Medicin

Genombrottet : Immunterapi och jakten på en bot mot cancer

Genombrottet : Immunterapi och jakten på en bot mot cancer

Kan vårt immunsystem som är utvecklat för att hålla oss friska även bota cancer? Efter hundra år av hopp och misslyckanden har forskarna hittat ett helt nytt sätt att bota cancer. Genombrottet inom immunterapin har av många liknats vid upptäckten av antibiotikan. I Genombrottet får vi inledningsvis träffa en patient som efter traditionell cancerbehandling av …

Genombrottet : Immunterapi och jakten på en bot mot cancer Läs mer »

Genombrottet : Immunterapi och jakten på en bot mot cancer


Handbok för lösningsdetektiver

Handbok för lösningsdetektiver

Genom att uppmuntra läsaren att bli en ’lösningsdetektiv’ ständigt på jakt efter ’ledtrådar’ till framgång i deras värv gör denna bok till en praktisk och lättillgänglig guide för terapeuter rådgivare och andra yrkesverksamma intresserade att redan inom kort tid uppnå resultat.Med all samlad lärdom från lösningsfokuserad terapi är Handbok för lösningsdetektiver späckad med fallbeskrivningar övningar …

Handbok för lösningsdetektiver Läs mer »

Handbok för lösningsdetektiver


Maktperspektiv på psykisk ohälsa

Maktperspektiv på psykisk ohälsa

Begreppet ’psykisk ohälsa’ används ofta slarvigt och det råder ingen riktig konsensus kring begreppet. Men det kan förklaras ungefär som frånvaro av psykiskt välbefinnande ett psykiskt tillstånd som på något sätt stör vardagslivet. Samhällets sätt att fördela resurser och organisera kvinnor och män kan vara en del av förklaringen till varför kvinnors psykiska ohälsa ökar …

Maktperspektiv på psykisk ohälsa Läs mer »

Maktperspektiv på psykisk ohälsa


Neuropsykoterapi : Sex essäer om neuropsykologi medvetande emotion minne

Neuropsykoterapi : Sex essäer om neuropsykologi medvetande emotion minne

Medvetande är central i psykoterapi hur våra erfarenheter och minnen delvis styr förväntningar farhågor katastroftankar ångest och oro. Denna process är också högaktuell inom minnes- och emotionsforskning: hur lagras och hur utvecklas minnen och upplevelser? Hur går minnen att förändras? Finns genetiska komponenter? Går det att ärva episodiska minnen från tidigare generationer? Kliniska neuropsykologer arbetar …

Neuropsykoterapi : Sex essäer om neuropsykologi medvetande emotion minne Läs mer »

Neuropsykoterapi : Sex essäer om neuropsykologi medvetande emotion minne


God företagshälsovårdspraxis

God företagshälsovårdspraxis

Statsrådets förordning om principerna för god företags¬hälsovårdspraxis trädde i kraft den 1 januari 2014. Guiden i din hand är förenlig med den nya förordningen och framställer i stor omfattning lagstiftningen och utövade metoder inom företagshälsovården. Nytt i förordningen är företagshälsovårdssamarbete kravet om ett skriftligt kvalitetssystem för företagshälsovårdsenheten samt utvärdering av den egna verksamhetens inverkan. Boken …

God företagshälsovårdspraxis Läs mer »

God företagshälsovårdspraxis


Kanariefåglarna ryter : din hälsa vår miljö och en ljusnande framtid

Kanariefåglarna ryter : din hälsa vår miljö och en ljusnande framtid

Rädslan för miljöfrågor beror på okunskap en rädsla för att ’behöva bo i en bunker’ om man undersöker saken närmare menar Ingrid Franzon näringsmedicinare (NMTF). Hon påpekar att dagens miljöhot kan kännas övermäktig för den enskilda männikskan men att miljöfrågor inte bara handlar om växthuseffekten utsläpp från industrier och försurade sjöar. Miljön finns närmare än …

Kanariefåglarna ryter : din hälsa vår miljö och en ljusnande framtid Läs mer »

Kanariefåglarna ryter : din hälsa vår miljö och en ljusnande framtid


Mind the risk : den genetiska riskinformationens etik för individ och samhälle

Mind the risk : den genetiska riskinformationens etik för individ och samhälle

Forskningsprogrammet Mind the risk: Den genetiska riskinformationens etik för individ och samhälle tilldelades anslag av Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 2013. Målet var att analysera etiska aspekter av genetisk riskinformation inom vården: ett fält som på senare år utvecklats i rasande takt. I dag kan både enskilda och sjukvården ta reda på genetiska risker och förutsättningar. Forskare …

