Uppdrag förskoleklass : stimulera utveckling och lärande

Uppdrag förskoleklass : stimulera utveckling och lärande
Uppdrag förskoleklass : stimulera utveckling och lärande
Beskrivning av Uppdrag förskoleklass : stimulera utveckling och lärande

Uppdrag förskoleklass – stimulera utveckling och lärande beskriver hur undervisningen i förskoleklass kan bedrivas på ett framgångsrikt sätt. Boken bygger på konkreta exempel ur verksamheten ger förståelse för uppdraget och innehåller tips och verktyg. Förskoleklassen är en viktig del av skolväsendet. Den ger eleverna möjlighet att på ett lekfullt och tryggt sätt ta steget från förskola till skola. Trots att förskoleklassen har ett eget avsnitt i läroplanen uppfattas uppdraget ibland som otydligt och kan tolkas på många olika sätt. Den här boken visar på de möjligheter det finns med att arbeta i förskoleklass. Författaren Maria Wessén vill inspirera lärare i förskoleklass genom att dela med sig av hur hon lägger upp det pedagogiska arbetet. Du får ta del av exempel där språk och kommunikation har en stor plats för att främja elevernas utveckling. Med hjälp av stjärnor som representerar målen i läroplanen blir arbetet tydligt begripligt och skapar motivation för både elever och lärare. Författaren beskriver sina erfarenheter utifrån den egna verksamheten och hur hon tillsammans med sina kollegor arbetar systematiskt för att ge varje elev bästa möjliga lärande. Boken är konkret och verksamhetsnära och beskriver ett sätt att bedriva förskoleklass på vilket författaren hoppas kan inspirera andra med samma uppdrag. Maria Wessén är leg. förskollärare med många års erfarenhet av arbete både inom förskola och förskoleklass. Hon arbetar med förskoleklasser i Fagervallsskolan i Östersunds kommun. Maria har läst flera specialinriktningar inom systematiskt kvalitetsarbete och pedagogisk dokumentation i förskola läs- skriv- och matematikinlärning för de yngre åren flerspråkighet och interkulturalitet i förskola samt lek rörelse och friluftsliv för barn i åldern 1–9 år.

Läs mer om Uppdrag förskoleklass : stimulera utveckling och lärande...


Sök bästa pris på Uppdrag förskoleklass : stimulera utveckling och lärande hos: