Ordböcker & Språk

Suomi-englanti-albania kuvasanakirja

Suomi-englanti-albania kuvasanakirja

Tämä kuvasanakirja sisältää valokuvia ja piirroksia sadoista hyödyllisistä ja jokapäiväisistä asioista ja aktiviteeteista sekä niiden nimet kolmella kielellä. Kirjan aihepiirejä ovat mm. ruoka vaatteet opiskelu terveydenhuolto ihmiskeho sekä liikenne ja kulkuneuvot. Kuvasanakirjaa voidaan käyttää niin maahanmuuttajien kotouttamisessa kuin vieraan kielen opiskelussakin. Visa pris

Suomi-englanti-albania kuvasanakirja


Baklängesöversättning : och andra texter

Baklängesöversättning : och andra texter

John Swedenmark: Baklängesöversättning Ända sedan Stéphane Mallarmé en gång i modernismens barndom talade om ’versens kris’ har uppbrottet från den bundna metern framstått som den moderna diktens främsta kännetecken. Men vad betyder det att vår tids vers är ’fri’? Hur hanterar den grundläggande metriska dimensioner som rytm och klanglighet? Vad spelar radbrotten för roll i …

Baklängesöversättning : och andra texter Läs mer »

Baklängesöversättning : och andra texter


Ruslan Russian 2

Ruslan Russian 2

A new audio CD for the 3rd edition. This contains recordings of information texts and reading texts as well as the basic dialogues and reading exercises. Katso tästä joitakin kysymyksiä ja vastauksia koskien Ruslan-kirjasarjaa: Visa pris

Ruslan Russian 2


Lilla boken om runor

Lilla boken om runor

En utmärkt introduktion till Runologin.’ Mats Garme Ölandsbladet I Lilla boken om runor sammanfattar runologen Lars Magnar Enoksen sina kunskaper om vårt äldsta bevarade skriftspråk. Med text och bild beskrivs runornas utseende och funktion. Varje runa presenteras på ett uppslag med illustrationer och beskrivningar av runans namn betydelse ljud och utveckling. I boken förklaras även …

Lilla boken om runor Läs mer »

Lilla boken om runor


Det flerspråkiga NO-klassrummet : En studie om translanguaging som läranderesurs i ett NO-klassrum

Det flerspråkiga NO-klassrummet : En studie om translanguaging som läranderesurs i ett NO-klassrum

Syftet med denna avhandling är att synliggöra flerspråkiga elevers användning av sina första- och andraspråk i ett flerspråkigt NO-klassrum där man använder och uppmuntrar translanguaging och tydliggöra om och i så fall på vilka sätt dessa processer kan skapa förutsättningar för lärande. Avhandlingen utgår från sociokulturella teorier om språk och lärande med särskilt fokus på …

Det flerspråkiga NO-klassrummet : En studie om translanguaging som läranderesurs i ett NO-klassrum Läs mer »

Det flerspråkiga NO-klassrummet : En studie om translanguaging som läranderesurs i ett NO-klassrum


Ärans och minnets valuta : Svenska Akademiens minnespenningar 1786-2009

Ärans och minnets valuta : Svenska Akademiens minnespenningar 1786-2009

Detta är den första bok som ger en samlad och enhetlig beskrivning av samtliga minnespenningar som Svenska Akademien varje år har utgivit sedan instiftelsen 1786. Varje minnespenning avbildas i färg och beskrivs från numismatisk personhistorisk och kulturhistorisk synpunkt. Särskild uppmärksamhet ägnas sambanden mellan inskriften dess eventuella förlaga i litteraturen sinnebilden och den minnestecknade personens egenskaper …

Ärans och minnets valuta : Svenska Akademiens minnespenningar 1786-2009 Läs mer »

