Utveckling genom relationer : inre kompass i en föränderlig värld – metodbok för individer team och organisationer

Utveckling genom relationer : inre kompass i en föränderlig värld – metodbok för individer team och organisationer

Organisationer behöver se över sitt sätt att få effekt i verksamheten i en tid med snabbt föränderliga förutsättningar i vad som på ett lekfullt sätt kan beskrivas som en glokal värld.Ledarskap och medarbetarskap är beroende av varandra där ömsesidig förståelse krävs vad gäller riktning samverkan och engagemang. Samtliga individer i en organisation behöver en väl kalibrerad inre kompass för vägledning med ideal och värderingar som tar aktivt ansvar för helheten. Intresse glädje och stolthet utgör grundläggande förutsättningar för människor att dels växa med uppgiften med god avkastning på verksamhetsnyttan och samtidigt utvecklas som människor.Bäst resultat växer fram när alla har makt inflytande och påverkar utveckling där formell roll eller rang varken ger dig principiellt tolkningsföreträde eller privilegier i övrigt. Det här är en praktisk vägledning för individer grupper/team och organisationer som på allvar vill bygga en kultur med tillit transparens och ansvarstagande för en större helhet.

Läs mer om Utveckling genom relationer : inre kompass i en föränderlig värld – metodbok för individer team och organisationer

Utveckling genom relationer : inre kompass i en föränderlig värld – metodbok för individer team och organisationer

Ekonomi & Management

Hitta Utveckling genom relationer : inre kompass i en föränderlig värld – metodbok för individer team och organisationer även hos:
Rulla till toppen