Gothia Fortbildning

’Hjälp mitt barn är mobbat!’ : fakta och stöd till föräldrar och skola

’Hjälp mitt barn är mobbat!’ : fakta och stöd till föräldrar och skola

När ett barn eller en ungdom utsätts för mobbning påverkas hela familjen. Boken ger en fördjupad bild av de känslor och reaktioner som kan uppstå såväl hos den som blir utsatt som hos familj och närstående. Den belyser också hur skola och föräldrar kan arbeta för att förebygga och stoppa mobbningen. I boken varvas personliga …

’Hjälp mitt barn är mobbat!’ : fakta och stöd till föräldrar och skola Läs mer »

’Hjälp mitt barn är mobbat!’ : fakta och stöd till föräldrar och skola

SO-ämnena i blickfånget : geografi religionskunskap historia och samhällskunskap

SO-ämnena i blickfånget : geografi religionskunskap historia och samhällskunskap

Boken SO-ämnena i blickfånget av läraren Mikael Bruér innehåller konkreta tips på hur du kan utveckla din undervisning. Tillsammans med lektionsförslag och didaktiska reflektioner presenteras en tydlig och nytänkande modell för användningen av Lgr 11 i arbetet med de fyra ämnen som i grundskolan ofta kallas för SO: Geografi Religionskunskap Historia och Samhällskunskap. Med utgångspunkt …

SO-ämnena i blickfånget : geografi religionskunskap historia och samhällskunskap Läs mer »

SO-ämnena i blickfånget : geografi religionskunskap historia och samhällskunskap

Samtal och möten i frivilligt socialt arbete : handbok för stödpersoner

Samtal och möten i frivilligt socialt arbete : handbok för stödpersoner

Boken riktar sig till personer som engagerar sig frivilligt för att stödja andra. Den visar hur man kan skapa en god relation hur man för givande samtal och hur man kan agera då man möter starka känslor eller ångest. Boken tar också upp vikten av att sätta gränser för stöduppdraget och att ta hand om …

Samtal och möten i frivilligt socialt arbete : handbok för stödpersoner Läs mer »

Samtal och möten i frivilligt socialt arbete : handbok för stödpersoner

Vuxenutbildning : allt du behöver veta för att undervisa vuxna

Vuxenutbildning : allt du behöver veta för att undervisa vuxna

Att undervisa vuxna ställer höga krav på flexibilitet och individanpassning. Dagligen erbjuds hundratals olika kurser i olika studieformer och studietakter och i heterogena elevgrupper. Mitt i detta står vuxläraren som träffar sina elever få timmar i veckan under en begränsad tidsperiod och samtidigt ska sträva efter hög genomströmning och största möjliga utveckling hos varje elev. …

Vuxenutbildning : allt du behöver veta för att undervisa vuxna Läs mer »

Vuxenutbildning : allt du behöver veta för att undervisa vuxna

Att undervisa vuxna : språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Att undervisa vuxna : språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Framgångsrik ämnesundervisning för vuxna bygger på att synliggöra och arbeta med språket i undervisningen. Det är oftast mötet vardagsspråket – ämnesspråket – det allmänakademiska skolspråket som försvårar kunskapstillägnandet inte kunskapsinnehållet i sig. Du behöver därför ha ett språkligt perspektiv i din planering undervisning och bedömning.   Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt handlar i korthet om att …

Att undervisa vuxna : språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt Läs mer »

Att undervisa vuxna : språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt

Missfall

Missfall

Att få missfall kan leda till funderingar och starka känslor. En del av frågorna har du förhoppningsvis redan fått svar på vid samtal med läkare eller barnmorska. Andra frågor kanske dyker upp först när du kommit hem igen. Då är denna broschyr bra att ha till hands. Här beskrivs olika typer av missfall och olika …

Missfall Läs mer »