Ärans och minnets valuta : Svenska Akademiens minnespenningar 1786-2009


Språklig variation och förändring

Språklig variation och förändring

Hur snabbt förändrar sig språket? Försvinner regionala skillnader? Utjämnas sociala olikheter? Vilka samhälleliga faktorer påverkar talspråkets variation? Dessa är några av de frågor som behandlas i Eva Sundgrens bok som är en förkortad version av hennes doktorsavhandling bearbetad för att användas som kurslitteratur på sociolingvistiska kurser. Genom jämförelser med en tidigare undersökning av talspråket i …

Språklig variation och förändring Läs mer »

Språklig variation och förändring


Giela geainnut 3

Giela geainnut 3

”Kaunokirjalliset tekstit” on lukion äidinkielen kolmannen kurssin aiheena. Runous on Saamenmaan vahvin ja maineikkain kirjallisuuslaji mutta sen lisäksi saamelaiset ovat vähitellen alkaneet tuottaa monenlaisia kaunokirjallisia tekstejä esim. teatterikappaleita ja rap-lyriikkaa. Tämän kirjan tarkoituksena on opastaa oppilasta tulkitsemaan kaunokirjallisia tekstejä sekä innostaa heitä kirjoittamaan niitä itse. Tavoitteena on myös että oppilaan ymmärrys sanataiteesta kielen toiminnasta ja …

Giela geainnut 3 Läs mer »

Giela geainnut 3


Ruslan Russian 1: A Communicative Russian Course with MP3 audio download

Ruslan Russian 1: A Communicative Russian Course with MP3 audio download

5th Edition. Colour photos and B&W sketches. Ruslan Russian 1 is the book for beginners. There is an introduction to the cyrillic alphabet followed by 10 lessons. The lessons are based on a series of compelling dialogues set in Moscow and with an exciting story line telling the story of Lyudmila and her three admirers …

Ruslan Russian 1: A Communicative Russian Course with MP3 audio download Läs mer »

Ruslan Russian 1: A Communicative Russian Course with MP3 audio download


A Grammar Book of Finnish

A Grammar Book of Finnish

Englanninkielinen laitos suositusta kieliopista. Kirjassa keskitytään ulkomaalaisille ongelmia aiheuttaviin seikkoihin erityisesti taivutusoppiin. Lukuisat esimerkit ja rakennekaaviot helpottavat ymmärtämistä ja mieleenpainumista. Selkeän rakenteensa ansiosta kirja soveltuu hyvin myös kieliopin perusasioiden kertaamiseen. Visa pris

A Grammar Book of Finnish


Text kontext och betydelse: Sex nordiska studier i systemisk-funktionell lingvistik

Text kontext och betydelse: Sex nordiska studier i systemisk-funktionell lingvistik

Systemisk-funktionell lingvistik (SFL) är idag en av de mest livaktiga teoribildningarna inom tillämpad språkvetenskap i Norden. Denna volym där sex språkforskare medverkar med var sitt bidrag är ett led i det pågående arbetet med en systemisk-funktionell beskrivning av de nordiska språken.Volymen innehåller både allmän teoriutveckling och empiriska analyser. Bland annat föreslås en modell som visar …

Text kontext och betydelse: Sex nordiska studier i systemisk-funktionell lingvistik Läs mer »

Text kontext och betydelse: Sex nordiska studier i systemisk-funktionell lingvistik


Gruppspråk samspråk två språk

Gruppspråk samspråk två språk

I boken skriver tolv experter utgående från sina respektive vetenskapsområden dels om finlandssvenskans varierande former i tal dels om svenskan som ett modersmål vid sidan av finskan som ett andra språk. Tillsammans ger de en lättillgänglig och nyansrik bild av vad det innebär att tala svenska som modersmål i dagens Finland. Perspektiven som anläggs på …

Gruppspråk samspråk två språk Läs mer »

Gruppspråk samspråk två språk


Språk i prosa och press

Språk i prosa och press

Boken handlar om språket i samtida finlandssvensk prosa och press. Under en stor del av 1900-talet har kritiker och läsare reagerat på språket i finlandssvensk skönlitteratur och ibland har debatten varit hetsig. Det fullständigt korrekta språket i skrift kan inte återge den finländska verkligheten där dialekt slang finska och andra språk förekommer sida vid sida …

