Text kontext och betydelse: Sex nordiska studier i systemisk-funktionell lingvistik

Text kontext och betydelse: Sex nordiska studier i systemisk-funktionell lingvistik

Systemisk-funktionell lingvistik (SFL) är idag en av de mest livaktiga teoribildningarna inom tillämpad språkvetenskap i Norden. Denna volym där sex språkforskare medverkar med var sitt bidrag är ett led i det pågående arbetet med en systemisk-funktionell beskrivning av de nordiska språken.Volymen innehåller både allmän teoriutveckling och empiriska analyser. Bland annat föreslås en modell som visar hur det är möjligt att analysera texters deltagande i praktiker och aktiviteter. Det ges också konkreta exempel på hur registeranalys kan användas inom språkundervisningoch skrivkurser. Även en multimodal analys av bloggar finns bland volymens artiklar.

Läs mer om Text kontext och betydelse: Sex nordiska studier i systemisk-funktionell lingvistik

Text kontext och betydelse: Sex nordiska studier i systemisk-funktionell lingvistik

Ordböcker & Språk

Hitta Text kontext och betydelse: Sex nordiska studier i systemisk-funktionell lingvistik även hos:
Rulla till toppen