Mind the risk : den genetiska riskinformationens etik för individ och samhälle Läs mer »

Mind the risk : den genetiska riskinformationens etik för individ och samhälle


Hjärnan som kunskapskälla : tre delhjärnor i en storhjärna

Hjärnan som kunskapskälla : tre delhjärnor i en storhjärna

Naturens evolutionära skapelseprocesser har från 24 miljarder år sedan medverkat till att de första varelserna (bakterierna) utvecklades till dagens människa. Denna utvecklingsprocess har skett genom (varelsens) människans utveckling för sin fortlevnad i en föränderlig värld. Naturens skapelseprocesser har medverkat till att människan inom sig utvecklat kroppsorgan som resurser för att garantera mänsklighetens fortlevnad. Det intressanta i denna människans resursutveckling är att …

Hjärnan som kunskapskälla : tre delhjärnor i en storhjärna Läs mer »

Hjärnan som kunskapskälla : tre delhjärnor i en storhjärna


Arginin och hälsa

Arginin och hälsa

Arginin och hälsa förklarar sambandet mellan stress argininbrist och olika folksjukdomar som blir allt vanligare i de nordiska länderna. Författarna berättar hur argininbrist kan leda till en ökad risk för olika sjukdomar och senare till att man insjuknar. Boken presenterar de nyaste forskningsresultaten om arginin en essentiell aminosyra som påverkar många livsviktiga processer i kroppen. …

Arginin och hälsa Läs mer »

Arginin och hälsa


Fallet Blända : statens serumtillverkning en skandal och vetenskaplig krishantering

Fallet Blända : statens serumtillverkning en skandal och vetenskaplig krishantering

Den svenska bakteriologin representerade under 1900-talets första decennier ett hopp om botemedel mot svåra epidemiska sjukdomar. Problemen på vägen var många.År 1916 dog ett spädbarn i stelkramp efter en injektion med serum mot difteri från Statsmedicinska anstaltens medicinsk-bakteriologiska laboratorium. Dödsfallet utlöste en kedja av händelser som starkt påverkade relationen mellan laboratoriet och Medicinalstyrelsen och organisationen …

Fallet Blända : statens serumtillverkning en skandal och vetenskaplig krishantering Läs mer »

Fallet Blända : statens serumtillverkning en skandal och vetenskaplig krishantering


Variola & Vaccinia : om massvaccination och folkhälsopolitik vaccinforskning och läkaretik

Variola & Vaccinia : om massvaccination och folkhälsopolitik vaccinforskning och läkaretik

När några fall av smittkoppor upptäcktes i Malmö 1932 genomfördes den första massvaccinationen i Sverige av ett helt samhälle. Efteråt fick en relativt stor andel av befolkningen påtagliga hälsoproblem. Vaccinet från Statens bakteriologiska laboratorium hamnade i centrum för en djup konflikt mellan olika medicinska experter. Boken handlar om vad som hände i och kring Malmö …

Variola & Vaccinia : om massvaccination och folkhälsopolitik vaccinforskning och läkaretik Läs mer »

Variola & Vaccinia : om massvaccination och folkhälsopolitik vaccinforskning och läkaretik


P. A. Rinaldo : sjukvårdssoldat No 71 och Qvacksalfvare i Jerfsö 1826–94

P. A. Rinaldo : sjukvårdssoldat No 71 och Qvacksalfvare i Jerfsö 1826–94

Denna skrift handlar om Per Andersson född den 20/6 1826 i Järvsö socken. Han växte upp som soldatson i byn Boda och blev själv soldat – en sjukvårdare som tog sig soldatnamnet Rinaldo. Hans intresse och färdigheter inom sjukvården och kunskaper inom militärfarmakopén kom till nytta även till vardags i det privata. Med tiden blir …

P. A. Rinaldo : sjukvårdssoldat No 71 och Qvacksalfvare i Jerfsö 1826–94 Läs mer »

P. A. Rinaldo : sjukvårdssoldat No 71 och Qvacksalfvare i Jerfsö 1826–94


Barnens ögonblick : undersökningsmetoder och ögonsjukdomar – litet kompendium 2016

Barnens ögonblick : undersökningsmetoder och ögonsjukdomar – litet kompendium 2016

