10 tips för mångfald : Praktisk handbok i att skapa lönsamhet genom mångfald & inkludering

10 tips för mångfald : Praktisk handbok i att skapa lönsamhet genom mångfald & inkludering

Mångfaldsarbete är lönsamt. Framgångarna beror på att företag som värdesätter mångfald också värderar sina medarbetare högt. Det handlar om att se varje persons nuvarande och potentiella styrkor. För att kunna göra det måste företaget ta bort hinder ohc istället skapa inkluderande arbetsmiljöer. Det gör att alla anställda känner uppskattning ohc kan visa sin fulla potential. Enligt forskning kan känslan av uppskattning eller avsaknaden av den hänga samman med kön funktionsvariation kulturell bakgrund eller någon annan del av identiteten. Att skapa en arbetsmiljö där alla kan känna sig viktiga och vara sig själva på jobbet är alltså en bra investering. Frågan är om ni har råd att inte satsa på mångfald.

Läs mer om 10 tips för mångfald : Praktisk handbok i att skapa lönsamhet genom mångfald & inkludering

10 tips för mångfald : Praktisk handbok i att skapa lönsamhet genom mångfald & inkludering

Ekonomi & Management

Hitta 10 tips för mångfald : Praktisk handbok i att skapa lönsamhet genom mångfald & inkludering även hos:
Rulla till toppen