Maktperspektiv på psykisk ohälsa

Maktperspektiv på psykisk ohälsa

Begreppet ’psykisk ohälsa’ används ofta slarvigt och det råder ingen riktig konsensus kring begreppet. Men det kan förklaras ungefär som frånvaro av psykiskt välbefinnande ett psykiskt tillstånd som på något sätt stör vardagslivet. Samhällets sätt att fördela resurser och organisera kvinnor och män kan vara en del av förklaringen till varför kvinnors psykiska ohälsa ökar i större utsträckning än mäns. Men på vilket sätt påverkar genusordningar makt och maktlöshet den psykiska hälsan? Jeanette Bäfverfeldt är journalist och numera utvecklingsledare på Kunskapscentrum för Jämlik vård i Västra Götalandsregionen. Hon arbetar med verksamhetsutveckling handledning utbildning och föreläsningar kring temat Jämlik vård och har psykisk ohälsa som sitt specialområde på KJV.

Läs mer om Maktperspektiv på psykisk ohälsa

Maktperspektiv på psykisk ohälsa

Medicin

Hitta Maktperspektiv på psykisk ohälsa även hos:
Rulla till toppen