

Fredens diplomater : nordisk medling från Bernadotte till Ahtisaari

Uppseendeväckande många medlare i internationella konflikter kommer från Norden. Varför är det så och vilka skäl finns för detta nordiska engagemang? Sveriges engagemang går tillbaka till Folke Bernadotte 1948 och via de idag ofta bortglömda insatserna av Dag Hammarskjöld, Gunnar Jarring och Olof Palme till utrikesminister Margot Wallströms globala nätverk av kvinnliga fredsmäklare. I en …

Fredens diplomater : nordisk medling från Bernadotte till Ahtisaari Läs mer »

Fredens diplomater : nordisk medling från Bernadotte till Ahtisaari

Varför frågar ingen oss? : om långtidssjukskrivning och vägen tillbaka till (arbets)livet

Varför frågar ingen oss? : om långtidssjukskrivning och vägen tillbaka till (arbets)livet

Ett av vår tids stora problem är den omfattande långtids­sjukskrivning som drabbar många. Problemet rör den ­enskilde, arbetsmarknaden och samhället i stort. I denna bok beskrivs och analyseras problemet och dessutom ­konstateras att det inte går att hitta ett svar på lösningen. Det krävs en helhetssyn. Boken är annorlunda genom att det är människor som …

Varför frågar ingen oss? : om långtidssjukskrivning och vägen tillbaka till (arbets)livet Läs mer »

Varför frågar ingen oss? : om långtidssjukskrivning och vägen tillbaka till (arbets)livet

Trollflöjtens mystik : en opera för alkemister, frimurare och kabbalister

Trollflöjtens mystik : en opera för alkemister, frimurare och kabbalister

Operan Trollflöjten utmärker sig i musikhistorien och i Mozarts egen operaproduktion. Ytligt sett är handlingen enkel, närmast naiv och verkar osammanhängande. Men detta är bedrägligt. Trollflöjten är förbluffande genomtänkt in i minsta detalj och vilar stadigt på flera filosofiska grunder, alltifrån de arkaiska myterna, med ursprung i det forntida Egypten, till det sena 1700-talets upplysningsidéer …

Trollflöjtens mystik : en opera för alkemister, frimurare och kabbalister Läs mer »

Trollflöjtens mystik : en opera för alkemister, frimurare och kabbalister

Opera : död, dårar och doktorer

Opera : död, dårar och doktorer

En läkare går rond på operans tiljor bland sjuka, lidande och döende rollgestalter och kompositörer under 400 år. Författaren berättar med glöd om allt från Senecas medicinskt kunniga självmord till den varböld som ändade Alban Bergs liv.Med en fascinerande blandning av kulturhistoria, musikhistoria och medicinhistoria skildrar författaren operakonstens bilder av döden, vansinnet, sjukdomarna och doktorerna.Berättelserna …

Opera : död, dårar och doktorer Läs mer »

Opera : död, dårar och doktorer

Torgslaget 1829 : Myter och minnen om ett norsk-svenskt drama

Torgslaget 1829 : Myter och minnen om ett norsk-svenskt drama

Torgslaget den 17 maj 1829 i Christiania (dagens Oslo) berör fortfarande norskt nationalmedvetande. Kung Karl Johan hade förbjudit allt minnesfirande av den dag då konstitutionen i Eidsvoll undertecknades 1814. Samtidigt valdes en dansk prins till norsk kung, en tron Karl Johan hade utlovats. Militär sattes därför in mot fredliga medborgare i den norska huvudstaden. Den dramatiska …

Torgslaget 1829 : Myter och minnen om ett norsk-svenskt drama Läs mer »

Torgslaget 1829 : Myter och minnen om ett norsk-svenskt drama

Internationella relationer och fredsforskning

Internationella relationer och fredsforskning

Denna bok behandlar och problematiserar grundläggande och aktuella frågor och begrepp inom ämnena Internationella relationer och fredsforskning med frågan ovan som utgångspunkt. Statens framväxt, krig, fred, säkerhet, terrorism, Resposibility to Protect (R2P) och det rättfärdiga kriget, konfliktanalys, massförstörelsevapen, FN:s roll, den globala militära världsordningen samt icke-våld är områden som behandlas. Boken är främst avsedd för …

Internationella relationer och fredsforskning Läs mer »

Internationella relationer och fredsforskning

Erfarenhet och processer : en metod för reflekterande ledarskap

Erfarenhet och processer : en metod för reflekterande ledarskap

Många utvecklingsföretag leder och planerar sin verksamhet med hjälp av processer. Vid förändringar och svåra, oväntade situationer kan man behöva frångå det förutbestämda och pröva sig fram. Då är erfarenhet grunden för ­ledningens omdöme. Finns det metoder för att lyfta fram och nyttja den samlade erfarenheten inom en ledningsgrupp? Går det att utveckla sin egen …

Erfarenhet och processer : en metod för reflekterande ledarskap Läs mer »