  Detta är en enkel introduktion till barnögonsjukdomar och boken är tänkt att användas som en praktisk handbok för personal inom vården. Det finns många mycket ovanliga sjukdomar och syndrom inom barnoftalmologin och för mer information hänvisas till de referenser som finns i boken.I Sverige finns mycket kunskap om sällsynta barnögonsjukdomar på flera universitetssjukhus. I ett …

Barnens ögonblick : undersökningsmetoder och ögonsjukdomar – litet kompendium 2016 Läs mer »

Barnens ögonblick : undersökningsmetoder och ögonsjukdomar – litet kompendium 2016


Vägen till hjärtat : mitt liv som kirurg

Vägen till hjärtat : mitt liv som kirurg

»På ena sidan av patienten stod en beduinliknande figur. Bara glasögonen var synliga. Det var professor Clarence Crafoord som hade öppnat hjärtat?« Så berättar författaren Christian Olin om sitt första möte med en av de mest kända hjärtkirurgerna i slutet av 50-talet. En händelse som blev avgörande för Olins egen specialisering som läkare. Vi följer …

Vägen till hjärtat : mitt liv som kirurg Läs mer »

Vägen till hjärtat : mitt liv som kirurg


De rena och de andra : om tvångssteriliseringar rashygien och arvsynd

De rena och de andra : om tvångssteriliseringar rashygien och arvsynd

En bok tillägnad de svagaste i folkhemmet de som trots vackert tal om jämlikhet och solidaritet behandlades som undermänniskor och fråntogs sina rättigheter. Det är samtidigt en bok om en svart baksida av välfärdsstaten där läkarna sviker sin lojalitet mot patienten där myndigheter kringgår sina egna lagar och där rättslösheten är satt i system. Visa …

De rena och de andra : om tvångssteriliseringar rashygien och arvsynd Läs mer »

De rena och de andra : om tvångssteriliseringar rashygien och arvsynd


Sjukdomens mening

Sjukdomens mening

När läkare och andra som arbetar i vården möter sina patienter står de inför den svåra uppgiften att försöka förstå och hjälpa människor som lider på många olika sätt och av många olika anledningar. Detta är ett tolkningsarbete som kräver stor kunskap och erfarenhet av lyssnandets konst. I tider av tilltagande biologisering är det viktigt …

Sjukdomens mening Läs mer »

Sjukdomens mening


Edgar Cayce om en orsak – många följder : läckande tarm – LGS

Edgar Cayce om en orsak – många följder : läckande tarm – LGS

Dr Pagano skrev boken Healing Psoriasis: The Natural Alternative baserad på syndromet läckande tarm. I denna nya bok tar han sitt arbete ännu längre och ger oss hopp om att hela en läckande tarm och dess många följder baserat på erfarenhet beskriven och dokumenterad med illustrationer och fotografier som visar före och efter. John O.A. …

Edgar Cayce om en orsak – många följder : läckande tarm – LGS Läs mer »

Edgar Cayce om en orsak – många följder : läckande tarm – LGS


Verklig självkännedom : vägen till frihet och välmående

Verklig självkännedom : vägen till frihet och välmående

Verklig självkännedom är en grund för att förstå sig själv och andra. Här presenteras grunderna i hur man kan nå fram till en känsla av frihet och välmående i livet att lära sig principen och värdet av att frigöra sig från bundna känslor som hämmar den egna utvecklingen att nå sin fulla potential. Visa pris

Verklig självkännedom : vägen till frihet och välmående


Splittrade själar: Om dissociation en antologi 2019

Splittrade själar: Om dissociation en antologi 2019

Splittrade själar är en antologi med texter och bilder av människor som själva upplevt dissociation ofta på grund av svåra eller upprepade trauman. Texterna är skapade utifrån tre olika teman: orsaker till dissociation vardag med dissociation och erfarenheter av vård och myndigheter. Trots att många lever med kämpar med och behöver förståelse för de dissociativa …

Splittrade själar: Om dissociation en antologi 2019 Läs mer »

Splittrade själar: Om dissociation en antologi 2019


Att skriva sig ut : nya terapeutiska miljöer och tvångsvårdade patienters subjektsformering 1967-1992

Att skriva sig ut : nya terapeutiska miljöer och tvångsvårdade patienters subjektsformering 1967-1992

