SNS Förlag

Den åttafaldiga vägen

Den åttafaldiga vägen

Stat och kommun har under 1900-talet påtagit sig ett mycket stort antal uppgifter i samhället. De offentliga utgifterna i relation till bruttonationalprodukten uppgick i början av 90-talet till över 70 procent. Under den ekonomiska återhämtningen har siffran sjunkit men ligger fortfarande väl över 60 procent. Boken har skrivits som ett hjälpmedel att strukturera diskussionen om …

Den åttafaldiga vägen Läs mer »

Den åttafaldiga vägen

Att styra och leda äldreomsorg : hur går det till och vad kan förbättras?

Att styra och leda äldreomsorg : hur går det till och vad kan förbättras?

Äldreomsorgen står högt på den politiska dagordningen och är en tung post i Sveriges offentliga utgifter. Men hur fungerar styrning och ledning i den svenska äldreomsorgen? Det undersöker författarna till denna rapport. De använder en internationellt väletablerad metod för att mäta kvaliteten på styrning och ledning av svenska äldreboenden. Enligt tidigare internationella studier främjar god …

Att styra och leda äldreomsorg : hur går det till och vad kan förbättras? Läs mer »

Att styra och leda äldreomsorg : hur går det till och vad kan förbättras?

Med den mänskliga naturen – inte mot! Att organisera och leda företag

Med den mänskliga naturen – inte mot! Att organisera och leda företag

Boken beskriver ett sätt att leda och organisera en rörelse ett sätt som avviker från vad de flesta företag tillämpar. Utgångspunkten är att det finns vissa grundläggande och tidlösa mänskliga behov och krav som varje organisation bör tillgodose. Detta leder till en mycket långt driven decentralisering av verksamheten. Exemplet i boken är Handelsbanken som i …

Med den mänskliga naturen – inte mot! Att organisera och leda företag Läs mer »

Med den mänskliga naturen – inte mot! Att organisera och leda företag

Enkla jobb och kunskaper i svenska – nycklar till integration?

Enkla jobb och kunskaper i svenska – nycklar till integration?

Flyktinginvandrare och deras anhöriga har under lång tid haft svårt att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. I integrationsdebatten framförs ofta behovet av fler enkla jobb och goda kunskaper i svenska språket. Är detta nycklarna till en lyckad integration?   I rapporten undersöker nationalekonomerna Simon Ek Mats Hammarstedt och Per Skedinger om erfarenheter från jobb …

Enkla jobb och kunskaper i svenska – nycklar till integration? Läs mer »

Enkla jobb och kunskaper i svenska – nycklar till integration?

E-hälsa som app: dataskydd och datadelning

E-hälsa som app: dataskydd och datadelning

Mängden digitala tjänster i samhället har ökat kraftigt det senaste decenniet också inom hälso- och sjukvård. I denna rapport ligger tonvikten på de juridiska förutsättningarna för dataskydd och datadelning inom digitala hälso-och sjukvårdslösningar så kallad e-hälsa.   Cecilia Magnusson Sjöberg professor i rättsinformatik vid Stockholms universitet konstaterar att det finns en diskrepans mellan faktisk användning …

E-hälsa som app: dataskydd och datadelning Läs mer »

E-hälsa som app: dataskydd och datadelning

Den svenska fastighetskrisen

Den svenska fastighetskrisen

Under andra hälften av 1980-talet bidrog den höga tillväxten den låga realräntan de goda kreditmöjligheterna skattesystemet och de höga subventionerna till en omfattande nybyggnation och en snabb ökning av priserna på såväl bostadsfastigheter som kommersiella fastigheter. Omkring 1990 började dessa faktorer förändras och en kris uppstod på fastighetsmarknaden. Prisfallet har nu hejdats medan nyproduktionen inte …

Den svenska fastighetskrisen Läs mer »

Den svenska fastighetskrisen

Allmännyttan och jämlikheten: Svensk bostadspolitik vid vägskäl?

Allmännyttan och jämlikheten: Svensk bostadspolitik vid vägskäl?