Språk i prosa och press Läs mer »

Språk i prosa och press


Språk i skola och samhälle

Språk i skola och samhälle

Boken visar hur texter produceras i skolans värld hos myndigheterna och i företagsmiljö. I skolan är läraren språkmodell och läromedlen har kommit till i samarbete med en språkexpert. Myndigheterna ska informera medborgarna om rättigheter och skyldigheter som bygger på lagar och förordningar. Det är en utmaning att presentera informationen på ett klart och korrekt allmänspråk. …

Språk i skola och samhälle Läs mer »

Språk i skola och samhälle


Om ett ord

Om ett ord

Varför säger vi som vi gör? Och varför heter det som det heter? Hokuspokus piano jänkare hugsvala banta kvacksalvare bärsärk! I korta artiklar berättas här lättsamt om ordens betydelse användning och ursprung. Flera hundra ord av dem vi använder dagligen utan att reflektera över får här sin fascinerande bakgrund beskriven en underhållande spegling av vår historia …

Om ett ord Läs mer »

Om ett ord


Persiska språkets vägar

Persiska språkets vägar

Översättning av västerländska författare har haft en djupgående inverkan på de persisktalande ländernas kulturella och sociala förhållanden.Artiklarna i den här boken är skrivna av deltagare på kongressen "Persiska språkets vägar" 26-27 oktober 2018. Visa pris

Persiska språkets vägar


Redigera framgångsRIKT:Checklista för dig som vill redigera effektivt

Redigera framgångsRIKT:Checklista för dig som vill redigera effektivt

Gör redigeringsarbetet enklare och mer framgångsrikt.I boken får du detaljerade tips om vad och hur du redigerar. Den är uppbyggd som en checklista som hjälper dig i redigeringsarbetet. Boken kan användas för redigering av skönlitteratur (romaner) såväl som fackböcker samt noveller. I boken finns symboler som visar när du ska redigera beroende på om du …

Redigera framgångsRIKT:Checklista för dig som vill redigera effektivt Läs mer »

Redigera framgångsRIKT:Checklista för dig som vill redigera effektivt


Otryckta verk. 7 Om Svenska Rim. Bok 1-5

Otryckta verk. 7 Om Svenska Rim. Bok 1-5

Om Svenska Rim: I juni 1851 lämnade Carl Jonas Love Almqvist Sverige och reste till Nordamerika på flykt undan anklagelserna för giftmordsförsök och ekonomiska bedrägerier. Från åren i exil finns en mängd egenhändiga manuskript – buntar av utkast anteckningar och renskrifter. Det till omfånget ojämförligt största av manuskripten är den nästan 1 500 sidor långa …

Otryckta verk. 7 Om Svenska Rim. Bok 1-5 Läs mer »

Otryckta verk. 7 Om Svenska Rim. Bok 1-5


Jezicka Vjez?banka 1

Jezicka Vjez?banka 1

Jezicka vjezbanka 1′ handlar i första hand om ordklasser i det bosniska språket och betraktar det som den viktigaste delen i språkläran. Boken är en kombination av noggranna grammatiska fakta och tillämpning genom praktiska övningar. Detta häfte är avsett för elever som deltar i tvåspråklig undervisning (modersmålsundervisning) i Sverige och har svårt att förstå språkbegrepp …

Jezicka Vjez?banka 1 Läs mer »

Jezicka Vjez?banka 1


Retorik och lärande

Retorik och lärande

Retorik och lärande – hur hänger det ihop? Enligt legenden om Korax och Tisias uppstod retorikämnet ur en önskan att lära sig tala och skriva konstruktivt eller i alla fall effektivt. Men retorik och lärande kan också uppfattas i vidare mening innefattande den humanistiska forskningens intresse för människan som samhällsvarelse i ständig kritisk dialog med …

Retorik och lärande Läs mer »