Psykiatrin har historiskt präglats av två stora rörelser: en som ledde människorna in till institutionerna och en som ledde dem ut. Denna bok behandlar den rörelse som ledde människorna ut. Under 1900-talets andra hälft öppnades de psykiatriska sjukhusen upp och delar av verksamheten förlades i samhället utanför. I Att skriva sig ut. Nya terapeutiska miljöer …

Att skriva sig ut : nya terapeutiska miljöer och tvångsvårdade patienters subjektsformering 1967-1992 Läs mer »

Att skriva sig ut : nya terapeutiska miljöer och tvångsvårdade patienters subjektsformering 1967-1992


Hörseln

Hörseln

Detta är en bok för dig som vill veta mer hörseln. Den är rikt illustrerad och beskriver hur örat fungerar om ljud hörseln och olika apparater. Kort sagt allt du behöver veta om du drabbats av hörselproblem. Här lyfter författaren fram olika hörselskador och på ett lättillgängligt sätt berättar han om den historiska bakgrunden och …

Hörseln Läs mer »

Hörseln


Optimal vikt & Viktminskning – Nå & bibehåll din idealvikt med viktprogrammet : Nå & bibehåll din idealvikt med viktprogrammet

Optimal vikt & Viktminskning – Nå & bibehåll din idealvikt med viktprogrammet : Nå & bibehåll din idealvikt med viktprogrammet

Optimal vikt är ett åttaveckorsprogram för sund och varaktig viktminskning. I praktiken fungerar det inte att bara minska sitt kaloriintag och träna mer för de allra flesta. Då hade fler lyckats att gå ner i vikt. Optimal program tar hänsyn till mycket mer än bara kalorier in/ut och träning. Programmet in-nehåller en del för de …

Optimal vikt & Viktminskning – Nå & bibehåll din idealvikt med viktprogrammet : Nå & bibehåll din idealvikt med viktprogrammet Läs mer »

Optimal vikt & Viktminskning – Nå & bibehåll din idealvikt med viktprogrammet : Nå & bibehåll din idealvikt med viktprogrammet


Räkna rätt i vård och omsorg : tillämpad matematik för vårdprogrammet

Räkna rätt i vård och omsorg : tillämpad matematik för vårdprogrammet

Det är viktigt att räkna rätt i vård och omsorg. Därför behövs träning i att kunna lösa de räkneproblem man vanligen ställs inför i arbetet. Lika viktigt är sedan att kontrollera beräkningarna med hjälp av överslagsberäkning och rimlighetsbedömning. Uppgifterna i denna bok speglar verkligheten. En stor del av innehållet utgörs av s k läkemedelsberäkning. Man …

Räkna rätt i vård och omsorg : tillämpad matematik för vårdprogrammet Läs mer »

Räkna rätt i vård och omsorg : tillämpad matematik för vårdprogrammet


Hypnos avslappning och suggestion ur KBT-perspektiv : handbok för kliniker särskilt inom tandvården

Hypnos avslappning och suggestion ur KBT-perspektiv : handbok för kliniker särskilt inom tandvården

Författaren Nils Norrsell är leg. tandläkare och leg. psykoterapeut och har arbetat med hypnos sedan 1958 dvs. redan under tiden för sin utbildning till tandläkare. Ämnet förknippades på den tiden ofta med magi och ockultism och mindre ofta med vetenskap och beprövad erfarenhet. Kognitiv beteendeterapi KBT har sedan dess tillkommit och har bidragit med modeller …

Hypnos avslappning och suggestion ur KBT-perspektiv : handbok för kliniker särskilt inom tandvården Läs mer »

Hypnos avslappning och suggestion ur KBT-perspektiv : handbok för kliniker särskilt inom tandvården


Kolera. En farsots grymma framfart i Uppsala och på den uppländska landsbygden

Kolera. En farsots grymma framfart i Uppsala och på den uppländska landsbygden

1800-talet var kolerans århundrade. I våg efter våg svepte den över världen och dödade minst 100 miljoner människor. Sommaren 1834 slog den först till i Sverige. I slutet av augusti förde besättningen på en Stockholmsskuta den dödliga bakterien till Ängskär i norra Uppland. Därifrån spreds smittan vidare till näraliggande socknar. I september kom koleran till …

Kolera. En farsots grymma framfart i Uppsala och på den uppländska landsbygden Läs mer »