Utmärkande för den svenska bostadspolitiken sedan 1945 är att den har varit generell det vill säga riktat sig till alla i stället för till specifika grupper. De kommunala bostadsbolagen – allmännyttan – har varit en hörnsten i denna politik under mottot ’goda bostäder för alla’. Men i dag spretar allmännyttan runt om i landet. I …

Allmännyttan och jämlikheten: Svensk bostadspolitik vid vägskäl? Läs mer »

Allmännyttan och jämlikheten: Svensk bostadspolitik vid vägskäl?

Vården är värd en bättre styrning

Vården är värd en bättre styrning

Med denna rapport vill Anders Anell professor vid Ekonomihögskolan i Lund bidra till diskussionen om den framtida styrningen och finansieringen av svensk hälso- och sjukvård. Med utgångspunkt i erfarenheter utmaningar och möjligheter beskrivs hur styrningen kan förbättras och hur den framtida finansieringen bör utformas.   En stor utmaning är hur vården kan förändras och effektiviseras …

Vården är värd en bättre styrning Läs mer »

Vården är värd en bättre styrning

Transportsektorn och klimatpolitiken

Transportsektorn och klimatpolitiken

De klimatpolitiska målen är ambitiösa i Sverige våra fordon blir allt bränsleeffektivare skatten på drivmedel är hög och samhället satsar på kollektivtrafik järnväg och cykelbanor. Hur kommer det sig att bränsleförbrukningen i transportsektorn ändå ökar? Hur effektiva är egentligen motåtgärderna och hur bör utsläppen från transportsektorn hanteras?   Maria Bratt Börjesson professor i transportekonomi vid …

Transportsektorn och klimatpolitiken Läs mer »

Transportsektorn och klimatpolitiken

Från fastighetskris till Castellum : en studie av gestaltning och styrning

Från fastighetskris till Castellum : en studie av gestaltning och styrning

Fastighetsbranschen i Sverige har förändrats under 1990-talet. Några ägare har lämnat scenen. Andra har tillkommit. Castellum är ett av de nya företag som har vuxit fram på senare tid.Boken ger inblick i en gestaltningsprocess och visar hur Castellums ledning har handlat för att genomföra sitt uppdrag. Företagets omgivning i utgångsläget karakteriseras och därefter visas hur …

Från fastighetskris till Castellum : en studie av gestaltning och styrning Läs mer »

Från fastighetskris till Castellum : en studie av gestaltning och styrning

En hyresmarknad i kris : fortsätt lindra symptomen eller bota sjukdomen?

En hyresmarknad i kris : fortsätt lindra symptomen eller bota sjukdomen?

Den här boken handlar om de konsekvenser som följer av hyresreglering: i första hand bostadsbrist långa köer många ombildningar avhyresrätter till bostadsrätter och svarthandel med hyreskontrakt. Med hjälp av statistik över Stockholm bostadskö och relationen till antalet sökande samt antalet nyproducerade bostäder visar författarenatt det inte finns något tydligt samband mellan bostadskö och bostadsbyggande.Genom analys …

En hyresmarknad i kris : fortsätt lindra symptomen eller bota sjukdomen? Läs mer »

En hyresmarknad i kris : fortsätt lindra symptomen eller bota sjukdomen?

Konjunkturrådets rapport 2020. Svensk politik för globalt klimat

Konjunkturrådets rapport 2020. Svensk politik för globalt klimat

Klimatpolitik är ett komplext område där det finns ett behov av många perspektiv. I SNS Konjunkturråd 2020 ingår nio forskare från fleradiscipliner med olika bakgrund och delvis också skiftande ståndpunkter i denklimatpolitiska debatten. De analyserar den svenska klimatpolitiken i ett globalt sammanhang genom att beskriva klimatförändringarnas orsaker och konsekvenser. Frågan omhur politiken ska kunna åstadkomma …

Konjunkturrådets rapport 2020. Svensk politik för globalt klimat Läs mer »

Konjunkturrådets rapport 2020. Svensk politik för globalt klimat

Allmännyttan och jämlikheten : svensk bostadspolitik vid vägskäl?

Allmännyttan och jämlikheten : svensk bostadspolitik vid vägskäl?