Missfall

Sterilisering

Sterilisering

Skriften vänder sig till män och kvinnor som överväger sterilisering och till personal inom hälso- och sjukvården som ska ge råd och information om sterilisering. Sterilisering är en definitiv preventivmetod. Därför är det mycket viktigt att den som överväger en operation tar reda på vad det innebär och vilka konsekvenser beslutet kan få. Sterilisering är …

Sterilisering Läs mer »

Sterilisering

Audit & Dudit : identifiera problem med alkohol och droger

Audit & Dudit : identifiera problem med alkohol och droger

Formulären AUDIT och DUDIT är evidensbaserade och lättillgängliga verktyg som identifierar problematiskt alkohol- och drogbruk och ger ett bra underlag för dialog mellan behandlare och klient/patient. AUDIT och DUDIT rekommenderas som förstahandsval för screening (identifiering) i Socialstyrelsens riktlinjer för missbruks- och beroendevård. AUDIT & DUDIT – Identifiera problem med alkohol och droger är en handbok …

Audit & Dudit : identifiera problem med alkohol och droger Läs mer »

Audit & Dudit : identifiera problem med alkohol och droger

Resemedicin och säkerhet : handbok – fakta råd behandling

Resemedicin och säkerhet : handbok – fakta råd behandling

Fakta råd och behandlingar bygger på ledande internationell ”best practice” för medicin och säkerhet. Handboken är användbar för såväl sjukvårds- och säkerhetsutbildade som förstagångsresenären som vill ha goda råd för familje- eller tjänsteresan. Boken är en trygg och oumbärlig följeslagare på alla resor och expeditioner. Du får enkla och smarta tips som kan användas oavsett om …

Resemedicin och säkerhet : handbok – fakta råd behandling Läs mer »

Resemedicin och säkerhet : handbok – fakta råd behandling

Kulturkrockar i äldreomsorgen

Kulturkrockar i äldreomsorgen

Kulturkrockar i äldreomsorgen Boken Kulturkrockar i äldreomsorgen ger ökad kunskap om värderingar fördomar kompetens- och språkfrågor. Den bygger på exempel hämtade från chefer personal äldre anhöriga och läkare omskrivna till fiktiva frågeställningar. De kan användas för att inspirera lednings- och personalgrupper i hanteringen av komplexa och känsliga situationer. Äldreomsorgen är en av Sveriges mest mångkulturella …

Kulturkrockar i äldreomsorgen Läs mer »

Kulturkrockar i äldreomsorgen

Källkritiskt förhållningssätt i förskolan

Källkritiskt förhållningssätt i förskolan

Boken Källkritiskt förhållningssätt i förskolan vänder sig till förskollärare och barnskötare förskolan. Enligt förskolans läroplan Lpfö 18 ska barnen ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik. Det räcker inte att arbeta med detta vid enstaka tillfällen –arbetet med att utveckla barns förmåga att söka ny kunskap och inta ett källkritiskt …

Källkritiskt förhållningssätt i förskolan Läs mer »

Källkritiskt förhållningssätt i förskolan

Bemötande vid psykisk ohälsa i mödra- och barnhälsovården : graviditet förlossning anknytning

Bemötande vid psykisk ohälsa i mödra- och barnhälsovården : graviditet förlossning anknytning

Denna bok ger dig som jobbar inom mödra- och barnhälsovården lättillgängliga och konkreta verktyg i mötet med den psykiskt sköra kvinnan och hennes anhöriga. Att vara gravid genomgå en förlossning och ta hand om ett nyfött barn innebär stora förändringar i livet för alla och speciellt för personer med skörhet. Det kan vara svårt att …

Bemötande vid psykisk ohälsa i mödra- och barnhälsovården : graviditet förlossning anknytning Läs mer »

Bemötande vid psykisk ohälsa i mödra- och barnhälsovården : graviditet förlossning anknytning