Kolera. En farsots grymma framfart i Uppsala och på den uppländska landsbygden


Barndiabetes typ 1

Barndiabetes typ 1

Familjer där ett eller flera barn har typ 1-diabetes har mer än bara själva sjukdomen att kämpa med och mot. Omgivningens okunskap brist på resurser och den övergripande känslan av maktlöshet.Barndiabetes typ 1′ innehåller tecknade iakttagelser om hur den bitvis ganska beska vardagen kan se ut.Alla intäkter från försäljningen går till forskning med förhoppning om …

Barndiabetes typ 1 Läs mer »

Barndiabetes typ 1


Det starka jaget : en studie i spontanitet och tvång

Det starka jaget : en studie i spontanitet och tvång

I Det starka jaget undersöker Feldenkrais grundligt förhållandet mellan felaktig hållning smärta och de underliggande emotionella mekanismer som leder till tvångsmässigt beteende och beroende. Han förmedlar viktiga insikter om motståndmotivation vanebildning och sexualitetens plats i den potenta människans liv. Hans utgångspunkt är att fysisk rörelse är grunden för förståelse av människans villkor Visa pris

Det starka jaget : en studie i spontanitet och tvång


Hjärtsmart

Hjärtsmart

Vi kan förebygga minst 80 procent av alla hjärt-kärlsjukdomar och våra levnadsvanor är avgörande. Levnadsvanor som förebygger hjärt-kärlsjukdom har visat enastående resultat och hälsovetare Henrik Beyer presenterar konkreta livsstilsråd för vardagen. Genom att följa dessa vetenskapligt baserade råd kan man öka möjligheten att skydda sig från att drabbas av hjärt-kärlsjukdom. Hjärtsmart stöttar läsaren till ett …

Hjärtsmart Läs mer »

Hjärtsmart


ICD-programmering:En handbok

ICD-programmering:En handbok

Behandling med ICD (Implantable Cardioverter-Defibrillator) är idag väletablerad för patienter med överlevt hjärtstopp eller kända allvarliga kammararytmier. Det är också en etablerad behandling för patienter med hög risk att utveckla dessa arytmier. Antalet behandlade patienter ökar stadig och fler och fler inom vården arbetar med att ta hand om dessa genom implantation uppföljning och programmering. …

ICD-programmering:En handbok Läs mer »

ICD-programmering:En handbok


Mögelförgiftad: Utmattningsskolans serie om förgiftningsrötter

Mögelförgiftad: Utmattningsskolans serie om förgiftningsrötter

ag har inte längre några dubbelslag eller oregelbundna hjärtslag. Inte heller någon ångest panikångest som plågat mig i alla år. Jag har varit fumlig tappade saker slog i och slog sönder. Jag hade yrsel det var obehagligt att gå i trappor kändes som jag skulle tappa balansen. Någon gång föll jag också handlöst tack o …

Mögelförgiftad: Utmattningsskolans serie om förgiftningsrötter Läs mer »

Mögelförgiftad: Utmattningsskolans serie om förgiftningsrötter


Bättre prestation & hälsa med KBT : fakta inspiration fallbeskrivningar

Bättre prestation & hälsa med KBT : fakta inspiration fallbeskrivningar

Tankar känslor och beteenden påverkar hälsa och prestation. När livet och idrotten fungerar som bäst mår man fint och prestationsförmågan är på topp. I detta drömläge är behovet av KBT kognitiv beteendeterapi mycket litet. Men det är få förunnat att befinna sig i detta läge tjugofyra timmar om dygnet – varken hälsa eller prestationsförmåga är …

Bättre prestation & hälsa med KBT : fakta inspiration fallbeskrivningar Läs mer »

Bättre prestation & hälsa med KBT : fakta inspiration fallbeskrivningar


Artros : En självupplevd berättelse till en alternativ behandling av artros

Artros : En självupplevd berättelse till en alternativ behandling av artros

Ömma stela eller värkande leder kan vara ett tecken på att du har artros. Ordet Artros betyder ”sjuk led”. Själv hade jag under tre års tid en återkommande och stundtals brutal smärta i mitt vänstra knä. Det sägs att mer än en halv miljon svenskar har artros. Nu har jag lyckligtvis inte det längre tack …

Artros : En självupplevd berättelse till en alternativ behandling av artros Läs mer »

