Hjärnan som kunskapskälla : tre delhjärnor i en storhjärna

Hjärnan som kunskapskälla : tre delhjärnor i en storhjärna

Naturens evolutionära skapelseprocesser har från 24 miljarder år sedan medverkat till att de första varelserna (bakterierna) utvecklades till dagens människa. Denna utvecklingsprocess har skett genom (varelsens) människans utveckling för sin fortlevnad i en föränderlig värld. Naturens skapelseprocesser har medverkat till att människan inom sig utvecklat kroppsorgan som resurser för att garantera mänsklighetens fortlevnad. Det intressanta i denna människans resursutveckling är att evolutionen bidragit till skapandet av kroppsorgan med funktioner som styrs av det undermedvetna. De kan inte påverkas av viljan för att styra sina funktioner. De mest kända av dem för människans fortlevnad är magen lungorna och hjärtat immunförsvaret och fortplantningen. Dessa gör sig kända när de slutar att fungera. Det kroppsorgan som saknas bland de som jag nämnt är hjärnan. Varför? Anledningen är att skolan sedan 1600-talet varit kopplad till didaktiken som metodik för att undervisa genom att lära ut. Didaktiken bygger på tvärvetenskap som utmynnar i att klarlägga vad som ska läras varför hur och för vilka. I den läroprocessen fungerar hjärnan som ett förråd dit läraren ska stoppa in sina kunskaper och åstadkomma elevens lärande. Varför? Undervisningen gäller i vår skola. Ingen ansvarig ifrågasätter den metodiken som de verkliga orsakerna till elevernas sjunkande betyg. Främsta orsaken till de låga skolresultaten är att det saknas kunskaper om hjärnans uppgift som kunskaps- och informationsorgan. Det saknas kunskaper om hur barn ungdomar och vuxnas lärande sker på hjärnans villkor. Det saknas kunskaper om de medvetna och undermedvetna hjärnorganens uppbyggnad funktioner och deras medverkan i lärandet. Man ser inte hjärnorganen som hjärnvägar i deras medverkan till utveckling och produktion av kunskaper värden och kraft. Det saknas kunskaper om hur hjärnan utvecklas ifrån födelsen intill ett par år efter puberteten. De saknas kunskaper om hur barn och ungdomar genom sin tankeverksamhet vid lärandet medverkar till att fullborda hjärnan till ett kunskaps- och fortlevnadsorgan. Hur det sker redovisar jag i den här boken Hjärnan som kunskapskälla. Alsike Johannesberg 2014 Roland Sund

Läs mer om Hjärnan som kunskapskälla : tre delhjärnor i en storhjärna

Hjärnan som kunskapskälla : tre delhjärnor i en storhjärna

Medicin

Hitta Hjärnan som kunskapskälla : tre delhjärnor i en storhjärna även hos:
Rulla till toppen