Retorik och lärande


Primo corso – Esercizi casa

Primo corso – Esercizi casa

Ett övningsmaterial för nybörjarnivån som följer boken Primo corso men som även kan användas fristående.  Övningarna tar upp det italienska språkets ursprung uttalsregler och alfabet. Här finns även varierade övningar på den italienska grammatiken och ett diagnostiskt prov. Boken lämpar sig väl för den som vill befästa och bygga på sina kunskaper på egen hand. …

Primo corso – Esercizi casa Läs mer »

Primo corso – Esercizi casa


Uusi suomalais-venäläinen sanakirja. Kolmas korjattu ja lisätty painos. Noin 38000 termiä.

Uusi suomalais-venäläinen sanakirja. Kolmas korjattu ja lisätty painos. Noin 38000 termiä.

Edellinen vuonna 2001 ilmestynyt painos sai erinomaisen vastaanoton ja myytiin nopeasti loppuun. Uusi suomalais-venäläinen sanakirja sisältää suomen nykyisen yleiskielen keskeisintä sanastoa ja heijastaa niitä muutoksia joita on tapahtunut suomen ja venäjän kielissä viime vuosikymmeninä. Kirjaan on otettu runsaasti kieleen viime aikoina tulleita yleiskielen sanoja samoin eräiden erikoisalojen termejä jotka esiintyvät usein joukkoviestimissä mm. liike- ja …

Uusi suomalais-venäläinen sanakirja. Kolmas korjattu ja lisätty painos. Noin 38000 termiä. Läs mer »

Uusi suomalais-venäläinen sanakirja. Kolmas korjattu ja lisätty painos. Noin 38000 termiä.


Handbok för textproduktion – Layout design och formgivning: Vad gör skillnad?

Handbok för textproduktion – Layout design och formgivning: Vad gör skillnad?

Hur når du på bästa sätt din läsare med hjälp av rätt layout format och typografi? Den här boken ger dig grundläggande kunskap och tips till det mesta inom pappers- och digital produktion. Du får lära dig hantera bilder och text veta mer om läsbarhet färger upphovsrätt och lagar. Vill du nå ut med ditt …

Handbok för textproduktion – Layout design och formgivning: Vad gör skillnad? Läs mer »

Handbok för textproduktion – Layout design och formgivning: Vad gör skillnad?


Handbok i välkomnande svenska : prata med dina utländska kollegor

Handbok i välkomnande svenska : prata med dina utländska kollegor

Möter du utländska kollegor eller praktikanter på ditt jobb? Tycker duatt det är svårt att få kommunikation och samarbete att fungera trotsgod vilja från båda hållen? Handbok i välkomnande svenska ger digverktygen och knepen som får kommunikationen att flyta.• Lär dig enkla metoder för att anpassa din svenska så att den blirlättare att förstå för …

Handbok i välkomnande svenska : prata med dina utländska kollegor Läs mer »

Handbok i välkomnande svenska : prata med dina utländska kollegor


Tolkovyj slovar russkogo jazyka

Tolkovyj slovar russkogo jazyka

Laajalle käyttäjäkunnalle tarkoitettu Venäjän kielen selittävä sanakirja on nykyvenäjän yleishakuteos. Siinä on noin 100 000 hakusanaa. Sanakirjaa on jatkuvasti korjattu ja päivitetty. Yleisesti käytettyjen sanojen lisäksi se sisältää nykytieteen ja tekniikan perustermit sekä teollisuuden kulttuurin ja yhteiskunnallisen elämän ilmiöitä kuvaavia sanoja. Sanakirjaan on otettu myöskin sellaisia sanoja ja merkityksiä joita aiemmin ei ole esiintynyt selittävissä …

Tolkovyj slovar russkogo jazyka Läs mer »