Myndighetsutövning vid rättshaveristiskt beteende

Myndighetsutövning vid rättshaveristiskt beteende

Myndighetsutövning vid rättshaveristiskt beteende En liten grupp människor ställer frågor och krav som slukar tid och engagemang från myndigheter kommuner och offentlig förvaltning. Anställda som möter dessa personer känner sig ofta pressade och oroade för att göra fel vilket kan leda till ett godtycklig bemötande. För att undvika det är ökad kunskap om lagar och …

Myndighetsutövning vid rättshaveristiskt beteende Läs mer »

Myndighetsutövning vid rättshaveristiskt beteende

Frontallobsdemens : den förbryllande sjukdomen

Frontallobsdemens : den förbryllande sjukdomen

I Sverige är mellan 130 000 och 150 000 personer drabbade av demenssjukdomar. Det är i stor utsträckning de anhörigas sjukdom. Kanske gäller det i särskilt hög grad för just frontallobsdemens eftersom sjukdomsyttringarna är egendomliga och kan göra omgivningen generad och förbryllad. Det är en relativt okänd demenssjukdom som kan beskrivas som "dåligt ledarskap i …

Frontallobsdemens : den förbryllande sjukdomen Läs mer »

Frontallobsdemens : den förbryllande sjukdomen

Vänta barn : en bok om graviditet förlossning och första tiden med barnet (arabiska)

Vänta barn : en bok om graviditet förlossning och första tiden med barnet (arabiska)

Vänta barn är en tid av spänning glädje förväntan och eftertanke som ger livet nya dimensioner! Samtidigt är det många frågor som hopar sig och mycket information som behöver inhämtas. Boken Vänta barn vänder sig till alla blivande föräldrar och är ett bra stöd för dig som barnmorska i kontakten med de blivande föräldrarna under …

Vänta barn : en bok om graviditet förlossning och första tiden med barnet (arabiska) Läs mer »

Vänta barn : en bok om graviditet förlossning och första tiden med barnet (arabiska)

Och han sparkade mamma … : trappanmodellen i möte med barn som bevittnar våld

Och han sparkade mamma … : trappanmodellen i möte med barn som bevittnar våld

Varje år upplever många barn att deras mamma blir svårt slagen och förnedrad av någon närstående. Denna bok presenterar en krissamtalsmodell för att stödja dessa barn: Trappanmodellen. Metoden har under de senaste åren fått stor spridning i Sverige. Boken innehåller dels en faktadel där författarna diskuterar hur barn påverkas av våldet i sina familjer samt …

Och han sparkade mamma … : trappanmodellen i möte med barn som bevittnar våld Läs mer »

Och han sparkade mamma … : trappanmodellen i möte med barn som bevittnar våld

Lyckas med digitala verktyg i skolan : pedagogik struktur och ledarskap

Lyckas med digitala verktyg i skolan : pedagogik struktur och ledarskap

Kan digitala verktyg leda till fördjupat lärande hos eleverna? Ja – om man utgår från en genomtänkt pedagogik ett tydligt ledarskap och en god struktur. I boken visar John Steinberg hur man kan arbeta framgångsrikt med datorer surfplattor och mobiler samt hur man undviker en del av de fallgropar som finns. Här finns resonemang om …

Lyckas med digitala verktyg i skolan : pedagogik struktur och ledarskap Läs mer »

Lyckas med digitala verktyg i skolan : pedagogik struktur och ledarskap

Små barn och skärmar : barn 0-6 år – information till föräldrar

Små barn och skärmar : barn 0-6 år – information till föräldrar

Den här informationsbroschyren ger fakta och råd till föräldrar om aktivt och passivt skärmtittande. Den tar upp vad som kan vara stimulerande för barnet och vad som är olämpligt. Den nya upplagan refererar till ny forskning om små barns hjärnor och hänvisar till WHO:s rekommendationer vad gäller digitala medier. Broschyren är skriven av Hugo Lagercrantz …