Utmärkande för den svenska bostadspolitiken sedan 1945 är att den har varit generell det vill säga riktat sig till alla i stället för till specifika grupper. De kommunala bostadsbolagen allmännyttan har varit en hörnsten i denna politik under mottot goda bostäder för alla . Men i dag spretar allmännyttan runt om i landet. I vissa …

Allmännyttan och jämlikheten : svensk bostadspolitik vid vägskäl? Läs mer »

Allmännyttan och jämlikheten : svensk bostadspolitik vid vägskäl?

Global migration : orsaker och konsekvenser

Global migration : orsaker och konsekvenser

Migrationen har kommit att bli en av samtidens mest omdiskuterade politiska frågor. Men vad vet vi egentligen om migrationens orsaker och konsekvenser? Joakim Ruist migrationsforskare vid Göteborgs universitet ger här sin bild av det viktigaste som finns att veta om migrationen från mestadels fattigare delar av världen till den rikare västvärlden. Boken inleds med en …

Global migration : orsaker och konsekvenser Läs mer »

Global migration : orsaker och konsekvenser

Edmund Burke

Edmund Burke

Den brittiske juristen, politikern och litteratören Edmund Burke (17291797) är känd som konservatismens fader och som förespråkare för det gamla samhället och dess eliter. Han författade inflytelserika skrifter och höll känslostarka och uppmärksammade tal inom estetik och politisk idédebatt. Den franska revolutionen samt Irlands, de amerikanska koloniernas och Indiens situationer engagerade honom särskilt.Bevara genom att …

Edmund Burke Läs mer »

Edmund Burke

Kommersiella fastigheter i samhällsbyggandet

Kommersiella fastigheter i samhällsbyggandet

De kommersiella fastigheterna i form av kontor, butiker, hotell, restauranger m.m. skapar och karaktäriserar våra stadsmiljöer. Fastigheterna utgör arbetsplatser och mötesplatser för miljontals svenskar. Trots synlighet och ett omfattande utnyttjande saknas det en sammanhållen diskussion om den kommersiella fastighetssektorns funktion och betydelse för samhällsbyggandet. Hans Lind och Stellan Lundström, professorer i fastighetsekonomi på Kungliga Tekniska …

Kommersiella fastigheter i samhällsbyggandet Läs mer »

Kommersiella fastigheter i samhällsbyggandet

Budgeten : ett onödigt ont

Budgeten : ett onödigt ont

’Att göra upp planer för framtiden på det sätt som årsbudgetering innebär framstår för mig som antingen en improduktiv eller riskabel sysselsättning’, skriver Jan Wallander i denna bok. Han har i 25 års tid argumenterat för det budgetlösa systemet och som VD för Handelsbanken visat att systemet är framgångsrikt. Boken innehåller en detaljerad beskrivning av …

Budgeten : ett onödigt ont Läs mer »

Budgeten : ett onödigt ont

Stabiliseringspolitik

Stabiliseringspolitik

Hur ska politiken bedrivas för att åstadkomma samhällsekonomisk balans med hög och jämn sysselsättning utan att inflationen tar fart? Vilken roll spelar finanspolitiken, som beslutas av regering och riksdag? Vilken roll spelar Riksbankens penningpolitik? Vad bör målet vara för en framgångsrik stabiliseringspolitik?Svensk stabiliseringspolitik har genomgått stora förändringar under det senaste seklet, från guldmyntfot och fast …

Stabiliseringspolitik Läs mer »

Stabiliseringspolitik

Chefers organisatoriska förutsättningar i kommunerna

Chefers organisatoriska förutsättningar i kommunerna

Chefer är viktiga för att skapa attraktiva och välfungerande jobb inom välfärden. Men vad behöver egentligen chefer för att kunna göra ett bra jobb? Vilka förutsättningar har kommunala chefer att leda sina verksamheter? Hur kan arbetsvillkoren förbättras för att undvika stress, negativa hälsoeffekter och hög omsättning av chefer? Det är frågor som behandlas i denna …

Chefers organisatoriska förutsättningar i kommunerna Läs mer »

Chefers organisatoriska förutsättningar i kommunerna

Konjunkturrådets rapport 2019 : kommunernas framtid

Konjunkturrådets rapport 2019 : kommunernas framtid

Sveriges kommuner står inför stora utmaningar vad gäller finansiering, kompetensförsörjning, en åldrande befolkning, ett högt flyktingmottagande och ökande skillnader mellan städer och landsbygd. SNS Konjunkturråd 2019 undersöker hur ändamålsenlig den nuvarande svenska kommunmodellen är för att möta dessa utmaningar. De föreslår reformer som syftar till att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan stat och kommun, säkerställa kvaliteten på den …