Tolkovyj slovar russkogo jazyka


Politik och retorik: Svenska partiledare i talarstolen

Politik och retorik: Svenska partiledare i talarstolen

Högaktuell läsning inför det ovissa och spännande valet 2018. Hur säljer dagens svenska partiledare in sina politiska budskap? Vad karaktäriserar deras språk? Vilka berättelser om Sverige och världen använder de och vilka bilder och myter? Vilka är partiledarnas styrkor och svagheter som talare? IPolitik och retorik skärskådar statsvetaren Erik Åsard partiledarnas tal med avseende på såväl …

Politik och retorik: Svenska partiledare i talarstolen Läs mer »

Politik och retorik: Svenska partiledare i talarstolen


Studenters skrivande i humaniora och samhällsvetenskap

Studenters skrivande i humaniora och samhällsvetenskap

För att lyckas i sina studier behöver studenter använda skrivande på flera olika sätt. Den här boken lyfter fram undervisningens betydelse och möjligheter att ge studenter bra förutsättningar för att lyckas med skrivandet. Utgångspunkten är att studenter både behöver skriva mycket och få genomtänkt och explicit skrivundervisning för att bli bra på att skriva. Fokus …

Studenters skrivande i humaniora och samhällsvetenskap Läs mer »

Studenters skrivande i humaniora och samhällsvetenskap


Svensk-rysk samhällsordbok : Juridik · Förvaltning · Ekonomi · Civilsamhälle · Media

Svensk-rysk samhällsordbok : Juridik · Förvaltning · Ekonomi · Civilsamhälle · Media

Samhällsordboken är en uppdaterad och kraftigt utvidgad utgåva av författarens Svensk-ryska uppslagsordbok i juridik förvaltning och ekonomi (1998). Den förenar egenskaperna hos en tvåspråkig fackordbok ett referensverk och en dubbelriktad tesaurus d.v.s. en begrepps- och synonymordbok i en lättanvänd praktiskt orienterad helhet. Den nya upplagan skiljer sig inte bara genom sitt större omfång utan även …

Svensk-rysk samhällsordbok : Juridik · Förvaltning · Ekonomi · Civilsamhälle · Media Läs mer »

Svensk-rysk samhällsordbok : Juridik · Förvaltning · Ekonomi · Civilsamhälle · Media


Mellan tal och skrift : essäer om runinskrifter

Mellan tal och skrift : essäer om runinskrifter

Gamla runinskrifter är inte bara texter. De är lika mycket sin struktur och sin plats i landskapet men mest av allt är de nedskrivet tal och därför också avvikande.Långsamt mellan år 500 och 1100 efter vår tideräkning närmar sig runsinskrifterna det vi förstår vid skriftspråk. Men övergången från nedskrivet talspråk till skriftspråk är inget runskriften …

Mellan tal och skrift : essäer om runinskrifter Läs mer »

Mellan tal och skrift : essäer om runinskrifter


Skrivet om skrivande : skrivfrämjande böcker övningar och aktiviteter

Skrivet om skrivande : skrivfrämjande böcker övningar och aktiviteter

Författare är drömyrket för många och det finns massvis med böcker om skrivande – handböcker och essäer som ger råd inspirerar och väcker tankar som berättar hur du skriver barnböcker och bästsäljare filmmanus och memoarer. Skrivet om skrivande rymmer mer än 250 boktips men också skrivövningar och exempel på skrivfrämjande aktiviteter. I elva intervjuer berättar …

Skrivet om skrivande : skrivfrämjande böcker övningar och aktiviteter Läs mer »

Skrivet om skrivande : skrivfrämjande böcker övningar och aktiviteter


Opiskelen suomea persiaksi

Opiskelen suomea persiaksi

Opiskelen suomea persiaksi sopii nuorille ja aikuisille jotka opiskelevat suomea itsenäisesti tai kurssilla. Tämän opiskelupaketin avulla selviydyt tavallisissa arjen vuorovaikutustilanteissa suomen kielellä. Kirjan avulla tutustut myös suomalaiseen kulttuuriin ja opit hyödyllisiä sanontoja. Arjen vuoropuhelut sekä runsaat kirjalliset harjoitukset innostavat ja rohkaisevat käyttämään suomea. Kirjan lopussa on ratkaisut harjoitustehtäviin. Visa pris