Små barn och skärmar : barn 0-6 år – information till föräldrar Läs mer »

Små barn och skärmar : barn 0-6 år – information till föräldrar

Motiverande samtal : med kodning som verktyg

Motiverande samtal : med kodning som verktyg

Den här handboken fyller en lucka inom MI-litteraturen genom att författarna presenterar metoden Motiverande samtal genom kodningsglasögon. Motiverande samtal MI är en evidensbaserad samtalsmetod som används inom flera områden för att stimulera människor att förändra sitt beteende. Det kan till exempel handla om att dricka mindre alkohol börja motionera eller att sluta röka. Kodning kan …

Motiverande samtal : med kodning som verktyg Läs mer »

Motiverande samtal : med kodning som verktyg

Estetisk tandvård : grundbok för allmäntandläkaren

Estetisk tandvård : grundbok för allmäntandläkaren

Estetisk tandvård är en grundbok som vänder sig till tandläkare och tandläkarstudenter med intresse för estetisk tandvård. Förutom ämnen som den viktiga kommunikationen med patienten tar boken upp bland annat fotografering färglära och smile design och beskriver med hjälp av ett antal patientfall hur man kan lösa olika estetiska utmaningar. Fokus ligger på ett minimalinvasivt …

Estetisk tandvård : grundbok för allmäntandläkaren Läs mer »

Estetisk tandvård : grundbok för allmäntandläkaren

MI – Motiverande samtal i arbete med våld i nära relationer

MI – Motiverande samtal i arbete med våld i nära relationer

Har du någon gång samtalat med en våldsutsatt person som inte varit beredd att lämna den våldsamma partnern? Känt dig villrådig och behövt vägledning och konkreta förslag? Motiverande samtal (motivational interviewing MI) är en samtalsmetod som lämpar sig särskilt väl i sådana situationer inte minst för att den utsatta ofta känner så stark ambivalens inför …

MI – Motiverande samtal i arbete med våld i nära relationer Läs mer »

MI – Motiverande samtal i arbete med våld i nära relationer

Rektor i förskolan : bli en bra ledare

Rektor i förskolan : bli en bra ledare

Rektor i förskolan Att vara rektor i förskolan är ett komplext och viktigt uppdrag med många ansvarsområden. Det goda ledarskapet ger medarbetarna möjlighet att göra sitt allra bästa vilket skapar förutsättningar för en trygg och meningsfull vardag för barnen. Den här boken fokuserar på ledaruppdraget och lyfter fram framgångsfaktorer i ett väl fungerande ledarskap. I …

Rektor i förskolan : bli en bra ledare Läs mer »

Rektor i förskolan : bli en bra ledare

Riskbruk & beroende : beroendelära för socialtjänsten

Riskbruk & beroende : beroendelära för socialtjänsten

Socialsekreterare kuratorer och andra socialarbetare möter ofta människor som har svåra eller begynnande problem med alkohol och narkotika. Dessa yrkeskårer har unika möjligheter att fånga upp riskbruk och göra tidiga insatser.Boken ger en gedigen introduktion till modern beroendelära. Den är praktiskt inriktad och varvar teoretiska avsnitt med exempel på hur bemötande kartläggning och rådgivning kan …

Riskbruk & beroende : beroendelära för socialtjänsten Läs mer »

Riskbruk & beroende : beroendelära för socialtjänsten

Uppdrag förskoleklass : stimulera utveckling och lärande

Uppdrag förskoleklass : stimulera utveckling och lärande

Uppdrag förskoleklass – stimulera utveckling och lärande beskriver hur undervisningen i förskoleklass kan bedrivas på ett framgångsrikt sätt. Boken bygger på konkreta exempel ur verksamheten ger förståelse för uppdraget och innehåller tips och verktyg. Förskoleklassen är en viktig del av skolväsendet. Den ger eleverna möjlighet att på ett lekfullt och tryggt sätt ta steget från …

