VAD ÄR ETT BRA KONTOR?

VAD ÄR ETT BRA KONTOR?

I ”Vad är ett bra kontor? Olika perspektiv på Sveriges vanligaste arbetsplats” försöker författaren Christina Bodin Danielsson svara på denna fråga genom att ta upp kontorsmiljöns påverkan på medarbetare och organisationer samt kontorets betydelse för samhället i stort. Här förklaras nyckelfaktorer som flexibilitet och generalitet samt begreppen yteffektivitet miljöklassning och ekologisk hållbarhet. En stor del av boken tar upp anade trender samt eventuella framtida förändringar när det gäller kontorsarbetsplatsen. Intervjuer med olika aktörer inom kontorsbranschen utgör bokens stomme men kontoret behandlas även ur ett forsknings- och samhällsperspektiv. Dessutom får vi en historisk bakgrund av kontorsbyggandet och kontorsarbete för att vidga perspektivet på kontoret och dess betydelse i människors liv och samhället i stort. Boken vänder sig till arkitekter fastighetsägare byggentreprenörer hyresgäster och andra som står i begrepp att bygga om sitt kontor eller flytta till ett nytt.

Läs mer om VAD ÄR ETT BRA KONTOR?

VAD ÄR ETT BRA KONTOR?

Ekonomi & Management

Hitta VAD ÄR ETT BRA KONTOR? även hos:
Rulla till toppen