Konjunkturrådets rapport 2019 : kommunernas framtid Läs mer »

Konjunkturrådets rapport 2019 : kommunernas framtid

Tillit i det moderna Sverige : den dumme svensken och andra mysterier

Tillit i det moderna Sverige : den dumme svensken och andra mysterier

Vad är social tillit, hur mäter man tillit och hur forskar man om tillit? Detta är centrala frågor i denna bok som också tar upp varför just Sverige är ett samhälle med hög tillit. Den berör också hur tilliten varierar inom Sverige.Författarna anser att det finns ett behov av att fördjupa forskningen om tillit genom …

Tillit i det moderna Sverige : den dumme svensken och andra mysterier Läs mer »

Tillit i det moderna Sverige : den dumme svensken och andra mysterier

Bostäder på marknadens villkor

Bostäder på marknadens villkor

Med det enskilda hushållet i centrum granskar författarna den nuvarande bostadsmarknaden och bostadspolitiken och analyserar vad som krävs för att få till stånd en väl fungerande marknad för bostäder.De flesta människors bostadsbehov tillgodoses i huvudsak inom det befintliga bostadsbeståndet. Därför är det viktigt med en fungerande marknad i beståndet. Med reella valmöjligheter mellan olika upplåtelseformer …

Bostäder på marknadens villkor Läs mer »

Bostäder på marknadens villkor

Konkurrensens konsekvenser : vad händer med svensk välfärd

Konkurrensens konsekvenser : vad händer med svensk välfärd

Sedan tjugo år tillbaka har andelen privata utförare ökat kraftigt i den offentligt finansierade välfärden i Sverige. Idag har närmare en femtedel av de anställda inom välfärdssektorn en privat arbetsgivare och mer än var femte gymnasieelev går i en friskola. Men har det ökade inslaget av konkurrens infriat förhoppningarna om effektivitet och högre kvalitet?Konkurrensens konsekvenser …

Konkurrensens konsekvenser : vad händer med svensk välfärd Läs mer »

Konkurrensens konsekvenser : vad händer med svensk välfärd

Nya regler för ökat bostadsbyggande och bättre infrastruktur

Nya regler för ökat bostadsbyggande och bättre infrastruktur

Befolkningen ökar snabbt i Sveriges tillväxtregioner och behovet av bostäder är stort. Det finns många brister i infrastrukturen. Om detta pågår en intensiv diskussion och det finns många förslag på vad som behöver göras. Här tas ett helhetsperspektiv på det svenska systemet för planering och genomförande av bostads- och infrastrukturbyggande. Olika aktörers roller analyseras. Hur …

Nya regler för ökat bostadsbyggande och bättre infrastruktur Läs mer »

Nya regler för ökat bostadsbyggande och bättre infrastruktur

Civilsamhället klämt mellan stat och kapital : välfärd, mångfald, framtid

Civilsamhället klämt mellan stat och kapital : välfärd, mångfald, framtid

Debatten om det civila samhällets roll i demokratin och välfärden har tagit ny fart under de senaste åren i alla nordiska länder. Författarna representerar ett brett spektrum av forskare och representanter för politiska tankesmedjor från Danmark, Norge och Sverige. Det gemensamma målet har varit att analysera och debattera centrala framtidsfrågor om välfärdens organisering och den …

Civilsamhället klämt mellan stat och kapital : välfärd, mångfald, framtid Läs mer »

Civilsamhället klämt mellan stat och kapital : välfärd, mångfald, framtid

Policyidéer för svensk skola

Policyidéer för svensk skola

Indikationerna på problemen i svensk skola är många. De sjunkande resultaten i jämförande internationella undersökningar är bara ett av dem. Allt fler lämnar skolan utan fullständiga betyg och likvärdigheten i svensk skola ifrågasätts. I denna forskningsrapport ger tre forskare från olika discipliner nationalekonomi, pedagogik och historia sin bild av utvecklingen i den svenska skolan och …