Uppdrag förskoleklass : stimulera utveckling och lärande Läs mer »

Uppdrag förskoleklass : stimulera utveckling och lärande

Aktiva värderingar : värderingsövningar för skolan

Aktiva värderingar : värderingsövningar för skolan

I en värld av alltfler valmöjligheter etiska dilemman och informationsöverflöd behöver vi hjälpa våra elever – barn ungdomar och vuxna – att ifrågasätta sina värderingar granska andras värderingar och argument och våga välja och ta ställning för sina egna värderingar. I denna nyutgåva av en svensk pedagogisk klassiker Aktiva värderingar – värderingsövningar i skolan återupptar …

Aktiva värderingar : värderingsövningar för skolan Läs mer »

Aktiva värderingar : värderingsövningar för skolan

Handbok för psykon : att leva med psykisk ohälsa

Handbok för psykon : att leva med psykisk ohälsa

Dåre neuropsykiatrisk funktionsnedsättning psykisk ohälsa psykisk hälsa funkis funktionssätt galen problem med nerverna tokstolle såna där. Kärt barn har många namn. Jag föredrar att kalla oss för psykon det är både gulligt och lätt att säga. Dessutom tycker jag att det är hög tid att reclaima det ordet! Psykisk ohälsa är det vanligaste hälsoproblemet i …

Handbok för psykon : att leva med psykisk ohälsa Läs mer »

Handbok för psykon : att leva med psykisk ohälsa

Digitala verktyg i matematikundervisningen

Digitala verktyg i matematikundervisningen

Hur lyckas man med digitala verktyg i matematikundervisningen? Vilka verktyg ska man välja? När ska man använda dem? Författarna till boken Digitala verktyg i matematikundervisningen tar upp allt detta men framförallt visar de varför man ska använda digitala verktyg och hur det både förenklar och lyfter undervisningen. Camilla Askebäck Diaz och Helena Kvarnsell ger exempel …

Digitala verktyg i matematikundervisningen Läs mer »

Digitala verktyg i matematikundervisningen

Iakttagbara mål : att göra lärande synligt

Iakttagbara mål : att göra lärande synligt

Iakttagbara mål beskriver hur man formulerar lärande så att det blir begripligt för eleverna. Det är en handbok fylld med exempel som visar hur lärare gör kunskapsutveckling iakttagbar och undviker ’amöbor’ författarens begrepp för luddiga skoluttryck. Här möter man också ’förmågetrappan’ som synliggör hur olika kunskapsformer och mål bygger på varandra och sätter dagens skoldebatt …

Iakttagbara mål : att göra lärande synligt Läs mer »

Iakttagbara mål : att göra lärande synligt

Återkoppling : stöd stimulans och lust att lära

Återkoppling : stöd stimulans och lust att lära

Vad är återkoppling? Återkoppling är allt! Beröm klander uppmuntran att bli negligerad eller att bli exkluderad är alla exempel på återkoppling. Rätt använd är återkoppling ett effektivt verktyg för att skapa motivation inkludering och ökat lärande.  Detta är en reviderad version av Återkoppling för utveckling som kom ut 2015. Forskning har uppdaterats och boken har …

Återkoppling : stöd stimulans och lust att lära Läs mer »

Återkoppling : stöd stimulans och lust att lära

Ortodonti varför när hur? : Modern odontologi

Ortodonti varför när hur? : Modern odontologi

Vilken betydelse har en bettavvikelse för oral hälsa funktion och psykosocialt välbefinnande? Boken Ortodonti beskriver bettets utveckling och i vilken utsträckning vi kan styra den vad vi vet om samspelet mellan funktion och bettutveckling och hur vi kan använda denna kunskap. Den lyfter vad man bör tänka på inför en eventuell profylaktisk interceptiv eller korrigerande …

Ortodonti varför när hur? : Modern odontologi Läs mer »

