Med uppdrag att växa – Om ansvarsfullt företagande

Med uppdrag att växa – Om ansvarsfullt företagande

I den här boken delar Anders Dahlvig med sig av sina erfarenheter efter 26 år vid IKEA. Under tio år var han koncernchef och grundlade under denna tid sin syn på vad som krävs för ett framgångsrikt och ansvarsfullt företagande. För första gången berättar någon med riktigt djup inblick i Ikea om företaget och dess utveckling även om syftet med boken inte främst är att berätta historien om Ikea. Mot bakgrund av en oro över en växande förtroendeklyfta mellan näringsliv och den breda allmänheten vill Anders Dahlvig snarare använda fallet Ikea som ett exempel. Syftet är att försöka slå fast vad som krävs av ett företag som har ambitionen att uppnå både traditionella affärsmål som vinst och försäljningsökning och målet att bidra till ett bättre samhälle i vidare mening. Boken är personligt skriven och bygger på författarens egna reflektioner och tankar. Den inleds med ett förord av Lars Strannegård professor vid Handelshögskolan i Stockholm.

Läs mer om Med uppdrag att växa – Om ansvarsfullt företagande

Med uppdrag att växa – Om ansvarsfullt företagande

Ekonomi & Management

Hitta Med uppdrag att växa – Om ansvarsfullt företagande även hos:
Rulla till toppen