Språklig variation och förändring

Språklig variation och förändring

Hur snabbt förändrar sig språket? Försvinner regionala skillnader? Utjämnas sociala olikheter? Vilka samhälleliga faktorer påverkar talspråkets variation? Dessa är några av de frågor som behandlas i Eva Sundgrens bok som är en förkortad version av hennes doktorsavhandling bearbetad för att användas som kurslitteratur på sociolingvistiska kurser. Genom jämförelser med en tidigare undersökning av talspråket i Eskilstuna beskriver författaren en viktig del av språkets nutidshistoria. Hon ger inte bara en bild av hur den språkliga variationen och förändringen såg ut i Eskilstuna under 1900-talets sista decennier utan visar också hur man kan gå tillväga vid variationslingvistiska undersökningar. Därmed bidrar författaren till vårt vetande om språkförändringens mekanismer. Boken är främst lämplig för studenter i svenska på universitet och högskolor men är också intressant för andra ämnen med språksociologiska inslag. E-boken baseras på den tryckta utgåvan från 2004.

Läs mer om Språklig variation och förändring

Språklig variation och förändring

Ordböcker & Språk

Hitta Språklig variation och förändring även hos:
Rulla till toppen