Arginin och hälsa

Arginin och hälsa

Arginin och hälsa förklarar sambandet mellan stress argininbrist och olika folksjukdomar som blir allt vanligare i de nordiska länderna. Författarna berättar hur argininbrist kan leda till en ökad risk för olika sjukdomar och senare till att man insjuknar. Boken presenterar de nyaste forskningsresultaten om arginin en essentiell aminosyra som påverkar många livsviktiga processer i kroppen. Vi får arginin ur kosten men de flesta kan tidvis ha nytta av att ta arginintillskott. Boken ger en översikt över vilken betydelse arginin har för hälsan i olika åldrar och livsskeden. Boken är till alla som är intresserade av hälsa och friskvård: vårdpersonal patienter och anhöriga. Fokus i boken ligger på hur man kan förebygga sjukdomar med läkemedelsfri vård. Jyrki Penttinen är medicine och kirurgie doktor och docent i epidemiologi och har forskat om arginin i över 15 år. Politices magister Hannele Penttinen svarar för bokens struktur samhälleliga perspektiv och hälsopolitiska analys. Arginin och hälsa är ett starkt ställningstagande för friskvård och ett högaktuellt inlägg i den allmänna hälsopolitiska debatten.

Läs mer om Arginin och hälsa

Arginin och hälsa

Medicin

Hitta Arginin och hälsa även hos:
Rulla till toppen