Ortodonti varför när hur? : Modern odontologi

Rörelseglädje för hållbara barn : fysisk aktivitet och välbefinnande i förskolan

Rörelseglädje för hållbara barn : fysisk aktivitet och välbefinnande i förskolan

Rörelse främjar inte bara den fysiska hälsan utan ger också psykiskt välbefinnande starkare självkänsla positiv effekt på inlärning och mindre stress. Barn har ofta en inneboende rörelseglädje – de springer klättrar och brottas. De slänger sig bland mjuka kuddar drar vagnar släpar på saker och är fulla av lust att utmana sig själva motoriskt. Hur …

Rörelseglädje för hållbara barn : fysisk aktivitet och välbefinnande i förskolan Läs mer »

Rörelseglädje för hållbara barn : fysisk aktivitet och välbefinnande i förskolan

Lära för livet : motiverande undervisning i särskolan

Lära för livet : motiverande undervisning i särskolan

Lära för livet Boken Lära för livet bygger på grundläggande forskning samt pedagogisk praktik i en gymnasiesärskoleklass på det individuella programmet. Den visar hur ett medvetet arbetssätt kan utveckla elevens förmågor och aktivera tänkandet. Utifrån autentiska exempel inspireras du att utveckla din egen undervisning och skapa meningsfullt lärande som ger eleverna möjlighet att förstå och …

Lära för livet : motiverande undervisning i särskolan Läs mer »

Lära för livet : motiverande undervisning i särskolan

Prata mat med småbarnsföräldrar : en handbok för barnhälsovården

Prata mat med småbarnsföräldrar : en handbok för barnhälsovården

Mat är ett viktigt samtalsämne för småbarnsföräldrar och ofta är det samma frågor som återkommer: Duger pannkaka till middag? Äter mitt barn för lite för mycket? Tillräckligt varierat? Vad innehåller klämmisar? Behöver mitt barn kosttillskott? Sara Ask är en av Sveriges främsta barndietister och här besvarar hon de vanligaste frågorna som brukar komma upp i …

Prata mat med småbarnsföräldrar : en handbok för barnhälsovården Läs mer »

Prata mat med småbarnsföräldrar : en handbok för barnhälsovården

För tidigt född : handbok för barnhälsovården

För tidigt född : handbok för barnhälsovården

För tidigt född är en handbok för barnhälsovården om för tidigt födda barn. Boken är också lämplig vid specialistsjuksköterskeprogrammet barn och ungdom och omvårdnadsprogrammen. I Sverige föds varje år runt 7000 barn för tidigt. Vården av de för tidigt födda barnen utvecklas hela tiden och fler överlever. Den här boken vänder sig till barnhälsovården som …

För tidigt född : handbok för barnhälsovården Läs mer »

För tidigt född : handbok för barnhälsovården

Barns sociala och emotionella lärande : utifrån förskolans läroplan

Barns sociala och emotionella lärande : utifrån förskolans läroplan

Sociala och emotionella färdigheter har en avgörande betydelse för lärandet för hälsan för livet och för det samhälle vi skapar tillsammans. I förskoleåldern är barn som mottagligast för lärande och hjärnans utvecklingsmöjligheter som störst. Därför behöver sociala och emotionella färdigheter medvetet uppmärksammas. Läroplanens (Lpfö 18) mål och förmågor ligger till grund för boken och författaren …

Barns sociala och emotionella lärande : utifrån förskolans läroplan Läs mer »

Barns sociala och emotionella lärande : utifrån förskolans läroplan

Vässa undervisningen : en liten handbok i konsten att ställa stora frågor

Vässa undervisningen : en liten handbok i konsten att ställa stora frågor

Vässa undervisningen En liten handbok i konsten att ställa stora frågor Genom att ställa genomtänkta och särskilt utformade frågor kan du som lärare få både eleverna och undervisningen att växa. Rätt ställda frågor får eleverna att tänka ett varv till och säga sin mening och visar att du som lärare tar elevernas tänkande på allvar. …