Policyidéer för svensk skola Läs mer »

Policyidéer för svensk skola

Råvarumarknaden

Råvarumarknaden

Alltsedan 2004, då råvarupriserna exploderade, är internationella råvarumarknader i fokus för mediernas, politikernas och allmänhetens uppmärksamhet. Aktuella händelser debatteras och exponeras i tidningar och tv, och många oroar sig för en nära förestående resursuttömnings förbannelser. Den här boken ger en bred översikt över råvarumarknaderna i en globaliserad ekonomi, med Kina som ny storspelare. Råvarornas globala …

Råvarumarknaden Läs mer »

Råvarumarknaden

Den hållbara svenska modellen : innovationskraft, förnyelse och effektivitet

Den hållbara svenska modellen : innovationskraft, förnyelse och effektivitet

Den svenska modellen lever – trots stora omvälvningar, kriser och strukturomvandlingar. Här skildras hur arbetsorganisation, effektivitet i svensk industri och olika innovationssystem har utvecklats inom ramen för en övergripande svensk modell under efterkrigstidens alltmer globaliserade värld. Genom att belysa historiens roll lyfts centrala framtidsfrågor fram, som vilken roll bland annat management och kringliggande institutionella faktorer …

Den hållbara svenska modellen : innovationskraft, förnyelse och effektivitet Läs mer »

Den hållbara svenska modellen : innovationskraft, förnyelse och effektivitet

Rektor : en stark länk i styrningen av skolan

Rektor : en stark länk i styrningen av skolan

Svensk och internationell forskning visar på rektorers betydelse som ledare för den pedagogiska verksamheten och dess effekt på elevernas resultat. Det handlar till exempel om hur rektorer leder arbetet, samverkar med lärare och prioriterar insatser samt vilken kunskap och kompetens rektorer har för att skapa engagemang och vilja att lyckas med att forma skolan till …

Rektor : en stark länk i styrningen av skolan Läs mer »

Rektor : en stark länk i styrningen av skolan

Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan : problem och möjligheter

Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan : problem och möjligheter

Hur elevers kunskaper bedöms med hjälp av betyg och nationella prov har stor betydelse både för eleverna och för kunskapsbedömningar på nationell nivå. Det är därför viktigt att bedömningarna görs på ett genomtänkt sätt. Men hur tillförlitliga är egentligen betygen och de nationella proven som mått på elevernas kunskapsinhämtning? Vad säger de om elevers kunskaper …

Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan : problem och möjligheter Läs mer »

Likvärdig kunskapsbedömning i och av den svenska skolan : problem och möjligheter

Att styra och leda en vårdcentral : hur går det till och vad kan förbättras?

Att styra och leda en vårdcentral : hur går det till och vad kan förbättras?

Hur väl styrs svenska vårdcentraler? Hur mycket vet man om det arbete som utförs och vad som kan förbättras? Sätter man utmanande mål och följer upp om de nås? Arbetar man aktivt med att rekrytera, utveckla och behålla talangfulla medarbetare?I rapporten undersöks den operativa driften i primärvården, genom intervjuer med verksamhetschefer på 119 vårdcentraler runt …

Att styra och leda en vårdcentral : hur går det till och vad kan förbättras? Läs mer »

Att styra och leda en vårdcentral : hur går det till och vad kan förbättras?

Kampen om opinionen : politisk kommunikation under svenska valrörelser

Kampen om opinionen : politisk kommunikation under svenska valrörelser

Valdagen är demokratins högtidsstund, men utan en intensiv valrörelse och kamp om opinionen skulle valdagen förlora demokratisk betydelse. Demokratin förutsätter val, och val förutsätter valrörelser för att vara demokratiskt meningsfulla. Kärnan i dessa valrörelser är den politiska kommunikationen.Kampen om opinionen granskar därför den politiska kommunikationen under svenska valrörelser. Boken innehåller både teoretiska översikter av och …

Kampen om opinionen : politisk kommunikation under svenska valrörelser Läs mer »

