Stadens triumf : hur vår största uppfinning gör oss rikare, smartare, grönare, friskare och lyckligare

Stadens triumf : hur vår största uppfinning gör oss rikare, smartare, grönare, friskare och lyckligare

Bangalore, London, New York, Chicago, Paris, Houston, Tokyo, Singapore, Hongkong och Vancouver. Idag bor en större del av jordens befolkning i städerna än på landsbygden. Staden är människans viktigaste uppfinning. Den har haft stor betydelse i ett historiskt perspektiv, är miljövänlig, bra för ekonomin och vi blir lyckliga av att bo där. Det framhåller Edward Glaeser, ekonomiprofessor vid Harvard som har vigt sitt liv åt att förstå hur staden fungerar. Stadens triumf är en kärleksförklaring till staden, men Glaeser uttrycker också stark frustration över de rådande idéerna om stadsplanering. Han vänder sig emot ett alltför långt drivet historiskt bevarande som leder till museala miljöer. Han förespråkar nya byggnader, förändring och förnyelse samt möjligheter att bygga på höjden.Edward Glaesers bok är rik på teser och tankar, ofta baserade på undersökningar. Han presenterar grunderna för städers tillväxt, som stordriftsfördelar till följd av att människor samlas i städer och de oslagbara möjligheterna till överensstämmelse mellan utbud och efterfrågan på varor, tjänster och arbetskraft. Han pekar också på andra vinster, som fler möjligheter till romantiska möten för singlar i staden jämfört med på landsbygden. Stadens triumf är en tankeväckande, lärorik och underhållande bok i ett alltmer angeläget ämne. ’Han skriver med den glödande, snärtiga prosa vi numer förväntar oss av populärvetenskapliga amerikanska fackböcker och förklarar, övertygande och sakligt, hur storstäder får människor att bli mer produktiva, hur de får fattiga att klättra uppåt snabbare, hur vi blir mindre ensamma, mer kreativa, mer hälsosamma.’ Dagens Nyheter’Glaesers arbete är en enastående intressant bok. Det är en imponerande uppvisning om hans kunskaper i historia, litteraturhistoria, konst och arkitektur, allt som allt ett uttryck för ett levande intresse för människor och deras levnadsvillkor. Boken kan därför varmt rekommenderas till alla som har ett intresse för städers utveckling.’ Ekonomisk DebattÖversättning Patricia Wadensjö.Inledning Rasmus Waern.

Läs mer om Stadens triumf : hur vår största uppfinning gör oss rikare, smartare, grönare, friskare och lyckligare

Stadens triumf : hur vår största uppfinning gör oss rikare, smartare, grönare, friskare och lyckligare

Samhälle & Politik

Hitta Stadens triumf : hur vår största uppfinning gör oss rikare, smartare, grönare, friskare och lyckligare även hos:
Rulla till toppen