Vässa undervisningen : en liten handbok i konsten att ställa stora frågor Läs mer »

Vässa undervisningen : en liten handbok i konsten att ställa stora frågor

Skolsköterskans dokumentation

Skolsköterskans dokumentation

Att arbeta som skolsköterska ställer höga krav på att dokumentationen hanteras professionellt och enligt gällande regelverk. Bristande dokumentation i journalen gör att sammanställningen av skolbarns hälsoutveckling inte blir tillförlitlig. Då blir skolsköterskans arbete mindre synligt vilket innebär att det kan vara svårt att göra uppföljningar över tid. En annan viktig aspekt är att i lagens …

Skolsköterskans dokumentation Läs mer »

Skolsköterskans dokumentation

Bettfysiologi : orofacial smärta och käkfunktion

Bettfysiologi : orofacial smärta och käkfunktion

Bettfysiologi omfattar utredning diagnostisering och behandling av patienter som besväras av smärta eller funktionsstörningar i käksystemet och närliggande organsystem. Den här boken fokuserar på smärta och smärtmekanismer ocklusion och ocklusala aspekter tuggsystemets normalfunktion och dysfunktion nociceptiv smärta i käkleder muskler och tänder neuropatisk smärta huvudvärk sömn och sömnstörningar behandling av dessa tillstånd samt innehåller ett …

Bettfysiologi : orofacial smärta och käkfunktion Läs mer »

Bettfysiologi : orofacial smärta och käkfunktion

Kommunikation i en hälsofrämjande tandvård

Kommunikation i en hälsofrämjande tandvård

Vägen till munhälsa går via ett kommunikativt förhållningssätt där man skapar goda relationer med sina patienter och därigenom hjälper dem att ta eget ansvar för sin hälsa. Med många konkreta exempel får läsaren av den här boken ta del av nyckelfaktorer för en hälsofrämjande kommunikation i tandvården. Grunderna till god tandhälsa är välkända sedan decennier. …

Kommunikation i en hälsofrämjande tandvård Läs mer »

Kommunikation i en hälsofrämjande tandvård

Introduktion i förskolan : trygg start för likvärdig utbildning

Introduktion i förskolan : trygg start för likvärdig utbildning

En välplanerad introduktion i förskolan underlättar samarbetet samtidigt som barn och vårdnadshavare blir väl förtrogna med förskolan pedagogerna och barngruppen. I boken Introduktion i förskolan – trygg start för likvärdig utbildning beskrivs på ett lättbegripligt och inspirerande sätt hur introduktionen kan gå till inkluderad med ordinarie verksamhet. Förskolestarten är en stor omställning både för barnet och hens …

Introduktion i förskolan : trygg start för likvärdig utbildning Läs mer »

Introduktion i förskolan : trygg start för likvärdig utbildning

Overklighetskänslor : om depersonalisationssyndrom

Overklighetskänslor : om depersonalisationssyndrom

Overklighetskänslor är den första boken på svenska om depersonalisationssyndrom (DDD). Ledande forskare i USA och Storbritannien anser att syndromet är en av den moderna tidens mest förbisedda diagnoser. ”Det känns som om det är en hinna mellan mig och världen.” ”Det känns som om jag befinner mig inuti en bubbla.” ”Jag känner mig som en …

Overklighetskänslor : om depersonalisationssyndrom Läs mer »

Overklighetskänslor : om depersonalisationssyndrom

Att vända en klass : från oro till fokus

Att vända en klass : från oro till fokus

Att vända en klass – från oro till fokus Boken Att vända en klass – från oro till fokus ger lärare verktyg och metoder för att åstadkomma fokus arbetsro och engagemang i en orolig eller omotiverad klass. Författarna visar hur man kan skapa fungerande vardagsrutiner ett konstruktivt gruppklimat och arbetsmetoder som är anpassade efter elevernas …