Kampen om opinionen : politisk kommunikation under svenska valrörelser

Arbete och jämställdhet : förändringar under femtio år

Arbete och jämställdhet : förändringar under femtio år

Vid internationella jämförelser framstår Sverige som ett av världens mest jämställda länder. De flesta kvinnor förvärvsarbetar idag och har en egen inkomst. Särbeskattning, föräldraförsäkring, dagis och pappamånader gör att både kvinnor och män kan förena lönearbete och familjeliv. Hur har vi kommit så här långt? Vad återstår att göra?Denna antologi tar avstamp i 1960-talets jämställdhetsdiskussion …

Arbete och jämställdhet : förändringar under femtio år Läs mer »

Arbete och jämställdhet : förändringar under femtio år

Kinas vägval : från himmelskt imperium till global stormakt

Kinas vägval : från himmelskt imperium till global stormakt

Följ med sinologen Torbjörn Lodén – en av Sveriges främsta Kinakännare – på en resa genom Kinas dramatiska historia.Introduktionen berättar om kinesisk kultur från tiden innan Kina blev ett land. Lodén belyser vissa grunddrag i den kinesiska kulturen som går att spåra mer än tre tusen år tillbaka. Bilden av imperiet Kina växer fram med …

Kinas vägval : från himmelskt imperium till global stormakt Läs mer »

Kinas vägval : från himmelskt imperium till global stormakt

SNS Demokratirapport 2017 : samverkan och strid i den parlamentariska demokrati

SNS Demokratirapport 2017 : samverkan och strid i den parlamentariska demokrati

Många oroar sig över den svenska demokratins hälsotillstånd. Allmänhetens förtroende för riksdagen, regeringen och de politiska partierna och för demokratin som sådan minskade efter 2014 års val. Minoritetsregeringar har varit regel snarare än undantag i Sverige sedan parlamentarismens genombrott för 100 år sedan. Men de allra flesta minoritetsregeringar har haft starkare underlag i riksdagen än …

SNS Demokratirapport 2017 : samverkan och strid i den parlamentariska demokrati Läs mer »

SNS Demokratirapport 2017 : samverkan och strid i den parlamentariska demokrati

När Sverige sålde Nobelprisindustrin : historien om Astra, Pharmacia och Kabi

När Sverige sålde Nobelprisindustrin : historien om Astra, Pharmacia och Kabi

Det här är berättelsen om hur det kom sig att Sverige i slutet av 1990-talet gjorde sig av med sin läkemedelsindustri, eller rättare sagt släppte makten över Astra och Pharmacia, de båda stora internationella läkemedelsbolag som i sin tur hade köpt upp nästan hela den svenska branschen. Hur kom det sig då att läkemedelsindustrin bara …

När Sverige sålde Nobelprisindustrin : historien om Astra, Pharmacia och Kabi Läs mer »

När Sverige sålde Nobelprisindustrin : historien om Astra, Pharmacia och Kabi

Stadens triumf : hur vår största uppfinning gör oss rikare, smartare, grönare, friskare och lyckligare

Stadens triumf : hur vår största uppfinning gör oss rikare, smartare, grönare, friskare och lyckligare

Bangalore, London, New York, Chicago, Paris, Houston, Tokyo, Singapore, Hongkong och Vancouver. Idag bor en större del av jordens befolkning i städerna än på landsbygden. Staden är människans viktigaste uppfinning. Den har haft stor betydelse i ett historiskt perspektiv, är miljövänlig, bra för ekonomin och vi blir lyckliga av att bo där. Det framhåller Edward …

Stadens triumf : hur vår största uppfinning gör oss rikare, smartare, grönare, friskare och lyckligare Läs mer »

Stadens triumf : hur vår största uppfinning gör oss rikare, smartare, grönare, friskare och lyckligare

Fånga platsen : guide till Sveriges företagsamma historia

Fånga platsen : guide till Sveriges företagsamma historia

Fånga platsen skildrar över tusen platser runt om i Sverige som speglar vår ekonomiska historia från vikingatid till nutid. Till spännande beskrivningar av byggnader, miljöer och museer läggs porträtt av entreprenörer kvinnor och män, svenskfödda och invandrare. Här finns också en stor mängd bilder, fotografier, målningar och reklamtryck samt citat ur romaner och reseskildringar.Guidningen följer …

Fånga platsen : guide till Sveriges företagsamma historia Läs mer »

Fånga platsen : guide till Sveriges företagsamma historia
Rulla till toppen