Artros : En självupplevd berättelse till en alternativ behandling av artros


Konsten att skära i kroppar : Joseph Lister och den moderna kirurgins födelse

Konsten att skära i kroppar : Joseph Lister och den moderna kirurgins födelse

Den som hade oturen att hamna under kniven i det viktorianskaLondon hade alla skäl att oroa sig. Kirurgin liknade mest ren slakt. Dog man inte av själva operationen var risken stor att smittas av sjukhusfeber – den mystiska sjukdom som härjade över hela Europa. Men en läkare skulle förvandla kirurgin från ett chansartat blodbad till …

Konsten att skära i kroppar : Joseph Lister och den moderna kirurgins födelse Läs mer »

Konsten att skära i kroppar : Joseph Lister och den moderna kirurgins födelse


Vårdandets ide

Vårdandets ide

Vårdande berör alla människor och människan har en inneboende vilja att vårda. Det naturliga vårdandet är en naturlig del av människans liv men ibland behövs även olika former av yrkesmässigt vårdande. Risken är stor att vårdandets innersta idé glöms bort i dagens högteknologiska hälso- och sjukvård och att vårdandet i stället blir utövande av metoder. …

Vårdandets ide Läs mer »

Vårdandets ide


Tål mina TICS tack!

Tål mina TICS tack!

Ungdomar och barn som snart blir ungdomar tycker inte om att vara annorlunda. Kroppen förändras. Huvudet är fullt av tankar.Hjärnan är under ombyggnad.För den som har Tourettes syndrom är det ett tufft jobb att gömma sina tics. Här kan du få tips som kan göra det lite lättare för dig i vardagen – och förvissning …

Tål mina TICS tack! Läs mer »

Tål mina TICS tack!


Den stora Kosthandboken : En grundlig lektion om hur vi avskaffar sjukdomar och tar tillbaka hälsan

Den stora Kosthandboken : En grundlig lektion om hur vi avskaffar sjukdomar och tar tillbaka hälsan

Den populära Stora Kosthandboken nu som e-bok! En bok som går på djupet med kunskap information till dig som vill eller behöver byta till en kost fri från allegener. Idag är allt fler sjuka av maten och det kan vara en djungel fylld av fällor att hitta mat som fungerar- just denna bok hjälper dig …

Den stora Kosthandboken : En grundlig lektion om hur vi avskaffar sjukdomar och tar tillbaka hälsan Läs mer »

Den stora Kosthandboken : En grundlig lektion om hur vi avskaffar sjukdomar och tar tillbaka hälsan


Född till rörelse : en bok om kondition och hälsa

Född till rörelse : en bok om kondition och hälsa

Hjärta blodomlopp muskler skelett och nervsystem måste regelbundet utsättas för en belastning för att fungera optimalt. Överviktiga som motionerar löper mindre risk för ohälsa än normalviktiga som är otränade. Att sitta still i flera timmar utan att röra sig alls utgör en risk för utveckling av hjärt- och kärlsjukdom cancer och annan ohälsa trots att …

Född till rörelse : en bok om kondition och hälsa Läs mer »

Född till rörelse : en bok om kondition och hälsa


Håll metastaserna i schack

Håll metastaserna i schack

Att få diagnosen spridd cancer är förknippat med sorg och smärta men tack vare en framgångsrik forskning finns åtskilligt att göra som både förlänger livet och ger en god livskvalitet.Spridd bröstcancer anses numera vara en kronisk sjukdom som går att behandla i stor utsträckning och som man måste lära sig att leva med. All behandling …

Håll metastaserna i schack Läs mer »

Håll metastaserna i schack


Mögelförgiftad:Utmattningsskolans serie om förgiftningsrötter

Mögelförgiftad:Utmattningsskolans serie om förgiftningsrötter

ag har inte längre några dubbelslag eller oregelbundna hjärtslag. Inte heller någon ångest panikångest som plågat mig i alla år. Jag har varit fumlig tappade saker slog i och slog sönder. Jag hade yrsel det var obehagligt att gå i trappor kändes som jag skulle tappa balansen. Någon gång föll jag också handlöst tack o …

Mögelförgiftad:Utmattningsskolans serie om förgiftningsrötter Läs mer »

Mögelförgiftad:Utmattningsskolans serie om förgiftningsrötter


Tillitsfulla samtal i vård och omsorg

Tillitsfulla samtal i vård och omsorg

Det finns många samtal inom vård och omsorg.Samtal kan vara till exempel informativa coachandevägledande eller tillrättavisande. Inom vård ochomsorg förekommer alla dessa olika samtal och detär du som professionell som behöver tänka på vilketsamtal du har framför dig och vem personen är.Den här boken ger dig ökad förståelse för hurdu som möter människor i ditt …