Att vända en klass : från oro till fokus Läs mer »

Att vända en klass : från oro till fokus

EHM – Elevhälsomötet : en främjande förebyggande och lärande modell

EHM – Elevhälsomötet : en främjande förebyggande och lärande modell

Hur kan lärare och elevhälsa få till en samverkan kring förebyggande insatser som minskar behovet av akuta åtgärder i skolans vardag? Vad krävs för att all den kunskap som individuella elevmöten ger ska leda till mer övergripande förändringar av lärmiljön i en hälsofrämjande skola för alla? Svaret är EHM elevhälsomötet som i en strukturerad modell …

EHM – Elevhälsomötet : en främjande förebyggande och lärande modell Läs mer »

EHM – Elevhälsomötet : en främjande förebyggande och lärande modell

Palliativ vård vid demens

Palliativ vård vid demens

Palliativ vård vid demens Demens är ett obotligt fortskridande sjukdomstillstånd som förr eller senare leder till döden. Genom ökad kunskap och rätt verktyg hos personalen kan både den som är sjuk och närstående få uppleva bästa möjliga livskvalitet och en värdig tid i livets slutskede. Ytterst handlar det om att teamet samarbetar strukturerat för att …

Palliativ vård vid demens Läs mer »

Palliativ vård vid demens

Värsta bästa jobbet : att arbeta som resurs för elever med autism och adhd

Värsta bästa jobbet : att arbeta som resurs för elever med autism och adhd

Värsta bästa jobbet Boken Värsta bästa jobbet vänder sig till dig som arbetar som eller utbildar dig till resursperson för elever med behov av särskilt stöd. Och till dig som är chef för eller kollega till resurspersoner. Många av de elever som behöver en extra vuxen för att klara sin skolsituation har en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning …

Värsta bästa jobbet : att arbeta som resurs för elever med autism och adhd Läs mer »

Värsta bästa jobbet : att arbeta som resurs för elever med autism och adhd

Språklig förebild i förskolan : kommunikation och ledarskap som påverkar barns lärande

Språklig förebild i förskolan : kommunikation och ledarskap som påverkar barns lärande

Språklig förebild i förskolan Språklig förebild i förskolan ger en teoretisk bakgrund för att vidga läsarens förståelse om varför och vad vi behöver tänka på som språkliga förebilder. Hur kan vi skapa en språkmiljö som ger varje barn förutsättningar till ett väl utvecklat språk. Den ger också konkreta tips och praktiskt material. Utvecklingen av kommunikation …

Språklig förebild i förskolan : kommunikation och ledarskap som påverkar barns lärande Läs mer »

Språklig förebild i förskolan : kommunikation och ledarskap som påverkar barns lärande

Design för skolorganisation : i praktiken

Design för skolorganisation : i praktiken

Skolan ska anpassas efter eleverna inte tvärtom. Vi måste därför flytta fokus från individen till skolan som organisation för att kunna skapa en skola som erbjuder utveckling lärande och hälsa till alla elever. För författarna till boken Design för skolorganisation – i praktiken handlar det om att bygga en verksamhet med förmåga till flexibilitet och …

Design för skolorganisation : i praktiken Läs mer »

Design för skolorganisation : i praktiken

Praktisk farmakologi : handbok för tandsköterskor

Praktisk farmakologi : handbok för tandsköterskor

Den här handboken vänder sig till dig som blivande eller yrkesverksam tandsköterska. Hantering av läkemedel ingår i det dagliga arbetet på en tandläkarmottagning och en tandsköterska måste ha basala kunskaper om läkemedels sammansättning verkningssätt och kliniska användning. Boken ger en introduktion till en komplicerad vetenskap som farmakologi och gör den så enkel och användbar som möjligt. …

Praktisk farmakologi : handbok för tandsköterskor Läs mer »

Praktisk farmakologi : handbok för tandsköterskor
Rulla till toppen