Internationalisering i en global värld – – från innovation till marknadsledare

Internationalisering i en global värld – – från innovation till marknadsledare

Hur kan man få företag att växa? Den här boken handlar om hur man tar små och medelstora företag till ”mindre storföretag” och hur man bygger upp en internationell verksamhet. Utgångspunkten är att skapa en robust affärsmodell runt en produkt- eller processinnovation – en affärsmodell som kan ge hävstångseffekter på lönsamheten när företaget växer. Boken tar upp fem hörnstenar i internationalisering:utveckla affärsportföljen och affärsmodellen för internationaliseringexpandera till olika geografiska marknaderbygga en position på en ny marknadgöra affärer på utländska marknaderorganisera och styra internationell verksamhet.Författarna väver samman konkreta fallbeskrivningar med en teoretisk referensram och kompletterar med rekommendationer och en verktygslåda som stöd i arbetet med att styra en internationell verksamhet.

Läs mer om Internationalisering i en global värld – – från innovation till marknadsledare

Internationalisering i en global värld – – från innovation till marknadsledare

Ekonomi & Management

Hitta Internationalisering i en global värld – – från innovation till marknadsledare även hos:
Rulla till toppen