Erfarenhet och processer : en metod för reflekterande ledarskap

Kulturen och hälsan

Kulturen och hälsan

Begreppen ’kultur’ och ’hälsa’ är mångtydiga och vaga och därför undflyende. Det tycks de nio essäförfattarna vara ense om i denna bok. Författarna är personer som i sin vetenskapliga, konstnärliga eller i övrigt professionella verksamhet på ett mycket påtagligt sätt kommit att arbeta med begreppen kultur och hälsa i olika avseenden och sammanhang. Deras utgångspunkter …

Kulturen och hälsan Läs mer »

Kulturen och hälsan

Spara mindre – får ut mer : tre steg som får dina sparpengar att växa

Spara mindre – får ut mer : tre steg som får dina sparpengar att växa

Dina sparpengar är ditt livs viktigaste affär. Ändå ägnar få ens en timme om året åt sina surt förvärvade slantar. Varför? Under decennier har vi sparare förletts att tro att det är svårt att spara pengar och att vi därför behöver hjälp för att inte förlora dem. Och hjälpen kan vi bara få till priset …

Spara mindre – får ut mer : tre steg som får dina sparpengar att växa Läs mer »

Spara mindre – får ut mer : tre steg som får dina sparpengar att växa

Massans vishet : hur kommer det sig att flera stycken är smartare än några få och hur kollektiv klokskap formar affärsverksamheter ekonomier, samhällen och nationer

Massans vishet : hur kommer det sig att flera stycken är smartare än några få och hur kollektiv klokskap formar affärsverksamheter ekonomier, samhällen och nationer

Är de många klokare tillsammans än några få experter? New Yorker-krönikören James Surowiecki studerar denna tes i sin internationellt mycket omtalade bok. I denna fascinerande bok utforskar James Surowiecki en bedrägligt enkel idé: stora grupper av människor av smartare än några få experter och det spelar ingen roll hur kunniga experterna är, gruppen är i …

Massans vishet : hur kommer det sig att flera stycken är smartare än några få och hur kollektiv klokskap formar affärsverksamheter ekonomier, samhällen och nationer Läs mer »

Massans vishet : hur kommer det sig att flera stycken är smartare än några få och hur kollektiv klokskap formar affärsverksamheter ekonomier, samhällen och nationer

Svensk patientlagstiftning : lärobok om patienters ’rätt’ i hälso- och sjukvården

Svensk patientlagstiftning : lärobok om patienters ’rätt’ i hälso- och sjukvården

Den 1 januari 2015 trädde Patientlagen (PL) (2014:821) i kraft. Det är alltså först nu som regler som riktar sig till patientkollektivet har skapats. Författaren undersöker PL:s reglers konstruktion och funktion med utgångspunkt från frågeställningarna om möjligheten att bli patient, dvs få patientstatus och vilka möjligheter som står till buds när man har erhållit patientstatus. …

Svensk patientlagstiftning : lärobok om patienters ’rätt’ i hälso- och sjukvården Läs mer »

Svensk patientlagstiftning : lärobok om patienters ’rätt’ i hälso- och sjukvården

Svenska valrörelser : väljare, medier och partier under 2000-talet

Svenska valrörelser : väljare, medier och partier under 2000-talet

Ingen valrörelse är den andra helt lik, men varje valrörelse är ändå en blandning av gammalt och nytt. Vad utmärker svenska valrörelser och dynamiken under dessa? Vilka är partiernas viktigaste kampanjmetoder? Vilken roll spelar nyhetsmedier och sociala medier? Hur tar de svenska väljarna del av den politiska kommunikationen i valrörelsen? Och hur kommer svenska valrörelser …

Svenska valrörelser : väljare, medier och partier under 2000-talet Läs mer »

Svenska valrörelser : väljare, medier och partier under 2000-talet

Sökandet efter Sand Creek : och andra essäer om relationerna mellan indianer och vita i amerikansk historia

Sökandet efter Sand Creek : och andra essäer om relationerna mellan indianer och vita i amerikansk historia

The Sand Creek Massacre National Historic Site i sydöstra Colorado öppnades den 28 april 2007. Det var en unik tilldragelse såtillvida att platsen hade tillägnats en historisk händelse där amerikanska medborgare varken var hjältar eller offer, utan förövare. Platsen blev också den första inom Nationalparksystemet att benämna en sammandrabbning mellan federala trupper och indianer som …

Sökandet efter Sand Creek : och andra essäer om relationerna mellan indianer och vita i amerikansk historia Läs mer »

Sökandet efter Sand Creek : och andra essäer om relationerna mellan indianer och vita i amerikansk historia

Det praktiska intellektet : datoranvändning och yrkeskunnande

Det praktiska intellektet : datoranvändning och yrkeskunnande

De fallstudier som står i centrum gäller datorstöd for verksamheter med ett beräkningskunnande i fokus. De kan vara en spegel for reflektion; det finns möjligheter for läsaren att ’känna igen sig’ liksom att se olikheterna i förhållande till den egna verksamheten. Reflektion över praxis är ett nödvändigt inslag för en fördjupning av yrkeskunnandet. För att …

Det praktiska intellektet : datoranvändning och yrkeskunnande Läs mer »

Det praktiska intellektet : datoranvändning och yrkeskunnande
Rulla till toppen