Tillitsfulla samtal i vård och omsorg Läs mer »

Tillitsfulla samtal i vård och omsorg


Hälso- och sjukvård ombord En handbok för sjukvårdande befäl

Hälso- och sjukvård ombord En handbok för sjukvårdande befäl

Hälso- och sjukvård ombord är en hand- och kursbok särskilt framtagen med utgångspunkt från de speciella förhållanden som råder ombord på fartyg. I det operativa arbetet begär sjukvården ombord rådgivning från en legitimerad läkare i land (Tele Medical) som ska ställa en preliminär diagnos och ordinera olika typer av åtgärder och eventuell medicinering. Boken skildrar …

Hälso- och sjukvård ombord En handbok för sjukvårdande befäl Läs mer »

Hälso- och sjukvård ombord En handbok för sjukvårdande befäl


’Nej det går inte.’ : etiska utmaningar i psykiatrisk vård

’Nej det går inte.’ : etiska utmaningar i psykiatrisk vård

Det lilla ordet »nej» innebär en av många etiska utmaningar i psykiatrisk vård. Med en etisk utmaning menas här svåra frågor som inte har några självklara enkla eller entydiga svar. Nio författare* behandlar från olika perspektiv frågor om patientautonomi livskvalitet och förhållandet mellan etik och offentliga riktlinjer. Författarna har ett tydligt engagemang för det lidande …

’Nej det går inte.’ : etiska utmaningar i psykiatrisk vård Läs mer »

’Nej det går inte.’ : etiska utmaningar i psykiatrisk vård


Sjukhus med arbetsglädje – så skapas det

Sjukhus med arbetsglädje – så skapas det

Alltför många av våra utbildade läkare och sjuksköterskor väljer att lämna våra sjukhus. Detta har skapat vårdköer och en brist på vårdplatser. Bakgrunden är en händelseutveckling där stolthet och lojalitet bytts mot ett missnöje med landstingen som arbetsgivare. Medarbetarna uppfattning är att arbetsgivaren inte visar någon förståelse för att det är deras kompetens och erfarenhet …

Sjukhus med arbetsglädje – så skapas det Läs mer »

Sjukhus med arbetsglädje – så skapas det


Delaktighet : som rättighet fenomen och vardagspraktik i hälso- och välfärdsarbete

Delaktighet : som rättighet fenomen och vardagspraktik i hälso- och välfärdsarbete

Har barn rätt till delaktighet? Vilka utmaningar finns i ­arbetet med att främja barns delaktighet? Hur kan ­vuxna skapa möjlig­heter för delaktighet? Detta är några av de aspekter som diskuteras i boken. Boken utgår från ett människorättsperspektiv på barn och unga och inspirerar till kritiska reflektioner kring rättigheter kompetens och delaktighet. Delaktighet – som rättighet …

Delaktighet : som rättighet fenomen och vardagspraktik i hälso- och välfärdsarbete Läs mer »

Delaktighet : som rättighet fenomen och vardagspraktik i hälso- och välfärdsarbete


Kärlek till Reumatikersjukhuset i Östersund 1969-1998

Kärlek till Reumatikersjukhuset i Östersund 1969-1998

VARFÖR PRATAR DE SOM VARIT PATIENTER och personal så varmt och kärleksfullt om Reumatikersjukhuset i Östersund?Reumatikersjukhusets speciella atmosfär finns t om omnämnt i mötesprotokoll från ett sammanträde i sjukhuskommittén 1989: ?Målet bör vara och har alltid varit att ge patienten bästa möjliga vård och omsorg. Samt behålla den unika sammanhållningen och intima prägel som idag …

Kärlek till Reumatikersjukhuset i Östersund 1969-1998 Läs mer »

Kärlek till Reumatikersjukhuset i Östersund 1969-1998


Bättre immunförsvar på 21 dagar : Så blir du metabolt friskare och så ökar du din motståndskraft mot infektioner

Bättre immunförsvar på 21 dagar : Så blir du metabolt friskare och så ökar du din motståndskraft mot infektioner

Det bästa försvaret mot covid-19 och andra typer av infektioner är att optimera din metabola hälsa! Det är budskapet i Bättre immunförsvar på 21 dagar. Här berättar den brittiske läkaren Aseem Malhotra om vad som kän­netecknar metabol sjuklighet hur man mäter den och vad man kan göra för att bli metabolt friskare. Här beskrivs hur …

