’Hjälp mitt barn är mobbat!’ : fakta och stöd till föräldrar och skola

’Hjälp mitt barn är mobbat!’ : fakta och stöd till föräldrar och skola

När ett barn eller en ungdom utsätts för mobbning påverkas hela familjen. Boken ger en fördjupad bild av de känslor och reaktioner som kan uppstå såväl hos den som blir utsatt som hos familj och närstående. Den belyser också hur skola och föräldrar kan arbeta för att förebygga och stoppa mobbningen. I boken varvas personliga berättelser och intervjuer med fakta och stöd till lärare och föräldrar. Boken tar även upp det juridiska perspektivet – vad lagen säger vilka skyldigheter skolan har och vad som händer när man vänder sig till Barn- och elevombudet. ”Hjälp mitt barn är mobbat!” förmedlar såväl utsatta familjers erfarenheter som information och stöd om hur man kan förebygga och hantera mobbning. Boken är ett värdefullt verktyg för alla vuxna som möter barn och ungdomar. Lisbeth Pipping är beteendevetare författare och föreläsare. Hon har tidigare skrivit boken Jag mobbar inte som riktar sig till elever. Lars Arrhenius är advokat generalsekreterare på Friends och tidigare barn- och elevombud.

Läs mer om ’Hjälp mitt barn är mobbat!’ : fakta och stöd till föräldrar och skola

’Hjälp mitt barn är mobbat!’ : fakta och stöd till föräldrar och skola

Psykologi & Pedagogik

Hitta ’Hjälp mitt barn är mobbat!’ : fakta och stöd till föräldrar och skola även hos:
Rulla till toppen