Skolsköterskans dokumentation

Skolsköterskans dokumentation

Att arbeta som skolsköterska ställer höga krav på att dokumentationen hanteras professionellt och enligt gällande regelverk. Bristande dokumentation i journalen gör att sammanställningen av skolbarns hälsoutveckling inte blir tillförlitlig. Då blir skolsköterskans arbete mindre synligt vilket innebär att det kan vara svårt att göra uppföljningar över tid. En annan viktig aspekt är att i lagens mening är det som inte är dokumenterat inte heller utfört. I den här boken får du en sammanfattning av de lagar och styrdokument som du som skolsköterska måste följa. Vi beskriver också hur e-hälsa och digitaliseringsutvecklingen påverkar dig som skolsköterska. Du får förslag på hur hälsobesök i olika årskurser från förskoleklass till och med årskurs 1 i gymnasiet kan dokumenteras och exempel på hur du kan upprätta hälsoplaner. Ett kapitel behandlar etiska överväganden och praktiska dilemman som man kan mötas av vid dokumentationen. I bokens avslutande kapitel presenteras kvalitetsregister för EMI med fokus på EMQ. Om författarna Eva K. Clausson redaktör har en lång bakgrund som skolsköterska. Hon är docent och verksam som biträdande professor i omvårdnad vid Fakulteten för Hälsovetenskap Högskolan Kristianstad med bland annat undervisning inom specialistsjuksköterskeprogrammet inriktning distriktssköterska. Övriga författare är Ewa Angsmo Eva-Lena Einberg Lena Englund Ylva Fredholm Ståhl Marina Lundquist och Karin Teider. De flesta av dem har en bakgrund som skolsköterska och erfarenhet av forskning och utveckling inom området samt mångårig erfarenhet av dokumentation och e-hälsa.

Läs mer om Skolsköterskans dokumentation

Skolsköterskans dokumentation

Psykologi & Pedagogik

Hitta Skolsköterskans dokumentation även hos:
Rulla till toppen