Bättre immunförsvar på 21 dagar : Så blir du metabolt friskare och så ökar du din motståndskraft mot infektioner Läs mer »

Bättre immunförsvar på 21 dagar : Så blir du metabolt friskare och så ökar du din motståndskraft mot infektioner


Allmänhälsa : en långsiktig säker och hälsoförbättrande strategi (LSHFB) : individualiserad hälsoetik & hälsoevidens som aldrig skadar och alltid förbättrar hälsan

Allmänhälsa : en långsiktig säker och hälsoförbättrande strategi (LSHFB) : individualiserad hälsoetik & hälsoevidens som aldrig skadar och alltid förbättrar hälsan

ALLMÄNHÄLSA – individualisering genom balanserad sympatisk kognitiv emotionell bekräftelse av åsikter önskemål egenskaper samt kartläggning av arv miljö livsstil och förklarande coachning av alla hälsodeterminanter.Sponsorer sponsrade auktoriteter och läkarföreningar har via myndigheter arbets givarorganisationen SKL regioner och vårdgivare skapat en vårdpraxis bestående av skadliga kontroller passivisering medikalisering och felmedicinering. Därför utsätts 5% av de svenska …

Allmänhälsa : en långsiktig säker och hälsoförbättrande strategi (LSHFB) : individualiserad hälsoetik & hälsoevidens som aldrig skadar och alltid förbättrar hälsan Läs mer »

Allmänhälsa : en långsiktig säker och hälsoförbättrande strategi (LSHFB) : individualiserad hälsoetik & hälsoevidens som aldrig skadar och alltid förbättrar hälsan


Diabetespsykologi : för ökad livskvalitet

Diabetespsykologi : för ökad livskvalitet

I Diabetespsykologi förmedlas kunskap och insikter som underlättar för dig som har diabetes. Insulinregleringen är en psykologisk utmaning som är oupplösligt förknippad med livet med diabetes. Alla mätningar beräkningar och all oro tär på ens kra­fter vilket Jon Haug kallar diabetesslitage. Han betonar vikten av att stabilisera blodsockret inom vissa gränser snarare än att fokusera …

Diabetespsykologi : för ökad livskvalitet Läs mer »

Diabetespsykologi : för ökad livskvalitet


yoga hjärta livet

yoga hjärta livet

Med en fot i yogans filosofi och den andra stadigt förankrad i den österbottniska myllan är yoga hjärta livet en chosefri betraktelse av livets vindlingar yogans bärighet och meditationens kraft. Yoga hjärta livet är också en samling ögonblicksbilder av hur det är att ha med sig yogan i vardagen och hur det är att våga …

yoga hjärta livet Läs mer »

yoga hjärta livet


Har du fått kvicksilver på hjärnan? : historien om en arbetsmiljöskandal och ett folkhälsoproblem

Har du fått kvicksilver på hjärnan? : historien om en arbetsmiljöskandal och ett folkhälsoproblem

Kvicksilver är ett av jordens farligaste ämne. Kontinuerlig kontakt med kvicksilver kan drabba framför allt nervsystemet och hjärnan. Trots kunskapen om detta har man under 150 år använt amalgam innehållande 50 % kvicksilver som tandlagnings­material i människors tänder. Varför dröjde det ända till EU:s förbud 2009 innan Sverige stoppade detta giftiga ämne? I och med …

Har du fått kvicksilver på hjärnan? : historien om en arbetsmiljöskandal och ett folkhälsoproblem Läs mer »

Har du fått kvicksilver på hjärnan? : historien om en arbetsmiljöskandal och ett folkhälsoproblem


Neuroanatomi & Inre organens anatomi – paket

Neuroanatomi & Inre organens anatomi – paket

Läser du inför en tentamen i anatomi? Behöver du snabbt få överblick över hjärnans och de inre organens anatomi? Dessa kompendier är skrivna av studenter för studenter i syfte att underlätta repetition och tentamensläsning. De utgör ett värdefullt komplement till de rekommenderade kursböckerna som fortfarande är oumbärliga för den djupa förståelsen och den grundliga inlärningen …

Neuroanatomi & Inre organens anatomi – paket Läs mer »

Neuroanatomi & Inre organens anatomi – paket


Rulla till toppen