Vården är värd en bättre styrning

Vården är värd en bättre styrning

Med denna rapport vill Anders Anell professor vid Ekonomihögskolan i Lund bidra till diskussionen om den framtida styrningen och finansieringen av svensk hälso- och sjukvård. Med utgångspunkt i erfarenheter utmaningar och möjligheter beskrivs hur styrningen kan förbättras och hur den framtida finansieringen bör utformas.   En stor utmaning är hur vården kan förändras och effektiviseras samtidigt som arbetsmiljön förbättras. En sådan utveckling förutsätter innovationer och nya arbetsformer snarare än ökad produktivitet inom befintliga ramar. Anell menar att den regionala styrningen behöver ett nytt fokus på förbättringsarbete och utveckling av arbetsformer som inkluderar bättre utnyttjande av digitala möjligheter och kunskapsstöd samt ökad grad av personcentrering. En annan central rekommendation är att staten tar ett ökat ansvar för vårdens långsiktiga finansiering och att den statliga styrningen blir mera långsiktig. Anell föreslår även ett nationellt reglerat vårdval med två nivåer en med utförare som i första hand är digitala och en med fysiska mottagningar inriktade på bland annat äldre.   Rapporten vänder sig till beslutsfattare på olika nivåer inom vården och till dem som forskar om vården eller deltar i vårdutbildningar.

Läs mer om Vården är värd en bättre styrning

Vården är värd en bättre styrning

Ekonomi & Management

Hitta Vården är värd en bättre styrning även hos:
Rulla till toppen