Opiskelen suomea persiaksi


Från svenska till franska: kontrastiv lexikologi i praktiken

Från svenska till franska: kontrastiv lexikologi i praktiken

Boken behandlar ett ämne som varken grammatikor eller ordböcker ger någon utförlig information om. Den beskriver de översättningsproblem som har sin grund i strukturella skillnader mellan svenskan och franskan på det lexikala planet. Författaren försöker frilägga de strategier som står översättare till buds när det gäller att lösa sådana svårigheter. Boken är försedd med tillämpningsövningar …

Från svenska till franska: kontrastiv lexikologi i praktiken Läs mer »

Från svenska till franska: kontrastiv lexikologi i praktiken


Delade meningar : retorisk flertydighet och den pluralistiska publiken i politiska förnyelseprocesser

Delade meningar : retorisk flertydighet och den pluralistiska publiken i politiska förnyelseprocesser

Delad är ett paradoxalt och flertydigt ord eftersom det betyder både förenad och sepa­rerad samtidigt. När vi säger att det råder delade meningar om ­någonting brukar vi mena att folk är oense. Men när vi säger att vi delar en uppfattning menar vi att vi är överens.I sin avhandling diskuterar Tommy Bruhn flertydighet som en …

Delade meningar : retorisk flertydighet och den pluralistiska publiken i politiska förnyelseprocesser Läs mer »

Delade meningar : retorisk flertydighet och den pluralistiska publiken i politiska förnyelseprocesser


Latinska ord

Latinska ord

Latinska ord är en nätt liten bok att ha i bokhyllan och ta fram och läsa om ibland. Den är också en perfekt födelsedagspresent eller gå-bort-present som ingen kan låta bli att öppna och läsa när man fått den så lockande är den.’ Borås Tidning ’Lätt och snabbt pedagogiskt och kristallklart och med ett strikt …

Latinska ord Läs mer »

Latinska ord


Enkla jobb och kunskaper i svenska – nycklar till integration?

Enkla jobb och kunskaper i svenska – nycklar till integration?

Flyktinginvandrare och deras anhöriga har under lång tid haft svårt att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. I integrationsdebatten framförs ofta behovet av fler enkla jobb och goda kunskaper i svenska språket. Är detta nycklarna till en lyckad integration?   I rapporten undersöker nationalekonomerna Simon Ek Mats Hammarstedt och Per Skedinger om erfarenheter från jobb …

Enkla jobb och kunskaper i svenska – nycklar till integration? Läs mer »

Enkla jobb och kunskaper i svenska – nycklar till integration?


En sagolik gåva : från sagostund till läsglädje

En sagolik gåva : från sagostund till läsglädje

En av de viktigaste gåvorna föräldrar kan ge sina barn är språket. Utvecklingen börjar redan på skötbordet och forskning visar att föräldrar kan göra stor skillnad. Resan är lång och ett viktigt mål är att utveckla en god läsförståelse något som många barn kämpar med idag. Boken En sagolik gåva är en inspirationsbok för föräldrar …

En sagolik gåva : från sagostund till läsglädje Läs mer »

En sagolik gåva : från sagostund till läsglädje


Amhariska lärobok för Svenskfödda barn

Amhariska lärobok för Svenskfödda barn

Amhariska lärobok för svenskfödda barn???? ???? ??? ?????? ?????????? ??????1997 ?.??? ??? ???? ??? ??? ???????? ???? ????? ????? 2012?? Språkcentrum? ??????????? ?? ???? ????? 2009 ?.??? ?? ??? ??? ????? ??? ????? ????? ????? ??? ???? ???? 2018?? Vulkan? ???????????? ???? ????? ???????? 2019?? Vulkan? ?????? Visa pris

Amhariska lärobok för Svenskfödda barn


Rulla till toppen