Ärans och minnets valuta : Svenska Akademiens minnespenningar 1786-2009

Ärans och minnets valuta : Svenska Akademiens minnespenningar 1786-2009

Detta är den första bok som ger en samlad och enhetlig beskrivning av samtliga minnespenningar som Svenska Akademien varje år har utgivit sedan instiftelsen 1786. Varje minnespenning avbildas i färg och beskrivs från numismatisk personhistorisk och kulturhistorisk synpunkt. Särskild uppmärksamhet ägnas sambanden mellan inskriften dess eventuella förlaga i litteraturen sinnebilden och den minnestecknade personens egenskaper och livsgärning. Boken är försedd med en utförlig inledning och avslutas med register över de personer som ägnats minnespenningar inskrifter citerade latinska författare samt anlitade konstnärer och medaljgravörer.

Läs mer om Ärans och minnets valuta : Svenska Akademiens minnespenningar 1786-2009

Ärans och minnets valuta : Svenska Akademiens minnespenningar 1786-2009

Ordböcker & Språk

Hitta Ärans och minnets valuta : Svenska Akademiens minnespenningar 1786-2009 även hos:
Rulla till toppen