God företagshälsovårdspraxis

God företagshälsovårdspraxis

Statsrådets förordning om principerna för god företags¬hälsovårdspraxis trädde i kraft den 1 januari 2014. Guiden i din hand är förenlig med den nya förordningen och framställer i stor omfattning lagstiftningen och utövade metoder inom företagshälsovården. Nytt i förordningen är företagshälsovårdssamarbete kravet om ett skriftligt kvalitetssystem för företagshälsovårdsenheten samt utvärdering av den egna verksamhetens inverkan. Boken är sammanställd av sakkunniga inom företagshäl¬sovården. Delegationen för företagshälsovård inom utvecklings-och uppföljningssektionen vid social-och hälsovårdsministeriet har varit styrgrupp för det förbe¬redande arbetet och har behandlat handboken.

Läs mer om God företagshälsovårdspraxis

God företagshälsovårdspraxis

Medicin

Hitta God företagshälsovårdspraxis även hos:
Rulla till toppen